Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Nina Šaban
(268320)
Ponedjeljak 14. Listopad 2019

 
 
 
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Šaban, Nina; Stepanić, Višnja; Vučinić, Srđan; Horvatić, Anita; Cindrić, Mario; Perković, Ivana; Zorc, Branka; Oršolić, Nada; Mintas, Mladen; Pavelić, Krešimir; Kraljević Pavelić, Sandra.
Antitumor mechanisms of amino acid hydroxyurea derivatives in the metastatic colon cancer model. // International journal of molecular sciences. 14 (2013) , 12; 23654-23671 (članak, znanstveni).

2. Šaban, Nina; Bujak, Maro.
Hydroxyurea and hydroxamic acid derivatives as antitumor drugs. // Cancer chematotherapy and pharmacology. 64 (2009) , 2; 213-221 (pregledni rad, stručni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kraljević Pavelić, Sandra; Šaban, Nina.
Uloga proteomike u otkrivanju novih protutumorskih lijekova. // Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka. 45 (2009) ; 211-217 (pismo uredniku, stručni).

2. Kraljević Pavelić, Sandra; Šaban, Nina.
Evolving "-omics" technologies in the drug development process. // Expert Opinion on Drug Discovery. 2 (2007) ; 431-436 (osvrt, stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Pulanic, Drazen; Samardzic, Antonela; Desnica, Lana; Zadro, Renata; Milosevic, Milan; Serventi Seiwerth, Ranka; Durakovic, Nadira; Peric, Zinaida; Coen Herak, Desiree; Milos, Marija; Kraljevic, Lucija; Mravak Stipetic, Marinka; Bilic, Ervina; Ceovic, Romana; Klepac Pulanic, Tajana; Petricek, Igor; Saban, Nina; Zelic Kerep, Ana; Ljubas Kelecic, Dina; Vukic, Tamara; Mazic, Sanja; Bojanic, Ines; Bilic, Ernest; Batinic, Drago; Vrhovac, Radovan; Pavletic, Steven Zivko.
High levels of FVIII and von Willebrand factor in chronic Graft-versus-Host Disease // Bone Marrow Transplantation.
2019. B087-B087 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Šaban, Nina; Vučinić, Srđan; Zorc, Branka; Perković, Ivana; Butula, Ivan; Mintas, Mladen; Kraljević Pavelić, Sandra.
Biological effects of two new amino-acid hydroxyurea derivatives on SW620 cell line in vitro // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Šaban, Nina.
Biološki učinci novih aminokiselinskih derivata hidroksiureje na tumorsku staničnu liniju debelog crijeva čovjeka u uvjetima in vitro / doktorska disertacija.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 22.7. 2011, 121 str. Voditelj: Kraljević Pavelić, Sandra.