Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ivan Marković
(239845)
Subota 20. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Marković, Ivan.
Hrvatska morfonologija .
Zagreb : Disput, 2018 (monografija).

2. Marković, Ivan.
O britkosti : Filološko paljetkovanje po 2017 .
Zagreb : Stilistika.org – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku, 2018 (ostalo).

3. Marković, Ivan.
Uvod u jezičnu morfologiju .
Zagreb : Disput, 2018 (monografija).

4. Marković, Ivan; Klindić, Ivana; Borković, Iva.
Hrvatski rječnik stopljenica .
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku, 2016 (rječnik).

5. Marković, Ivan.
Uvod u jezičnu morfologiju .
Zagreb : Disput, 2013 (monografija).

6. Marković, Ivan.
Hrvatska morfonologija .
Zagreb : Disput, 2013 (monografija).

7. Marković, Ivan.
Uvod u jezičnu morfologiju .
Zagreb : Disput, 2012 (monografija).

8. Marković, Ivan.
Uvod u pridjev .
Zagreb : Disput, 2010 (monografija).

9. Badurina, Lada; Marković, Ivan; Mićanović, Krešimir.
Hrvatski pravopis .
Zagreb : Matica hrvatska, 2008 (priručnik).

10. Badurina, Lada; Marković, Ivan; Mićanović, Krešimir.
Hrvatski pravopis .
Zagreb : Matica hrvatska, 2007 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Dihotomije : Izabrane rasprave / Josip Silić / Marković, Ivan (ur.).
Zagreb : Disput, 2019 (monografija).

2. Naličje kalupa : Sabrani spisi / Vladimir Anić / Marković, Ivan (ur.).
Zagreb : Disput, 2009 (monografija).

3. O hrvatskome jeziku : u Telegramu od 1960. do 1968. / Ljudevit Jonke / Marković, Ivan (ur.).
Zagreb : Pergamena, 2005 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Marković, Ivan.
Što je Silić hrvatskoj filologiji? // Dihotomije : Izabrane rasprave / Josip Silić / Marković, Ivan (ur.).
Zagreb : Disput, 2019. Str. 9-18.

2. Marković, Ivan.
Od Oca do Ćaće : 150 godina hrvatskih stopljenica // Hrvatski rječnik stopljenica / Marković, Ivan ; Klindić, Ivana ; Borković, Iva / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku, 2016. Str. 1-26.

3. Marković, Ivan.
111 prepone : Na naličju kalupa // Naličje kalupa : Sabrani spisi / Vladimir Anić / Marković, Ivan (ur.).
Zagreb : Disput, 2009. Str. 11-44.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Marković, Ivan.
Croatian jokes about Bosnians. // Croatica. 62 (2018) ; 365-380 (pregledni rad, znanstveni).

2. Marković, Ivan.
Onset affricate-stop clusters in Croatian. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 70 (2018) ; 21-43 (članak, znanstveni).

3. Marković, Ivan.
Bilješke o jeziku Ante Starčevića. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 71 (2018) ; 75-114 (članak, znanstveni).

4. Marković, Ivan.
Hrvatski cirkumfiks jo-…-ń. // Suvremena lingvistika. 42 (2016) , 82; 191-217 (članak, znanstveni).

5. Marković, Ivan.
O grafemu i hrvatskoj abecedi. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 65 (2015) ; 77-112 (članak, znanstveni).

6. Marković, Ivan.
O počecima hrvatskoga nogometa. // Nova Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. 6 (2012) ; 305-328 (članak, znanstveni).

7. Marković, Ivan.
Mihovil Pavlinović i Dragutin A. Parčić : još jedna plodna veza iz 19. stoljeća. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 56 (2011) ; 51-81 (članak, znanstveni).

8. Marković, Ivan.
O uporabi i značenju imenâ u hrvatskome. // Folia onomastica Croatica. 19 (2010) ; 175-202 (članak, znanstveni).

9. Marković, Ivan.
Hrvatske koordinativne složenice. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 36 (2010) , 1; 71-95 (članak, znanstveni).

10. Marković, Ivan.
Rezultativni sekundarni predikat u hrvatskome. // Suvremena lingvistika. 68 (2009) ; 221-246 (članak, znanstveni).

11. Marković, Ivan.
Tri nehrvatske tvorbe : infiksacija, reduplikacija, fuzija. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 35 (2009) ; 217-241 (članak, znanstveni).

12. Marković, Ivan.
Hrvatski posvojni pridjev kao antecedent relativnoj zamjenici. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 34 (2008) ; 239-253 (članak, znanstveni).

13. Marković, Ivan.
Hrvatska apozitivna sintagma i sintaksa imenâ. // Folia onomastica Croatica. 17 (2008) ; 119-137 (članak, znanstveni).

14. Marković, Ivan.
Repeticija i reduplikacija u hrvatskome. // Suvremena lingvistika. 64 (2007) , 2; 141-157 (članak, znanstveni).

15. Marković, Ivan.
Do kosti : Imenice hrvatske i-sklonidbe. // Lahor. 3 (2007) ; 14-36 (članak, znanstveni).

16. Marković, Ivan.
Nešto o neodređenosti/određenosti u hrvatskome. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 103-150 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Marković, Ivan.
Hrvatski dvandva // Nomadi margine / Lukács, István (ur.).
Budapest : ELTE BTK - Szláv Filológiai Tanszék, 2019. 279-295 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Marković, Ivan.
O najvećim (i) mogućim hrvatskim riječima // XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2013. 43-58 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Marković, Ivan.
Jezikoslovci i vic : Slučaj Charlesa F. Hocketta // Tko se zadnji smije, nije shvatio vic : Humor u svakodnevnoj komunikaciji : zbornik radova / Jambrešić, Renata ; Marković, Jelena ; Marks, Ljiljana ; Polgar, Nataša (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018. 133-161 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Marković, Ivan.
Kako u hrvatskome brojimo brojevima // Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici" = Applied Linguistics Today : Research and Perspectives : Book of Abstracts = Angewandte Linguistik heute : Forschungsstand und Perspektiven : Zusammenfassungen / Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2012. 99-114 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Marković, Ivan.
Hrvatske stopljenice : Novìna u slengu, jeziku reklame i novina // Diskurs i dijalog : Teorije, metode i primjene / Karabalić, Vladimir ; Aleksa Varga, Melita ; Pon, Leonard (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2011. 223-238 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Marković, Ivan.
Tri radna ljuda : O supletivnosti i mogućim hrvatskim riječima // Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! / Bagić, Krešimir (ur.).
Kijevo - Zagreb : Općina Kijevo - Pučko otvoreno učilište Invictus - AGM, 2011. 159-187 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Marković, Ivan.
Hrvatske stopljenice u 1980-ima ("Feral" prije "Ferala") // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Marković, Ivan.
Još bilježaka o jeziku Ante Starčevića // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Jelaska, Zrinka; Marković, Ivan.
Semantics of Croatian Neuter Class Nouns // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Marković, Ivan.
Najsloženije hrvatske riječi // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Marković, Ivan.
Vrste morfova, osnove i "nastavci" // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

6. Marković, Ivan; Pišković, Tatjana.
Hrvatske stopljenice : Novìna u slengu, jeziku reklame i novina // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Marković, Ivan.
Pridjev kao vrsta riječi : Oprimjerena hrvatskim / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 09. 11. 2007, 285 str. Voditelj: Pranjković, Ivo.
 
  Magistarski radovi
 

1. Marković, Ivan.
Pridjev kao način izricanja kategorije neodređenosti/određenosti u hrvatskome jeziku / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28. 09. 2001, 70 str. Voditelj: Silić, Josip.
 
  Druge vrste radova
 

1. Marković, Ivan.
Bibliografija Josipa Silića, 2019. (bibliografija).

2. Marković, Ivan; Krešimir, Mićanović.
Dopune bibliografiji Vladimira Anića, 2018. (bibliografija).

3. Marković, Ivan.
Kako djelovati riječima / J. L. Austin, 2014. (stručna i jezična redaktura prijevoda).

4. Marković, Ivan.
Bibliografija Vladimira Anića, 2009. (bibliografija).

5. Marković, Ivan; Slukan, Sanja.
Bibliografija tiskanih radova prof. dr. Ljudevita Jonkea, 2005. (bibliografija).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Čepo, Anamarija.
Kratak uvod u kreolske jezike : Jučer - danas - sutra / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 05.07. 2019, 152 str. Voditelj: Marković, Ivan.

2. Virovec, Sanja.
Usporedba faktitiva-kauzativa u turskome i hrvatskome / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23.01. 2019, 55 str. Voditelj: Marković, Ivan ; Čaušević, Ekrem.

3. Andonov, Lorena.
Glasovna adaptacija nizozemskih i flamanskih imena u hrvatskome jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21.03. 2018, 96 str. Voditelj: Marković, Ivan ; Turković, Slađan.

4. Drezga, Antonia.
Morfološke odlike umjetnih jezika : Glagoli u klingonskome, dotračkome i kvendskome / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 11.12. 2018, 55 str. Voditelj: Marković, Ivan.

5. Hrstić, Andrea.
Poteškoće u jezičnom razvoju djece oboljele od autizma : Na primjeru hrvatskoga jezika / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.06. 2018, 36 str. Voditelj: Marković, Ivan.

6. Majetić, Klara.
Uvod u hrvatski znakovni jezik / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 02.10. 2018, 52 str. Voditelj: Marković, Ivan.

7. Sinčić, Branka.
Francuska konstrukcija "faire" + infinitiv i njezini prijevodni ekvivalenti u hrvatskom jeziku : Izricanje kauzativnosti u hrvatskom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.09. 2018, 66 str. Voditelj: Damić Bohač, Darja ; Marković, Ivan.

8. Rupenović, Suzana.
Jezični kontakt : Usporedba semantičke adaptacije talijanizama u hrvatskome i ruskome jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 30.11. 2017, 88 str. Voditelj: Marković, Ivan ; Barčot, Branka.

9. Sučić, Matea.
Euri i Eura : Rod i sklonidba pozajmljenica na kratko nenaglašeno -o u hrvatskome / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.09. 2017, 337 str. Voditelj: Marković, Ivan.

10. Gjuraš-Car, Mirna.
Iskazivanje prošlosti u hrvatskome i ruskome jeziku : Komparativna analiza glagolskih oblika / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 17.11. 2016, 77 str. Voditelj: Marković, Ivan ; Čelić, Željka.

11. Klindić, Ivana.
Nove hrvatske stopljenice : Na primjeru dviju fejzbučkih stranica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.01. 2016, 75 str. Voditelj: Marković, Ivan.

12. Zgrabljić, Barbara.
Razlikovni rječnici hrvatskoga i srpskoga jezika / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.09. 2016, 44 str. Voditelj: Marković, Ivan.

13. Bušelić, Petra.
Brdo problema : Iskazivanje količine nebrojivoga u hrvatskome / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.01. 2015, 139 str. Voditelj: Marković, Ivan.

14. Majcenović, Martin.
Izricanje posvojnosti u hrvatskih imenica IV. i V. vrste / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 10.07. 2015, 56 str. Voditelj: Marković, Ivan.

15. Negotić, Marina.
Kontrastivna analiza kondicionalnih rečenica u hrvatskome i portugalskome jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 04.03. 2015, 88 str. Voditelj: Marković, Ivan ; Lanović, Nina.

16. Vladislavić, Nera.
Prevođenje jezične igre : Engleska, hrvatska i ruska inačica "Alise u Zemlji Čudesa" Lewisa Carrolla / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.06. 2015, 88 str. Voditelj: Marković, Ivan ; Čelić, Željka.

17. Bošnjak, Aleksandra.
Prenesena značenja hrvatskih imenica za životinje / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.05. 2014, 88 str. Voditelj: Marković, Ivan.

18. Stanić, Ružica.
Kvantifikacija i negacija u logici i hrvatskome jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.05. 2014, 62 str. Voditelj: Marković, Ivan ; Lauc, Davor.

19. Halapir, Iva.
Rječnik stopljenica u "Feral Tribuneu" (1993-2008) / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 05.12. 2013, 141 str. Voditelj: Marković, Ivan.

20. Nemčić, Mateja.
Hrvatske imperativne složenice / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.12. 2013, 75 str. Voditelj: Marković, Ivan.

21. Avilov, Kristina.
Germanizmi u djelu "Unterstadt" : Značenjska prilagodba / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.05. 2011, 28 str. Voditelj: Marković, Ivan.