Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Martina Grahek Ravančić
(250531)
Ponedjeljak 25. Ožujak 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Grahek Ravančić, Martina.
Bleiburg i križni put 1945. Historiografija, publicistika i memoarska literatura. 2. izmijenjeno i nadopunjeno izdanje .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2015. (monografija).

2. Grahek Ravančić, Martina.
Narod će im suditi. Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za Zagreb 1944.-1947. .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2013 (monografija).

3. Grahek Ravančić, Martina.
Bleiburg i križni put 1945. Historiografija, publicistika i memoarska literatura .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2009 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941.-1945., 1945.-1951. / Geiger, Vladimir; Grahek Ravančić, Martina; Karakaš Obradov, Marica (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2010. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Geiger, Vladimir; Grahek Ravančić, Martina.
Jasenovac i Bleiburg između činjenica i manipulacija // Jasenovac - manipulacije, kontroverze i povijesni revizionizam / Benčić, Andriana ; Odak, Stipe ; Lucić, Danijela (ur.).
Jasenovac : Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, 2018. Str. 19-63.

2. Grahek Ravančić, Martina.
Djelovanje sudova za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. godine // Jugoslavija - između ujedinjenja i razlaza. Hrvatsko-srpski odnosi u kontekstu društvenog razvoja dve Jugoslavije 1918-1991 / Dimitrijević, Bojan B. ; Jareb, Mario (ur.).
Beograd - Zagreb : Institut za savremenu istoriju ; Hrvatski institut za povijest, 2018. Str. 161-176.

3. Grahek Ravančić, Martina.
Pregled najnovije literature i istraživanja na temu Bleiburga i križnog puta // 1945. kraj ili novi početak? / Zoran Janjetović (ur.).
Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije ; Muzej žrtava genocida, 2016.. Str. 245-275.

4. Grahek Ravančić, Martina.
Pitanje izručenja ratnih zločinaca i rad Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača // Brezpravje "v imenu ljudstva" / Čoh Kladnik, Mateja (ur.).
Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2016.. Str. 233-250.

5. Grahek Ravančić, Martina.
Doprinos Krunoslava Draganovića istraživanju komunističkih zločina // Krunoslav Stjepan Draganović - svećenik, povjesničar i rodoljub / Tomašević, Darko i Akmadža, Miroslav (ur.).
Sarajevo-Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet, HKD Napredak, Glas Koncila, 2014.. Str. 273-289.

6. Grahek Ravančić, Martina.
Propaganda i tisak o djelovanju Zemaljske komisije za ratne zločine okupatora i njihovih pomagača i procesuiranju zločina // Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj / Romana Horvat (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2012. Str. 91-114.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Grahek Ravančić, Martina.
The Historiography of Bleiburg and the Death Marches since Croatian Independence. // Politička misao : Croatian political science review. 55 (2018) , 2; 133-144 (pregledni rad, znanstveni).

2. Grahek Ravančić, Martina.
The functioning of the tribunals for the protection of the national honour of the Croats and Serbs in Croatia in 1945. // Review of Croatian history. 12 (2016) , 1; 129-154 (članak, znanstveni).

3. Grahek Ravančić, Martina.
In the name of the people: Courts for the protection of people's honour of Croats and Serbs in Croatia(1945). // Studia Humanistyczno-Społeczne = Humanities and Social Studies. 13 (2016) , 1; 53-78 (članak, znanstveni).

4. Grahek Ravančić, Martina.
Ustrojavanje organa nove vlasti: Državna/Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača - organizacija, ustroj, djelovanje. // Historijski zbornik. LXVI (2013) , 1; 149-172 (članak, znanstveni).

5. Grahek Ravančić, Martina; Karakaš Obradov, Marica.
The Mauthausen Memorial Centre’s list of Mauthausen Camp victims from Yugoslav territory. The possibility of ascertaining the names and number of victims from Croatia’s territory. // Review of Croatian history. IX (2013) , 1; 141-150 (članak, znanstveni).

6. Grahek Ravančić, Martina.
Mađari kao neprijatelji: rad Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Primjer: kotar Bjelovar. // Časopis za suvremenu povijest. 44 (2012) , 1; 37-52 (članak, znanstveni).

7. Grahek Ravančić, Martina.
Ekstradicija ratnih zločinaca. Prema dokumentima Državne/zemaljskih komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. // Istorija 20. veka. XXX (2012) , 1; 109-131 (članak, znanstveni).

8. Grahek Ravančić, Martina.
The work of the Land Commission for Investigation of War Crimes of the Occupiers and Their Collaborators: analysis based on set tasks and cases. // Review of Croatian history. VII (2012) , 1; 123-149 (članak, znanstveni).

9. Grahek Ravančić, Martina.
Međunarodne konvencije i ekstradicija Srba iz savezničkih logora u Austriji u svibnju 1945.. // Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti. IX (2011) , 1-2; 72-94 (članak, znanstveni).

10. Grahek Ravančić, Martina.
Izručenja i sudbine zarobljenika smještenih u savezničkim logorima u svibnju 1945.. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 2; 391-416 (članak, znanstveni).

11. Grahek Ravančić, Martina.
Bleiburg i križni put - na putu povratka kroz Podravinu. // Podravina. VII (2008) , 13; 146-166 (članak, znanstveni).

12. Grahek Ravančić, Martina.
V kolonah po štirje skozi Slovenijo. // Prispevki za novejšo zgodovino. 48 (2008) , 2; 95-116 (članak, znanstveni).

13. Grahek Ravančić, Martina.
Razmišljanja o broju pogubljenih i stradalih na Bleiburgu i križnom putu. // Časopis za suvremenu povijest. 40 (2008) , 3; 851-868 (članak, znanstveni).

14. Grahek Ravančić, Martina.
Konec Neodvisne države Hrvaške in umik njenih oboroženih sil ter civilnega prebivalstva maja 1945. // Prispevki za novješo zgodovino. 47 (2007) , 2; 77-96 (članak, znanstveni).

15. Grahek Ravančić, Martina.
Izručenja zarobljenika s Bleiburškog polja i okolice u svibnju 1945.. // Časopis za suvremenu povijest. 39 (2007) , 3; 531-550 (članak, znanstveni).

16. Grahek Ravančić, Martina.
Controversies about the Croatian victims at Bleiburg and in "Death marches". // Review of Croatian history. 2 (2006) , 1; 27-46 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Grahek Ravančić, Martina.
Vladimir Geiger, Suzana Leček, Krivnja i kazna. Politika odmazde i sudski proces ministru u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948. – 1949.. // Časopis za suvremenu povijest. 50 (2018) , 3; 683-685 (prikaz, stručni).

2. Grahek Ravančić, Martina.
Milko MIKOLA, Kazenske ustanove in zaporniki v Sloveniji 1945 – 1951, Nova obzorja, Ljubljana, 2016., 219. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 48 (2016) , 2; 561-563 (prikaz, stručni).

3. Grahek Ravančić, Martina.
Srđan CVETKOVIĆ, U ime naroda! Politička represija u Srbiji 1944 – 1953, Evro Giunti – Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, Beograd, 2014., 160. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 46 (2014) , 2; 401-404 (prikaz, stručni).

4. Grahek Ravančić, Martina.
Milko MIKOLA, Rdeče nasilje: represija v Sloveniji po letu 1945, Celjska Mohorjeva družba, Celje – Ljubljana, 2012., 409 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 45 (2013) , 1; 182-186 (prikaz, stručni).

5. Grahek Ravančić, Martina.
Alojz Buljan, Franjo Horvat, Prešućivane žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća na području bivšeg kotara/općine Novska (Grad Novska, općine Jasenovac i Lipovljani, Grad Kutina – dio i Grad Sisak – dio), 3. dopunjeno i ispravljeno izdanje, Ogranak Matice hrvatske u Novskoj, ožujak 2011., 1266. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 44 (2012) , 1; 197-199 (prikaz, stručni).

6. Grahek Ravančić, Martina.
Igor Graovac, Stradali od četnika u Hrvatskoj 1941. – 1945. godine. Prilog istraživanju: strukture stradalih, Zagreb 2011., Zajednica istraživača Dijalog, Udruga za promicanje znanstvenog dijaloga i Zaklada Friedrich Naumann, 475. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 44 (2012) , 1; 199-202 (prikaz, stručni).

7. Grahek Ravančić, Martina.
Slobodan GAVRILOVIĆ, Dželat, Albatros Plus, Beograd 2012., 197. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 44 (2012) , 3; 791-793 (prikaz, stručni).

8. Grahek Ravančić, Martina.
Milan Klobas: Borbeni put Operativnog štaba za Istru. Svjedočanstva generala Milana Klobasa, Pula 2010., 273.. // Časopis za suvremenu povijest. 43 (2011) , 3; 906-908 (prikaz, stručni).

9. Grahek Ravančić, Martina.
Srbija. Državna komisija za tajne grobnice ubijenih posle 12. septembra 1944. Godišnji izveštaj. 2010, [donela Državna komisija za tajne grobnice ubijenih posle 12. septembra 1944] priredio Srđan Cvetković, Državna komisija za tajne grobnice ubijenih posle 12. septembra 1944 ; Institut za savremenu istoriju, Beograd 2011, 60 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 43 (2011) , 3; 908-910 (prikaz, stručni).

10. Grahek Ravančić, Martina.
Momčilo Mitrović: Srpska nacionalna čast pred zakonom 1945. godine, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2007., 575.. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 1; 255-258 (prikaz, stručni).

11. Grahek Ravančić, Martina.
Savo Gregorić: Pucaj, rat je završen. Zlim putem bratoubilaštva: slovenačko krvavo proljeće 1945., Udruženje “Otkrićemo istinu”, Budva 2009., 591.. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 1; 258-260 (prikaz, stručni).

12. Grahek Ravančić, Martina.
Miroslav Akmadža, Krunoslav Draganović - Iskazi komunističkim istražiteljima, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod, Zagreb 2010., 285 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 3; 920-922 (prikaz, stručni).

13. Grahek Ravančić, Martina.
Fragmenti razgrnute prošlosti. // Hrvatska revija. IX (2009) , 3; 134-137 (prikaz, stručni).

14. Grahek Ravančić, Martina.
Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč 2005-2008, ur. Jože Dežman, Družina, Ljubljana 2008., 432. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 2; 595-598 (prikaz, stručni).

15. Grahek Ravančić, Martina.
Dani koji su prethodili tragediji. Pregovori na Bleiburgu 14. i 15. svibnja 1945.. // Hrvatska revija. 8 (2008) , 1; 91-97 (članak, stručni).

16. Grahek Ravančić, Martina.
Prilog bibliografiji o Bleiburgu i križnom putu. // Hrvatska misao (Sarajevo). 33 (2008) , 1; 98-116 (članak, stručni).

17. Grahek Ravančić, Martina.
Na križnom putu kroz Slavoniju. // Scrinia Slavonica. 8 (2008) , 1; 301-316 (pregledni rad, ostalo).

18. Grahek Ravančić, Martina.
Zvonimir Despot: Vrijeme zločina. Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine 1941. – 1948., Hrvatski institut za povijest/Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Zagreb – Slavonski Brod 2007., 479.. // Croatica Christiana Periodica. 32 (2008) , 62; 178-180 (prikaz, stručni).

19. Grahek Ravančić, Martina.
Mitja Ferenc: Prekrito in očem zakrito. Prekrita grobišča 60 let po koncu druge svetovne vojne, Muzej novejše zgodovine, Celje 2005., 124.. // Časopis za suvremenu povijest. 40 (2008) , 3; 1171-1172 (prikaz, stručni).

20. Grahek Ravančić, Martina.
Mitja Ferenc, Želimir Kužatko: Prikrivena grobišta Hrvata u Republici Sloveniji, Počasni bleiburški vod, Zagreb, Zagreb 2007., 199.. // Časopis za suvremenu povijest. 40 (2008) , 3; 1172-1174 (prikaz, stručni).

21. Grahek Ravančić, Martina.
Katarina Spehnjak: Britanski pogled na Hrvatsku 1945.-1948., Golden marketing-Tehnička knjiga Zagreb 2006., 367 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 39 (2007) , 2; 490-493 (prikaz, stručni).

22. Grahek Ravančić, Martina.
Roland Kaltenegger: Titos Kriegsgefangene - Folterlager, Hungermärsche und Schauprozesse, Leopold Stocker Verlag, Graz - Stuttgart 2001., 351. // Scrinia Slavonica. 6 (2006) ; 803-807 (prikaz, stručni).

23. Grahek, Martina.
Stojan Miloš: Bleiburg i križni put - zločin bez kazne (Ogranak Matice hrvatske Livno, Hrvatski informativni centar, Livno - Zagreb 2004.).. // Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005) , 1; 283-285 (prikaz, stručni).

24. Grahek, Martina.
Mira Kolar: Hrvatski Radiša 1903. – 1945. (2003.), Dom i svijet, Zagreb 2004., 485.. // Croatica Christiana periodica. 56 (2005) ; 236-240 (prikaz, stručni).

25. Grahek, Martina.
Stanislav Vukorep: Preživjeli svjedoče ; Detecta, Zagreb 2005., 678.. // Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005) , 3; 839-840 (prikaz, stručni).

26. Grahek, Martina.
Garešnički žrtvoslov, ur. Zvonko Farago, Ruža Lenac - Brleković, Zlatko Verhaz, Alojz Vragolović (Matica hrvatska Garešnica, Garešnica 1997.). // Časopis za suvremenu povijest. 36 (2004) , 2; 814.-815 (prikaz, stručni).

27. Grahek, Martina.
Theresia Moho: Zato što noć nema oči (Mozaik knjiga, Zagreb 2001.). // Scrinia Slavonica. 4 (2004) ; 587-590 (prikaz, stručni).

28. Grahek, Martina.
Branimir Kovačević, Suza za Bleiburg (vlastita naklada, Zagreb 2003.). // Croatica Christiana periodica. 54 (2004) ; 202-204 (prikaz, stručni).

29. Grahek, Martina.
Brez milosti - ranjeni, invalidni in bolni povojni ujetniki na slovenskem, ur. Lovro Šturm, Nova revija, Ljubljana 2000., 382. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 3; 1067-1070 (prikaz, stručni).

30. Grahek, Martina.
Povlačenje 1945. Krivci i žrtve - Svjedočanstva o porpasti NDH, ur. T. Sabljak i I. Smoljan, ZIP mladost - OMEGA, Zagreb 2000., 352. str.. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 3; 1070-1071 (prikaz, stručni).

31. Grahek, Martina.
Milan Marušić, Žrtve komunističkih zlodjela na sljemenskim stratištima: Bolnica Brestovac, Gračani, Zagreb svibanj 1945., Hrvatsko žrtvoslovno društvo Zagreb, Zagreb 2001., 273 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 3; 1071-1073 (prikaz, stručni).

32. Grahek, Martina.
Zvonimir Puškaš, Od Maribora do Ovčare, sudbina ranjenika Oružanih snaga Nezavisne Države Hrvatske u Mariboru svibnja 1945., Vlastito izdanje, Zagreb 2002., 162 str.. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 3; 1073-1074 (prikaz, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Grahek Ravančić, Martina.
Logori Križnoga puta u Hrvatskoj 1945. // Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941. - 1945., 1945. - 1951. / Vladimir Geiger, Martina Grahek Ravančić, Marica Karakaš Obradov (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2010. 167-182 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Grahek Ravančić, Martina.
Izvještaji Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovi pomagača na području Bjelovara od 1944. do 1947. godine // 1945. - Razdjelnica hrvatske povijesti / Kisić Kolanović, Nada ; Jareb, Mario ; Spehnjak, Katarina (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2006. 339-355 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grahek, Martina.
Bleiburg i "križni put" u hrvatskim udžbenicima povijesti // Dijalog povjesničara - istoričara 9 / Fleck, Hans-Georg i Graovac, Igor (ur.).
Zagreb : Zaklada Friedrich Naumann, 2005. 641-663 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Grahek Ravančić, Martina.
Bleiburg i križni put // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Grahek Ravančić, Martina.
Bleiburg i križni put : metodologija istraživanja i primjenjivost u nastavi povijesti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Grahek Ravančić, Martina.
Rad Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na području Zagreba u razdoblju od 1944. do 1947. godine / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21.04 2011, 308 str. Voditelj: Goldstein, Ivo.
 
  Magistarski radovi
 

1. Grahek Ravančić, Martina.
Bleiburg i "križni put" u historiografiji, publicistici i memoarskoj literaturi / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 17.03. 2006., 194 str. Voditelj: Goldstein, Ivo.
 
  Druge vrste radova
 

1. Mihaljević, Josip; Grahek Ravančić, Martina.
Bleiburg i križni put u historiografiji, 2017. (radijska emisija).