crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Vesna Bjedov
(282180)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Bjedov, Vesna.
Učenik u nastavi hrvatskoga jezika .
Osijek : Matica hrvatska Ogranak Osijek, 2019 (monografija).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bjedov, Vesna i Sigurnjak, Marija.
UČENIČKA PERCEPCIJA PRIMJENE SKUPINSKOGA RADA U NASTAVI GRAMATIKE. // Croatica et Slavica Iadertina. 13/2 (2017) , 13; 263-286 (pregledni rad, znanstveni).

2. Bjedov, Vesna; Šarić, Mateja.
Dokumentarni film u nastavi medijske kulture s aspekta učeničkoga zanimanja. // Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 12 (2017) , 17-18; 256-278 (pregledni rad, znanstveni).

3. Bjedov, Vesna.
ZASTUPLJENOST GOVORNIH METODA U POUČAVANJU I UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA. // Metodikki ogledi. 23 (2016) ; 77-98 (članak, znanstveni).

4. Bjedov, Vesna.
GRAMATIČKE POGRJEŠKE U PISMENIM RADOVIMA VJEROUČITELJA PRIPRAVNIKA NA STRUČNOME ISPITU. // Hrvatski. god. XIII, br. 2. (2015) ; 9-21 (članak, znanstveni).

5. Jelaska, Zrinka; Bjedov, Vesna.
Pogrješke ili promjene - ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole. // Jezikoslovlje. 16.2-3 (2015) ; 227-252 (članak, znanstveni).

6. Bjedov, Vesna.
Methodical Competence of Teacher Trainees in their Written Teacher Certification Examination. // Revija za elementarno izobraževanje. 6 (2013) , 2.-3.; 5-31 (članak, znanstveni).

7. Bjedov, Vesna.
Ostvarivanje etape motivacije u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika. // Hum. 2. (2012) , 9; 147-170 (članak, znanstveni).

8. Bjedov, Vesna.
Prihvaćenost novoga poretka poučavanja padeža. // Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. IV. (2009) , 7; 24-58 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Bjedov, Vesna; Kalauz, Ana.
Korelacijski pristup romanu Strah u Ulici lipa Milivoja Matošca u nastavi hrvatskoga jezika. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 152 (2011) , 3-4; 463-478 (članak, stručni).

2. Bjedov, Vesna.
Prinos Stjepka Težaka metodici Hrvatskoga jezika. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 18 (2007) , 2; 122-127 (članak, stručni).

3. Bjedov, Vesna.
Metodički pristup filmu u nastavi hrvatskoga jezika nižih razreda osnovne škole. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 15-16 (2006) , 1-2; 123-132 (članak, stručni).

4. Bjedov, Vesna; Kretić Majer, Jasna, Gal, Ksenija.
Put do timskog rada u nastavi. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. L (2004) , 12; 41-46 (članak, stručni).

5. Bjedov, Vesna.
Mogućnost interpretacije crtice Šalica kave Ivana Cankara. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 5 (2001) ; 96-100 (članak, stručni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Bjedov, Vesna.
Uporaba udžbenika u nastavi hrvatskoga jezika // Dijete, knjiga i novi mediji / Branimir Mendeš i Tea-Tereza Vidović Schreiber (ur.).
Split-Zagreb : Filozofski fakultet Split i Savez društava Naša djeca Hrvatske, 2017. 131.-147. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bjedov, Vesna.
Kvaliteta nastave poučavanja Sklonidbe imenica iz perspektive učenika // XIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2017. 440-457 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Bjedov, Vesna.
PITANJE U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA // Od početka do danas. 120 godina kroatistike u Budimpešti / Lukács István (ur.).
Budimpešta : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016. 259-279 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Bjedov, Vesna.
Poučavanje gramatike u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika // XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Stjepan Blažetin (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2015. 307.-328. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Bjedov, Vesna.
Sintaktički aspekt Truhelkina djela Zlatni danci i jezična kompetencija učenika // Zlatni danci 16 - 150 godina od rođenja Jagode Truhelke / Ana Pintarić (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2014. (9)-(24) (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Bjedov, Vesna.
Književni tekst Ive Andrića u srednjoškolskoj nastavi jezičnoga izražavanja // Zadarski filološki dani 4 / Božić, Rafaela, Sambunjak, Slavomir (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2013. 151.-176. (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Bjedov, Vesna.
Croatian language as a starting component of cross-curricular connections in the upper grades of elementary schools // Theory and practice of connecting and integrating in teaching and learning process / Branković, Nataša (ur.).
Sombor : University of Novi Sad Faculty of Education in Sombor, 2012. 9.-20. (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Bjedov, Vesna.
Jezik priča Suza i radost didova Ivana Ićana Ramljaka u nastavi hrvatskoga jezika // Bosanskohercegovački slavistički kongres : zbornik radova, knjiga 1 / Halilović, Senahid (ur.).
Sarajevo : Slavistički komitet, 2012. 291-301 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Bjedov, Vesna, Vajlandić, Biserka.
Roman Don od Tromeđe u nastavi medijske kulture // Zlatni danci 12 – Život i djelo(vanje) Višnje Stahuljak / Ana Pintarić (ur.).
Osijek : Sveučilište Jospia Jurja Strossmayera Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu, 2011. 237.-250. (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Bjedov, Vesna.
Književni ostvaraji Nade Iveljić kao lingvometodički predlošci // Zlatni danci 11 – Život i djelo(vanje) Nade Iveljić / PIntarić, Ana (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Osijek / Filozofski fakultet Pečuh, 2010. 305-330 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Bjedov, Vesna.
PRIMJENA SOCIJALNIH OBLIKA RADA U POUČAVANJU GRAMATIKE U SREDNJOJ ŠKOLI // U riječi hrvatskoj / Ćavar, Ana ; Nemeth-Jajić, Jadranka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. 341-361 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bjedov, Vesna.
„Ulica predaka“ u sklopu trodjelnoga sustava poticanja kritičkoga mišljenja // Zlatni danci 10 – Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić / Ana Pintarić (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Filozofski fakultet Osijek, Hrvatski znanstveni zavod Pečuh, 2009. 217.-228. (međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Bjedov, Vesna.
Integracijski pristup u lektirnome djelu Ljubičasti planet // Zlatni danci 9 – Život i djelo(vanje) Ante Gardaša / Ana Pintarić (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Osijek, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 2008. 163.-168. (međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Mikić Čolić, Ana; Bjedov, Vesna.
Gramatička kompetencija na periferiji standardnoga jezika // Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi ; Knjiga sažetaka / Čagalj, Ivana (ur.).
Katowice : Institut za slavenske filologije, Šlesko sveučilište u Katowicama, 2019. 102-103 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

2. Bjedov, Vesna; Mikić Čolić, Ana.
Što se planira u pismenim pripravama za nastavni sat hrvatskoga jezika: nastavne zadaće ili ishodi učenja? // Društvene i humanističke nauke na raskršću ; Knjiga sažetaka.
Tuzla : Filozofski fakultet u Tuzli, 2018. 16-17 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

3. Bjedov, Vesna; Mikić Čolić, Ana.
Gramatička pismenost nastavnika pripravnika hrvatskoga jezika // Dijete i jezik danas: razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku / Flegar, Željka ; Majdenić, Valentina ; Moritz, Ivana (ur.).
Osijek : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2017. 29-30 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

4. Bjedov, Vesna.
ZASTUPLJENOST GOVORNIH METODA U POUČAVANJU I UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA // Dvadeset godina osnutka studija kroatistike 1. Međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkog, europskog i svjetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli) / Daniel Mikulaco (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Matica hrvatska, 2015. 78.-78. (sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Bjedov, Vesna.
Metodički pristupi morfološkim sadržajima u višim razredima osnovne škole / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet, 27. svibnja 2010., 308 str. Voditelj: Ana Pintarić.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Bjedov, Vesna.
Glagolski pridjevi sadašnji i prošli u hrvatskom književnom jeziku, / magistarski rad.
Osijek : Filozofski fakultet, Osijek, 12.11. 2005, 83 str. Voditelj: Ham, Sanda.
Vrh
 
upomoc
foot_4