Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Sandra Tamaro
(265960)
Srijeda 16. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Tamaro, Sandra.
Boljunske etimologije. Podrijetlo romanizama u boljunskim govorima .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Rječnik boljunskih govora / Tamaro, Sandra (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015 (rječnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Tamaro, Sandra.
Origine degli pseudoarabismi (romanismi) nelle parlate ciacave dell'Istria // Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. - 2009.) / Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Županović Filipin, Nada ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 223-230.

2. Tamaro, Sandra.
Etimologija zanata romanskog podrijetla u čakavskom govoru Boljunštine // Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.) / Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2012. Str. 225-244.

3. Tamaro, Sandra.
O nekoliko romanizama brojanja, mjerenja i vaganja u govoru Boljunštine // Narečna prepletanja / Filipi, Goran (ur.).
Kopar : Univerzitetna založba Annales, 2011. Str. 123-133.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Tamaro, Sandra.
O etimologiji romanizama iz semantičkoga polja odijevanja (na primjeru čakavskoga govora Boljuna). // Hrvatski dijalektološki zbornik. 18 (2013) ; 269-284 (članak, znanstveni).

2. Tamaro, Sandra.
Etimološki prilog proučavanju mletačkih posuđenica u sjevernočakavskom govoru Boljuna. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 36/2 (2010) ; 329-344 (članak, znanstveni).

3. Tamaro, Sandra.
Etimologija apstraktnih imenica mletačkoga podrijetla u rukopisnom Rječniku boljunskih govora. // Tabula: časopis Odjela za humanističke znanosti. 8 (2010) ; 20-33 (članak, znanstveni).

4. Tamaro, Sandra.
O bližoj i krajnjoj etimologiji romanizama iz semantičkog polja namještaja u govoru Boljuna. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XXXVII (2009) , 1-2; 105-122 (članak, znanstveni).

5. Tamaro, Sandra.
Struktura rječničkog članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 14 (2008) ; 233-245 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Sandra Tamaro.
Rukopisni Rječnik boljunskih govora Ivana Francetića. // Croatica et Slavica Iadertina. VII/II (2011) ; 367-375 (pregledni rad, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Tamaro, Sandra.
Noterelle etimologiche e semantiche sull’eredità romanza (veneziana) nel lessico ciacavo di Bogliuno d’Istria // Mare Loquens. Etudes d'etymologie et de geolinguistique romanes a la memoire de Vojmir Vinja (1921 - 2007) / Gargallo Gil, Jose' Enrique ; Vuletić, Nikola (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2013. 263-284 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tamaro, Sandra.
L'influsso della lingua italiana e dei dialetti romanzi sulle parlate ciacave dell'Istria // Atti del XIX Congresso A.I.S.L.L.I. Civiltà italiana e geografie d'Europa / Bianca Maria Da Rif (ur.).
Trst : Casa editrice Universita' di Trieste EUT, 2009. 300-302 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Tamaro, Sandra.
La mente bilingue e i numeri // JEZIK I UM XXXII. međunarodni znanstveni skup 3. – 5. svibnja 2018. Rijeka, Hrvatska LANGUAGE AND MIND 32nd International Conference 3rd – 5th May 2018 Rijeka, Croatia HDPL /CALS, Croatia, Knjiga sažetaka, Book of Abstracts / Stolac, Diana ; Nigoević, Magdalena (ur.).
Srednja Europa ; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2018. 118-119 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Tamaro, Sandra.
Leksičko-etimološka obradba romanizama iz rukopisnog Rječnika boljunskih govora Ivana Francetića / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 30.01. 2009., 276 str. Voditelj: Filipi, Goran.
 
  Prevodilaštvo
 

1. Cozzi, Gaetano; Knapton, Michael; Scarabello, Giovanni.
Povijest Venecije : Sv. 2 .
Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2007 (monografija).

2. Ortalli, Gherardo; Cracco, Giorgio; Cozzi, Gaetano; Knapton, Michael.
Povijest Venecije : Sv. 1 .
Zagreb : Izdanja Antibarbarus d. o. o., 2007 (monografija).