crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Sandra Požar
(272594)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Požar, Sandra.
Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi .
Brseč : Udruga Jenio Sisolski, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2017 (ostalo).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. / Badurina Stipčević, Vesna; Požar, Sandra; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. (zbornik). prilozen text rada
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Požar, Sandra.
Čakavsko-romanski jezični dodir u Inventaru samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) // Od fonologije do leksikologije: Zbornik u čast Mariji Turk / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2018. Str. 291-311.

2. Požar, Sandra.
Tragovi krčkorumunjskih govornika u pragmatičnoj glagoljskoj pismenosti franjevaca trećoredaca na otoku Krku // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / Lanović, Nina ; Ljubičić, Maslina ; Musulin, Maša ; Radosavljević, Petar ; Šoštarić, Sanja (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-press, 2018. Str. 561-576.

3. Požar, Sandra.
Rumunjska redakcija crkvenoslavenskoga jezika // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / Kuštović, Tanja, Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016.. Str. 439-458.

4. Požar, Sandra.
Pridjevi // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 151-188.

5. Sudec, Sandra.
Omot korica Karlobaških ljekaruša: Poljakov fragment glagoljskoga misala // Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine / Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.. Str. 109-133.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Požar, Sandra.
Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor: grafija i fonologija. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 30 (2018) , 2; 29-43 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Požar, Sandra.
Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: primjer pasivnih preteritnih participa s prefiksom ne- iz korpusa Drugoga beramskoga brevijara. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 69 (2017) ; 61-82 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

3. Sudec, Sandra.
Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013) , 2; 631-644 (članak, znanstveni). prilozen text rada

4. Sudec, Sandra.
Naknadni zapisi u Žgombićevu zborniku i mjesto njegova nastanka. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 233-244 (članak, znanstveni). prilozen text rada

5. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 359-476 (članak, znanstveni). prilozen text rada

6. Sudec, Sandra.
Imenice izvedene sufiksom -čii u hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 151-165 (članak, znanstveni). prilozen text rada

7. Sudec, Sandra.
Deklinacija aktivnoga participa prezenta u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta. 56-57 (2008) ; 517-529 (članak, znanstveni). prilozen text rada

8. Sudec, Sandra.
Glagoljica u župi Mošćenice. // Mošćenički zbornik. 5 (2008) ; 59-85 (pregledni rad, znanstveni).

9. Sudec, Sandra.
Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 1 (2005) ; 89-98 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Požar, Sandra.
Povijest češke paleoslavističke leksikografije. Slovník jazyka staroslověnského. Historie, osobnosti a perspektivy. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 68 (2018) ; 332-339 (prikaz, stručni). URL link to work

2. Požar, Sandra.
Ana Kovačević – dobitnica godišnje nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2016. godinu. // Slovo. 67 (2017) ; 216-217 (vijest, ostalo). URL link to work

3. Požar, Sandra.
Međunarodni znanstveni skup "Fenomen glagoljice". // Slovo. 67 (2017) ; 218-221 (vijest, ostalo). URL link to work

4. Požar, Sandra.
Anna Oczko: Rumuńska słowiańszczyzna: Zapożyczenia południowo-słowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku. // Slavia. 86 (2017) , 4; 510-516 (prikaz, stručni).

5. Požar, Sandra.
Jezik "Misala hruackoga". Studije o jeziku "Misala" Šimuna Kožičića Benje (1531.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 66 (2016) ; 249-256 (prikaz, stručni). prilozen text rada

6. Požar, Sandra.
Славянский Апостол: История текста и язык. Составитель Марина Бобрик. Verlag Otto Sagner, München – Berlin – Washington. 2013.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 65 (2015) ; 225-231 (prikaz, stručni). prilozen text radaURL link to work

7. Požar, Sandra.
Milan Mihaljević - dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević" na Petim hrvatskim sintaktičkim danima. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 65 (2015) ; 250-251 (vijest, stručni).

8. Požar, Sandra.
Izložba o glagoljaštvu brsečke i mošćeničke župe. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 65 (2015) ; 252-252 (vijest, stručni).

9. Sudec, Sandra.
Glagoljica : trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta. // Slovo. 63 (2013) ; 253-255 (vijest, stručni).

10. Sudec, Sandra.
ANĐELA FRANČIĆ, BORIS KUZMIĆ, Jazik horvatski: Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 325-327 (prikaz, stručni).

11. Sudec, Sandra.
DRAŽEN VLAHOV, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine. Posebna izdanja, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2008., 410 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 385-389 (prikaz, stručni).

12. Sudec, Sandra.
Josip Hamm i njegovo djelo, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb 2.-3. prosinca 2005., ur. Alojz Jembrih. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007., 337 str.. // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta. 58 (2008) ; 365-372 (prikaz, stručni).

13. Sudec, Sandra.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. // Hrvatska misao : časopis za umjetnost i znanost. 31 (2007) , 2-3(43-44); 267-269 (prikaz, stručni).

14. Sudec, Sandra.
Irvin Lukežić: Knjiga brašćine Sv. Marije Tepačke u Grobniku. Rijeka, 2002.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 54-55 (2006) ; 265-268 (prikaz, stručni). URL link to work
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Sudec, Sandra.
Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku // Osmi naučen sobir na mladi makedonisti : Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova / Dučevska, Aneta, Karapejovski Boban, Petrevski Bojan (ur.).
Skopje : Filološki fakultet, 2016. 323-337 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

2. Požar, Sandra.
Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta / Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. 615-630 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

3. Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita // Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Općina Malinska – Dubašnica, 2011. 407-423 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Sudec, Sandra.
Makedonizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Šesti naučen sobir na mladi makedonisti / Tofoska, Stanislava-Staša, Aleksova, Gordana, Pavleska, Bisera (ur.).
Skopje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2010. 203-215 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Sudec, Sandra.
Declension of Adjectives in Croatian Church Slavonic // Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics / Loudová, Kateřina, Marie Žáková (ur.).
Brno : Masarykova univerzita, 2009. 307-315 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Sudec, Sandra.
Upotreba kratkih i dugih pridjevskih oblika u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Peti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. / Turk, Marija, Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012. 61-68 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Sudec, Sandra.
Tvorba pridjeva sufiksom -j- u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku // Riječki filološki dani : Zbornik radova 7 / Srdoč-Konestra, Ines, Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2008. 693-704 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Botica, Ivan; Požar, Sandra.
Marginalije Drugoga beramskoga brevijara // Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj. Pazin, 4.-7. listopada 2018. Program i knjižica sažetaka.
17-17 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Požar, Sandra.
Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: na građi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i rječnika Drugoga beramskog brevijara // Međunarodni znanstveno-stručni skup „Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija“.
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Sudec, Sandra.
Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Sudec, Sandra.
Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Sudec, Sandra.
Žgombićev zbornik i Mošćenice // Drugi stručni i znanstveni skup "Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre".
(predavanje,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Požar, Sandra.
Problem of the Croatian Church Slavonic “complex” adjectival suffixes from diachronic perspective: Extended base, suffix or adjective as a whole? // .
(poster,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Požar, Sandra.
Problem interpretacije oblika pri gramatičkom označavanju teksta: primjer Drugoga beramskoga brevijara // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Sudec, Sandra.
Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.06. 2010., 243 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Sanktoral Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2018. (ostalo).

2. Botica, Ivan; Ceković, Blanka; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana.
Misal kneza Novaka : 650. obljetnica, 2018. (virtualna izložba). URL link to work

3. Botica, Ivan; Kuhar, Kristijan; Požar, Sandra.
A Dio nella propria lingua. La liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica, 2018. (izložba).

4. Botica, Ivan; Požar, Sandra.
Hrvatska glagoljica, 2018. (popularan rad). URL link to work

5. Požar, Sandra.
Pod Učkun kamiki beli: glagoljsko naslijeđe Općine Mošćenička Draga, 2018. (popularan rad).

6. Kovačević, Ana; Požar, Sandra.
Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, br. 67 (2017), 2017. (uređivanje časopisa).

7. Požar, Sandra; Radošević, Andrea.
Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, br. 66 (2016), 2016. (uređivanje časopisa).

8. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija). URL link to work

9. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan; Sudec, Sandra.
Predgovor, 2013. (predgovor u knjizi).

10. Sudec, Sandra.
Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi, 2013. (izložba).
Vrh
 
upomoc
foot_4