Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Mario Grčević
(261803)
Srijeda 8. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Grčević, Mario.
Ime "Hrvat" u etnogenezi južnih Slavena .
Zagreb - Dubrovnik : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ; Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2019 (monografija).

2. Grčević, Mario.
Das kroatische volkssprachliche Missale Romanum des 16. Jahrhunderts : Philologisch-linguistische Untersuchung .
Mannheim : Madoc, 2005 (disertacija).

3. Grčević, Mario.
Die Entstehung der kroatischen Literatursprache .
Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 1997 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Dubrovnik u hrvatskoj povijesti. Zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću / Grčević, Mario; Vekarić, Nenad (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2019 (zbornik).

2. Leopold Auburger: Morphologie der Verben der kroatischen Standardliteratursprache / Mario Grčević (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2018 (monografija).

3. Četvrta kroatološka konferencija: Dubrovnik u hrvatskoj povijesti, 16. XI. 2015. – 18. XI. 2015., Dubrovnik. Knjiga sažetaka i program. / Grčević, Mario; Vekarić, Nenad (ur.).
Zagreb - Dubrovnik : Hrvatski studiji, 2015 (zbornik).

4. Leopold Auburger: Hrvatski jezik i serbokroatizam / Mario Grčević i Milan Nosić (ur.).
Rijeka : Maveda d.o.o., HFD Rijeka, 2009 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Grčević, Mario.
Hrvatski etnonimi i glotonimi na razmeđi kultura i civilizacija na istoku hrvatskoga kulturnoga prostora // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / Ljubičić, Maslina ; Lanović, Nina ; Musulin, Maša ; Radosavljević, Petar ; Šoštarić, Sanja (ur.).
Zagreb : FF Press, 2018. Str. 257-283.

2. Grčević, Mario.
Croatian // Word-Formation: An International Handbook of the Languages of Europe. Volume 4. Word- formation in the individual European languages. / Müller, Peter O. ; Ohnheiser, Ingeborg ; Olsen, Susan ; Rainer, Franz (ur.).
Berlin, Boston : Walter de Gruyter, 2016. Str. 2998-3016.

3. Grčević, Mario.
Vanjskopolitički utjecaji na hrvatski književnojezični razvoj u drugoj polovici XIX. stoljeća // Od Mure do mora, od Save do Seine. Spomen-zbornik patru Vladimiru Horvatu SJ za njegov 80. rođendan / Šestak, Ivan (ur.).
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2015. Str. 353-404.

4. Grčević, Mario; Gregurić Ružica.
Razgraničenje nestandardnoga i standardnoga hrvatskoga jezika i jezično planiranje na primjeru riječi "podhodnik" // Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku / Suvala, Anđa ; Pandžić, Jasna (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, IHJJ, 2015. Str. 33-46.

5. Grčević, Mario.
Prinos Petra Guberine kroatistici / Contribution of Petar Guberina to Croatology // Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma. Znanstveno-stručna monografija VIII. Međunarodnog simpozija verbotonalnog sistem (svibanj 2014.) - Actuality of Guberina's thought in the century of mind. Scientific and professional monograph of the VIIIth International Symposium of the Verbotonal System Мау 2014) / Dulčić, Adinda (ur.).
Zagreb : SUVAG, 2014. Str. 75-97.

6. Grčević, Mario.
Od Đure Daničića do Tome Maretića – hrvatski jezik u jezično-političkom vrtlogu. // 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, 2011. / Samardžija, Marko (ur.).
Vinkovci : Riječ-Privlačica, 2013. Str. 53-64.

7. Grčević, Mario.
Kroatien auf dem Weg in die EU // Kroatischer Unabhängigkeitskampf: berechtigt und gerecht. Sieben Antworten auf Ulrich Schillers Buch Deutschland und „seine“ Kroaten / Borić, Gojko (ur.).
Köln, Zagreb, Split, München, Stockholm, Düsseldorf : Kroatischer Weltkongress, 2011. Str. 11-48.

8. Grčević, Mario; Franjić, Ivana.
Posebnosti Ančićeva slovopisa // Zbornik o Ivanu Ančiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Fra Ivan Ančić Dumljanin, 1624.-1685." Tomislavgrad, 13.-15. svibnja 2010. / Knezović, Pavao ; Šišak, Marinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 303-320.

9. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik u višenacionalnim državnim zajednicama // Jezični varijeteti i nacionalni identiteti : Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini / Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip (ur.).
Zagreb : Disput, 2009. Str. 179-184.

10. Grčević, Mario.
Izdanja Šitovićeve epske pjesme // Zbornik o Lovri Šitoviću / Knezović, Pavao ; Šišak, Marinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 217-226.

11. Grčević, Mario.
Wpływ języka liturgicznego na powstanie chorwackiego języka literackiego // Język religijny dawniej i dziś 4 / Mikołajczak, Stanisław (ur.).
Poznań : Poznańskie Studia Polonistyczne, 2009. Str. 245-253.

12. Grčević, Mario.
Pridjev trpni glagola na -stiti // Babićev zbornik o 80. obljetnici života / Mirković, Slavko (ur.).
Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2008. Str. 115-124.

13. Grčević, Mario; Grčević, Martina.
Uvod // Martina Grčević: Imena hrvatskih naselja / Nosić, Milan (ur.).
Rijeka : Maveda, Hrvatsko filološko društvo - Rijeka, 2008. Str. 5-21.

14. Grčević, Mario.
Some remarks on recent lexical changes in the Croatian language // Lexical Norm and National Language / Lexicography and Language Policy in South-Slavic Languages after 1989. / Lučić, Radovan (ur.).
München : Otto Sagner, 2002. Str. 150-163.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Grčević, Mario.
Identiteti pravoslavnoga pučanstva u Vojnoj krajini. // Vidici. 1 (2019) ; 126-162 (članak, znanstveni).

2. Baković, Matijas; Grčević, Mario.
Jezik prvih brojeva Bosansko-hercegovačkih novina iz 1878. godine. // Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu. 9 (2018) , 1-2; 5-25 (članak, znanstveni).

3. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik između dvaju svjetskih ratova. // Hrvatska revija. 3 (2018) , 3/2018; 3-11 (članak, znanstveni).

4. Grčević, Mario.
Petar Andrejevič Tolstoj i Hrvati od Pelješca do Perasta (Crtice o etnogenezi na jugu hrvatskoga kulturnoga prostora). // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 2-3 (2017) , XXVIII; 12-29 (članak, znanstveni).

5. Grčević, Mario; Baković, Matijas.
Komunistička ideologija u hrvatskim školskim priručnicima nakon Drugoga svjetskoga rata. // Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu. 8 (2017) , 1-2; 153-169 (članak, znanstveni).

6. Grčević, Mario; Grubišić, Vinko.
Croatian: The Twenty-Fourth Language of the European Union. // Journal of Croatian studies. XLIX (2017) , 1; 93-113 (pregledni rad, znanstveni).

7. Grčević, Mario.
Trivijalizacija nastavnih sadržaja. // Školske novine : tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu. 14 (2016) , 14; 13-14 (prikaz, znanstveni).

8. Grčević, Mario.
Trebamo li hrvatski jezični zakon?. // Hrvatsko slovo. 1062-1066 (2015) ; 9-9 (članak, znanstveni).

9. Grčević, Mario.
Jezično zakonodavstvo u Europi i Hrvatskoj. Trebamo li zakon o hrvatskom jeziku. // Prevoditelj. 94 (2015) ; 21-25 (članak, znanstveni).

10. Grčević, Mario.
Kršćanstvo i razvoj hrvatske pismenosti. // Kroatologija. 6 (2015) , 1-2; 125-136 (članak, znanstveni).

11. Grčević, Mario.
Vanjskopolitički utjecaji na hrvatski književnojezični razvoj u drugoj polovici XIX. stoljeća. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 1-2, 3, 4-5 (2014) ; 42-67 (1-2), 94-106 (3)-174-183 (4-5) (članak, znanstveni).

12. Grčević, Mario.
Lingua serviana i Dubrovnik. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 516-517 (2013) ; 8-9 (pregledni rad, znanstveni).

13. Grčević, Mario.
Institucionalna jezična politika u Republici Hrvatskoj i položaj hrvatskoga jezika danas. // Kolo : časopis Matice hrvatske. XXII (2012) , 5-6; 143-166 (pregledni rad, znanstveni).

14. Grčević, Mario.
Jezik Marina Držića prema jeziku Biblije Bartola Kašića i Dubrovačkoga misala. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 56 (2011) ; 23-49 (članak, znanstveni).

15. Grčević, Martina.
Promjena imena naselja u Republici Slovačkoj. // Folia onomastica Croatica. 19 (2010) ; 97-116 (pregledni rad, znanstveni).

16. Grčević, Mario.
Jernej Kopitar kao strateg Karadžićeve književnojezične reforme. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 53 (2009) ; 1-53 (članak, znanstveni).

17. Mario Grčević.
Samoodređivanje hrvatskoga jezika i promicanje znanja o njemu. // Croatian Studies Review / Časopis za hrvatske studije. 5 (2008) ; 217-220 (pregledni rad, znanstveni).

18. Grčević, Mario.
Instrumental imenica i-vrste na -st u suvremenome hrvatskome književnom jeziku. // Jezik. 54 (2007) , 1; 15-22 (članak, znanstveni).

19. Grčević, Mario.
Elementare Tatsachen und falsche Vorstellungen über die kroatische Sprache. // Filologija. 48 (2007) ; 29-39 (pregledni rad, znanstveni).

20. Grčević, Mario.
Instrumental jednine imenica i-sklonidbe u hrvatskome književnom jeziku od 16. do 19. stoljeća. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 53 (2006) , 2; 50-59 (članak, znanstveni).

21. Grčević, Mario.
Instrumentalni nastavak -i imenica i-vrste u hrvatskome književnom jeziku 19. stoljeća. // Jezik. 53 (2006) , 5; 169-177 (članak, znanstveni).

22. Grčević, Mario.
O hrvatskim jezičnim promjenama 90-ih godina. // Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. XXXXI (2002) , LXXIII, 4-6; 514-552 (članak, znanstveni).

23. Grčević, Mario.
Über die kroatischen Sprachveränderungen der 90-er Jahre zwischen Information, Desinformation und Sprachpolitik. // Die slawischen Sprachen. 67 (2001) ; 43-77 (članak, znanstveni).

24. Grčević, Mario.
Još jednom o serbokroatizmu u suvremenoj njemačkoj slavistici. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 48 (2001) , 5; 182-192 (članak, znanstveni).

25. Grčević, Mario.
O serbokroatizmu u suvremenoj njemačkoj slavistici. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 48 (2001) , 4; 121-132 (članak, znanstveni).

26. Grčević, Mario.
O hrvatskome jeziku i kroatistici u suvremenoj njemačkoj slavistici. // Filologija - Časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 35 (2000) ; 65-83 (pregledni rad, znanstveni).

27. Grčević, Mario.
Zablude o istočnohercegovačkim govorima kao dijalekatnoj osnovici hrvatskoga književnog jezika (drugi dio). // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 46 (1999) , 3; 81-94 (članak, znanstveni).

28. Grčević, Mario.
Ponovno o 'istočnohercegovačkoj štokavštini' i kroatističkim stranputicama. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 47 (1999) , 1; 18-32 (članak, znanstveni).

29. Grčević, Mario.
Zablude o istočnohercegovačkim govorima kao dijalekatnoj osnovici hrvatskoga književnog jezika (prvi dio). // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 46 (1998) , 2; 41-56 (članak, znanstveni).

30. Grčević, Mario.
Der kroatische Anteil in Karadžićs Übersetzung des Neuen Testaments. // Die slawischen Sprachen. 56 (1998) ; 63-82 (članak, znanstveni).

31. Grčević, Mario.
Zašto slavistika 19. stoljeća nije priznavala postojanje hrvatskoga jezika? Uzroci i posljedice. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 45 (1997) , 1; 3-28 (članak, znanstveni).

32. Grčević, Mario.
Karadžićeva gledišta o hrvatskome jeziku u slavističkome okružju. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 45 (1997) , 2; 41-48 (članak, znanstveni).

33. Grčević, Mario.
Hrvatski udjel u Karadžićevu prijevodu Novoga zavjeta. // Jezik - časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 4 (1996) , 2; 53-63 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Grčević, Mario.
Razgovor s prof. dr. sc. Marijem Grčevićem. Obnova 2, 2014., str. 20.-31. Autor: Tihana Pšenko. // Obnova. 2 (2014) ; 20-31 (popularan rad, ostalo).

2. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik i jezikoslovlje treba ostati na načelima Vijeća za normu. 24.3.2013. Razgovor vodio Vlado Čutura.. // Glas Koncila. 2022 (2013) ; 1-1 (komentar, ostalo).

3. Grčević, Mario.
Nemamo osmišljenu jezičnu politiku. 7.3.2013. Razgovor vodio Goran Galić.. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 496 (2013) ; 4-5 (komentar, ostalo).

4. Grčević, Mario.
Najnovije manipulacije u hrvatskom medijskom prostoru. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XX (2012) , 466, 12.1.2012.; 15-15 (osvrt, stručni).

5. Grčević, Mario.
U Istri treba ukinuti protuzakonita preimenovanja gradova i općina. Razgovor vodila Mira Ćurić.. // Hrvatsko slovo. 883 (2012) ; 3-4 (komentar, stručni).

6. Grčević, Mario.
Ponovno promicanje raskrinkanog serbokroatizma. // Hrvatsko slovo. 828 (2011) ; 28-28 (prikaz, stručni).

7. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik u autoričinu patološkom poimanju realnosti. // Hrvatsko slovo. 829 (2011) ; 28-28 (prikaz, stručni).

8. Grčević, Mario.
Nepodnošljiva lakoća krivog citiranja. // Hrvatsko slovo. 830 (2011) ; 28-28 (prikaz, stručni).

9. Grčević, Mario.
Kazneno prijavljeno Ministarstvo RH. // Hrvatsko slovo. 831 (2011) ; 28-28 (prikaz, stručni).

10. Grčević, Mario.
Opet je potrebno braniti ime i položaj hrvatskoga jezika. Razgovor vodio Marko Curać.. // Hrvatski list. 335 (2011) ; 44-47 (komentar, stručni).

11. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik u slobodnoj Hrvatskoj. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 58 (2011) , 2; 41-42 (članak, stručni).

12. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik i Europska Unija. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 58 (2011) , 2; 50-57 (članak, stručni).

13. Grčević, Mario.
Neutemeljeno i utuživo vrijeđanje. // Nacional. 840 (2011) ; 4-4 (pismo, ostalo).

14. Grčević, Mario.
Novi Hrvatski pravopis. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 57 (2010) , 4; 145-146 (članak, stručni).

15. Grčević, Mario.
Hrvatska ne smije pristati na bošnjačko-hrvatsko-srpski jezik u EU. // Hrvatsko slovo. 735 ; 736 (2009) , 22.05., 29.05.2009.; 26-26 (članak, stručni).

16. Grčević, Mario.
Predavanje održano 10. studenoga 2007. na predstavljanju pretiska glagoljskoga Novoga zavjeta iz 1562./1563.. // Loci communes. 1 (2009) ; 153-155 (članak, stručni).

17. Grčević, Mario.
Keine objektive Herangehensweise. // Most / The Bridge. 3-4 (2008) ; 130-130 (osvrt, stručni).

18. Grčević, Mario.
Poteškoće u priznavanju hrvatskoga jezika u inozemstvu. // Jezik : Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 55 (2008) , 5; 189-192 (članak, stručni).

19. Grčević, Mario.
Erroneous Development of Croatian Studies in Germany. // Most / The Bridge. Croatian Journal of International Literary Relations. (2006) , 1-2; 81-83 (članak, stručni).

20. Grčević, Mario.
Pogrješan razvoj njemačke kroatistike. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 53 (2006) , 1; 25-31 (članak, stručni).

21. Grčević, Mario.
La situazione linguistica attuale nell'area a standard neoštokavi (ex-serbo-croato), a cura di Rosanna Morabito, str. 299-352.. // Studi Slavistici. III (2006) ; 315-317 (članak, stručni).

22. Grčević, Mario.
Plitka obrana njemačke serbokroatistike. // Vjesnik : hrvatski politički dnevnik. 13.3.2006. (2006) ; 16-16 (komentar, stručni).

23. Grčević, Mario.
Hvarske teškoće njemačke kroatistike. // Vjesnik : hrvatski politički dnevnik. 21.3.2006. (2006) ; 16-16 (komentar, stručni).

24. Grčević, Mario.
Hrvatski zovu srpskim i bošnjačkim jezikom. // Večernji list. 20.3.2006. (2006) ; 2006-2006 (komentar, stručni).

25. Grčević, Mario.
Normativna polazišta Vijeća za normu hrvatskoga jezika. // Fokus. 29.7.2005. (2005) , 29.7.2005.; 29-29 (članak, stručni).

26. Grčević, Mario.
Upotrebljiva uporaba. // Fokus. 22.7.2005. (2005) , 22.7.2005.; 53-53 (članak, stručni).

27. Grčević, Mario.
Površno tumačenje hrvatskih jezičnih promjena u 90-im godinama. // Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. XXXXII (2003) , LXXIV., 1-3; 228-249 (članak, stručni).

28. Grčević, Mario.
O suvremenome serbokroatizmu hrvatskoga podrijetla. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LVIII (2002) , 7-9; 219-235 (članak, stručni).

29. Grčević, Mario.
Muke hrvatskoga jezika u njemačkoj slavistici. Razgovor vodio Gojko Borić.. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 212 (2002) , 18.4.2002.; 6-7 (komentar, stručni).

30. Grčević, Mario.
O nazivu hrvatskog jezika iz Kordićkine znanosti gledan. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LVII (2001) , 3-4; 221-229 (članak, stručni).

31. Grčević, Mario.
Hrvatski pravopis i njegove mijene. // Večernji list. 23.7.2000. (2000) ; 200-200 (komentar, stručni).

32. Grčević, Mario.
Kroatistika i ilirci. // Hrvatsko slovo. Tjednik za kulturu. 16.07.1999. (1999) ; 13 (članak, stručni).

33. Grčević, Mario.
Hrvatski filološki skup u Opatiji. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 46 (1998) , 1; 32-34 (prikaz, stručni).

34. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik i VII. njemački slavistički dani u Bambergu. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 45 (1997) , 2; 76-80 (članak, stručni).

35. Grčević, Mario.
Putokazna knjiga. Prikaz: S. Babić: Hrvatski jučer i danas, Zagreb, 1995.. // Hrvatsko slovo. Tjednik za kulturu. 15.2.1995. (1995) ; 15 (prikaz, stručni).

36. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik sve priznatiji. // Vjesnik. 13.8.1995 (1995) ; 44 (pismo, ostalo).

37. Grčević, Mario.
Povijest hrvatske i srpske pismenosti. // Republika Hrvatska. 179 (1993) ; 31-44 (članak, stručni).

38. Grčević, Mario.
Osvrt na pismo gospodina Marka Sinovčića. // Republika Hrvatska. 181 (1993) ; 32-34 (pismo, stručni).

39. Grčević, Mario.
Mučitelj i odustanik. // Danas. 1 (1992) ; 5-5 (pismo, ostalo).

40. Grčević, Mario.
Poteškoće u izgrađivanju demokracije. // Republika Hrvatska - República Croata. 176 (1992) ; 31-36 (članak, ostalo).

41. Grčević, Mario.
Serbokroatisch. // Danas. 26.6.1990. (1990) ; 4 (pismo, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik i Europska Unija // Hrvatski jezik u slobodnoj Hrvatskoj, Tovarnik, 05.02.2011..
(plenarno predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Grčević, Mario.
Wpływ języka liturgicznego na powstanie chorwackiego języka literackiego - Utjecaj liturgijskoga jezika na nastanak hrvatskoga književnoga jezika // Język religijny dawniej i dziś, Gniezno, Poljska, 22.-24. 09.2008..
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

3. Grčević, Mario.
Hrvatski i srpski - jedan ili dva jezika // 12. međunarodni skup slavista, Opatija, 2007.
(plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Grčević, Mario.
Slavističke predodžbe o južnoslavenskome jedinstvu // Uvodno predavanje na 30. jubilarnome susretu Hrvatskoga akademskoga saveza (Susreti hrvatskih studenata u tuđini) u Thüringenu, SR Njemačka, 29.05.-01.06.1998..
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad).

5. Grčević, Mario.
Zašto slavistika 19. stoljeća nije priznavala postojanje hrvatskoga jezika? Uzroci i posljedice // 3. hrvatski filološki skup, Rijeka, 30.6.-3.7.1997..
(plenarno predavanje,objavljeni rad).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Grčević, Mario.
Pridjev trpni glagola na -stiti // Babićev zbornik : o 80. obljetnici života i 54. godišnjice znanstvenoga rada akademika Stjepana : rasprave i članci s jezikoslovnog znanstvenog skupa / Mirković, Slavko (ur.).
Slavonski Brod : Matica hrvatska, Ogranak, 2008. 115-124 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Baković, Matijas; Grčević, Mario.
Austro-ugarska okupacija BiH 1878. godine i jezik prvih brojeva Bosansko-hercegovačkih novina // .
(predavanje,sažetak).

2. Grčević, Mario.
Dubrovački prinos hrvatskoj pravopisno-jezičnoj standardizaciji u drugoj polovici XIX. stoljeća // Četvrta kroatološka konferencija: Dubrovnik u hrvatskoj povijesti. Knjiga sažetaka i program. / Grčević, Mario ; Vekarić, Nenad (ur.).
Zagreb, Dubrovnik : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 21-22 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Grčević, Mario.
Migracije Hrvata iz srednjovjekovne Raške // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Grčević, Mario.
Jezična politika u izgradnji i zaštiti hrvatskoga identiteta, // Hrvatski identitet, u organizaciji Akademske zajednice HDZ-a "Ante Starčević", Pakrac, 12. 6. 2015..
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Grčević, Mario.
Trebamo li hrvatski jezični zakon. // Godišnja skupština Hrvatskoga društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja. 6. 12. 2014..
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

4. Grčević, Mario.
Razgraničenje nestandardnoga i standardnoga hrvatskoga jezika i jezično planiranje. // VI. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika (Agencija za odgoj i obrazovanje, Pula, 6.-8. 11. 2014..
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Grčević, Mario.
Liturgijski jezik Katoličke crkve i hrvatski književni jezik. // Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća - prošlost i suvremenost, Križevci, 25. 10. 2014..
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Grčević, Mario.
Uloga Bosne i Hercegovine u razvoju hrvatsko-srpskoga jezičnoga unitarizma u drugoj polovici XIX. stoljeća // Međunarodna znanstvena konferencija "Identiteti - Kulture - Jezici : Kulturne i identitetske raznolikosti BiH i europske perspektive jednoga podijeljenog društva", Mostar, 4.-5.06. 2014..
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Grčević, Mario.
Hrvatski jezični identitet // Predstavljanje časopisa "Obnova" u Velikoj dvorani Matice hrvatske 20. 5. 2014. (Sudjelovali: Marko Paradžik, Miroslav Akmadža, Mario Grčević, Jure Vujić, Stjepan Šterc).
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

8. Grčević, Mario.
Franc Miklošič i hrvatski jezik // Šesti hrvatski slavistički kongres. Vukovar i Vinkovci, 10.-13. rujna 2014..
2014. 226-226 (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

9. Grčević, Mario.
Drei Sprachen - Drei Schriften. Die Geschichte der Schriftlichkeit Kroatiens. 3. kroatische Kulturtage, Mannheim, 20.6.2013. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

10. Grčević, Mario.
Prinos Petra Guberine kroatistici // VIII. međunarodni simpozij verbotonalnog sistema – Aktualnost Guberinine misli u stoljeću uma, Zagreb, 22.-24. svibnja 2013..
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Grčević, Mario.
Institucionalna jezična politika u Republici Hrvatskoj. // Predstavljanje tematskoga broja časopisa Kolo 5-6/2012: Položaj hrvatskoga jezika - jučer, danas, sutra. Govore: Igor Zidić, Ernest Fišer, Mislav Ježić, August Kovačec, Mario Grčević. Zagreb, Matica hrvatska, 29.1.2013..
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Grčević, Mario.
Prilog raspravi o prijedlogu jezičnoga zakona Hrvatskih laburista. // Tribina "Hrvatski jezik (opet) u političkom vrtlogu": Tribina Grada Zagreba, u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga vijeća. 8.2.2012..
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

13. Grčević, Mario.
Prilog raspravi o Prijedlogu Zakona o javnoj uporabi hrvatskoga jezika. // Predavanje održano 8. veljače 2012. u prostorijama Tribine Grada Zagreba na tribini "Hrvatski jezik (opet) u političkom vrtlogu" u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga vijeća. Zagreb, 8.2.2012..
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

14. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik u jezičnopolitičkom vrtlogu 19. stoljeća - od Đ. Daničića do T. Maretića // 150. obljetnica uvođenja hrvatskoga jezika u službenu uporabu, Vinkovci, 25.-26.11.2011..
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Grčević, Mario.
Rat za hrvatski jezik i pravopis // Tribina HKV-a: Nove agresije na hrvatski jezik. Zagreb, 8.11.2010..
(predavanje,neobjavljeni rad).

16. Grčević, Mario.
Hrvatski pravopis // Predstavljanje knjige "Hrvatski pravopis" autora Stjepana Babića i Milana Moguša u Velikoj dvorani Školske knjige, Zagreb, 27.5.2010..
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

17. Grčević, Mario; Franjić, Ivana.
Posebnosti Ančićeva slovopisa. // Znanstveni skup o fra Ivanu Ančiću (1624.-1685.), Tomislavgrad, 13-15.05.2010..
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

18. Grčević, Mario.
Hrvatski jezik i EU // Tribina Hrvatskoga kulturnoga vijeća "Bez hrvatskoga jezika u Europskoj uniji?", 6.5.2009., Zagreb.
(predavanje,neobjavljeni rad).

19. Grčević, Mario.
Ćirilični Novi testament iz 1563. godine // Predstavljanje pretiska u Matici hrvatskoj u Zagrebu u organizaciji Teološkoga fakulteta Matija Vlačić Ilirik, 9.12.2008..
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

20. Grčević, Mario.
Jezik Marina Držića prema jeziku Naredbe misala rimskoga zakona // Središnja međunarodna konferencija u povodu 500. obljetnice rođenja Marina Držića, Dubrovnik, 2-7. 9. 2008..
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

21. Mario Grčević; Pavao Knezović.
Izdanja Šitovićeve epske pjesme // Lovro Šitović i njegovo doba. Znanstveni skup o fra Lovri Šitoviću (1682.-1729.), Šibenik - Skradin, 08.-09. 05. 2008..
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

22. Grčević, Mario.
Samoodređivanje hrvatskoga jezika i promicanje spoznaja o njemu // Drugi okrugli stol o hrvatskim studijima u svijetu. Supetar, 16.-20.04.2008..
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

23. Grčević, Mario.
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika // Predavanja o Deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika u organizaciji Hrvatskoga svjetskoga kongresa uz pomoć Odjela za kulturu grada Wiesbadena u Vili Clementini, Wiesbaden, Sr Njemačka, 2007.
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

24. Grčević, Mario.
Novi testament hrvatskih protestanata iz 16. stoljeća u povijesti hrvatskoga književnoga jezika // Predstavljanje pretiska glagoljičkoga Novoga testamenta iz 1562/63. u nakladi i organizaciji Teološkoga fakulteta "Matija Vlačić Ilirik" Sveučilišta u Zagrebu, Buzet, 10.11.2007..
(predavanje,neobjavljeni rad).

25. Grčević, Mario.
Hrvatski narodnojezični misal iz 16. stoljeća (Neofiti 55) i pitanje njegovih izvora // Međunarodni znanstveni lingvistički skup, Tuzla, BiH, 14.-16.09.2007..
(predavanje,neobjavljeni rad).

26. Grčević, Mario.
Zaključci skupa "Hrvatski studiji u svijetu" // Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, Split, 2007.
(predavanje,neobjavljeni rad).

27. Grčević, Mario.
Poteškoće u priznavanju hrvatskoga jezika u inozemstvu // Okrugli stol o hrvatskim studijima u svijetu, Skradin, 05.-06.05.2007..
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

28. Grčević, Mario.
Riječki filološki portreti Dijane Stolac // Predstavljanje izdanja Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

29. Grčević, Mario.
Die Abgrenzung von Einzelsprachen unter besonderer Berücksichtigung des slavischen Sprachraumes // II. savjetovanje njemačkih kroatista, Berlin, 22-23.07.2006..
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

30. Grčević, Mario.
Instrumental jednine imenica 3. sklonidbe u hrvatskim slovnicama (povijesni pregled) // 11. međunarodni slavistički skup, Opatija, 22.-25. 06. 2006..
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

31. Grčević, Mario.
Bogoslav Šulek // Tribina o Bogoslavu Šuleku u organizaciji Društva hrvatsko-slovačkoga prijateljstva Zagreb i Matice slovačke Zagreb, Zagreb, 17.11.2005..
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

32. Grčević, Mario.
Die kroatische Sprache und die Kroatistik in Deutschland heute // Predavanje u organizaciji: IGNIS Europäisches Kulturzentrum Köln i Colonia Croatica e.V., Köln, SR Njemačka, 30.3.2004..
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

33. Grčević, Mario.
O ključnim problemima hrvatskoga jezika // Završna svečana sjednica učitelja hrvatske dopunske nastave u Stuttgartu, 11.7.1998..
(predavanje,neobjavljeni rad).

34. Grčević, Mario.
Nekoliko napomena o klasifikaciji štokavskih govora i opisu dijalekatne osnovice hrvatskoga književnog jezika // 4. hrvatski filološki skup - međunarodni slavistički simpozij, Opatija, 25.-27.6.1998..
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Grčević, Mario.
Naredba misala rimskoga zakona. Zweiter Band: Photomechanische Reproduktion des kroatisch-štokavischen Missale Romanum aus dem 16. Jahrhundert (BAV, Neofiti 55). Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie der Universität Mannheim / doktorska disertacija.
Mannheim : Filozofski fakultet, 25.05. 2005, 413 str. Voditelj: Josip Matešić.
 
  Druge vrste radova
 

1. Grčević, Mario.
Intervju. Razgovarao Andrija Tunjić, 2019. (popularan rad).

2. Grčević, Mario.
Razgovor. O jezičnoj politici puno se priča, a malo zna i slabo istražuje. 23. 6. 2015., 2015. (popularan rad).

3. Grčević, Mario.
Stjepan Babić. Knjiga laureata. Šesti hrvatski slavistički kongres. Vukovar i Vinkovci, 10.-13. IX. 2014., str. 7.-13., 2014. (izvješće).