crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Meri Kunčić
(257235)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Kunčić, Meri.
Od pošasti sačuvaj nas: Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI. stoljeću .
Zagreb : Srednja Europa, 2008 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ivović, Sandra; Kunčić, Meri.
Intelektualni i kulturni razvoj // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: hrvatske zemlje u kasnom srednjem vijeku / Karbić, Marija ; Ladić, Zoran (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 179-211.

2. Kunčić, Meri.
Obrti tekstilne, kožarske i drvne djelatnosti- temelji privrede kasnosrednjovjekovnoga Raba // Artisani et mercatores...: O obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino, 2019. Str. 176-189.

3. Ladić, Zoran; Kunčić, Meri.
Few Examples of Marian Devotion in the East Adriatic Urban Settlements in the Late Medieval and Early Modern Period // Le Vie della Misericordia - The Ways of Mercy / Calò Mariani, Maria Stella ; Trono, Anna (ur.).
Lecce, Italija : Congedo Publishing, 2017. Str. 379-404.

4. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Društvena i gospodarska slika splitske komune u 14. stoljeću na temelju analize bilježničkih spisa // Splitski statut iz 1312. godine: Povijest i pravo. Zbornik radova / Radić, Željko ; Trogrlić, Marko ; Meccarelli, Massimo ; Steindorff, Ludwig (ur.).
Split : Književni krug Split ; Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. Str. 399-446.

5. Kunčić, Meri.
Obrtnici, umjetnici i zdravstveni djelatnici u kasnosrednjovjekovnoj rapskoj komuni // Rapski zbornik II. / Andrić, Josip ; Lončarić, Robert (ur.).
Rab : Ogranak Matice hrvatske u Rabu, 2012. Str. 57-75.

6. Kunčić, Meri.
Srednjovjekovni Rmanj do pada pod osmansku vlast // Spomenica Josipa Adamčeka / Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2009. Str. 77-85.

7. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Putovanja // Leksikon Marina Držića / Novak, Slobodan P. ; Tatarin Milovan ; Mataija Mirjana ; Rafolt Leo (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 643-646.

8. Kunčić, Meri.
Razvoj i značenje kulta sv. Sebastijana u dalmatinskim komunama u 15. i 16. stoljeću s posebnim obzirom na umjetničku produkciju // Hagiologija: kultovi u kontekstu / Marinković, Ana ; Vedriš, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leykam international, 2008. Str. 141-159.

9. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Prilog životopisu Milana Japunčića // Biobibliographica. Sv.1 / Macan, Trpimir ; Flego, Višnja ; Hameršak, Filip ; Lučić, Nikša ; Šikić, Jasna (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003. Str. 69-90.

10. Kunčić, Meri.
Homo Universalis u talijanskoj renesansi // Diplomska radionica 1 prof. dr. Drage Roksandića / Roksandić, Drago ; Štefanec, Nataša (ur.).
Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest, 1999. Str. 221, 19-66.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kunčić, Meri.
Dalmatinski patricijat i socijalno kršćanstvo. O srednjovjekovnim rapskim hospitalima s posebnim osvrtom na hospital Tijela Kristova i njegova utemeljitelja Petra de Zaro. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 40 (2016) , 77; 25-76 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Kunčić, Meri.
Rapski obrtnici, umjetnici i medicinski djelatnici te njihovi klijenti na Rabu u drugoj polovici 15. stoljeća. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 31 (2013) ; 77-126 (članak, znanstveni).

3. Kunčić, Meri.
Uloga votivnih (zavjetnih) slika u svakodnevnici stanovnika dalmatinskih komuna na koncu srednjega vijeka. // Kolo: časopis Matice hrvatske. 16 (2006) , 4; 272-283 (članak, znanstveni).

4. Kunčić, Meri.
Utjecaj povijesnih zbivanja na kreiranje ikonografskih sadržaja zavjetnih slika. Primjer oltarne slike Bogorodica zaštitnica iz crkve samostana Sv. Ante na Poljudu u Splitu. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 29 (2005) , 55; 61-78 (članak, znanstveni).

5. Kunčić, Meri.
O nekim aspektima utjecaja političkih zbivanja na rad Matice hrvatske u vrijeme "hrvatskog proljeća". // Kolo: časopis Matice hrvatske. 4 (2005) ; 186-196 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kunčić, Meri.
Likovni leksikon, gl. ur. Josip Bilić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2014., 1054 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 32 (2014) ; 300-302 (prikaz, ostalo).

2. Kunčić, Meri.
Guy Bedouelle, Povijest crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2004., 291. str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 25 (2007) ; 393-396 (prikaz, ostalo).

3. Kunčić, Meri.
Obiteljske palače i grbovi u Splitu. // Hrvatska revija. 2 (2002) , 4; 40-46 (popularno-znanstveni članak, ostalo).

4. Kunčić, Meri.
Lovorka Čoralić, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije, Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, Zagreb 2001.. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 44 (2002) ; 273-275 (prikaz, ostalo).

5. Kunčić, Meri.
900 godina Bašćanske ploče 1100.-2000. Krčki zbornik, svezak 42, Baška 2000.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 19 (2001) ; 311-314 (prikaz, ostalo).

6. Kunčić, Meri.
Emil Hilje, Gotičko slikarstvo u Zadru, Matica hrvatska , Zagreb 1999.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 25 (2001) , 48; 168-171 (prikaz, ostalo).

7. Kunčić, Meri.
Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Srednji vijek i renesansa (XIII - XVI. stoljeće), sv. II, uredio Eduard Hercigonja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Školska knjiga, Zagreb 2000.. // Nova Matica:časopis Hrvatske matice iseljenika. 50 (2001) , 6; 54-54 (prikaz, ostalo).

8. Kunčić, Meri.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Posvećen 150. obljetnici rođenja Tadije Smičiklasa (1843-1993), sv. 18, Zagreb 2000.. // Časopis za suvremenu povijest. 33 (2001) , 3; 918-920 (prikaz, ostalo).

9. Kunčić, Meri.
Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb 2001.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 19 (2001) ; 301-304 (prikaz, ostalo).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Kunčić, Meri.
Arhitektura i inventar crkava u župama Konjevrate i Mirlović Zagora u Šibenskoj biskupiji // Konjevrate i Mirlović Zagora - župe Šibenske biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa Sela šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti. / Gulin, Ante (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2005. 543-552 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kunčić, Meri.
The Inhabitants of Late Medieval Dalmatian Commune of Rab Originating from Apennine Peninsula // Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections (The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network), University of Zagreb's Faculty of Humanities and Social Sciences, 12-14 April 2018 / Špoljarić, Luka ; Vedriš, Trpimir (ur.).
Zagreb : FF-press, Ivana Lučića 3, 2018. 33-33 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Kunčić, Meri.
Procvat društvene solidarnosti u kasnosrednjovjekovnoj rapskoj komuni - djelovanje tri rapska hospitala // V. Kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi / Agičić, Damir ; Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, 2016. 108-109 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Kunčić, Meri.
U potrazi za slobodom - život hrvatske plemkinje Magdalene Budrišić u kasnosrednjovjekovnom Rabu // IV. kongres Hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka / Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 109-109 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Neki aspekti društvenog, svakodnevnog i religioznog života u splitskoj komuni u XIV. st. na temelju analize bilježničkih spisa // Međunarodni znanstveni skup "Splitski statut iz 1312. godine : pravo i povijest : o 700. obljetnici" : sažetci = International Scholarly Conference "The Statute of Split from 1312 : History and Law : On the 700th Anniversary" : Abstracts / Cambj, Nenad ; Radić, Željko ; Trogrlić, Marko (ur.).
Split : Književni krug, 2012. 47-47 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Kunčić, Meri.
Crkvene institucije, bratovštine i pojedinci kao patroni obrtničke i umjetničke produkcije u kasnosrednjovjekovnom Rabu na temelju bilježničkih spisa // III. Kongres hrvatskih povjesničara: program i sažeci izlaganja.
Split, 2008. 78-79 (predavanje,sažetak).

6. Kunčić, Meri.
Uloga votivnih slika u svakodnevici stanovnika dalmatinskih komuna // .
(poster,sažetak).

7. Kunčić, Meri.
Utjecaj osmanske opasnosti na ikonografiju votivnog slikarstva u Dalmaciji u kasnom srednjem i ranom novom vijeku // II. kongres hrvatskih povjesničara Hrvatska i Europa - integracije u povijesti : knjiga sažetaka / Budak, Neven ; Benyovsky, Irena (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-press - Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 2004. (predavanje,sažetak).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kunčić, Meri.
Umjetnički obrt na Rabu u kasnom srednjovjekovlju u svjetlu bilježničkih dokumenata // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Kunčić, Meri.
Obrti tekstilne, kožarske i drvne djelatnosti - temelji privrede kasnosrednjovjekovnoga Raba // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Kunčić, Meri.
The Role of the Foreign Intelectual Elite in Everyday Life of Late Medieval Rab // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Kunčić, Meri.
Middle Ages and Renaissance: Iconography, Votive Images and Cult of Saints along the Adriatic Countries // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Kunčić, Meri.
The Artists and their Clientele in the Late Medieval Damatian Commune of Rab // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Kunčić, Meri.
Sv. Rok i sv. Sebastijan - zaštitnici od kužnih epidemija. Primjeri iz dalmatinskog slikarstva 15. i 16. stoljeća // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

7. Kunčić, Meri.
The Changes in the Iconographic Representation of St Sebastian in the Late Middle Ages and the Renaissance // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Kunčić, Meri.
Arhitektura i inventar crkava u župi Konjevrate i Mirlović Zagora u Šibenskoj biskupiji // .
2004. (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Kunčić, Meri.
The Influence of Ottoman Threat on the Choice of Motives in Sacral Painting in Dalmatian Communes in the Fifteenth and Sixteenth Centuries // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Kunčić, Meri.
Život i djelatnost obrtnika i umjetnika u rapskoj komuni u drugoj polovici 15. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22.02. 2011., 355 str. Voditelj: Grgin, Borislav.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Kunčić, Meri.
Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u 15. i 16. stoljeću / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 12.03. 2004., 182 str. Voditelj: Roksandić, Drago.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Kunčić, Meri.
O srednjovjekovnim rapskim hospitalima s posebnim osvrtom na hospital Tijela Kristova i njegovog utemeljitelja Petra de Zaro, 2018. (znanstveni, predavanje).

2. Ladić, Zoran; Čoralić, Lovorka; Fabijanec, Sabine Florence; Grbavac, Branka; Karbić, Damir; Karbić, Marija; Kunčić, Meri.
Međunarodni znanstveni skup Putovanje u srednjovjekovnoj i renesansnoj Hrvatskoj u europskom kontekstu, 2016. (organizacija znanstvenog skupa).

3. Kunčić, Meri.
Kulišić, Josip, političar (1847-1919), 2013. (enciklopedijska natuknica).

4. Kunčić, Meri.
Landauer, Wilhelm, tiskar (XIX. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

5. Kunčić, Meri.
Laudon, Gideon Ernst von, vojskovođa (1717-1790), 2013. (enciklopedijska natuknica).

6. Kunčić, Meri.
Le Maire, André-Alexandre, diplomat (XVIII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

7. Kunčić, Meri.
Lentulaj, Benko, političar (1792-1859), 2013. (enciklopedijska natuknica).

8. Kunčić, Meri.
Leonard Kvirin, knez (XIII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

9. Kunčić, Meri; Gregl, Mislav.
Ladanyi, Franjo, povijesni pisac (XVII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

10. Ladić, Zoran; Kunčić, Meri.
Linjičić, plemićka obitelj (XIV-XVII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

11. Kunčić, Meri.
Hrvatski franjevački biografski leksikon, 2010. (urednički poslovi).

12. Kunčić, Meri.
Kavanjin, obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

13. Kunčić, Meri.
Koren, Franjo, slikar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

14. Kunčić, Meri.
Kovačević, Nikola, naivni slikar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

15. Kunčić, Meri.
Hrvatska enciklopedija, sv. 11, 2009. (urednički poslovi).

16. Kunčić, Meri; Milković, Kristina.
Kappner, Franjo, 2009. (enciklopedijska natuknica).

17. Kunčić, Meri; Milković, Kristina.
Kappner, Ludvig, 2009. (enciklopedijska natuknica).

18. Kunčić, Meri.
Hrvatska enciklopedija, sv. 10, 2008. (urednički poslovi).

19. Kunčić, Meri.
Hrvatska enciklopedija, sv. 9, 2007. (urednički poslovi).

20. Kunčić, Meri.
Hrvatska enciklopedija, sv. 8, 2006. (urednički poslovi).

21. Kunčić, Meri.
Japunčić, Milan, publicist (1880-1945), 2005. (enciklopedijski članak).

22. Kunčić, Meri.
Kalebić, Ćiro, publicist (1874-1943), 2005. (enciklopedijski članak).

23. Kunčić, Meri.
Hrvatska enciklopedija, sv. 7, 2005. (urednički poslovi).
Vrh
 
upomoc
foot_4