Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ivan Botica
(264891)
Petak 24. Svibanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Bošnjak Botica, Tomislava; Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka. Notari Dubašnice, sv. 1. Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726. – 1734.) / Croatian Glagolitic Notary Service of Krk. Notaries of Dubašnica, vol. 1. Third Notarial Protocol of Jure Sormilić (1726–1734) .
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, Zagreb – Staroslavenski institut, Zagreb – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-press, Zagreb – Povijesno društvo otoka Krka, Krk, 2016. (kritička objava povijesnih izvora).

2. Botica, Ivan; Doblanović, Danijela; Jašo, Marta.
Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini .
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2016 (kritička objava povijesnih izvora).

3. Botica, Ivan; Kovačić, Vinko; Kuhar, Kristijan.
Knjige posinovljenja, novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka (1717. – 1914.) .
Zagreb : Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša, Staroslavenski institut, 2015 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Međunarodni znanstveni skup: Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu (Zagreb, 27. – 28. IX. 2013.) – Raspored rada i sažetci izlaganja = International Scientific Conference: Tertiary Glagolitic Tradition in European Context (Zagreb, 27 – 28 September 2013) – Schedule of Proceedings and Summaries of Contributions / Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan (ur.).
Zagreb : Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Hrvatsko katoličko sveučilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/FF-press – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – Institut za povijest umjetnosti – Staroslavenski institut, 2013. (zbornik sažetaka).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bošnjak Botica, Tomislava; Botica, Ivan.
Pogled u najstariju otočku antroponimiju // Tragovi tradicije, znakovi kulture: Zbornik u čast Stipi Botici / Rudan, Evelina ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet – Matica hrvatska., 2018. Str. 581-613.

2. Botica, Ivan.
Glagoljski pisari // Hrvatska glagoljica / Croatian Glagolitic script / Zvonarek, Dobrila (ur.).
Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / National and University Library in Zagreb, 2018. Str. 12-14.

3. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Croatian Glagolitic notary service of Krk and Third notarial protocol of Jure Sormilić (1726–1734). How we have edited this edition? // Papers and Proceedings of the Third Medieval Workshop in Rijeka / ovanović, Kosana ; Miljan, Suzana (ur.).
Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, 2018. Str. 165-179.

4. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. / Badurina Stipčević, Vesna ; Požar, Sandra ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015.. Str. 115-143.

5. Botica, Ivan.
Kapucinski trag u Podgorju // Franjevci kapucini u Karlobagu: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi (1713. - 2013.) = Capuchin friars in Karlobag: conference proceedings of the international scientific conference on the occasion of the 300th anniversary of activity of Capuchin friars in Lika and Krbava (1713 - 2013) / Barišić, Anto (ur.).
Zagreb ; Karlobag : Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića ; Kršćanska sadašnjost, 2014. Str. 117-137.

6. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku) // Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci / Papers and proceedings of the First medieval studies' research workshop in Rijeka / Jovanović, Kosana ; Miljan, Suzana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014.. Str. 55-71.

7. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Codex Corbaviensis // Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka / Karbić, Marija ; Kekez, Hrvoje ; Novak, Ana ; Horvat, Zorislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014.. Str. 29-40.

8. Botica, Ivan; Rimac, Marko.
Svetačko ime Dujam među Splićankama i Splićanima u 18. stoljeću // Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst / Belamarić, Joško ; Lučin, Bratislav ; Trogrlić, Marko ; Vrandečić, Josip (ur.).
Split : Književni krug Split ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014. Str. 479-495.

9. Grgin, Borislav; Botica, Ivan.
The Counts Kurjaković of Krbava in the medieval history of modern-day Slovakia // Slovakia and Croatia: historical parallels and connections (until 1780) / Homza, Martin ; Lukačka, Ján ; Budak, Neven (ur.).
Bratislava : Department of Slovak History at the Faculty of Philosophy of Comenius University Bratislava, 2013. Str. 164-174.

10. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva // Prema izvorima II : rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima / Galović, Tomislav (ur.).
Zagreb ; Krk : Provincijalat franjevaca trećoredaca-glagoljaša ; Povijesno društvo otoka Krka, 2012. Str. 241-263.

11. Botica, Ivan.
Zadar i njegovo hrvatstvo u očima fra Šimuna Milinovića // Zbornik Nikše Stančića / Iveljić, Iskra (ur.).
Zagreb : Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; FF press, 2011. Str. 165-185.

12. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića // „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999) / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska – Rijeka – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011. Str. 161-174.

13. Rimac, Marko; Botica, Ivan.
Hrvatska ćirilica u glagoljskim matičnim knjigama zapadno od Krke // „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999) / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska – Rijeka – Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011. Str. 521-550.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
»Sitni« podatci za veliki opus. Biobibliografska studija o fra Petru Runji (1938. – 2014.). // Modruški zbornik. IX-X/2015-2016 (2017) ; 121-217 (članak, znanstveni).

2. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Glagoljica u sveučilišnoj nastavi na primjeru kolegija Hrvatska epigrafija i paleografija. // Arhivski vjesnik. 59 (2016) ; 141-155 (pregledni rad, znanstveni).

3. Botica, Ivan.
Glagoljaštvo prvih desetljeća 20. stoljeća u Nižićevim bilješkama. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) , 1; 255-281 (članak, znanstveni).

4. Botica, Ivan.
Franjevački samostan i crkva sv. Marije u podgrađu Cetini pod Sinjem (primjer povijesnoga diskontinuiteta). // Povijesni prilozi. 38 (2010) ; 9-29 (članak, znanstveni).

5. Botica, Ivan.
Prilog istraživanju najstarijega spomena vlaškoga imena u hrvatskoj historiografiji. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 37 (2005) ; 35-46 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Mišković, Mirko.
Znanstveni skup: »Mostir svete Marije na Glavi Otoka«. Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti (druga pol. XV. stoljeća – 2018.), Glavotok, otok Krk: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša i dr., 31. srpnja – 1. kolovoza 2018.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 25 (2018) ; 190-194 (prikaz, stručni).

2. Botica, Ivan.
Pašmanske matice umrlih (Glagoljske matice umrlih Župe Rođenja Blažene Djevice Marije u Pašmanu 1606. – 1825. Uredili Pavao KERO i Josip FARIČIĆ. Stalna izložba crkvene umjetnosti (Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae, Vol. XVII) – Sveučilište u Zadru, Zadar 2015., 492 str. + faksimil). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 66 (2016) ; 247-248 (prikaz, ostalo).

3. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Franjevački izvori = Fontes Franciscani : spisi i životopisi sv. Franje, svjedočanstva i papinski dokumenti o sv. Franji ; spisi i životopisi sv. Klare, dokumenti o sv. Klari ; zakonodavni tekstovi Reda braće i sestara od pokore s dodacima: kasnija pravila Trećega svjetovnog reda sv. Franje i pravila Trećega samostanskog reda sv. Franje, glavni urednik Pero Vrebac. Sarajevo, Zagreb : Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 2012., 2271 str.. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 48 (2016) , 1; 15-20 (članak, stručni).

4. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
In memoriam: Dr.sc.fra Anđelko Badurina (1935.–2013.) ; Mr.sc.fra Petar Runje (1938.–2014.) ; Prof.dr.sc.fra Ilija Živković (1954.–2015.) ; Dr.sc. Svetlana Olegovna Vialova (1929.–2015.). // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 48 (2016) , 1; 21-28 (nekrolog, ostalo).

5. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan.
Predgovor II.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 48 (2016) , 1; 13-14 (uvodnik, stručni).

6. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Fra Petru Runji (1938. – 2014.), povjesničaru franjevaštva i istraživaču hrvatskoga glagoljaštva in memoriam. // Croatica et Slavica Iadertina. 11 (2015) , 2; 505-508 (nekrolog, ostalo).

7. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan.
Predgovor. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) , 1; 13-15 (uvodnik, stručni).

8. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan.
Kronika međunarodnoga znanstvenoga skupa Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 27. i 28. rujna 2013.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) , 1; 32-38 (osvrt, stručni).

9. Botica, Ivan.
In memoriam: Benedikta Zelić Bućan (Mravince, 21. ožujka 1918. – Split, 10. listopada 2013.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 64 (2014) ; 207-210 (nekrolog, ostalo).

10. Botica, Ivan.
Iz riznice hrvatske ćirilične baštine (Hrvatski ćirilički molitvenik 1512. (u povodu 500. obljetnice izlaska Molitvenika). 2 sveska. Uredila i komentar uz faksimil: Anica Nazor. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Matica hrvatska, Zagreb 2013., [278] + 122 str.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 64 (2014) ; 250-253 (osvrt, ostalo).

11. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Darovnica Ivana VII. Frankapana – najstarija je dubašljanska glagoljična isprava. // Krčki kalendar .... 2015. (2014) ; 86-92 (članak, ostalo).

12. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
In memoriam fra Petru Runji (1938. – 2014.), povjesničaru franjevaštva i istraživaču hrvatskoga glagoljaštva. // Krčki zbornik. 70 (2014) ; 413-417 (nekrolog, ostalo).

13. Kuhar, Kristijan; Matijević Sokol, Mirjana; Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Predstavljanje knjige fra Petra Runje Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima (Krk – Zagreb, 2012.) u Zagrebu, franjevački samostan na Ksaveru, 6. XI. 2012.. // Krčki zbornik. 70 (2014) ; 375-386 (prikaz, ostalo).

14. Botica, Ivan.
Gacka u srednjem vijeku. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 223-227 (prikaz, ostalo).

15. Botica, Ivan.
Međunarodni znanstveni skup “Stjepan Tomašević (1461.-1463.) – Slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva”, Jajce, 11-12. studenog 2011. godine. // Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. XVI (2012) , 2; 471-477 (prikaz, ostalo).

16. Botica, Ivan.
Što su ufani prijatelji dobili objavom "krajišničkih pisama" u Sarajevu?. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 326-333 (osvrt, ostalo).

17. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Prof.dr.sc. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 44 (2012) ; 61-89 (zivotopis, stručni).

18. Botica, Ivan.
Sv. Nikola Tavelić i jugoslavenski režim. // Gospa Sinjska. 37 (2010) ; 109-115 (članak, ostalo).

19. Botica, Ivan.
Riječ-dvije o knjizi dubašljanska "Plovanska crikva svetoga Apolinara". Perica Dujmović i Tomislav Galović, Plovanska crikva svetoga Apolinara. 150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima 1857-2007., Malinska 2008.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 41 (2009) ; 524-526 (prikaz, ostalo).

20. Botica, Ivan.
Prva sinteza gačanske i otočke prošlosti. Željko Holjevac, Gackom kroz povijest, Otočac 2009.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 41 (2009) ; 534-536 (prikaz, ostalo).

21. Botica, Ivan.
Neizbrisiv trag za Boga, Mariju, Tavelića i Crkvu. Četiri desetljeća nakon smrti fra Ante Crnice (Zaton, 28. VI. 1892. – Zagreb, 24. VI. 1969.). // Gospa Sinjska. 36 (2009) ; 109-111 (zivotopis, ostalo).

22. Botica, Ivan.
650. obljetnica samostana i crkve sv. Marije u Cetini pod srednjovjekovnim gradom Sinjem. // Gospa Sinjska. 34 (2007) ; 185-189 (članak, ostalo).

23. Botica, Ivan.
Stopama rumunjske povijesti od pojave do nacionalnog sna. Borislav Grgin, Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, Zagreb 2006.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 39 (2007) ; 348-351 (prikaz, ostalo).

24. Botica, Ivan.
Sinteza europskoga srednjovjekovlja iz hrvatskoga pera. Ivo Goldstein i Borislav Grgin, Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku, Zagreb 2006.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 39 (2007) ; 333-336 (prikaz, ostalo).

25. Botica, Ivan.
Priča o dugome umiranju „ plave“ dubrovačke krvi. Stjepan Ćosić i Nenad Vekarić, Dubrovačka vlastela između roda i države. Salamankezi i Sorbonezi, Zagreb – Dubrovnik 2005.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 39 (2007) ; 318-320 (prikaz, ostalo).

26. Botica, Ivan.
Grimanijev zakon (Legge Grimani) i mletački pokušaj gospodarskog oživljavanja kontinentalne Dalmacije. Josip Ante Soldo, Grimanijev zakon. Zakon za dalmatinske krajine iz 1755./56., pr. Nikša Stančić, Zagreb 2005.. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 39 (2007) ; 313-316 (prikaz, ostalo).

27. Botica, Ivan.
U potrazi za "znakovima" svakodnevlja i prošlosti - Prošla sadašnjost. Znakovi povijesti u Hrvatskoj (2003), uredili Vladimir Biti i Nenad Ivić, Zagreb: Naklada MD, 499. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 38 (2006) ; 342-352 (prikaz, ostalo).

28. Botica, Ivan.
Davor Dukić, Sultanova djeca: predodžbo Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja, Thema, Zadar 2004, 275 str.. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. 37 (2005) , 1; 463-466 (prikaz, ostalo).

29. Botica, Ivan; Čarić, Ante.
Što je ostalo od Meljače. // Brnaška strana. 1 (2005) ; 2-9 (članak, ostalo).

30. Botica, Ivan.
Tri spisa. // Povijesni prilozi. 27 (2004) ; 200-201 (prikaz, ostalo).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Botica, Ivan.
Vlah i vlah – nekoć i danas // Jezik i identiteti / Jagoda Granić (ur.).
Zagreb - Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 61-69 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Botica, Ivan; Požar, Sandra.
Marginalije Drugoga beramskoga brevijara // Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj. Pazin, 4.-7. listopada 2018. Program i knjižica sažetaka.
17-17 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Botica, Ivan.
Glagoljica i glagoljaštvo kroz život Ante Nižića // Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu / Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ; Kuhar, Kristijan (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. 24-24 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Botica, Ivan.
Knezovi Šubići Bribirski i Kurjakovići Krbavski // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

4. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik sažetaka / Badurina Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut - Krčka biskupija - Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 15 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Botica, Ivan; Rimac, Marko.
Svetačko ime Dujam među Splićankama i Splićanima u 18. stoljeću // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

6. Botica, Ivan; Galović, Tomislav.
Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

7. Rimac, Marko; Botica, Ivan.
Zapisi na hrvatskoj ćirilici u matičnim knjigama zapadno od Krke // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

8. Botica, Ivan.
Srednjovjekovni susjedi (ne)prijatelji: Frankapani i Kurjakovići // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Botica, Ivan; Kuhar, Kristijan.
IV. lateranski koncil i hrvatsko glagoljaštvo // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Botica, Ivan; Kuhar, Kristijan.
Tragom istarskih franjevaca trećoredaca glagoljaša na Krku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Rimac, Marko; Botica, Ivan.
Popis stanovništva dijela Cetinske krajine nastao 1708. prilikom izgradnje novog franjevačkog samostana u Sinju // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Botica, Ivan.
Krbavski knezovi u srednjem vijeku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 5.07. 2011., 365 str. Voditelj: Grgin, Borislav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Botica, Ivan; Kuhar, Kristijan; Požar, Sandra.
A Dio nella propria lingua. La liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica, 2018. (izložba).

2. Botica, Ivan; Požar, Sandra.
Hrvatska glagoljica, 2018. (popularan rad).

3. Mihaljević, Josip; Botica, Ivan.
Ćirilica u hrvatskoj kulturnoj povijesti, 2017. (radijska emisija).

4. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan.
Tematski blok [II]: Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga 27. i 28. IX. 2013. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu u organizaciji Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagrebu, Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za povijest, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu – Odsjek za povijest, Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu i Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 2016. (uredništvo tematskog bloka u znanstvenom časopisu).

5. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija).

6. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan.
Tematski blok: Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga 27. i 28. IX. 2013. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu u organizaciji Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagrebu, Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za povijest, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu – Odsjek za povijest, Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu i Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 2015. (uredništvo tematskog bloka u znanstvenom časopisu).

7. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan; Sudec, Sandra.
Predgovor, 2013. (predgovor u knjizi).

8. Matijević Sokol, Mirjana; Galović, Tomislav; Botica, Ivan.
Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, 2011. (brošura).

9. Botica, Ivan.
Franjevci i Cetina u srednjem vijeku, ožujak 2008. (kvalifikacijski rad za upis na doktorski studij).

10. Matijević Sokol, Mirjana; Galović, Tomislav; Botica, Ivan.
Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, 2008. (brošura).