Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Nikola Koceić Bilan
(261533)
Nedjelja 26. Svibanj 2019

 
 
 
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Koceić Bilan, Nikola; Trombetta Burić, Luisa.
Sportska statistika .
Split : Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, 2013.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Koceić Bilan, Nikola.
Continuity of coarse shape groups. // Homology homotopy and applications. 18 (2016) , 2; 209-215 (članak, znanstveni).

2. Koceić Bilan, Nikola; Uglešić, Nikica.
The Whitehead type theorems in coarse shape theory. // Homology homotopy and applications. 15 (2013) , 2; 103-125 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Koceić Bilan, Nikola; Čuka, Zdravko.
Topological coarse shape groups of compact metric spaces. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičke znanosti. 21 (2017) , 532; 205-217 (članak, znanstveni).

2. Koceić Bilan, Nikola.
Computing coarse shape groups of solenoids. // Mathematical communications. 14 (2014) ; 243-251 (članak, znanstveni).

3. Koceić Bilan, Nikola; Jelić, Ivan.
On intersections of the exponential and logarithmic curves. // Annales Mathematicae et Informaticae. 43 (2014) ; 159-170 (članak, znanstveni).

4. Koceić Bilan, Nikola.
Towards the algebraic characterization of (coarse) shape path connectedness. // TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS. 160 (2013) (2013) ; 538-545 (članak, znanstveni).

5. Koceić Bilan, Nikola.
On exactness of the coarse shape group sequence. // Glasnik Matematicki. 47 (67) (2012) ; 207-223 (članak, znanstveni).

6. Koceić Bilan, Nikola; Uglešić, Nikica.
The coarse shape path connectedness. // Glasnik matematički. 46 (2011) , 66; 491-505 (članak, znanstveni).

7. Koceić Bilan, Nikola.
The coarse shape groups. // Topology and its applications. 157 (2010) , 5; 894-901 (članak, znanstveni).

8. Koceić Bilan, Nikola.
The induced homology and homotopy functors on the coarse shape category. // Glasnik matematički. 45 (2010) ; 531-557 (članak, znanstveni).

9. Koceić Bilan, Nikola.
On some coarse shape invariants. // Topology and its applications. 157 (2010) , 17; 2679-2685 (članak, znanstveni).

10. Koceić Bilan, Nikola.
Bimorphisms of a pro*-category. // Glasnik matemati� ki. 44 (64) (2009) ; 155-166 (članak, znanstveni).

11. Koceić Bilan, Nikola.
Comparing monomorphisms and epimorphisms in pro and pro*-categories. // Topology and its Applications. 155 (2008) ; 1840-1851 (članak, znanstveni).

12. Kadlof, Andrzey; Koceić Bilan, Nikola; Uglešić, Nikica.
Borsuk's quasi-equivalence is not transitive. // Fundamenta Mathematicae. 197 (2007) ; 215-227 (članak, znanstveni).

13. Koceić Bilan, Nikola; Uglešić, Nikica.
The coarse shape. // Glasnik matematički. 42 (2007) , 1; 145-187 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Guberina, Antonija; Koceić Bilan, Nikola.
Generalizirani Apolonijev problem. // Acta mathematica Spalatensia. Series didactica. 2 (2019) ; 67-91 (članak, stručni).

2. Mirošević, Ivančica; Koceić-Bilan, Nikola; Jurko, Josipa.
Različiti nastavno-metodički pristupi čunjosječnicama. // Math.e : hrvatski matematički elektronski časopis. 27 (2015) ; 1-10 (članak, stručni).

3. Koceić Bilan, Nikola; Smajić, Nikolina; Trombetta Burić, Luisa.
Konstruktivna geometrija u nastavi matematike. // Osječki matematički list. 13 (2013) , 1; 74-83 (članak, stručni).

4. Koceić Bilan, Nikola; Trombetta Burić, Luisa; Lebedina, Ana.
Klasični grčki problemi. // Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru. 2012 (2012) ; 47-56 (članak, stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Koceić Bilan, Nikola; Čuka, Zdravko.
Topologization of the coarse shape group // .
51-51 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Nikola Koceić Bilan.
Topological coarse shape groups of comapact metric spaces // 51st Spring Topology and Dynamical Systems Conference.
37-37 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Čuka, Zdravko; Koceić Bilan, Nikola.
Topološke grupe gruboga oblika // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

4. Koceić Bilan, Nikola.
Topological and algebraic applications of the coarse shape theory // International conference on topology and its applications, Abstracts.
2016. 19-19 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Koceić Bilan, Nikola.
Computing of the coarse shape groups // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

6. Koceić Bilan, Nikola.
Computing coarse shape groups of solenoids // 48th Spring Topology and Dynamics Conference.
2014. 45-45 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Koceić Bilan, Nikola.
The algebraic characterization of (coarse) shape path connectedness // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Koceić Bilan, Nikola.
Isomorphisms of the coarse shape groups induced by the coarse shape paths // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Koceić Bilan, Nikola; Uglešić, Nikica.
The coarse shape path connectedness // Dubrovnik VII-Geometric Topology.
Zagreb, 2011. 35-35 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Koceić Bilan, Nikola.
The coarse shape groups // .
Nafpaktos, 2010. 47-49 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Koceić Bilan, Nikola.
The coarse shape and its invariants // Book of abstracts, Massee, International Congress on Mathematics MIOCOM 2009.
Ohrid, 2009. 17-17 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Koceić Bilan, Nikola.
Comparing monomorphisms, epimorphisms and bimorphisms in pro and pro*-categories // 4th Croatian Mathematical Congres, Abstracts.
Osijek, 2008. 35-36 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Kadlof, Andrzey; Koceić Bilan, Nikola; Uglešić Nikica.
Borsuk's quasi-equivalence is not transitive // Dubrovnik VI-Geometric Topology / Ivanšić, Ivan ; Keesling, James E. ; Dranishnikov, Alexander N. ; Ungar, Šime (ur.).
Zagreb, 2007. 28-28 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Koceić Bilan, Nikola.
Teorija gruboga oblika / doktorska disertacija.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, 23.10. 2006., 156 str. Voditelj: Uglešić, Nikica ; Ungar, Šime.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Sušić-Jurić, Jadran.
Analogija u nastavi matematike / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 14.02. 2019, 104 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

2. Bukvić, Kristina.
Redovi u normiranom vektorskom prostoru / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 05.03. 2018, 26 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

3. Čuka, Zdravko.
Topološke grupe gruboga oblika / doktorska disertacija.
Zagreb : PMF-MO, 23.02. 2018, 132 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

4. Guberina, Antonija.
Generalizacija Apolonijeva problema / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 06.02. 2018, 53 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

5. Jagoda-Gabrijela Deanović.
Izogonični centri i izogonalene točke / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 19.11. 2018, 26 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

6. Marušić, Tomislav.
Površine i volumeni izmjerivih skupova / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 20.03. 2018, 51 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

7. Šimić, Draga.
Grupni rad u nastavi matematike / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 29.06. 2018, 58 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

8. Bagoje, Maris.
Baireov teorem / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 02.10. 2017, 25 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

9. Križanović, Svjetlana.
Weierstrass-Stoneov teorem / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 25.09. 2017, 24 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

10. Romić, Marijana.
Uvjetni ekstremi / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 09.10. 2017, 34 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

11. Šiško, Josipa.
Učenje Istraživanjem / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 04.07. 2017, 89 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

12. Vele, Merima.
Kongruencije višeg reda / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 13.09. 2017, 30 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

13. Vidović, Tvrtko.
Volumen i izmjerivi skupovi u prostoru / diplomski rad.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 23.01. 2017, 58 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

14. Juričić, Mia.
Nastavne strategije / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 07.12. 2016, 57 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

15. Tipurić, Ivana.
Cantorov skup i Cantorova funkcija / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 11.10. 2016, 24 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

16. Delin, Maja.
Formativno vrednovanje / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 30.09. 2015, 58 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

17. Jelić, Ivan.
Inverzni limesi i rezolvente / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno - matematički fakultet u Splitu, 25. 09. 2015., 102 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

18. Jurko, Josipa.
Sintetički i analitički pristup konikama u nastavi matematike / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 29.06. 2015, 72 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

19. Sinovčić, Valerija.
Manipulativni materijali u nastavi matematike za osnovnu školu / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 31.08. 2015, 89 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

20. Šutić, Arnela.
Fourierovi redovi / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 21.09. 2015, 36 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

21. Topić, Marija.
Indukcija u nastavi matematike / diplomski rad.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 06.05. 2015, 47 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

22. Vlašić, Josipa.
Kreativnost u nastavi matematike / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 09.07. 2015, 86 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

23. Vukasović, Stjepan Vedran.
Lukoliki kontinuumi / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 28.08. 2015, 39 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

24. Galić, Marko.
Lebesgueova mjera / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 09.09. 2014, 31 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

25. Gvozdanović, Ana.
Projekt u nastavi matematike / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 25.09. 2014, 54 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

26. Pupić - Bakrač, Andrijana.
Aktivno učenje u nastavi matematike / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 23.10. 2014, 62 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

27. Jelić, Ivan.
Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 19.09. 2013, 19 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

28. Korčulanin, Ani.
Problem definiranja tangente u nastavi matematike / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 09.03. 2013, 47 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

29. Mimica, Ana.
Van Kampenov teorem / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 15.11. 2013, 43 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

30. Čalo, Marin.
Fubinijev teorem / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 21.09. 2012, 19 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

31. Lebedina, Ana.
Trisekcija kuta / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 09.04. 2012, 22 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

32. Meić Sidić, Luka.
Teorem o implicitnoj funkciji / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 21.09. 2012, 20 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

33. Radišić, Dajana.
Skupovi površine i mjere nula / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 15.09. 2012, 15 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

34. Radišić, Luisa.
Indukcija u matematici / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 07.12. 2012, 79 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

35. Smajić, Nikolina.
Klasični grčki problemi / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 19.10. 2012, 51 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

36. Grbavac, Mate.
Riemannov integral i površina ravninskih skupova / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 03.10. 2011, 32 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

37. Matijašević, Majda.
Krivulje drugog reda / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 02.09. 2011, 42 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

38. Vuletić, Ružica.
Konstrukcije konika / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 14.10. 2011, 45 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

39. Antunović, Suzana.
Fraktalna geometrija / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 11.10. 2010, 72 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

40. Livajić, Alenka.
Upotpunjenje metričkog prostora / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 24.09. 2010, 33 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

41. Plazibat, Mate.
Homotopski tip topološkog prostora / završni rad - preddiplomski studij.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 02.07. 2010, 16 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

42. Šarić, Marijana.
Kvadratura kruga / diplomski rad.
Split : Prirodoslovno-matematički fakultet, 24.09. 2010, 43 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.

43. Bokšić, Marko.
Permutacije i kombinacije multiskupova / završni rad - preddiplomski studij.
Mostar : Fakultet strojarstva i računarstva, 17.11. 2009, 21 str. Voditelj: Koceić Bilan, Nikola.