Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ana Šimić
(286061)
Četvrtak 23. Svibanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Kovačević, Ana.
Negacija od čestice do teksta. Usporedna i povijesna raščlamba negacije u hrvatskoglagoljskoj pismenosti. .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016 (monografija).

2. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. 21. sv. : zapovêdь – zemlьnь .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016 (rječnik).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Miličić, Irena; Mulc, Ivana; Šimić, Marinka; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vlašić-Anić, Anica; Vukoja, Vida; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь - zapovêdnica) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015 (rječnik).

4. Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Sv. 20 : žrьtva - zapovêdnica .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2014 (rječnik).

5. Kovačević, Ana; Klenovar, Marija; Vela, Jozo; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 19 (erêovь - žrьtva) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2012 (rječnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kovačević, Ana.
O prvom hrvatskom književnom jeziku // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / Kuštović, Tanja ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 219-236.

2. Kovačević, Ana.
Prilozi // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Šikić, Anita ; Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, 2014. Str. 261-268.

3. Kovačević, Ana.
Uzvici // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Šikić, Anita: Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, 2014. Str. 287-294.

4. Kovačević, Ana.
Čestice // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Šikić, Anita: Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, 2014. Str. 295-301.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kovačević, Ana.
Sročnost višečlanih subjekata s predikatom: raščlamba hrvatskoga crkvenoslavenskoga korpusa. // Slověne : International Journal of Slavic Studies. 6 (2017) , 1; 148-170 (članak, znanstveni).

2. Kovačević, Ana.
Upravljana neobrojčena kvantifikacija. // Jezikoslovlje. 17 (2016) , 1-2; 293-309 (članak, znanstveni).

3. Kovačević, Ana.
Žena, majka, svetica: Elizabeta Ugarska u latinskim i hrvatskoglagoljskim izvorima. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) , 1; 309-335 (članak, znanstveni).

4. Kovačević, Ana.
Nepromjenjive riječi u "Činu svetac" Kožičićeva "Misala hruackoga". // Ricerche slavistiche. 58 (2014) , 12; 163-184 (članak, znanstveni).

5. Kovačević, Ana; Turkalj, Lucija.
Zapažanja o sintaksi "Kvaderne kapitula lovranskoga". // Zbornik Lovranšćine. 3 (2014) ; 99-112 (članak, znanstveni).

6. Kovačević, Ana.
Red riječi i negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013) ; 497-508 (članak, znanstveni).

7. Kovačević, Ana.
"Gore vamь knižnici": rekcija uzvika u hrvatskoglagoljskim tekstovima.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 55-81 (članak, znanstveni).

8. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 359-476 (članak, znanstveni).

9. Kovačević, Ana.
Uzvici u hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Slovo. 58 (2008) ; 87-135 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kovačević, Ana.
O dijakronijskoj slavenskoj sintaksi - treći put. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 67 (2017) ; 221-222 (vijest, ostalo).

2. Kovačević, Ana.
Church Slavonic and Croatian historical lexicography in the lexicographic age of gold. International conference Church Slavonic and Croatian historical lexicography. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 66 (2016) ; 305-309 (vijest, ostalo).

3. Kovačević, Ana.
Milan Mihaljević ; Jasna Vince, Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 65 (2015) ; 187-191 (prikaz, stručni).

4. Šimić, Ana; Volarević, Hrvoje; Bubaš, Zoran.
Prijevremeni raskid ugovora o leasingu osobnog automobila. // Financije, pravo i porezi. 2012 (2012) , 9; 47-58 (članak, stručni).

5. Kovačević, Ana.
Herta Kuna, Srednjovjekovna bosanska književnost. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 389-395 (prikaz, stručni).

6. Kovačević, Ana.
VI. Naučen sobir na mladi makedonisti (Skopje, 18.-20.12. 2008.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 443-444 (vijest, stručni).

7. Kovačević, Ana.
Radosav's Bosnian book: The compendium of the "krstjanin" Radosav. // Forum Bosnae. 46 (2008) ; 193-209 (prikaz, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kovačević, Ana.
Glagoljanje o "hlêbu" i "kruhu" // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. / Badurina Stipčević, Vesna ; Požar, Sandra: Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb, 2015. 647-661 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kovačević, Ana; Turkalj, Lucija.
Čestice "ne" i "li" u makedonskom crkvenoslavenskom i hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Šesti naučen sobir na mladi makedonisti / Tofoska, Stanislava-Staša, Aleksova, Gordana, Pavleska, Bisera (ur.).
Skoplje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2010. 137-157 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kovačević, Ana.
Croatian Church Slavonic non-strict negative concord proper in the light of Latin source texts: The Second Beram Breviary case study // DSSL 3rd Diachronic Slavonic Syntax Conference : Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax.
Salzburg, 2017. 14-15 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Klenovar Marija; Kovačević, Ana; Vela, Jozo.
Istraživački izazovi obrade Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije // Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija. Međunarodni znanstveno-stručni skup, Zagreb 29. lipnja - 1. srpnja 2016. Knjižica sažetaka / Kovačević, Ana ; Vukoja, Vida (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016. 37-38 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Kovačević, Ana.
Glagoljska knjiga i srednjovjekovno društvo: početak demokratizacije pismenosti i učenosti u Hrvatskoj // Drugi međunarodni znanstveni skup Knjiga i društvo: socijalna, filološka i intelektualna povijest i sadašnjost knjige. Split, 29. - 30. rujna 2016. Programska knjižica. / Antonac, Sandi ; Buzov, Ivanka ; Kuić, Ivanka ; Zvonarek, Dobrila (ur.).
Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Filozofski fakultet u Splitu, Književni krug Split, 2016. 15-17 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Kovačević, Ana.
The history of non-verbal constructions with demonstrative identifiers in Croatian // VCC2016 Book of abstracts. International Symposium on Verbs, Clauses and Constructions..
Logroño, 2016. 35-36 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Kovačević, Ana.
Leksička kvantifikacija u hrvatskoglagoljskim tekstovima // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Kovačević, Ana.
Negative concord varieties in early Slavic: The case of Croatian Church Slavonic // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Kolaković, Zrinka; Kovačević, Ana.
Između pragmatike i gramatike: izbor aspekta u oblikovanju imperativa // Knjiga sažetaka. Šesti hrvatski slavistički kongres. Vukovar i Vinkovci, 10. - 13. rujna 2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Kovačević, Ana.
Neki novi glagoljaši // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Kovačević, Ana.
Žena, majka, kraljica: sv. Elizabeta Ugarska u hrvatskoglagoljskim brevijarima // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Kovačević, Ana.
Leksemi s predmetkom "bez-" u makedonskom crkvenoslavenskom jeziku // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kovačević, Ana.
Glagoljski natpisi na ljudskoj koži // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Kovačević, Ana.
Negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.01. 2012., 318 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.
 
  Diplomski radovi
 

1. Kovačević, Ana.
Produktivnost i botanički sastav planinskog travnjaka pod utjecajem organskih i mineralnih gnojiva / diplomski rad.
Zagreb : Agronomski fakultet, 23.9. 2014, 40 str. Voditelj: Leto, Josip.

2. Kovačević, Ana.
Prinos energetske trave Miscanthus x giganteus u različitim rokovima žetve u prvoj godini uzgoja / završni rad - preddiplomski studij.
ZAGREB : Agronomski fakultet, 20.09. 2012., 29 str. Voditelj: Leto, Josip.
 
  Druge vrste radova
 

1. Kovačević, Ana.
Neki novi glagoljoljupci, 2017. (popularan rad).

2. Kovačević, Ana.
Glagoljica i glagoljska baština: od A(z) do (i)Ž(ice), 2017. (pozvano predavanje / invited lecture).

3. Kovačević, Ana.
Kako glagoljaju suvremeni glagoljaši?, 2017. (pozvano predavanje / invited lecture).

4. Kovačević, Ana; Požar, Sandra.
Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, br. 67 (2017), 2017. (uređivanje časopisa).

5. Kovačević, Ana.
Duplex negatio negat in Croatian (Church Slavonic): a historical and cross-linguistic perspective, 2016. (pozvano predavanje / invited lecture).

6. Kovačević, Ana.
Drevna glagoljica i moderni glagoljaši, 2016. (pozvano predavanje / invited lecture).

7. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija).

8. Čunčić, Marica; Kovačević, Ana.
Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti, 2013. (urednička knjiga).

9. Kovačević, Ana.
Negacija u starocrkvenoslavenskome jeziku s analizom "Marijinskoga evanđelja", 2011. (klasifikacijski rad).