Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Margareta Matijević
(250516)
Petak 24. Svibanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Matijević, Margareta.
Između partizana i pristojnosti - Život i doba Svetozara Rittiga (1873.-1961.) .
Zagreb : Plejada, 2017. (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Matijević, Margareta.
Odnos Komisije za vjerska pitanja i bosansko-srijemskoga biskupa Antuna Akšamovića // Zbornik u čast Hrvoja Matkovića / Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2005. Str. 185-193.

2. Matijević, Margareta.
Recepcija Srba i Srbije u katoličkom vjerskom tisku 1980.-1991. // Dijalog povjesničara-istoričara / Fleck, Hans Georg ; Graovac, Igor (ur.).
Zagreb : Zaklada Friedrich Naumann, 2005. Str. 469-486.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Akmadža, Miroslav; Matijević, Margareta.
Odnos biskupa Antuna Akšamovića prema komunističkoj vlasti. // Časopis za suvremenu povijest. 38 (2006) , 2; 433-456 (članak, znanstveni).

2. Matijević, Margareta.
Religious communities in Croatia from 1945 to 1991 : social causality of the dissent between communist authorities and religious communities' leadership. // Review of Croatian history. 2 (2006) , 1; 117-140 (članak, znanstveni).

3. Matijević, Margareta.
Građa o Nijemcima i Austrijancima u fondu Komisije za vjerska pitanja 1945.-1946.. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 12 (2005) ; 253-258 (članak, znanstveni).

4. Matijević, Margareta.
Gadna kukavica švapska - slika vojnokrajiških časnika njemačkog podrijetla u hrvatskoj historiografiji i književnosti. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice. 11 (2004) ; 233-240 (pregledni rad, znanstveni).

5. Matijević, Margareta.
Svetozar Rittig - teolog i političar. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice. 10 (2003) , 10; 91-97 (pregledni rad, znanstveni).

6. Matijević, Margareta.
Franz Pfanner (1825.-1909.) ili kratko o doprinosu njemačkih trapista gospodarskom razvitku banjalučkog kraja. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 9 (2002) ; 279-286 (pregledni rad, znanstveni).

7. Matijević, Margareta.
Stepinčev "dossier" Svetoj Stolici (31. 05. 1943.). // Croatica Christiana periodica. 21 (1997) , 40; 107-139 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Matijević, Margareta.
Vera Katz, Društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine 1945. – 1953., Institut za istoriju, Sarajevo, 2011., 432 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 46 (2014) , 2; 399-401 (prikaz, stručni).

2. Matijević, Margareta.
Svakodnevni život pod okupacijom 1941-1944.: iskustvo jednog Beograđanina, prir. Nataša Milićević, Dušan Nikodijević, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2011., 894 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 46 (2014) , 1; 201-203 (prikaz, stručni).

3. Matijević, Margareta.
Branka Doknić, Kulturna politika Jugoslavije 1946-1963, Službeni glasnik, Beograd, 2013., str. 335. // Časopis za suvremenu povijest. 46 (2014) , 3; 600-603 (prikaz, stručni).

4. Matijević, Margareta.
Ivica Zvonar, Mons. dr. Fran Barac (1872.-1940.) Život i djelo, Zagreb 2012. // Pilar - Časopis za društvene i humanističke studije. 14 (2012) , 2; 136-138 (prikaz, stručni).

5. Matijević, Margareta.
Međuratni Split. // Hrvatska revija. 10 (2010) , 2; 118-120 (prikaz, stručni).

6. Matijević, Margareta.
Trapisti u Banjoj Luci. // Hrvatska revija. 10 (2010) , 1; 72-79 (popularno-znanstveni rad, stručni).

7. Matijević, Margareta.
Prešućene žrtve Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu i poraću, prir. Mato Lukačević et al. (Đakovo –Slavonski Brod: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, Podružnica Osijek, Ogranak Đakovo, Magnus, 2007.. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 8 (2008) , 1; 649-651 (prikaz, stručni).

8. Matijević, Margareta.
Barani u Mlecima. // Marulić : hrvatska književna revija. 42 (2008) , 2; 384-386 (prikaz, stručni).

9. Matijević, Margareta.
Rudari, kovači i drvosječe. // Hrvatska revija. 7 (2007) , 4; 112-119 (popularno-stručni rad, stručni).

10. Matijević, Margareta.
Hrvati u državi bratstva i jedinstva. // Hrvatska revija. 7 (2007) , 2; 146-147 (prikaz, stručni).

11. Matijević, Margareta.
Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević, ur. Damir Agičić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2003., 571 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005) , 2; 549-550 (prikaz, stručni).

12. Matijević, Margareta.
Ivica Golec, Vojni komunitet Petrinja kao gospodarsko i prosvjetno-kulutrno središte Banske krajine (1778.-1871.) Sisak 2003.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 53 (2004) , 28; 247-249 (prikaz, stručni).

13. Matijević, Margareta.
Jakša Raguž, Hrvatsko Poneretvlje u Domovinskom ratu, Metković – Zagreb 2004., 520 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 36 (2004) , 3; 1255-1258 (prikaz, stručni).

14. Matijević, Margareta.
Iz prošlosti hrvatskog sela. // Hrvatska revija. 4 (2004) , 1; 113-115 (prikaz, stručni).

15. Matijević, Margareta.
Radmila Radić, Država i verske zajednice 1945.-1970. I. II., Beograd, 2002, 1125 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 3; 1076-1088 (recenzija, stručni).

16. Matijević, Margareta.
Husnija Kamberović, Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini 1878.-1918.. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 2; 643-645 (prikaz, stručni).

17. Matijević, Margareta.
Hrvatska u doba kneza Branimira (zbornik radova), Zadar 2002.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 24 (2003) , 51; 234-236 (prikaz, stručni).

18. Matijević, Margareta.
Suzana Leček, Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918-1941, Zagreb 2003.. // Povijest u nastavi. 1 (2003) , 2; 263-265 (prikaz, stručni).

19. Matijević, Margareta.
Zbornik o Tomi Babiću, Šibenik-Zagreb 2002.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. XXVI (2003) , 51; 236-239 (prikaz, stručni).

20. Matijević, Margareta.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vol. 19, Zagreb 2001., 364 str.. // Povijesni prilozi. 22 (2003) , 24; 292-293 (prikaz, stručni).

21. Matijević, Margareta.
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 17, Državni arhiv u Splitu, Split 2001., 367 str.. // Povijesni prilozi. 22 (2003) , 24; 292-293 (prikaz, stručni).

22. Matijević, Margareta.
Ivan Pažanin, Školstvo trogirskog kraja u XIX. i XX. st. - Zagreb ; Zadar ; Trogir: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Zadru: Matica hrvatska, 2001., 82 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 1; 327-328 (prikaz, stručni).

23. Matijević, Margareta.
Miroslav Perišić, Valjevo grad u Srbiji krajem 19. veka (1870-1903), Beograd-Valjevo 1998.. // Časopis za suvremenu povijest. 34 (2002) , 3; 1007-1008 (prikaz, stručni).

24. Matijević, Margareta.
Stipan Trogrlić, Katolički pokret u Istri: 1895. - 1914., Hrvatski studiji - Studia Croatica, Zagreb 2000., 147 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 34 (2002) , 1; 244-246 (prikaz, stručni).

25. Matijević, Margareta.
Lovorka Čoralić, Hrvatski tragovi u Mlecima, Zagreb 2002.. // Marulić : hrvatska književna revija. 35 (2002) , 3; 603-604 (prikaz, stručni).

26. Matijević, Margareta.
Ivica Golec, Povijest školstva u Petrinji 1700.-2000., Petrinja 2000.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 25 (2001) , 47; 295-297 (prikaz, ostalo).

27. Matijević, Margareta.
Hrvatska 1848. i 1849., Zbornik radova, glavni urednik Mirko Valentić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001., 378. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 33 (2001) , 2; 515-519 (prikaz, stručni).

28. Matijević, Margareta.
Pejo Ćošković, Susret sa zagubljenom poviješću: područje Bosanske Gradiške u razvijenom srednjem vijeku, Zagreb 2001., 212 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 25 (2001) , 48; 171-172 (prikaz, stručni).

29. Matijević, Margareta.
Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vol.18, Zagreb 2000.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 25 (2001) , 48; 173-175 (prikaz, stručni).

30. Matijević, Margareta.
Zbornik o Pavlu Posiloviću, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik, Hrvatski studiji Zagreb, Šibenik - Zagreb 2001., 262 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 25 (2001) , 48; 175-177 (prikaz, stručni).

31. Matijević, Margareta.
Hrvatska srednjovjekovna diplomacija, Zbornik Diplomatske akademije, Diplomatska akademija MVP RH, Zagreb 1999., 284 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 25 (2001) , 47; 292-295 (prikaz, stručni).

32. Matijević, Margareta.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti HAZU 17/1999. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 24 (2000) , 46; 265-268 (prikaz, stručni).

33. Matijević, Margareta.
Hrvatska srednjovjekovna diplomacija, Zbornik Diplomatske akademije, Diplomatska akademija MVP RH, Zagreb 1999., 284 strani. // Annales: Anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 22 (2000) , 2; 591-593 (prikaz, stručni).

34. Matijević, Margareta.
Jadranka Damjanov, ur., Zrinski i Europa, Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, Zagreb 2000.. // Povijesni prilozi. 19 (2000) , 19; 272-274 (prikaz, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Matijević, Margareta.
Zlatno doba opatije „Marija Zvijezde“ – uprava i djelovanje opata Dominika Assfalga (1894.—1920.). // Zbornik „Trapisti u Banjoj Luci - Europa u Bosni i Hercegovini“.. (2017.).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Matijević, Margareta.
Žepče i žepački kraj u arhivskim fondovima Nezavisne Države Hrvatske // Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Žepče 1458.-2008. / Slišković, Slavko (ur.).
Zagreb, Žepče : Hrvatski institut za povijest, Općina Žepče, 2010. 205-218 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Matijević, Margareta.
Recepcija krstjana u udžbenicima SR Bosne i Hercegovine i SFRJ // Fenomen „krstjani“ u srednjovjekovnoj Bosni i Humu / Franjo Šanjek (ur.).
Zagreb, Sarajevo : Hrvatski institut za povijest, Institut za istoriju, 2005. 669-683 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Matijević, Margareta.
Katolička crkva na Baniji/Banovini i Kordunu od 1939. do 1941. godine // „Što se uistinu dogodilo u glinskoj srpskopravoslavnoj crkvi između 29/30. srpnja i 4/5. kolovoza 1941. godine? Svjedočanstva i kultura sjećanja" / Roksandić, Drago ; Ranić, Ilija (ur.).
Zagreb : FF Press-Plejada, 2017. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Matijević, Margareta.
Recepcija Hrvatske i Hrvata u pravoslavnome vjerskom tisku 1980.-1991. // Međunarodni skup Dijalog povjesničara -istoričara 8 / Gamser, Dušan ; Graovac, Igor (ur.).
Zagreb : Zaklada Friedrich Naumann, 2004. 299-317 (predavanje,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Matijević, Margareta.
“Župnik svetog Marka i 1918. godina - političko i crkveno djelovanje dr. Svetozara Rittiga u događajima 1918.” // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Matijević, Margareta.
Dnevnik Antuna Bauera kao izvor za povijest 1914. godine // 1914. - prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji.
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Matijević, Margareta.
Baruni Brnjakovići od Olova (1653.-1885.) // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Matijević, Margareta.
«Židov - opća ocjena nepotreban» // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Matijević, Margareta.
„Dajte im vi jesti!“ Prilog životopisu isusovca Josepha Müllera“. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice.
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Matijević, Margareta.
Političko, crkveno i kulturno djelovanje Svetozara Rittiga (1873.-1961.) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23. 03. 2011., 274 str. Voditelj: Akmadža, Miroslav.
 
  Magistarski radovi
 

1. Margareta Matijević.
Djelovanje Komisije za vjerske poslove Federalne Države Hrvatske / Narodne Republike Hrvatske u crkveno-državnim odnosima 1944.-1948. / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16. 11. 2006., 165 str. Voditelj: Akmadža, Miroslav.
 
  Diplomski radovi
 

1. Margareta Matijević.
Izvori i literatura o Bihaću do 1592.godine / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 20.10. 2001., 64 str. Voditelj: Ančić, Mladen.
 
  Druge vrste radova
 

1. Kostanić, Niko; Džidić, Lada; Matijević, Margareta.
"Sve za vjeru i domovinu" Josip Juraj Strossmayer, 2015. (suradnja na scenariju).

2. Matijević, Margareta.
Trapisti i Marija Zvijezda, 2010. (katalog).

3. Mujadžević, Dino; Matijević, Margareta.
Jakić, Živko, povjesničar (1882-1953), 2005. (enciklopedijski članak).