Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Elvis Orbanić
(266972)
Nedjelja 21. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Ladić, Zoran; Orbanić, Elvis.
Spisi istarskih bilježnika I. Spisi labinskih bilježnika sv. 1. Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Gervazija (1525-1550) .
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2008 (monografija).

2. Orbanić, Elvis.
Katedra svetog Nicefora. Povijesna skica Pićanske biskupije .
Pazin : "Josip Turčinović", 2002. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Libri žminjski 1, 2 / Krajcar, Slavko; Mutnjaković, Andrija; Orbanić, Elvis (ur.).
Žminj : Katedra Čakavskog sabora Žminj, 2008 (zbornik).

2. Važgite ga ljudi! / Orbanić, Elvis (ur.).
Žminj : Katedra Čakavskog sabora Žminj, 2007 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Orbanić, Elvis.
Inventar pokretnih i nepokretnih dobara presvijetlog i prečasnog gospodina, gospodina Antuna Zare, biskupa pićanskoga // Pićanska biskupija i Pićanština / Matijašić, Robert ; Orbanić, Elvis (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu ; Općina Pićan, 2012. Str. 155-164.

2. Orbanić, Elvis; Uljančić-Vekić, Elena.
Prilog proučavanju crkvene i društvene povijesti Žminjštine u prvoj polovici 18. stoljeća // Libri žminjski 1 / Krajcar, Slavko ; Mutnjaković, Andrija ; Orbanić, Elvis (ur.).
Žminj : Katedra Čakavskog sabora Žminj, 2008.. Str. 39-63.

3. Orbanić, Elvis.
Un contributo alla conoscienza del periodo triestino di Juraj Dobrila // I Croati a Trieste / Murković, Damir (ur.).
Trst : Comunita Croata di Trieste, 2007.. Str. 157-177.

4. Orbanić, Elvis.
Prilog poznavanju društvenog i vjerskog života u Labinu prve polovice 16. st. // Raukarov zbornik: zbornik u čast Tomislava Raukara / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2005. Str. 457-478.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Orbanić, Elvis.
Oporučna pobožna praksa u Buzetu sredinom 16. stoljeća. // Buzetski zbornik. 38 (2011) ; 69-82 (članak, znanstveni).

2. Orbanić, Elvis; Polić, Maja.
Zauzimanje Slavenskog društva u Trstu za gladne u središnjoj Istri (1850.). // Istarski povijesni biennale. 3 (2009) ; 199-209 (članak, znanstveni).

3. Orbanić, Elvis.
Sacerdotes, iudices i notarius u Poreču 16. stoljeća : društveno posredništvo na primjeru oporuka. // Istarski povijesni biennale. 2 (2007) ; 77-89 (članak, znanstveni).

4. Orbanić, Elvis.
Pobožnost i društveni ugled malog čovjeka u perspektivi buzetskih oporuka s kraja srednjeg vijeka. // Istarski povijesni biennale. 1 (2005) ; 195-209 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Orbanić, Elvis.
Kroz povijest Žminja. // Hrvatska revija. 1 (2007) ; 46-53 (članak, stručni).

2. Orbanić, Elvis.
Vjera i pobožnost u oporukama 16. stoljeća. // Istarska danica. 40 (2007) ; 108-111 (članak, ostalo).

3. Orbanić, Elvis.
Lovorka Čoralić, U gradu sv. Marka, Golden Marketing, Zagreb, 2001, str. 521.. // Vjesnik istarskog arhiva. 8-10 (2007) ; 281-285 (članak, stručni).

4. Orbanić, Elvis.
Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka, Golden Marketing, Zagreb 2001., 521 str.. // Vjesnik Istarskog arhiva. 8-10 (2001/2003) ; 281-289 (prikaz, stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Orbanić, Elvis.
Povijest Državnog arhiva u Pazinu s posebim osvrtom na razdoblje od 1980. do 2008. godine // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Orbanić, Elvis.
Invenar pokretnih i nepokretnih dobara presvijetlog i prečasnog gospodina, gospodina Antonija Zare biskupa pićanskoga // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Orbanić, Elvis; Polić, Maja.
Dobrilino zauzimanje za gladne u središnjoj Istri (1850.) // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Orbanić, Elvis.
Društveni i religiozni život Porečke biskupije " a parte Imperij" u 17. stoljeću. Primjer Pazina, Starog Pazina, Svetog Petra u Šumi i Žminja / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.2. 2012., 378 str. Voditelj: Raukar, Tomislav.
 
  Magistarski radovi
 

1. Orbanić, Elvis.
Pučka pobožnost i neki spekti društva Istre od kraja 15. do kraja 16. stoljeća na primjeru oporuka / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.5. 2005., 158 str. Voditelj: Raukar, Tomislav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Orbanić, Elvis.
Istarski kaptoli i kanonici: nekad i danas, 2010. (popularan rad).

2. Orbanić, Elvis.
Monsinjore, moj gospodine, 2009. (popularan rad).

3. Orbanić, Elvis.
Prva hrvatska gimnazija u Istri: 110 godina od utemeljenja, 2008. (popularan rad).

4. Budak, Neven; Orbanić, Elvis.
Bibliografija Tomislava Raukara, 2005. (bibliografija).