crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Ivančica Banković-Mandić
(283530)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Uredničke knjige
 

1. Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 4. zbornik radova / Banković-Mandić, Ivančica; Čilaš Mikulić, Marica; Matovac, Darko (ur.).
Zagreb : FF press, 2019 (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Banković-Mandić, Ivančica; Deželjin, Vesna.
Italian Speakers Learning Croatian as L2: Accents // Language and its Effects. Proceedings from the CALS Conference 2017 / Brala-Vukanović, Marija ; Memišević, Anita (ur.).
Berlin : Peter Lang, 2019. Str. 109-122. prilozen text rada

2. Banković-Mandić, Ivančica.
Izgovor hrvatskog kao inog iz perspektive izvornih govornika // Zbornik radova šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018. Str. 869-884.

3. Banković-Mandić, Ivančica.
Biblijski motivi i teme u inojezičnom hrvatskom // Tragovi tradicije, znakovi kulture / Rudan, Evelina ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018. Str. 449-461.

4. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Carović, Ines; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida.
Jezične funkcije A2 // Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i FF press, 2017. Str. 51-98.

5. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida.
Posebni pojmovi // Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.).
Zagreb : FF press, 2017. Str. 155-197.

6. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia, Korajac, Aida.
Opći pojmovi // Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.).
Zagreb : FF press, 2017. Str. 99-133.

7. Banković-Mandić, Ivančica.
Izgovorna kompetencija // Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017. Str. 199-210.

8. Banković-Mandić, Ivančica.
Jednom davno i danas – bajka kao model poučavanja stranoga jezika // Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 3. zbornik radova / Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni (ur.).
2016 : FF press, 2016. Str. 13-28.

9. Banković-Mandić, Ivančica.
Doprinos Bogoslava Šuleka hrvatskoj ortoepiji i ortografiji // Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo/i njegov filološki rad / Krejčí, Pavel ; Krejčová Elena (ur.).
Brno : Česká asociace slavistů Ústav slavistiky FF MU, 2016. Str. 59-66.

10. Banković-Mandić, Ivančica.
Izgovorna kompetencija // Hrvatski B2: opisni okvir referentne razine B2 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.).
Zagreb : Ff press, 2015. Str. 365-380.

11. Banković-Mandić, Ivančica.
Višejezičnost i jezična tolerancija // Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, HDPL, 2015.. Str. 509-523.

12. Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Mivia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva; Udier, Sanda Lucija.
Jezične funkcije // Hrvatski B2: opisni okvir referentne razine B2 / Gulešić Machata, Milvia ; Grgić, Ana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 55-154.

13. Banković-Mandić, Ivančica.
Izgovor govornika slavenskih jezika u hrvatskome kao J2 // Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Sborník přispěvku přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně, / Krejčová, Elena i Krejčí, Pavel (ur.).
Brno : Občanske sdružení Porta Balkanica, 2014. Str. 523-534.

14. Banković-Mandić, Ivančica.
Fonetske vježbe za inojezične govornike hrvatskoga // Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 2. zbornik radova / Čilaš Mikulić, Marica i Juričić, Antonio-Toni (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, FF- press, 2014.. Str. 29.-41..

15. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Carović, Ines; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva.
Jezične funkcije // Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. Str. 43-106.

16. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva.
Opći pojmovi // Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.).
Zagreb : FF press, 2013.. Str. 107-156.

17. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Nazalević Čučević, Iva.
Posebni pojmovi // Hrvatski B1 : Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, A., Gulešić Machata, M., Nazalević Čučević, I.. (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. Str. 175-232.

18. Banković-Mandić, Ivančica.
Izgovorna kompetencija // Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1 / Grgić, A., Gulešić Machata, M., Nazalević Čučević, I.. (ur.).
Zagreb : FF press, 2013.. Str. 233-240.

19. Banković-Mandić, Ivančica.
(Ne)prelaženje uzlaznih naglasaka na prethodni slog // Proizvodnja i percepcija govora / Mildner, Vesna i Liker, Marko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010. Str. 132-139.

20. Banković-Mandić, Ivančica.
Od kodificiranih do izmišljenih naglasaka // Jezicna politika i jezicna stvarnost / Language Policy and Language Reality. / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb : HDPL, 2009. Str. 519-526.

21. Banković-Mandić, Ivančica; Runjić-Stoilova, Anita.
Govor hrvatske javne televizije kao prestižan // Jezik i mediji - jedan jezik: više svjetova : zbornik / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb-Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2006. Str. 63-72.
Vrh
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Aleksovski, Marinela; Banković-Mandić, Ivančica; Cvitanušić Tvico, Jelena; Čilaš Mikulić, Marica; Đurđević, Ranka; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Korajac, Aida; Matovac, Darko; Ordulj, Antonia; Udier, Sanda Lucija.
Massive Open Online Course of the Croatian Language, A2.HR (MOOC) / Cursos masivos abiertos en línea de lengua croata, A2.HR (MOOC) / Gulešić Machata, Milvia ; Matovac, Darko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2018. URL link to work

2. Banković-Mandić, Ivančica; Čilaš Mikulić, Marica; Đurđević, Ranka; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Matovac, Darko; Salak, Tanja; Udier, Sanda Lucija.
Massive Open Online Course of the Croatian Language, A1.HR (MOOC) / Cursos masivos abiertos en línea de lengua croata, A1.HR (MOOC) / Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2017. URL link to work
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Banković-Mandić, Ivančica; Čilaš Mikulić, Marica.
Utjecaj sociolingvističkih odstupanja na procjenu izgovora neizvornih govornika hrvatskoga jezika. // Romanoslavica. 50 (2015) , 4; 7-27 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Banković-Mandić, Ivančica.
Prepoznavanje romanskih govornika u hrvatskome kao J2. // Romanoslavica. LII (2016) , 2; 129-145 (članak, ostalo).

2. Banković-Mandić, Ivančica; Čilaš Mikulić Marica.
Hrvatski kao drugi i strani jezik sa sveučilišne perspektive. // Croatica - časopis za hrvatski jezik, književnosti i kulturu. XL (2016) ; 121-138 (varia, ostalo).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Banković-Mandić, Ivančica.
Svjesnost inojezičnih govornika hrvatskog jezika o odstupanju u izgovoru vokala // Паисиеви четения-българистична, лингвистика, славистика/Paisii Hilendarski University of Plovdiv - Bulgaria Research Papers - language and literature, vol 54, book 1, part A, 2016 / Čolakova, Ž. (ur.).
Plovdiv : Plovdivski Univerzitet Pajsije Hilandarski, 2017. 368-379 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Banković-Mandić, Ivančica.
Kako vrednovati pisanu produkciju u učenju hrvatskog kao drugog i stranog jezika? // Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici / Pon, L., Karabalić, V., Cimer, S. (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2012. 353-361 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Banković-Mandić, Ivančica.
Koje naglaske strancima - klasične ili prihvaćene? // Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika / Čilaš-Mikulić, M., Juričić, A., Udier, S.L. (ur.).
Zagreb : FF press, 2012. 27-35 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

3. Udier, Sanda Lucija; Banković-Mandić, Ivančica.
Suvremena hrvatska politička publicistika - političke kolumne // Lingvistika javne komunikacije: SOCIOKULTURNI, PRAGMATIČKI I STILISTIČKI ASPEKTI / Brdar, Mario ; Omazić, Marija ; Belaj ; Branimir, Kuna, Branko (ur.).
Zagreb-Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009. 111-123 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

4. Banković-Mandić, Ivančica.
"Lijevi" i "desni" identiteti // Jezik i identiteti / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb-Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 27-37 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Banković-Mandić, Ivančica; Čilaš Mikulić, Marica.
Naglasci u inojezičnom hrvatskom // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

2. Banković-Mandić, Ivančica.
Svjesnost inojezičnih govornika hrvatskog jezika o odstupanjima u izgovoru vokala // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

3. Banković-Mandić, Ivančica.
Govornom izvedbom do dobrog javnog nastupa (radionica) // .
(predavanje,sažetak).

4. Banković-Mandić, Ivančica, Čilaš Mikulić, Marica.
O bilježenju, izgovoru i prihvaćenosti hrvatskih standardnih naglasaka // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

5. Banković-Mandić, Ivančica.
Doprinos Bogoslava Šuleka hrvatskoj ortoepiji i ortografiji // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

6. Banković-Mandić, Ivančica; Dobrić, Arnalda.
Vokali inojezičnih govornika hrvatskoj jezika u perceptivnoj i akustičkoj analizi // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

7. Banković-Mandić Ivančica.
O glasu i glasom // .
(demonstracija,sažetak).

8. Banković-Mandić, Ivančica; Carović, Ines; Grgić, Ana; Sokolić, Nikolina.
Hrvatski izgovorni identitet i fonetska korekcija hrvatskog kao drugog i stranog // III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS) : knjižica sažetaka / Novak MIlić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2010. 12-13 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

9. Banković-Mandić, Ivančica; Sokolić Nikolina.
Odnos samoprocjene izgovora hrvatskog jezika izvornih i neizvornih govornika i objektivnih rezultata procjene izgovora // .
(predavanje,sažetak).

10. Udier, Sanda Lucija; Banković-Mandić, Ivančica.
Suvremena hrvatska politička publicistika – političke kolumne // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Banković-Mandić, Ivančica; Šafarić, Ines.
Važnost fonetskih vježbi u poučavanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga // II. znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik: Knjižica sažetaka / Novak-Milić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bergovec, Marina (ur.).
Zagreb : HFD, 2007. 38-39 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Banković-Mandić, Ivančica.
Izgovorna obilježja učenika hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika na različitim stupnjevima znanja / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.7. 2012., 257 str. Voditelj: Horga, Damir ; Jelaska, Zrinka.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Banković-Mandić, Ivančica.
Govor hrvatskih parlamentarnih stranaka / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 04.07. 2005, 94 str. Voditelj: Varošanec-Škarić, Gordana.
Vrh
 
  Diplomski radovi
 

1. Banković-Mandić, Ivančica.
Izgovorna obilježja hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika na različitm stupnjevima znanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.07. 2012., 199 str. Voditelj: Jelaska, Zrinka ; Horga, Damir.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Banković-Mandić, Ivančica; Deželjin, Vesna.
Naglasci talijanskih studenata u inojezičnom hrvatskom, 2017. (sažetak).

2. Jelaska, Zrinka; Banković-Mandić, Ivančica; Bašić, Marijana; Bošnjak, Marija; Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Lasić, Josip; Macan, Željka; Novak-Milić, Jasna; Trtanj, Ivana.
Hrvatski kao ini jezik, 2014. (ispitni katalog). prilozen text rada

3. Zrinka Jelaska, Ivančica Banković-Mandić, Marijana Bašić, Marija Bošnjak, Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Zrinka Kolaković, Josip Lasić, Željka Macan, Jasna Novak Milić, Ivana Trtanj, Sanda Lucija Udier.
Hrvatski kao ini jezik : Ispitni katalog (B2), 2014. (katalog).
Vrh
 
upomoc
foot_4