crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Lucija Turkalj Čulinović
(272583)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. 21. sv. : zapovêdь – zemlьnь .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016 (rječnik).

2. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Miličić, Irena; Mulc, Ivana; Šimić, Marinka; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vlašić-Anić, Anica; Vukoja, Vida; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь - zapovêdnica) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015 (rječnik).

3. Klenovar, Marija; Turkalj, Lucija; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 18. (edinosuĉstvie - erênešь) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2011 (rječnik).

4. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 17 (duša - edinosrьdno) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2010 (rječnik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Turkalj, Lucija.
The Translational Version of the Vita Adae et Evae in the Croatian Glagolitic Manuscripts // La Vie d'Adam et Ève et les traditions adamiques. Actes du quatrième colloque international sur les littératures apocryphes juive et chrétienne, Lausanne - Geneve, 7-10 janvier 2014 / Amsler, Frédéric ; Kaestli, Jean-Daniel ; Rey, André-Louis (editors) ; Cangemi Trolla, Barbara ; Rouquette, Maïeul (collaborators) (ur.).
Lausanne : Éditions du Zèbre, 2017. Str. 243-258.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Turkalj, Lucija.
Sintaksa aktivnih participa u hrvatskoglagoljskom psaltiru. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 67 (2017) , 1; 113-141 (članak, znanstveni).

2. Kovačević, Ana; Turkalj, Lucija.
Zapažanja o sintaksi "Kvaderne kapitula lovranskoga". // Zbornik Lovranšćine. 3 (2014) ; 99-112 (članak, znanstveni).

3. Turkalj, Lucija.
Sintaksa infinitiva u hrvatskoglagoljskom psaltiru. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 141-158 (članak, znanstveni).

4. Turkalj, Lucija.
Život Adama i Eve u Žgombićevu i Fatevićevu zborniku. // Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 56-57 (2008) ; 579-593 (članak, znanstveni).

5. Turkalj, Lucija.
Božić i navještaj muke u pjesmama Bara Boškovića. // Povijesni prilozi. 22 (2003) , 24; 51-79 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Turkalj, Lucija.
Зденка Рибарова, Јазикот на македонските црковнословенски текстови. Скопје 2005.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 338-344 (prikaz, stručni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kovačević, Ana; Turkalj, Lucija.
Čestice "ne" i "li" u makedonskom crkvenoslavenskom i hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Šesti naučen sobir na mladi makedonisti / Tofoska, Stanislava-Staša, Aleksova, Gordana, Pavleska, Bisera (ur.).
Skoplje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2010. 137-157 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Turkalj, Lucija.
O pretvorbi kartičnoga mjesnoga kataloga Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije u strojno čitljiv oblik // Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija. Međunarodni znanstveno-stručni skup, Zagreb 29. lipnja - 1. srpnja 2016. Knjižica sažetakaStaroslavenski institut, 2016. / Kovačević, Ana ; Vukoja, Vida (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016. 70-71 (predavanje,sažetak,stručni).

2. Vukoja, Vida; Turkalj, Lucija.
Converting a Paper Card-file Corpus of Croatian Church Slavonic Texts into a Machine Readable Corpus // El’Manuscript–2016. Rašytinis palikimas ir skaitmeninės technologijos: VI tarptautinė mokslinė konferencija, Vilnius, 2016 m. rugpjūčio 22–28 d. Pranešimai / ats. red. V. Baranovas, Т. Timčenko (ur.).
Vilnius ; Iževskas, 2016. 170-173 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni). prilozen text rada

3. Turkalj, Lucija.
The Vernacular Translation of the Vita Adae et Evae in the Croatian Glagolitic Manuscripts // .
(predavanje,sažetak,znanstveni). URL link to work

4. Turkalj, Lucija.
O grčkim i latinskim utjecajima u hrvatskoglagoljskom Fraščićevu psaltiru iz 15. stoljeća // Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti. Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice moravske misije svetih Ćirila i Metoda i stvaranja slavenske pismenosti i književnosti (863.-2013.). Program i sažetci izlaganja. Zagreb.
(predavanje,sažetak).

5. Turkalj, Lucija.
Apokrif O krsnom drvetu u Žgombićevu zborniku // Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Turkalj, Lucija.
Sintaksa infinitiva u hrvatskoglagoljskom psaltiru // .
(predavanje,sažetak).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Turkalj, Lucija.
Utjecaj hebrejskoga u uporabi glagolskih imena na primjeru crkvenoslavenskoga prijevoda psaltira // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Turkalj, Lucija.
Sintaksa hrvatskoglagoljskoga psaltira / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.05. 2012., 351 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Turkalj, Lucija.
Grčki i latinski utjecaji u hrvatskoglagoljskom Fraščićevu psaltiru / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 09.10. 2007., 112 str. Voditelj: Damjanović, Stjepan.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Turkalj, Lucija.
Dulja verzija Pasije (Incipit Passio sancti Floriani martiris) ; Kraća verzija Pasije (De Passione sancti Floriani), 2018. (prijevod poglavlja u knjizi).
Vrh
 
upomoc
foot_4