Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Simona Kuti
(265100)
Utorak 15. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Kuti, Simona; Božić, Saša.
Transnacionalni socijalni prostori. Migrantske veze preko granica Hrvatske .
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 2016 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kuti, Simona; Gregurović, Snježana; Božić, Saša.
Bosniaks in Croatia : immigration and transnational social spaces // Migration from Bosnia and Herzegovina / Emirhafizović, Mirza ; Ćosić, Emina ; Osmić, Amer ; Repovac-Pašić, Valida (ur.).
Sarajevo : Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, 2013. Str. 105-114.

2. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Kroatien als Immigrationsland: Transnationale soziale Räume der albanischen, bosniakischen und chinesischen Immigranten // Gast:arbeit. Gehen – bleiben – zurückkehren. Positionen zur Arbeitsmigration im Raum Ex-Jugoslawien / Welebil ; Angelika ; Nuber ; Jörn (ur.).
Beč : Edition Art Science, 2012.. Str. 245-276.

3. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Hrvatske migrantske organizacije u Europi // Institucionalizacija hrvatske dijaspore. Oblici migrantskog udruživanja - primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije / Božić, Saša (ur.).
Zagreb : Jesenski i Turk, HSD, 2012. Str. 79-96.

4. Kuti, Simona.
Istraživanja migrantskih organizacija: definicije, koncepti, perspektive i pristranosti // Institucionalizacija hrvatske dijaspore. Oblici migrantskog udruživanja – primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije / Božić, Saša (ur.).
Zagreb : Jesenski i Turk ; HSD, 2012. Str. 25-51.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Štulhofer, Aleksandar; Zelenbrz, Jelena; Landripet, Ivan; Kuti, Simona; Gregurović, Margareta; Tiljak, Hrvoje.
Spol, starenje i seksualnost: struktura i dinamika seksualnoga zadovoljstva u heteroseksualnom uzorku urbanih žena i muškaraca. // Društvena istraživanja - časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 6; 1011-1029 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Social Space and Transnational Social Space: How to Explore a Missing Link?. // Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja. 57 (2019) , 1(213); 5-22 (pregledni rad, znanstveni).

2. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Europska politika integracije migranata: od standardiziranja mjera za zemlje Europske unije prema integracijskom servisu utemeljenom na društvenoznanstvenim spoznajama. // Revija za sociologiju. 48 (2018) , 1; 49-75 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Kuti, Simona.
Transnationalism and Multiculturalism : An Intellectual Cul-de-sac or Paths for Further Research?. // Razprave in gradivo. 79 (2017) ; 33-51 (članak, znanstveni).

4. Božić, Saša; Kuti, Simona.
New international borders – old social spaces: Transnational migrant networks across the boundaries of post-socialist Croatia. // Österreichische Zeitschrift für Soziologie. 41 (2016) , 4; 409-426 (članak, znanstveni).

5. Gregurović, Margareta; Kuti, Simona; Župarić- Iljić, Drago.
Attitudes towards Immigrant Workers and Asylum Seekers in Eastern Croatia: Dimensions, Determinants and Differences. // Migracijske i etničke teme. 32 (2016) , 1; 91-122 (članak, znanstveni).

6. Kuti, Simona.
Izbjegličke studije i migrantski transnacionalizam: od ignoriranja do novih mogućnosti. // Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira. 17 (2014) , 1-2 (33-34); 29-47 (pregledni rad, znanstveni).

7. Božić, Saša; Kuti, Simona.
»Čista sociologija« i »prljavi poslovi«: mogućnosti objašnjenja korupcije primjenom Blackove paradigme. // Revija za sociologiju. 42 (2012) , 2; 187-211 (pregledni rad, znanstveni).

8. Kuti, Simona.
Koncepti transnacionalnih socijalnih prostora i polja u istraživanju migracijskih i postmigracijskih procesa. // Migracijske i etničke teme. 28 (2012) , 2; 119-141 (članak, znanstveni).

9. Kuti, Simona; Božić, Saša.
Analitičke dimenzije za istraživanje transnacionalnih aktivnosti: primjer kineskih migranata u Hrvatskoj. // Revija za sociologiju. 41 (2011) , 3; 315-340 (članak, znanstveni).

10. Kuti, Simona; Božić, Saša.
Metodološki nacionalizam u društvenim znanostima: konzekvence za društvena istraživanja. // Migracijske i etničke teme. 27 (2011) , 3; 325-344 (pregledni rad, znanstveni).

11. Kuti, Simona; Gregurović, Margareta; Božić, Saša.
Ograničenja konceptualizacija rezidencijalne segregacije: povratak socijalnom prostoru?. // Socijalna ekologija. 20 (2011) , 3; 315-333 (prethodno priopćenje, znanstveni).

12. Gregurović, Margareta; Kuti, Simona.
Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: Primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006.. // Revija za socijalnu politiku. 17 (2010) , 2; 179-196 (članak, znanstveni).

13. Perić Kaselj, Marina; Kuti, Simona.
Croatian Immigrants in Chile. // AEMI Journal. 4/5 (2006/2007) ; 93-106 (članak, znanstveni).

14. Štulhofer, Aleksandar; Tiljak, Hrvoje; Gregurović, Margareta; Kuti, Simona; Zelenbrz, Jelena; Landripet, Ivan.
Raširenost seksualnih smetnji u uzorku zagrebačkih muškaraca. // Medicina: glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka. 41 (2005) , 4; 294-300 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kuti, Simona.
Floya Anthias, Maria Kontos, Mirjana Morokvasic-Müller (eds) Paradoxes of Integration: Female Migrants in Europe. // Migracijske i etničke teme. 29 (2013) , 1; 120-122 (prikaz, stručni).

2. Kuti, Simona.
Jasna Čapo i Valentina Gulin Zrnić (ur.). Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture. // Migracijske i etničke teme. 28 (2012) , 3; 324-326 (prikaz, stručni).

3. Kuti, Simona.
Rainer Bauböck, Thomas Faist (eds.) Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. // Migracijske i etničke teme. 27 (2011) , 2; 299-301 (prikaz, stručni).

4. Kuti, Simona.
Anna Krasteva, Anelia Kasabova, Diana Karabinova (eds) Migrations from and to Southeastern Europe. // Migracijske i etničke teme. 27 (2011) , 3; 447-449 (prikaz, stručni).

5. Kuti, Simona.
Norbert F. Schneider, Gerardo Meil (eds), Mobile Living Across Europe I: Relevance and Diversity of Job-Related Spatial Mobility in Six European Countries. // Migracijske i etničke teme. 25 (2009) , 3; 289-294 (prikaz, stručni).

6. Kuti, Simona.
Međunarodna konferencija "REAS 2007 - Quality of Actions for Human Development". // Migracijske i etničke teme. 23 (2007) , 4; 433-435 (prikaz, stručni).

7. Kuti, Simona.
Vladimir Obradović, Trgovina ženama u Bosni i Hercegovini. // Migracijske i etničke teme. 21 (2005) , 4; 394-397 (prikaz, stručni).

8. Kuti, Simona.
Džepna filozofija rata. // Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira. 5 (2002) , 9-10; 224-227 (prikaz, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Božić, Saša; Kuti, Simona.
New international borders – old social spaces: Transnational migrant networks beyond post-socialist Croatia // .
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Božić, Saša; Kuti, Simona.
"Čista sociologija" i "prljavi poslovi": Mogućnosti korištenja Blackove paradigme u objašnjenju korupcije // Sociologija i promjena - izazovi budućnosti: Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, 7.-8. travnja 2011. [Knjiga sažetaka] / Štulhofer, Aleksandar ; Tomić-Koludrović, Inga ; Ančić, Branko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2011. 18-19 (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Transnational Social Spaces as Facilitators of Migration: Social Ties and Mobilities Across Croatian Borders // Third Annual Conference of the Western Balkans Migration Network "A search for that special place under the sun in modern Europe: migration in the twenty first century", Book of Abstracts.
Zagreb : The Institute of Economics, Zagreb, 2018. 7-7 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Nejednakosti u transnacionalnim socijalnim prostorima // VI. Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva 'Struktura i dinamika društvenih nejednakosti', Zagreb, 7.-8. travnja 2017. / Ančić, Branko ; Grbavac, Katarina ; Gvozdanović, Anja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2017. 24-25 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Kuti, Simona; Božić, Saša.
Towards a More Comprehensive Study of Transnational Migration: The Potential of an Integrated Concept of Transnational Social Spaces // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Integracija migranata u dezintegrirana društva? Povratak funkcionalnom građanstvu // Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije New (Im)migrants in the EU: Facing the Challenges of Integration (knjižica sažetaka) / Župarić-Iljić, Drago ; Klempić Bogadi, Sanja ; Kuti, Simona (ur.).
Zagreb : IMIN, 2016. 10-11 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Božić, Saša; Kuti, Simona.
“Methodological Nationalism“ vs “Methodological Civilizationalism“: Essentialization Beyond the Nation-State // International Scientific Conference "The Clash of Civilisations in the 21st Century". Book of Abstracts / Kuti, Simona ; Winland, Daphne ; Gregurović, Margareta (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2015. 24-24 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Gregurović, Margareta; Kuti, Simona.
Migranti i škola: analiza učinka socioekonomske i sociokulturne nejednakosti na osjećaj pripadnosti učenika migrantskog porijekla u školskom okruženju // V. Nacionalni sociološki kongres Hrvatskoga sociološkog društva: Normalnost krize - kriza normalnosti. Knjiga sažetaka / Božić, Saša ; Primorac, Jaka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2015. 41-42 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Gregurović, Margareta; Kuti, Simona; Župarić-Iljić, Drago.
(Un)Welcome to the EU: Attitudes towards Immigrant Workers and Asylum Seekers within the New EU Border Population // International Scientific Conference "Towards a European Society? Boundaries, Borders, Barriers" [Book of abstracts] / Božić, Saša ; Primorac, Jaka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2014. 34-34 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Oblici migrantskog transnacionalizma: između javnog i privatnog // Nacionalni kongres Hrvatskoga sociološkog društva "Privatno, javno, zajedničko: sociologija i hrvatsko društvo danas" ; knjiga sažetaka i program rada / Čaldarović, Ognjen ; Nikodem, Krunoslav ; Žažar, Krešimir (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2013. 29-30 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Memories as Constituents of Transnational Social Spaces // Re-Thinking Humanities and Social Sciences 2012 - The Politics of Memory, Book of Abstracts.
Zadar, 2012. 69-69 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Kuti, Simona; Božić, Saša.
Transnacionalni socijalni prostori: od obitelji do zajednica // Godišnja konferencija Hrvatskoga sociološkog društva 2012., knjiga sažetaka / Čaldarović, Ognjen ; Žažar, Krešimir (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2012. 31-31 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Transnational Social Space as Hyperterritory // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Gregurović, Margareta; Kuti, Simona.
Is it Possible to Achieve Cultural Tolerance and Homogeneity through Education? Some Positive and Negative Aspects of Intercultural Education // REAS 2007 ABSTRACTS of papers presented (knjižica sažetaka).
2007. 7-7 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Štulhofer, Aleksandar; Tiljak, Hrvoje; Gregurović, Margareta; Zelenbrz, Jelena; Kuti, Simona; Pikić, Aleksandra; Landripet, Ivan; Štulhofer, Daška.
Raširenost seksualnih smetnji u nekliničkom uzorku zagrebačkih žena i muškaraca // Knjiga sažetaka 1. hrvatskog kongresa Socijalne psihijatrije - Psihijatrije u zajednici.
Split, 2004. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kuti, Simona; Gregurović, Margareta; Božić, Saša.
Contemporary Challenges and Limitations of Surveying "Immigrants": A Scoping Study // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Božić, Saša; Kuti, Simona.
Pure Sociology, Behaviour of Law and the Crisis of Social Control. Towards a Blackian Explanation of Croatia’s Legal Troubles // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Župarić-Iljić, Drago; Kuti, Simona; Gregurović, Snježana; Gregurović, Margareta; Mlinarić, Dubravka; Bara, Mario.
Old Wounds, New Displacements? The Last 25 Years of Forced Migrations in Croatia // .
2014. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Kuti, Simona.
Alternative Concepts in Social Theory: Enriching or Replacing "Society"? // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Kuti, Simona.
Metodološki nacionalizam u istraživanjima migracija // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Kuti, Simona.
Are There New Paradigms in Migration Studies? // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Kuti, Simona; Gregurović, Snježana.
Istraživanja migracijskih i postmigracijskih fenomena: primjeri migranata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj // .
2012. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Župarić-Iljić, Drago; Bara, Mario; Mlinarić, Dubravka; Gregurović, Snježana; Kuti, Simona.
Croatian Migration History and the Challenges of Migrations Today // .
2012. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Kuti, Simona.
Methodological -Isms in Research on Migration and Ethnicity: Traps to Avoid? // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Kuti, Simona.
Introduction to Social Capital: Definitions, Conceptualizations, Applications // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Kuti, Simona.
Forms of Migrants' Political Transnationalism: Towards an Operational Typology // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Gregurović, Margareta; Kuti, Simona.
Effect of Socioeconomic Status on Croatian Students' Educational Achievement: the Example of the Programme for International Student Assessment (PISA 2006) // .
2008. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Kuti, Simona.
Transnational Social Spaces: The Case of Chinese Migrants in Hungary // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Kuti, Simona; Gregurović, Margareta.
Selected Types of Residential Segregation: Some Examples from Abroad // .
2007. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Perić, Marina; Kuti, Simona.
Croatian Immigrants in Chile // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Podgorelec, Sonja; Kuti, Simona.
Ethnic Entrepreneurship in Croatia - A Life Story // .
2005. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Kuti, Simona.
Transnacionalni socijalni prostori. Prekogranične veze migrantskih skupina u Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 31.03. 2011., 289 str. Voditelj: Božić, Saša.
 
  Druge vrste radova
 

1. Gregurović, Snježana; Župarić-Iljić, Drago; Kuti, Simona; Klempić-Bogadi, Sanja; Podgorelec, Sonja; Mlinarić, Dubravka; Gregurović, Margareta.
Integracija migranata u Europskoj uniji s osvrtom na Hrvatsku: Strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti, 2016. (ekspertiza).

2. Župarić-Iljić, Drago; Klempić Bogadi, Sanja; Kuti, Simona; (eds).
New (Im)migrants in the EU: Facing the Challenges of Integration (International Scientific Symposium Abstracts Booklet, 15 February 2016) / Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije (knjižica sažetaka s međunarodnog znanstvenog simpozija, 15. veljače 2016.), 2016. (knjižica sažetaka).

3. Kuti, Simona; Winland, Daphne; Gregurović, Margareta (eds).
International Scientific Conference "The Clash of Civilisations in the 21st Century". Book of Abstracts, 2015. (knjižica sažetaka).

4. Župarić-Iljić, Drago; Gregurović, Snježana; Kuti, Simona; Gregurović, Margareta; Podgorelec, Sonja; Klempić Bogadi, Sanja; Mlinarić, Dubravka.
Tokovi prisilnih migracija i humanitarna kriza u Europi: strateška polazišta Instituta za migracije i narodnosti, 2015. (ekspertiza).

5. Kuti, Simona.
Integration Policies: Country Report for Croatia, 2014. (ekspertiza).

6. Mlinarić, Dubravka; Bara, Mario; Gregurović, Snježana; Župarić-Iljić, Drago; Kuti, Simona.
Croatian Migration History and the Challenges of Migrations Today, 2014. (ekspertiza).