Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Aleksandra Mindoljević Drakulić
(251284)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Živjeti sa zloćudnom bolešću – kreativni kurikul za roditelje, učenike i nastavnike .
Zagreb : MEP, MijelomCRO i FFpress, 2017 (priručnik).

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Školska fobija .
Zagreb : Medicinska naklada Zagreb i FF Press, 2016 (priručnik).

3. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Majka, žena i majčinstvo .
Zagreb : Medicinska naklada Zagreb i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015 (priručnik).

4. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Suicid: fenomenologija i psihodinamika .
Zagreb : Medicinska naklada, 2013 (priručnik).

5. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Mali rječnik psihodrame .
Zagreb : Hrvatsko psihodramsko društvo, 2007 (rječnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Diferencijalna dijagnoza školske fobije // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja/Researching Paradigms of Childhood and Education / Opić, Siniša ; Matijević Milan (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. Str. 665-671.

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Fenomenologija adolescentskog samoozljeđivanja: pokušaj samoozdravljenja ili pokušaj suicida – izazov empatijskoj i mentalno zdravoj školi // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja/Researching Paradigms of Childhood and Education / Opić, Siniša ; Matijević Milan (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. Str. 672-678.

3. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Petričević, Ema.
Dijete koje odbija školu - kako možemo pomoći // Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja / Prskalo, Ivan ; Lozančić-Jurčević, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 2014. Str. 195-203.

4. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Pedagoški aspekti psihoanalitičke teorije privrženosti u dijadi učitelj - učenik // Pedagogija i kultura / Ljubetić, Maja ; Zrilić, Smiljana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012. Str. 165-173.

5. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Morenova psihodrama // Psihoterapija - škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas / Jukić, Vlado, Pisk, Zoja (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2008. Str. 198-203.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Primijenjena razvojna psihologija (skripta) .
Zagreb : Učiteljski fakultet, 2015.

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Komunikacija u odgoju i obrazovanju (skripta) .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.

3. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Psihodrama-trajna stručna izobrazba iz scenskoekspresivne psihoterapije-psihodrame / Mindoljević Drakulić, Aleksandra ; Nikolić, Staniša (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihodramsko društvo, 2004.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Critical reflections for understanding the complexity of psychodramatic theory. // Psychiatria Danubina. 26 (2014) , 1; 12-19 (pregledni rad, znanstveni).

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Clinical and non-clinical setting specificities in first session short-term psychotherapy psychodrama group. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , 1; 173-179 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Marčinko, Darko; Jakovljević, Miro; Jakšić, Nenad; Bjedov, Sarah; Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
The importance of psychodynamic approach during COVID-19 pandemic. // Psychiatria Danubina. 32 (2020) , 1; 15-21 (članak, ostalo).

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Radman, Vivijana.
Crisis psychodrama in the era of COVID-19. // Psychiatria Danubina. 32 (2020) , 1; 22-24 (pregledni rad, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Modić Stanke, Koraljka; Ružić, Valentina; Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
A way to more effective education: prospective teachers' interest in service-learning. // Management: Journal of Contemporary Management Issues. 24 (2019) , 1; 121-136 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Keleuva, Slobodanka.
Psihološki aspekti iskustva kliničke smrti. // Socijalna psihijatrija. 44 (3) (2016) ; 208-218 (pregledni rad, znanstveni).

3. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Psihoanalitički pristup odgoju i obrazovanju školske djece razvedenih roditelja. // Croatian Journal of Education. 16 (2014) ; 79-92 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
OSVRT NA EGATIN-ov I IGA-in STRUČNI SASTANAK VISION-SUPER-VISION IN GROUP ANALYTIC TRAINING ODRŽAN U ZAGREBU, U HRVATSKOJ, U TRAVNJU 2017.. // Psihoterapija. 31 (2017) , 1; 105-107 (članak, ostalo).

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Internatski sindrom: psihološka trauma privilegiranog djeteta. // Socijalna psihijatrija. 44 (2016) , 4; 353-356 (prikaz, ostalo).

3. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Terapijske interpretacije u psihodrami s adolescentima u školskom okruženju. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 152 (2011) , 1; 121-132 (stručni rad, stručni).

4. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Resistance in the first session of psychodrama psychotherapy group with adults.. // Psychiatria Danubina. 22 (2010) , 2; 261-265 (stručni rad, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Group dynamics in the light of the absences and the entries in the role of protagonist in psychodrama psychotherapy group. // Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. (2015) (prihvaćen za objavljivanje).

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Metatheoretical viewpoint on psychodramatic theory. // Psychiatria Danubina. (2014) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Emocionalna iskustva završetka nastavnog procesa i kako ih razriješiti // Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionalnog identiteta.
2019. 81-82 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Social neuroscience of attachment-based teaching in the classroom. // .
2019. 107-108 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

3. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Nastavničke intervencije sa školskom djecom nesigurne privrženosti // .
2017. 33-35 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

4. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Nastavničke aktivnosti za pomoć tugujućim učenicima koji se nose sa zloćudnom bolešću svojih roditelja // International Scientific and Professional Conference: Present for the future of education-opportunities and challenges.
2017. 189-190 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

5. Paučnik, Ines; Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Autentičnost odnosa učenik-učitelj // 11th International Balkan Education and Science Congress THE FUTURE OF EDUCATION AND EDUCATION FOR THE FUTURE.
2016. 107-108 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Đorđević, Veljko; Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Jakovljević, Miro.
Psihijatrijski teatar: hrvatsko-balkanska ludologija // Psychiatry and Society.
2015. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

7. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Prevencija dječjeg suicidalnog ponašanja – iskustva iz školske prakse // Depresija u stoljeću uma.
Zagreb, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Metode i motivi samoubojstava u antičkom društvu // Depresija u stoljeću uma.
Zagreb, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Time perspective in psychodrama psychotherapy group // 55th International Neuropsychiatric Congress - Highlights in neurology and psychiatry.
2015. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

10. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
The black hole metaphor and its meaning in psychodrama work - a case study // Abstract book CD of the 1st International congress of the International College of Person- Centered Medicine : Whole person in health education and training / Appleyard, James ; Mezzich, Juan E. ; Djordjevic, Veljko (ur.).
2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

11. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
The world of suicide in conceptual and performance art: Croatia and the region // Abstract book CD of the 1st International congress of the International College of Person- Centered Medicine : Whole person in health education and training / Appleyard, James ; Mezzich, Juan E. ; Djordjevic, Veljko (ur.).
2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
A psychoanalytic approach to education and raising school children of divorced parents // Social and emotional competence in a changing world.
2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Jakovljević, Miro.
The aesthetics of suicide: from ancient to conceptual art // Depression, addiction and suicide.
2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Jurčec, Lana.
Klinički i neklinički kontekst procjene terapijskih faktora u klasičnoj psihodramskoj psihoterapiji // 21.dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2013. 171-171 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Jakovljević, Miro.
Psihodrama terapijskih metafora // 2. seminar kreativne psihofarmakoterapije shizofrenije (s međunarodnim sudjelovanjem).
2012. (demonstracija,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Psihodrama kao komunikacijska forma // Moć uvjeravanja / Španjol Marković, Mirela (ur.).
Zagreb, 2010. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

17. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Didaktička scenska psihoterapija-psihodrama u radu s adolescentima // 33. škola pedagoga: Pozitivne vrijednosti u suvremenoj školi i predškolskoj ustanovi.
Zagreb, 2009. (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Čokić, Dženeta; Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Korektnost kao ključ uspješne interakcije na medijskoj sceni. // Psihologija, mediji, etika.
Zagreb, 2008. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

19. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Od televizije kao destruktivnog zrcala do psihodrame kao eksplorativnog zrcala // Psihologija, mediji, etika.
Poreč, 2008. (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

20. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Milošević Vladimir.
Psihodrama - igra kao oruđe za rehabilitaciju // Prevencija, rehabilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost.
Zagreb, 2007. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

21. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Milošević Vladimir.
Psihodrama i sociodrama - istraživački alat za izgradnju tolerancije kao iznimnog ljudskog potencijala // Ljudski potencijali kroz životni vijek.
Zagreb, 2006. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

22. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Milošević Vladimir; Antunović Ana.
Psihodrama i trauma - scenski pristup traumatskom iskustvu // Mobbing.
Rijeka, 2005. (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

23. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Milošević, Vladimir.
Croatian and Serbian Post War Nationalism: An Individual Phenomenon or La Folie Simultanée // European Identity and Psychotherapy.
Belgrade, Serbia : EAP, 2004. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

24. Bilić, Vedran; Mindoljević, Aleksandra.
Hrvatske specifičnosti setinga srednje grupe u Dnevnoj bolnici // The 15th International Congres of the International Association of Group Psychotherapy « ; ; Crossroads of Culture: Where Groups Converge..
Istanbul : International Association of Group Psychotherapy, 2003. (poster,sažetak).

25. Bilić, Vedran; Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Croatian Pecularities Of Median Group Setting In Daily Hospital // The 15th International Congres of the International Association of Group Psychotherapy "Crossroads of Culture: Where Groups Converge".
2003. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Psihodramska igra u svjetlu muzikoterapije // Psihologija u poboljšanju kvalitete života.
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2003. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

27. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Psychological Aspects of Smoking // Impact of Media and Communication in Public Health and Biotechnology.
Zagreb, 2003. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

28. Brajković, Lovorka; Mindoljević, Aleksandra.
Coping strategies among Croatian War Veterans with PTSD, Using Alcohol and Tobacco // XXV International Congress of Applied Psychology, Book of Abstract.
2002. 392-392 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

29. Ćosić, Krešimir; Slamić, Miroslav; Popović, Siniša; Gruden, Vladimir; Mindoljević, Aleksandra.
Primjena tehnologija virtualne stvarnosti u terapiji PTSP bolesnika-veterana domovinskog rata // "ZA DUŠEVNO ZDRAVLJE I MEĐUSOBNO RAZUMIJEVANJE", Sažeci radova.
Osijek, 2002. 83 (predavanje,sažetak,stručni).

30. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Aktualna dostignuća moderne scenskoekspresivne psihoterapije // Psihologija i psiholozi u prevladavanju krize.
Zagreb, 2002. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

31. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Psihodrama sa psiholozima // 13. dani psihologije u Zadru / Lacković Grgin, Katica ; Sorić, Izabela ; Vulić Prtorić, Anita (ur.).
Zadar, 2002. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

32. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Brajković, Lovorka.
An Evaluation and Self-Evaluation of Female Narcissism in the TV Media // The 3rd World Congress for Psychotherapy.
Beč, Austrija : EAP, 2002. 108-108 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

33. Soldo, Ivana; Bilić, Vedran; Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Projekcija kod oboljelih od PTSP-a // Psihoterapija danas i sutra / Gruden, Vladimir ; Mindoljević Drakulić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Klinika za psihološku medicinu KBC Zagreb, 2002. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

34. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Gruden, Vladimir.
Mišljenje i procjene studenata medicine o efikasnosti nastave iz kolegija "Psihološka medicina" // 9. godišnja konferencija psihologa Hrvatske.
Pula, 2001. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

35. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Gruden, Vladimir; Vidas, Mercedes; Bilić, Vedran.
Kako studenti medicine doživljavaju grupnu psihodramu // 15. Dani Ramira Bujasa.
Zagreb, 2001. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

36. Vidas, Mercedes; Gruden, Vladimir; Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Afektivna stanja prije i za vrijeme terapije sildenafilom (Viagra) kod PTSD bolesnika s erektilnom disfunkcijom // 15. Dani Ramira Bujasa.
Zagreb, 2001. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

37. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Gruden, Vladimir.
PTSP i paranoidnost // 2. Hrvatski psihijatrijski kongres.
Zagreb, 1998. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

38. Vukušić, Herman; Komar, Zoran, Kušević, Zorana; Bencarić, Zrinka; Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Tišlarić, Goran.
Premilitary, Military and Postmilitary Variables Associated with PTSD Symptomatology in Croatian War Veterans // The 1st International Conference on Psychosocial Consequences of War.
Zagreb, 1998. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Školska fobija // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Učinci kratkotrajne grupne psihoterapije - psihodrame na zadovoljstvo životom u kliničkom i nekliničkom kontekstu / doktorska disertacija.
Osijek : Medicinski fakultet, 18. 06. 2012, 217 str. Voditelj: Jakovljević, Miro.
 
  Magistarski radovi
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Samoprocjene i procjene narcizma medijski izloženih žena zaposlenih na televiziji / magistarski rad.
Zagreb : Medicinski fakultet Zagreb, 11. 02. 2002. 2002., 87 str. Voditelj: Gruden, Vladimir.
 
  Druge vrste radova
 

1. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Ima li života prije smrti, 2019. (izvješće).

2. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Granice i povrede granica u psihoanalizi, 2016. (recenzija).

3. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Prikaz knjige "Žrtva, osveta i kultura oprosta", 2015. (recenzija knjige).

4. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Pravo na majčinstvo imaju sve obitelji, 2014. (intervju).

5. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Izaberi zdravlje - u povodu Međunarodnog dana borbe protiv suicida, 2013. (radijski intervju).

6. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Psihodrama, 2004. (recenzija knjige).

7. Gruden, Vladimir; Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Psihoterapija danas i sutra, 2002. (zbornik sažetaka radova).

8. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
EMC festival "Mediji i zdravlje", 2002. (katalog).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Vlajčević, Ana.
Metodički potencijal životnih priča u nastavi sociologije na primjeru maloljetničke delinkvencije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.10. 2019, 41 str. Voditelj: Bošnjak, Zvonimir.

2. Barišić, Martina.
Emocionalno zlostavljanje djece tijekom razvoda braka / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 29. 10. 2015 2015., 25 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

3. Lacko, Mirela.
Strah od odlaska u školu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 12. 11. 2015. 2015., 36 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

4. Malović Kuhar, Maja.
Transgeneracijski prijenos privrženosti / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 10. 12. 2015., 35 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

5. Škudar, Marija.
Strahovi od dojenačke do predškolske dobi / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 07.01. 2015, 22 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

6. Car, Jelena.
Kognitivni i socioemocionalni razvoj djeteta putem igre / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, Listopad, 2014 2014, 26 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

7. Hodalj, Josipa.
Emocionalna disregulacija kod djece s deficitom pažnje/hiperaktivni poremećaj / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 08.12. 2014, 32 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

8. Horvat, Zlata.
Razvoj ženskog identiteta kroz odnos majke i kćeri / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 08.12. 2014, 28 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

9. Jelić, Ivana.
Predškolsko dijete i igra superheroja / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, Veljača, 2013. 2013., 30 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

10. Mršić, Daniel.
Razvoj govora kod predškolskog djeteta / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, Siječanj, 2013 2013., 36 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

11. Salaj, Đurđica.
Psihofizički razvoj mladog sportaša - prilog Maslowljevoj humanističkoj teoriji ličnosti / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Kineziološki fakultet Zagreb, Rujan, 2013. 2013., 30 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

12. Vučetić, Marija.
Spolne i dobne razlike u stilovima privrženosti kod djece predškolske dobi / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 02. 10. 2012., 26 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.

13. Žakman, Zrinka.
Poremećaji u ponašanju kod djece predškolske dobi / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 02. 10. 2012., 32 str. Voditelj: Mindoljević Drakulić, Aleksandra.