crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Ruža Karlović
(257011)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Borovec, Krunoslav; Balgač, Iva; Karlović, Ruža.
Interna komunikacija u Ministarstvu unutarnjih poslova: procjena zadovoljstva poslom i zadovoljstva internom komunikacijom: rezultati istraživanja .
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ; Policijska akademija, 2011 (ostalo). prilozen text rada

2. Borovec, Krunoslav; Balgač, Iva; Karlović, Ruža.
Situacijski pristup prevenciji kriminaliteta - od teorije do prakse utemeljene na dokazima .
Zagreb : AKD, 2011. (udžbenici i skripta).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Community Policing - A European Perspective Strategies, Best Practices and Guidelines / Bayerl, P. Saskia; Karlović, Ruža; Akhgar, Babak; Markarian Garik (ur.).
Cham : Switzerland, 2017 (monografija). URL link to work
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Karlović, Ruža; Sučić, Ines.
Security as the basis behind community policing: Croatia's community policing approach // Community Policing - A European Perspective: Strategies, Best Practices and Guidelines / Bayerl, P.S., Karlovic, R., Akhgar, B., Markarian, G. (ur.).
Germany : Springer, 2017. Str. 125-138.

2. Sučić, Ines; Karlović, Ruža.
Community policing in support of social cohesion // Community Policing - A European Perspective: Strategies, Best Practices and Guidelines / Bayerl, P.S., Karlovic, R., Akhgar, B., Markarian, G. (ur.).
Germany : Springer, 2017. Str. 7-20.

3. Getoš Kalac, Anna-Maria; Karlović Ruža.
Criminology and Crime in Croatia // Mapping the Criminological Landscape of the Balkans. A Survey on Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans / Getoš Kalac, Anna-Maria ; Albrecht, Hans-Jörg ; Kilchling, Michael (ur.).
Berlin : Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, 2014. Str. 139-174.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Karlović, Dalibor; Gale, Ruža; Thaller, Vlatko; Martinac, Marko; Matošić, Ana; Katinić, Križo.
Epidemiological study of suicide in Croatia (1993-2003)-comparison of Mediterranean and continental areas. // Collegium Antropologicum. 29 (2005) , 2; 315-321 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Getoš Kalac, Anna-Maria; Karlović, Ruža.
Kriminologija i pogibeljni kriminal u Hrvatskoj i u globalnom kontekstu – stanje jučer, danas i sutra. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 5/6; 1121-1145 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Škrtić, Dražen; Milivojević, Lana; Karlović Ruža.
Epidemiological Study of Suicide in Croatia (2004–2009) – Motive Alcohol Dependence. // Alcoholism. 47 (2011) , 1/2011; 29-41 (članak, znanstveni). URL link to work

3. Škrtić, Dražen; Karlović, Ruža; Milivojević Kruljac, Lana.
Alcohol Dependence - One of the Cause of the Entire Family Criminal Activities. // Alcoholism. 44 (2008) , 2; 79-93 (pregledni rad, znanstveni).

4. Karlović, Dalibor; Martinac, Marko; Gale, Ruža; Markić, Joško; Marčinko, Darko.
Assessment of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder among children in families and schools in Mediterranean and continental Croatian towns. // Psychiatria Danubina. 17 (2005) , 1-2; 19-29 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Orlović, Ljubica; Orlović, Ante; Karlović, Ruža.
Motivacija za rad, radna uspješnost i razvoj karijere kao instrumenti upravljanja ljudskim potencijalima – percepcija policijskih službenika. // Policija i sigurnost. 24 (2016) , 3; 226-246 (članak, stručni). URL link to work

2. Gale, Ruža.
Razgovor s pozivateljem-prikaz knjige. // Policija i sigurnost. 13 (2004) , 1-2; 121-123 (prikaz, ostalo).

3. Karlović, Dalibor; Zoričić, Zoran; Gale, Ruža.
Agresija-biološki, psihološki, socijalni i kriminološki problem. // Socijalna psihijatrija. 32 (2004) ; 104-109 (članak, stručni).

4. Karlović, Dalibor; Crnković, Danijel; Martinac, Marko; Gale, Ruža; Zoričić, Zoran; Marušić, Srđan.
The police officers bring patients with alcohol intoxication on emergency psychiatryc examination. // Alcoholism. 39 (2003) ; 93-104 (članak, stručni).

5. Karlović, Dalibor; Gale, Ruža.
Karakteristike hitno pregledanih psihijatrijskih bolesnika dovedenih u pratnji policije, policija prva linija očuvanja mentalnog zdravlja. // Policija i sigurnost. 12 (2003) ; 112-155 (članak, stručni).
Vrh
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Karlović, Ruža; Vukosav, Joško; Borovec, Krunoslav.
Students' Attitudes Regarding Substance Abuse and Preventive Actions of the Police. // Alcoholism. (2009) (prihvaćen za objavljivanje).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. James, Daniel; van der Giessen Mark; Bayerl Petra Saskia; Jacobs Gabriele; Karlović, Ruža; Markarian Garik.
Concept development of ICT tools and applications within the Unity Project // 5. MEĐUNARODNE ZNANSTVENO-STRUĈNE KONFERENCIJE - Istraţivaĉki dani Visoke policijske škole u Zagrebu Unaprjeđivanje sigurnosne uloge policije primjenom novih tehnologija i metoda / Joško Vukosav Ksenija Butorac Joško Sindik (ur.).
Zagreb : MUP - Policijska akademija, 2016. 13-32 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Karlović, Ruža; Petković, Danijela; Kiš Kamenjarin, Karla.
Stavovi policijskih službenika o uvođenju novih tehnologija u policijski rad // 5. MEĐUNARODNE ZNANSTVENO-STRUĈNE KONFERENCIJE - Istraţivaĉki dani Visoke policijske škole u Zagrebu UnaprjeĊivanje sigurnosne uloge policije primjenom novih tehnologija i metoda / Joško Vukosav Ksenija Butorac Joško Sindik (ur.).
Zagreb : MUP - Policijska akademija, 2016. 313-324 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

3. Karlović, Ruža; Petković, Danijela; Kiš Kamenjarin, Karla.
Stavovi policijskih službenika o uvođenju novih tehnologija u policijski rad // 5. MEĐUNARODNE ZNANSTVENO-STRUĈNE KONFERENCIJE - Istraţivaĉki dani Visoke policijske škole u Zagrebu UnaprjeĊivanje sigurnosne uloge policije primjenom novih tehnologija i metoda / Joško Vukosav Ksenija Butorac Joško Sindik (ur.).
Zagreb : MUP - Policijska akademija, 2016. 313-324 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni). URL link to work

4. Sučić, Ines; Franc, Renata; Karlović, Ruža; Šakić, Vlado.
Svrhe sankcija i povjerenje u policiju i pravosuđe– stavovi javnosti i policijskih službenika 2014. godine u odnosu na 2005. godinu. // Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu" / Butorac, Ksenija (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2015. 393-4167 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Babić, Jasna; Sučić, Ines; Šimunić, Nikola; Bartoš, Velimir; Špoljarić, Igor; Karlović, Ruža.
Analiza lokacija počinjenja kaznenih djela, promjena u kretanju i strukturi kaznenih djela na području Grada Zagreba i Republike Hrvatske tijekom posljednjih deset godina (2007. - 2016.) // .
(predavanje).

2. Karlović, Ruža; Sučić, Ines.
The European perspective of the joint work of police and community in preventing and controlling crime // Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe - Book of Abstract.
Cardiff : Cardiff University, 2017. 17-18 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak). URL link to work

3. Getoš, Anna-Maria; Karlović, Ruža.
Sexual Offender Treatment in Croatia - Legal and Criminological Issues // Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective.
2013. 633-633 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Karlović, Dalibor; Thaller, Vlatko; Gale, Ruža; Volarević, G.; Martinac, Marko; Marušić, Srđan.
Epidemiological Features of Suicida Among Alcohol Addictions in thhe Republic of Croatia in the Period of Years 1997-2003 // 2. hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima = 2nd Croatian Conference on Alcoholism and Other Addictions and 6th Alpe-Adria Conference on Alcoholism.
2004. 104-104 (međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Karlović, Ruža; Sučić, Ines; Babić, Jasna; Šimunić, Nikola.
Spatial and Temporal Analysis of Robberies – a Case Study of Zagreb, Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Borovec, Krunoslav; Karlović, Ruža.
Zadovoljstvo internom komunikacijom u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni). URL link to work
Vrh
 
  Diplomski radovi
 

1. Gale, Ruža.
Prikaz priručnika "Razgovor s pozivateljem" / diplomski rad.
Zagreb : Visoka policijska škola, 11. 07. 2002., 85 str. Voditelj: Cajner Mraović, Irena.
Vrh
 
upomoc
foot_4