Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Valerija Barada
(271014)
Četvrtak 17. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Barada, Valerija; Primorac, Jaka; Buršić, Edgar.
Osvajanje prostora rada. Uvjeti rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti .
Zagreb : Zaklada “Kultura nova”, 2016 (monografija).

2. Barada, Valerija; Čop, Blanka; Kučer, Mirjana.
Žene u ruralnim područjima Dalmacije. Nevidljivo polje svijeta rada? .
Split : Domine, 2011 (monografija).

3. Barada, Valerija; Janušić, Juliette; Kašić, Biljana; Pešut, Jasminka.
Institucionalizacija ženskih studija u Hrvatskoj - Akcijsko istraživanje .
Zagreb : Centar za ženske studije, 2003. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Uostalom, diskriminaciju treba dokinuti! Priručnik za analizu rodnih stereotipa / Barada, Valerija; Jelavić, Željka (ur.).
Zagreb : Centar za ženske studije, 2004. (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Barada, Valerija; Primorac, Jaka.
In the Golden Cage of Creative Industries: Public- Private Valuing of Female Creative Labour // Technologies of Labour and the Politics of Contradiction / Bilić, Paško ; Primorac, Jaka ; Valtýsson, Bjarki (ur.).
London, New York : Palgrave MacMillan, 2018. Str. 121-139.

2. Doolan, Karin; Košutić, Iva; Barada, Valerija.
Reinforcing social disadvantage: Institutional habitus in Croatian higher education // Die Organisation von Bildung: Soziologische Analysen zu Schule, Berufsbildung, Hochschule und Weiterbildung / Leeman, Regula Julia ; Imdorf, Christian ; Powell, Justin J.W. ; Sert, Mihael (ur.).
Weinheim : Beltz Juventa, 2016. Str. 308-329.

3. Barada, Valerija; Primorac, Jaka.
Non-paid, Under-paid and Self-exploiting Labour as a Choice and a Necessity: Example of Women in Creative Industries // Young Women in Post-yugoslav Societies: Research, Practice and Policy / Adamović, Mirjana ; Galić, Branka ; Gvozdanović, Anja ; Maskalan, Ana ; Potočnik, Dunja ; Somun Krupalija, Lejla (ur.).
Zagreb ; Sarajevo : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu/Institute for Social Research in Zagreb ; Human Rights Centre, university of Sarajevo, 2014. Str. 143-164.

4. Barada, Valerija.
Civilno društvo kao partner u Bolonjskom procesu // Hrvatska sociologija: razvoj i perspektive / Krbec, Denisa (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2008. Str. 105-114.

5. Mucha, Janusz; Keen, Mike; Čaldarović, Ognjen; Tomić - Koludrović, Inga; Batina, Goran; Ravlić, Slaven; Krbec, Denisa; Lažnjak, Jasminka; Malenica, Zoran; Lalić, Dražen; Barada, Valerija; Perković, Marin.
Hrvatska sociološka tradicija prije Drugog svjetskog rata - Ružno pače poslijeratne hrvatske sociologije // Hrvatska sociologija : Razvoj i perspektive : zbornik radova / Krbec, Denise (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2008. Str. 39-58.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Barada, Valerija.
Primjena feminističke teorije stajališta u istraživanju ženskih profesionalnih biografija. // Revija za sociologiju. 43 (2013) , 3; 199-222 (članak, znanstveni).

2. Božić, Saša; Kuzmanović, Boško; Barada, Valerija.
Strani radnici u Hrvatskoj: porijeklo, status, orijentacije. // Migracijske i etničke teme. 29 (2013) , 3; 367-404 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Barada, Valerija.
Sylvia Walby, The Future of Feminism. // Revija za sociologiju. 41 (2011) , 3; 366-369 (recenzija, prikaz, ostalo).

2. Barada, Valerija.
Konferencija "Sociology and Interdisciplinarity: Central and South-East European Perspectives"/"Sociologija i interdisciplinarnost: perspektive središnje i jugoistočne Europe". // Revija za sociologiju. 39 (2008) , 1-2; 120-122 (osvrt, stručni).

3. Barada, Valerija.
Sociološka istraživanja javnog mnijenja u Jugoistočnoj Europi: krosnacionalne komparativne studije. // Acta ladertina. 4 (2007) , 4; 137-141 (prikaz, stručni).

4. Barada, Valerija.
Slamovi: mjesta potrošenih ili političnih ljudi? (Povodom izlaganja Zygmunta Baumana i Slavoja Žižeka). // Acta Iadertina. 3 (2006) ; 103-107 (osvrt, stručni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Barada, Valerija.
Civilno društvo kao partner u bolonjskom procesu // .
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Barada, Valerija; Primorac, Jaka; Šarić, Marija.
Narrating life and labour. Fragmented lives of working women in Croatia // BOOK OF ABSTRACTS. 37th International Labour Process Conference.
20-20 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Marcelić, Sven; Barada, Valerija; Šarić, Marija.
Egalitarian values and modernization in post- transitional Croatia: Static or dynamic egalitarianism? // Abstracts Booklet: Causes and Consequences of Inequalities in Europe.
169-169 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Barada, Valerija; Primorac, Jaka.
Researching women’s class position through work biographies: women and labour in Croatia // The 36th International Labour Process Conference: Class and the Labour Process - Book of Abstracts.
4-4 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Primorac, Jaka; Barada, Valerija; Buršić, Edgar.
Socio-cultural reproduction of economic inequalities in independent cultural sector: fighting for the margins // The 36th International Labour Process Conference: Class and the Labour Process - Book of Abstracts.
7-7 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Barada, Valerija; Primorac, Jaka; Buršić, Edgar.
Precarity of the elite: labouring in the area of contemporary culture and arts in Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Barada, Valerija; Marcelić, Sven; Zdravković, Željka.
Quality of life as potential for development: Youth on Dalmatian islands // Mediterranean Island Conference, 21 - 24 September 2016, Book of Abstracts / Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Rino Medić, Ozana Ramljak (ur.).
Zagreb : Institute for Social Sciences Ivo Pilar, Grupa VERN' d.o.o., 2016. 28 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Barada, Valerija; Marcelić, Sven; Zdravković, Željka.
Mladi na dalmatinskim otocima: zaustavljeni u radu // V. Nacionalni kongres Hrvatskoga sociološkog društva: "Normalnost krize – kriza normalnosti", Knjiga sažetaka / Božić, Saša ; Primorac, Jaka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo (HSD), 2015. 27-28 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Barada, Valerija; Primorac, Jaka; Buršić, Edgar.
‘Workstyle’ strategies in the cultural nonprofit sector: The case of Croatia // Freedom & Necessity: Class Differences, Lifestyles and Coping Strategies in the Times of Economic Crisis / Tomić-Koludrović, Inga ; Cvetičanin, Predrag (ur.).
Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar, 2015. 37-38 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Barada, Valerija.
Kreativni rad i socijalna isključenost žena // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Barada, Valerija; Primorac, Jaka.
Neplaćeni, potplaćeni i samoizrabljujući rad kao izbor i kao nužnost: primjer žena u kreativnim industrijama // Mlade žene i rodna ravnopravnost u post-jugoslavenskim društvima: Istraživanja, prakse i politike / Adamović, Mirjana ; Gvozdanović, Anja ; Maskalan, Ana ; Potočnik, Dunja (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu/Institute for Social Research in Zagreb, 2013. 30-31 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Barada, Valerija; Zdravković, Željka.
Future Sociologists for future Crisis? The Case of Croatian Sociology // Abstract Book / n.a. (ur.).
Torino : European Sociological Association, 2013. 905-906 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

12. Barada, Valerija; Zdravković, Željka.
Country Report: Public Opinion Surveys in Croatia // Sociological Surveys of Public Opinion in Southeast Europe: Cross-National Comparative Studies / Słomczyński, Kazimierz M. ; Tomescu-Dubrow, Irina (ur.).
Cluj-Napoca, Romania : Faculty of Sociology and Social Work, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, 2007. 0-0 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Marcelić, Sven; Barada, Valerija; Šarić, Marija.
Transformation of Egalitarian Values: The Case of Croatian Modernization // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Barada, Valerija; Primorac, Jaka; Buršić, Edgar.
Osvajanje prostora rada // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Barada, Valerija; Primorac, Jaka; Buršić, Edgar.
Creative workers in permanent crisis: Labouring in the area of contemporary culture and arts in Croatia // .
2017. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Barada, Valerija; Primorac, Jaka.
In the golden cage of creative industries: Public-private valuing of female creative labour // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Marcelić, Sven; Barada, Valerija; Zdravković, Željka.
Youth on Croatian islands: Double institutional dependency and local reproduction of structural inequalities // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Primorac, Jaka; Barada, Valerija.
Social valuing of female creative labour: Work practices in creative industries // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Primorac, Jaka; Barada, Valerija.
Between a Rock and a Hard Place: Valuing Female Creative Labour // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Doolan, Karin; Košutić, Iva; Barada, Valerija.
Reinforcing social (dis)advantage: The role of institutional habitus in a Croatian higher education setting // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Barada, Valerija.
The Core of Social Inequalities: Labour Position Mediated by Gender Differences // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Barada, Valerija.
Dizajn vizualnih komunikacija – muška ili ženska profesija? // .
2013. (pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Barada, Valerija.
Upotreba intervjua u istraživanju orodnjene profesionalne biografije // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Barada, Valerija.
Narrating female labour experience: construction of the professional biography by omitting discriminating practices // .
2012. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Barada, Valerija.
Dizajnerice vizualnih komunikacija u Hrvatskoj: od kreativnosti do rutine i natrag // .
2012. (pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Barada, Valerija.
Interviewing women or interviewing designers: How to research gendered position in the profession of visual communication design // .
2010. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Barada, Valerija.
Odnos roda, rada i profesije na primjeru grafičkih dizajnerica u Hrvatskoj // .
2010. (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Barada, Valerija.
Solidarnost i podrška kao temelj suradnje // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

17. Barada, Valerija; Zdravković, Željka.
Knjižnica kao generator kulturnog sadržaja u gradu Zadru: metodološki pristup i rezultati istraživanja // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

18. Barada, Valerija.
Diskusijsko izlaganje, međunarodna konferencija „ Sociology and Interdisciplinarity. Central and South East European Perspectives” // .
2008. (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

19. Barada, Valerija.
Enabling the Change through the Bologna Process: A Case Study of the Department of Sociology, University of Zadar // .
2007. (predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

20. Barada, Valerija.
Measuring Social and Cultural Competences // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Barada, Valerija.
Žensko iskustvo rada u kreativnim industrijama - Primjer dizajnerica vizualnih komunikacija u Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 24.02. 2012., 267 str. Voditelj: Tomić-Koludrović, Inga prof. dr. sc..
 
  Diplomski radovi
 

1. Barada, Valerija.
Problem žene u Simmelovoj sociologiji / diplomski rad.
Zagreb, Hrvatska : Filozofski fakultet, 15.04. 2004., 70 str. Voditelj: Kalanj, Rade.
 
  Druge vrste radova
 

1. Barada, Valerija.
Izvještaj istraživanja: Kvaliteta života u Visu i prijedlog uređenja predjela Batarija – stavovi građana i građanki Visa, 2017. (izvještaj istraživanja).

2. Barada, Valerija.
Zastupljenost ženskih/rodnih tema u kurikulumima predmeta odabranih visokoobrazovnih institucija, 2016. (izvještaj istraživanja).

3. Šćukanec, Ninoslav; Doolan, Karin; Thomas, Liz; Košutić, Iva i Barada, Valerija.
Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju kroz jačanje pravednosti i socijalne uključenosti (Pregled rezultata projekta E- Quality), 2015. (izvješće).

4. Barada, Valerija.
Izvještaj istraživanja (2. faza – kvantitativno istraživanje) s projekta "Promicanje zapošljivosti mlade populacija na geografski izoliranim / udaljenim otocima", 2014. (izvještaj istraživanja).

5. Barada, Valerija; Vakanjac, Nenad.
Procjena zatečenog stanja glede javnih politika, mjera i poticaja za promicanje zapošljivosti i socijalne uključenosti mladih na otocima, 2014. (stručni rad, izvještaj istraživanja).

6. Barada, Valerija.
Sarah J. Tracy, Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact, 2013. (recenzija, prikaz, ostalo).

7. Barada, Valerija.
Dizajnerice vizualnih komunikacija u Hrvatskoj: od kreativnosti do rutine i natrag, 2012. (stručni rad).

8. Barada, Valerija.
Tematski blok: Ravnopravnost spolova, 2010. (stručni rad).

9. Zdravković, Željka; Barada, Valerija.
Anketno istraživanje zadovoljstva korisnika/ca Gradske knjižnice Zadar. Izvještaj, 2009. (izvještaj istraživanja).

10. Barada, Valerija.
Diskriminacija, Emancipacija, Osnaživanje, Predrasuda, 2007. (natuknica u priručniku).

11. Barada, Valerija; Bulić, Iva.
Društvena kontrola, Društvena promjena, Spolna diskriminacija, Spolno uznemiravanje, 2007. (natuknica u priručniku).