Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Iva Tuhtan Grgić
(265765)
Ponedjeljak 22. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Tuhtan Grgić, Iva.
Postupak dodjele koncesije za luku nautičkog turizma u hrvatskom pravu // Novi pravni režim za marine / Barbić, Jakša ; Padovan, Adriana Vincenca ; Skorupan Wolff, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. Str. 51-89.

2. Stanković, Gordan; Tuhtan Grgić, Iva.
Posljedice uračunavanja vrijednosti ulaganja u objekte na pomorskom dobru u određenju iznosa temeljnog kapitala društva u postupku pretvorbe društvenog poduzeća u društvo kapitala // Pravni okvir za luke nautičkog turizma / Akademik Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. Str. 95-123.

3. Tuhtan Grgić, Iva.
Pravni učinci ugovora o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno // Liber amicorum Aldo Radolović / Slakoper, Zvonimir ; Bukovac Puvača, Maja ; Mihelčić, Gabrijela (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2018. Str. 501-527.

4. Tuhtan Grgić, Iva.
Specifičnosti ugovora o doživotnom uzdržavanju u korist trećega // Liber amicorum in honorem Vilim Gorenc / Slakoper, Zvonimir (ur.).
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. Str. 377-394.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Tuhtan Grgić, Iva; Bulum, Božena.
Problem valorizacije zakonitih ulaganja u lukama nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj. // Poredbeno pomorsko pravo. 57 (2018) , 172; 299-337 (članak, znanstveni).

2. Padovan, Adriana Vincenca; Tuhtan Grgić, Iva.
Is the marina operator’s berthing fee a privileged claim under the Croatian maritime code?. // Il Diritto Marittimo. CXIX (2017) , II; 366-399 (članak, znanstveni).

3. Tuhtan Grgić, Iva.
O nekim aspektima i implikacijama pravnog statusa odobalnih objekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj. // Pomorski zbornik. 51 (2016) , 1; 161-181 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

4. Tuhtan Grgić, Iva.
The Legal Regime of Nautical Tourism Ports in Croatia. // Il Diritto Marittimo - Quaderni. 2 (2016) ; 273-297 (članak, znanstveni).

5. Mihelčić, Gabrijela; Tuhtan Grgić Iva.
Ovlast na prisilno namirenje zastarjele založnopravne tražbine. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 1; 187-204 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

6. Tuhtan Grgić, Iva.
Povrede prava prvokupa i sankcije za njegovo nepoštivanje. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 1; 231-262 (članak, znanstveni).

7. Tuhtan Grgić, Iva.
Pravo prvokupa prema Zakonu o otocima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 1; 373-404 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ćorić, Dorotea; Tuhtan Grgić, Iva.
Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Jadranu: problem izvanugovorne odgovornosti za onečišćenje mora u hrvatskom zakonodavstvu. // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo. 62 (2015) , 4; 113-119 (članak, stručni).

2. Tuhtan Grgić, Iva.
Ograničenja prava vlasništva u postupku urbane komasacije. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 1; 633-657 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Tuhtan Grgić, Iva.
Posebno pravno uređenje za otoke // Zbornik "In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid" Aktualnosti hrvatskog pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu i građanskog i upravnog prava / Dr.sc. Vanja Seršić (ur.).
Rab : Grad Rab, 2014. 197-221 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Ćorić, Dorotea; Tuhtan Grgić, Iva.
The Rights of Persons with Disabilities and Reduced Mobility in the European and Croatian Transport Law // Zbornika radova 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja- INTRANSLAW 2017 / Ćorić, Dorotea ; Radionov, Nikoleta ; Čar, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. 485-505 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bukovac Puvača, Maja, Mihelčić, Gabrijela, Tuhtan Grgić, Iva.
Can Financial Crisis Lead to the Application of the Institute of Changed Circumstances Under Croatian Law? // EFFECTS OF FINANCIAL CRISES ON THE BINDING FORCE OF CONTRACTS - RENEGOTIATION, RESCISSION OR REVISION / Başoğlu, Başak (ur.).
Switzerland : Springer, 2016. 83-100 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Tuhtan Grgić, Iva.
The Impact of the Contract of Inheritance on the Principle of Freedom of Testation // POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM, VOL I / SGEM, Bulgaria (ur.).
Sofija, Bugarska : SGEM, 2014. 851-860 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Tuhtan Grgić, Iva.
Ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Tuhtan Grgić, Iva.
Ugovor o nasljeđivanju / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.03. 2014., 454 str. Voditelj: Josipović, Tatjana.