crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Edita Slunjski
(246900)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Slunjski Edita.
Izvan okvira 2 - Promjena, od kompetentnog pojedinca i ustanove do kompetentne zajednice učenja .
Zagreb : Element, 2016 (monografija).

2. Slunjski, Edita.
Izvan okvira, kvalitativni iskoraci u shvaćanju i oblikovanju predškolskog kurikuluma .
Zagreb : Element, 2015 (monografija).

3. Slunjski, Edita; Ljubetić, Maja; Pribela Hodap, Sonja; Malnar, Ana; Kljenak, Tatjana; Zagrajski Malek, Snježana; Horvatić, Sanja; Antulić, Sandra.
Handbook for the Self-Evaluation of Early Childhood and Preschool Education Institutions .
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2013 (priručnik).

4. Slunjski, Edita.
Tragovima dječjih stopa: istraživačka perspektiva djeteta u radu na projektu .
Zagreb : Profil international, 2012 (monografija).

5. Slunjski, Edita; Ljubetić, Maja; Pribela Hodap, Sonja; Malnar, Ana; Kljenak, Tatjana; Zagrajski Malek, Snježana; Horvatić, Sanja; Antulić, Sandra.
Priručnik za samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja .
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2012 (priručnik).

6. Slunjski, Edita.
Kurikulum ranog odgoja – istraživanje i konstrukcija .
Zagreb : Školska knjiga, 2011 (monografija).

7. Slunjski, Edita.
Dječji vrtić-zajednica koja uči, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja .
Zagreb : Spektar Media, 2008 (priručnik).

8. Slunjski, Edita.
Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću – organizaciji koja uči .
Zagreb, Čakovec : Mali profesor, Visoka učiteljska škola u Čakovcu, 2006 (monografija).

9. Slunjski, Edita.
Kad djeca istražuju .
Varaždin : Stanek, d.o.o., 2006 (priručnik).

10. Slunjski, Edita.
Kad djeca pišu, broje, računaju .
Varaždin : Stanek, d.o.o., 2006 (priručnik).

11. Slunjski, Edita.
Devet lica jednog odgajatelja/roditelja .
Zagreb ; Čakovec : Mali profesor ; Visoka učiteljska škola, 2003 (priručnik).

12. Slunjski, Edita.
Integrirani predškolski kurikulum – rad djece na projektima .
Zagreb : Mali profesor, 2001 (monografija).

13. Brajša, Pavao; Brajša-Žganec, Andreja; Slunjski, Edita.
Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja .
Pula : C.A.S.H., 1999. (priručnik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Slunjski, Edita.
Kako do "niske bisera" // Na krilima radosti / Katarina Milković, Bosiljka Devernay, Heda Šlogar, Dubravka Vuletić, Mirn Kirin, Mirna Ćosić Asan, Kristina Jurčić, Vesna Tokić, Helena Burić, Lidija Janeš, Lidija Dedžepović, Edita Rogulj, Inga Seme Stojnović, Elizabeta Serdar, Nataša Slamić, Ljuba Vujić Šisler (ur.).
Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 2016.. Str. 18-19.

2. Slunjski, Edita.
Kultura mišljenja i pozicioniranje autoriteta u ranom odgoju i obrazovanju // Pedagogija i kultura / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013. Str. 364-371.

3. Slunjski, Edita.
«Rast» i «granice rasta» u procesu razvoja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića – hrvatska stvarnost // Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja: izazov za promjene / Ljubetić, Maja ; Mendeš, Branimir (ur.).
Split : Nomen Nostrum Mudnić d.o.o., 2012. Str. 127-137.

4. Slunjski, Edita.
Izazovi i perspektive razvoja kurikuluma ranog odgoja // Suvremeni tokovi u ranom odgoju / Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela (ur.).
Zenica : Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2012. Str. 315-330.

5. Slunjski, Edita.
Različiti pristupi istraživanju i tvorbi kurikuluma // Nove paradigme ranoga odgoja / Maleš, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011. Str. 179-208.

6. Slunjski, Edita; Malašić, Anita.
Integrirano učenje djece i dokumentiranje njihovih aktivnosti u vrtiću // Interdisciplinarni pristup učenju - put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta / Vujičić, Lidija ; Matjaž, Duh (ur.).
Rijeka : Grafika Zambelli, 2009. Str. 223-234.

7. Slunjski, Edita.
Professional Development of Educators Aimed at Research and Change of Their Own Educational Practice // Teacher of the 21st century: Quality Education for Quality Teaching / Žogla, Irē na (ur.).
Riga : University of Latvia Press, 2008. Str. 707-713.

8. Slunjski, Edita.
Osposobljavanje odgojno - obrazovne ustanove za kontinuirano usavršavanje tj. uspostavljanje održivog razvoja // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Svezak 1 / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, 2008. Str. 231-236.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Brajša-Žganec, Andreja; Slunjski, Edita.
Socioemocionalni razvoj u predškolskoj dobi: povezanost razumijevanja emocija i prosocijalnog ponašanja. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 3; 477-496 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Slunjski, Edita.
Change in the Kindergarten Educational Practice and Curriculum as a Process of Continuous Evolution : Croatian Experiences. // Journal of Education and Human Development. 5 (2016) , 1; 134-141 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Slunjski, Edita; Kolak, Ante.
Pedagoški aspekti prevencije ovisnosti u odgojno-obrazovnoj ustanovi. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 65 / 2016. (2016) , 1; 137-149 (članak, znanstveni).

3. Slunjski, Edita.
Multidisciplinarni pristup kreiranju prostora vrtića kao pretpostavka kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa. // Croatian Journal of Education = Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 17 (2015) , S.I. 1; 253-264 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

4. Ljubetić, Maja; Visković, Ivana; Slunjski, Edita.
More successful education of preschool teachers by consensus – the delphi method (Croatian experience). // International Journal of Physical & Social Sciences. 4 (2014) , 4; 217-237 (članak, znanstveni). URL link to work

5. Slunjski, Edita; Burić, Helena.
Akcijsko istraživanje i razvoj nove kulture odnosa temeljene na autonomiji i emancipaciji učitelja. // Školski vjesnik. 63 (2014) , 1/2; 149-162 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

6. Slunjski, Edita; Ljubetić, Maja.
Play and its pedagogical potential in an preschool institutions. // Croatian Journal of Education. 16 (2014) , S.I.; 127-141 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

7. Ljubetić, Maja; Slunjski, Edita.
From the Traditional to the Modern: The Culture of Kindergartens Communities That Learn (The Croatian Experience). // World Journal of Education. 2 (2012) , (3); 43-49 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

8. Slunjski, Edita.
Qualitative Researches and Realization of the Project Approach in an Institution of Early Education. // Sodobna pedagogika. 63 (2012) , 2; 130-146 (pregledni rad, znanstveni).

9. Slunjski, Edita.
Dijete kao znanstvenik – prirodoslovni aspekti suvremeno koncipiranoga kurikuluma ranog odgoja. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 61 (2012) , 1-2; 163-178 (članak, znanstveni).

10. Slunjski, Edita.
Razvoj autonomije djeteta u procesu odgoja i obrazovanja u vrtiću. // Pedagogijska istraživanja. 8 (2011) , 2; 217-230 (članak, znanstveni).

11. Slunjski, Edita; Petrović-Sočo, Biserka.
The Reconceptualization of Early Childhood Curriculum and Children's Competences. // Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. 13 (2011) , 3; 88-116 (pregledni rad, znanstveni).

12. Slunjski, Edita.
Mogućnosti razvoja matematičkog mišljenja i učenja u samoorganiziranim aktivnostima djece u vrtiću. // Magistra Iadertina. 5 (2010) ; 89-101 (prethodno priopćenje, znanstveni).

13. Slunjski, Edita.
Postizanje odgojno-obrazovne prakse vrtića usklađene s prirodom djeteta i odraslog. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 55 (2009) , 22; 104-115 (pregledni rad, znanstveni).

14. Slunjski, Edita.
Rasprava kao temeljni modalitet suradničkog učenja odgajatelja i stručnih suradnika vrtića. // Pedagogijska istraživanja. 5 (2008) , 1; 22-35 (članak, znanstveni).

15. Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana; Brajša-Žganec, Andreja.
Kompetencije odgajatelja u vrtiću - organizaciji koja uči. // Pedagogijska istraživanja. 3 (2006) , 1; 45-59 (članak, znanstveni).

16. Petrović-Sočo, Biserka; Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana.
Nova paradigma učenja - nove uloge odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 7 (2005) , 2 (10); 315-327 (pregledni rad, znanstveni).

17. Slunjski, Edita.
Refleksivno učenje djece i odraslih u vrtiću. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 142 (2001) , 1; 31-38 (pregledni rad, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Slunjski, Edita.
Jesu li hrvatski praktičari spremni za izazove Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje?. // Zrno. 117(143) (2015) ; 12-13 (članak, stručni).

2. Slunjski, Edita.
El difícil camí cap al desenvolupament de la qualitat. // Infància a Europa. 26 (2014) ; 21-23 (članak, stručni).

3. Slunjski, Edita; Antulić, Sandra.
L’autoévaluation, un outil de développement de la qualité : le modèle croate. // Enfants d’Europe. 27 (2014) ; 26-27 (članak, stručni).

4. Slunjski, Edita; Ljubetić, Maja.
Treba li (samo)vrednovanje u ustanovi ranog odgoja biti obvezno?. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 105-106 (2013) , 131-132; 8-10 (članak, ostalo).

5. Slunjski, Edita.
Kurikulum ranog odgoja i obrazovanja. // Zrno: časopis za obitelj, vrtić i školu. 21/22 (2011) , 93-94; XX (članak, stručni).

6. Slunjski, Edita.
Kriteriji kvalitete u situacijama učenja. // Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima. 64 (2011) ; 4-7 (članak, stručni).

7. Slunjski, Edita.
Helping Children Acquire «Knowledge Worth Learning. // Children in Europe. 21 (2011) ; 20-21 (članak, stručni).

8. Slunjski, Edita.
Bitne značajke kurikuluma: kontekstualiziranost i razvojnost. // Zrno: časopis za obitelj, vrtić i školu. 21 (2010) , 116-117; 9-11 (članak, stručni).

9. Slunjski, Edita.
Kako prepoznati kvalitetan vrtić?. // Moj vrtić - priručnik za sretnije odrastanje. 10 (2008) ; 8-12 (članak, stručni).

10. Slunjski, Edita.
Kako biti bolji odgajatelj i roditelj?. // Moj vrtić - priručnik za sretnije odrastanje. 2 (2007) ; 52-16 (članak, stručni).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Slunjski, Edita.
Zajednica koja uči: prevladavanje podijeljenosti teorije i prakse // .
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Petrović-Sočo, Biserka; Slunjski, Edita.
Tradicionalno i suvremeno shvaćanje predškolskog kurikuluma // Djetinjstvo, razvoj i odgoj / Bacalja, R. (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2003. 19-24 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Slunjski, Edita.
Mijenjanje odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma - izazovi, zablude i postignuća // Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izazovi i perspektive / Vesnica Mlinarević, Tatjana Vonta, Tijana Borovac (ur.).
Osijek : Dječji vrtić Osijek, Fakultet za odojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2016. 15-21 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Slunjski, Edita; Golubić, Anita.
Quality of relationships as a foundation for the development of educational practice // INTED2018 Proceedings.
2018. 9614-9619 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Slunjski, Edita.
Outside the Box: Change – various forms of connecting practitioners in the process of intensive kindergarten development // / Prof.Dr.AytekinİŞMAN Prof.Dr.M.ŞahinDÜNDAR (ur.).
2017. 1004-1009 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

3. Slunjski, Edita; Pavlic, Karmen; Vrbanec, Darinka.
Professional Learning of Leadership As A Prerequisite for Kindergarten Development // Universal Journal of Education Research / Osman Titrek, Alberto da Silva Pereira (ur.).
Porto : Porto Polytechnic University, 2017. 400-405 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

4. Slunjski, Edita.
Razvoj jezika i rane pismenosti djeteta u vrtiću // Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve / Hočevar, Andreja ; Mažgon, Jasna (ur.).
Žalec : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2010. 38-49 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Slunjski, Edita; Ljubetić, Maja.
Doing Literary Texts with Young Children // Modern Methodological Aspects / Bene, Annamaria (ur.).
Subotica : University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Slunjski, Edita; Petrović-Sočo, Biserka.
Istraživanje, razumijevanje i zajedničko izgrađivnje kvalitete življenja djece i odraslih u predškolskoj ustanovi // Međunarodni stručno znanstveni skup Postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja / Paragvaj, Smiljana ; Ujčić, Tajana (ur.).
Opatija : Preluk, 2003. 00-00 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Miljak, Arjana; Vujičić, Lidija; Slunjski, Edita.
Stvaranje gradbene teorije na osnovi istraživanja odgojne prakse u dječjim vrtićima Hrvatske // Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja izobraževanja, Knjiga referatov z mednarodnega znanstvenega posveta / Kramar, Martin ; Duh, Matjaž (ur.).
Maribor : Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor, Oddelek za pedagogiko, psihologijo in didaktiko, 2001. 203-208 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Slunjski, Edita.
Perspektive razvoja profesionalnih kompetencija učitelja – razvoj "teorijskog" praktičara // Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. 24-34 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Slunjski, Edita.
Zajedničko učenje djece i odraslih i vrtiću // Dječji vrtić - mjesto učenja djece i odraslih / Babić, Nada ; Redžep Borak, Zora (ur.).
Osijek : Centar za predškolski odgoj Osijek, 2009. 39-44 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Slunjski, Edita.
Razumijevanje fenomenologije promjene kao ključ razvoja kvalitetnije odgojno-obrazovne prakse vrtića // Pedagogija - prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 652-661 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Slunjski, Edita.
Vrijednosti učitelja kao temelj odgojno-obrazovnog procesa // Kompetencije i kompetentnost učitelja / Babić, Nada (ur.).
Sveučilište Josipa Jurja Strosmmayera ; Učiteljski fakultet u Osijeku ; Kherson State University Kherson, Ukraine, 2007. 491-499 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Slunjski, Edita; Ciglar, Vesna.
Sukonstruiranje predškolskog kurikuluma // Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju / Bacalja, Robert ; Murn, Ante ; Nenadić-Bilan, Diana ; Klarin, Mira (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2007. 103-112 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana.
Književni sadržaji kao sastavnica poticajnog jezičnog okruženja predškolske djece // Učitelj – godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu.
2007. 119-128 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Šagud, Mirjana; Slunjski, Edita.
Primjena portfolia u metodičkoj pripremi studenata // VII. dani Mate Demarina – prema suvremenoj školi / Šagud, Mirjana (ur.).
Petrinja : Visoka učiteljska škola u Petrinji, 2006. 89-98 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Petović-Sočo, Biserka; Slunjski, Edita.
Tradicionalno i suvremeno shvaćanje predškolskog kurikuluma // Djetinjstvo, razvoj i odgoj : zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2003. 19-24 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Slunjski, Edita.
Strategije učenja djece rane i predškolske dobi // Strategije učenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju / Ivana Visković (ur.).
Makarska : Dječji vrtić Biokovsko zvonce, Makarska, 2016. 11-12 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak).

2. Slunjski, Edita.
Documenting the children's activities and co-constructing the preschool curriculum // IDEC, International Distance Education Conference, 2015..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Slunjski, Edita; Pavlic, Karmen.
Humanization of Conditions for Education and Learning of Preschool Children as the Framework for Curriculum Development - Croatian experience // ITEC 2014, International Teacher Education Conference, Dubai, UAE, 2014.
(međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Slunjski, Edita.
Ethnographic approach to the research of children's learning processes at an early age // BEST PRACTICES AND STRATEGIES ON EARLY CHILDHOOD AND PRE-SCHOOL EDUCATION, CHALLENGES AND PERSPECTIVES.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Slunjski, Edita; Bucković, Anja.
Project work and development of children’s competencies in kindergarten (The Croatian experience) // A Global Gathering for Early Childhood, Today's Children, Tomorrow's World, Turning points?, The Gathering Ireland, 2013..
2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Slunjski, Edita.
Izazovi i perspektive razvoja kurikuluma ranog odgoja // Teorija i praksa ranog odgoja / Pehlić, I., Hasanagić, A. (ur.).
Zenica : Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Slunjski, Edita.
Konstrukcija kurikuluma ranog odgoja // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Slunjski, Edita.
Perspektive razvoja profesionalnih kompetencija učitelja – razvoj "teorijskog" praktičara // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Slunjski, Edita.
Vrtić kao ravnopravna zajednica djece i odraslih koji zajedno uče // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Brajša-Žganec, Andreja; Glavina, Ivana; Slunjski, Edita.
Samopoštovanje, socijane vještine, zadovoljstvo životom i doživljeni stres kao mogući čimbenici koji određuju kompetentnost odgajatelja // Ljudski potencijali kroz životni vijek - knjiga sažetaka / Jelčić, Jasminka ; Lopižić, Josip ; Lugović, Gina ; Sušanj, Zoran (ur.).
Vodice : Hrvatsko psihološko društvo, Društvo psihologa Šibenik, 2006. 86 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Petrović-Sočo, Biserka; Slunjski, Edita.
Tradicionalno i suvremeno shvaćanje predškolskog kurikuluma // Djetinjstvo, razvoj i odgoj knjiga sažetaka / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece,, 2003. 6-7 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Slunjski, Edita.
Što su ključevi reforme i u čijim su rukama? // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Slunjski, Edita.
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazvanje // Nacionalni kurikulum ranog i predškolskog odgoja - teorijske postavke i implementacija.
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Slunjski, Edita.
Kvalitetan odgojno-obrazovni kontekst vrtića // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

4. Slunjski, Edita.
Dijete i prostor – pedagoški aspekti organizacije i oblikovanja prostora vrtića // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Slunjski, Edita.
Suvremeni kurikulum ranog i predškolskog odgoja // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

6. Slunjski, Edita.
Ustanova ranog odgoja kao samoorganizirajući otvoreni sustav // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
upomoc
foot_4