Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Branko Ostajmer
(286682)
Ponedjeljak 14. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Priredili: Rupić, Mate; Geiger, Vladimir; Ostajmer, Branko.
Dokumenti o zločinima 12. proleterske brigade XII. udarne divizije III. jugoslavenske armije u selima kotara Donji Andrijevci početkom studenoga 1945. .
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2016 (zbirka dokumenata).
 
  Uredničke knjige
 

1. Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18- 19. listopada 2013 / Ostajmer, Branko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015 (zbornik).

2. Moja perva i posliednja ljubav : sabrane pjesme / Gjuro Kovačević / Ćurić, Mirko; Ostajmer, Branko (ur.).
Đakovo : Đakovački kulturni krug, 2007 (sabrana djela (građa)).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Horbec, Ivana.
Kroatischer königlicher Rat (1767–1779). Eine Wende in der Entwicklung des öffentlichen Dienstes in Kroatien // Die habsburgische Variante des aufgeklärten Absolutismus. Beiträge zur Mitregenschaft Josephs II, 1765-1780 - A felvilágosult abszolutizmus Habsburg-variánsa. Tanulmányok II. József társulalkodói időszakáról, 1765-1780 / Forgó, András ; Kulcsár, Krisztina (ur.).
Wien : Institut für ungarische Geschichtsforschung, Balassi Institut, Ungarisches Nationalarchiv,, 2018. Str. 137-159.

2. Ostajmer, Branko.
Two Viennese Students – The Bishop and his Disobedient Pastor Jakov Stojanović // Josip Juraj Strossmayer 1815-2015 / Damjanović Barišić, Darija ; Grbešić, Grgo ; Mrkonjić, Tomislav (ur.).
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017. Str. 103-122.

3. Ostajmer, Branko.
Sava kao prijetnja: tegobe stanovništva slavonskoga i srijemskoga Posavlja u svjetlu rasprava u hrvatskom Saboru (kraj XIX. – početak XX. stoljeća)” // Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18- 19. listopada 2013. / Ostajmer, Branko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015. Str. 415-449.

4. Andrić, Stanko; Ostajmer, Branko.
Francuska pisma Ignjata i Andrije Torkvata Brlića (siječanj-ožujak 1867.) // Prilozi za povijest Broda i okolice. Knjiga 1 / Karbić, Marija (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2013. Str. 65-102.

5. Ostajmer, Branko.
Opća zemaljska izložba u Budimpešti 1885. i njezin odjek u najvažnijim novinama banske Hrvatske // X. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Stjepan Blažetin (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2012. Str. 349-380.

6. Branko Ostajmer.
Khuen - ključna epizoda slavonskog regionalizma // Slavonija, Baranja i Srijem: vrela europske civilizacije, knj. 1 / Biškupić, Božo ; Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske ; Galerija Klovićevi dvori, 2009. Str. 390-397.

7. Ostajmer, Branko.
Presjek kroz život i djelovanje političara, odvjetnika i književnika Đure (Gjure) Kovačevića (Osijek, 24. III. 1842. – Đakovo, 5. II. 1910.) // Moja perva i posliednja ljubav : sabrane pjesme / Gjuro Kovačević / Ćurić, Mirko ; Ostajmer, Branko (ur.).
Đakovo : Đakovački kulturni krug, 2007. Str. 9-36.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ostajmer, Branko.
Učiteljstvo Banske Hrvatske u vihoru Velikoga rata. // Časopis za suvremenu povijest. 49 (2017) , 3; 555-569 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Ostajmer, Branko.
Đakovački učitelj Ivan Kocić Jergović. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 13 (2017) , 13; 67-92 (članak, znanstveni).

3. Ostajmer, Branko; Geiger, Vladimir.
Đakovačka dobrotvorna i humanitarna društva i udruge u Prvom svjetskom ratu 1914.–1918.. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 2014 (2014) , 14; 159-192 (članak, znanstveni).

4. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Institut sv. Augustina ("Frintaneum") u Beču i pitomci iz Bosanske ili Đakovačke i Srijemske biskupije. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 38 (73) (2014) ; 85-111 (članak, znanstveni).

5. Rupić, Mate; Geiger, Vladimir; Ostajmer, Branko.
Uhićenja i likvidacije u selima kotara Donji Andrijevci novim vlastima nepoćudnih osoba pred izbore za Ustavotvornu skupštinu 1945. godine. // Časopis za suvremenu povijest. 46 (2014) , 1; 79-100 (članak, znanstveni).

6. Ostajmer, Branko.
Upisi ratnoga zajma u Đakovu i Đakovštini 1914.-1918.. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 11 (2013) ; 85-138 (članak, znanstveni).

7. Ostajmer, Branko.
Milko Cepelić u svjetlu jednoga njegova nepoznatog rukopisa. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 13 (2013) ; 113-138 (članak, znanstveni).

8. Ostajmer, Branko; Geiger, Vladimir.
Spomenici - kenotafi poginulim, nestalim i od posljedica rata preminulim vojnicima iz Đakova i Đakovštine u Prvom svjetskom ratu. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 11 (2013) ; 139-156 (članak, znanstveni).

9. Ostajmer, Branko.
Dr. Mato Horvat i njegov rukopis "Građa za kulturnu prošlost Đakova koja se odnosi na đakovačke Židove i one iz Vrpolja". // Zbornik Muzeja Đakovštine. 10 (2011) , 10; 191-226 (pregledni rad, znanstveni).

10. Ostajmer, Branko.
Dr. Dragutin Neuman (Neumann) – zastupnik u hrvatskom Saboru 1890.-1892.. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 2011 (2011) ; 79-97 (članak, znanstveni).

11. Ostajmer, Branko.
Povijesne bilješke o obitelji Selinger. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 10 (2010) ; 290-340 (članak, znanstveni).

12. Ostajmer, Branko.
Aleksander Mandt i osječke teme u njegovim pismima Josipu Jurju Strossmayeru (1877.-1881.). // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 2009 (2009) ; 115-130 (članak, znanstveni).

13. Ostajmer, Branko.
Zakon o uređenju gradskih općina iz 1895. i položaj Broda na Savi. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 9 (2009) , 9; 257-274 (članak, znanstveni).

14. Ostajmer, Branko.
Prilog životopisu đakovačkoga saborskog zastupnika Lavoslava Jaića. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 9 (2009) , 9; 103-112 (članak, znanstveni).

15. Ostajmer, Branko.
Dragutin Riffer (1852.-1896.) - osječki odvjetnik i saborski zastupnik. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice - Volksdeutsche Gemeinschaft Jahrbuch 2008. 2008 (2008) , 2008; 51-64 (članak, znanstveni).

16. Ostajmer, Branko.
Pisma Đure Kovačevića Josipu Jurju Strossmayeru. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 8 (2007) (2007) , 8; 237-245 (članak, znanstveni).

17. Ostajmer, Branko.
Dvije plakete povodom 90. rođendana biskupa Josipa Jurja Strossmayera. // Numizmatičke vijesti. 48 (2006) , 59; 265-274 (članak, znanstveni).

18. Ostajmer, Branko.
- Prilog životopisu Vatroslava Račkog: neuspješna kandidatura na saborskim izborima 1906. godine. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 7 (2005) ; 141-164 (članak, znanstveni).

19. Ostajmer, Branko.
Izbor narodnog zastupnika u Đakovu 1884. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 3 (2003) ; 391-412 (članak, znanstveni).

20. Ostajmer, Branko.
Saborski izbori u Đakovu i Đakovštini 1884. godine. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 6 (2003) ; 83-114 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ostajmer, Branko.
Dr. Miroslav Weiss (Vajs). Prigodom stote obljetnice smrti (1917.–2017.). // Đakovački vezovi : prigodna revija. 47 (2017) , 47; 65-68 (članak, ostalo).

2. Ostajmer, Branko.
Matija Pavić - Milko Cepelić, Josip Juraj Strossmayer, biskup bosansko-djakovački i sriemski (Đakovo 2013.). // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 2014 (2014) , 14; 469-471 (prikaz, stručni).

3. Ostajmer, Branko.
Vinko Juzbašić, Bošnjačani u Prvome svjetskom ratu. Zapisi, dokumenti i predaja potomaka, (Bošnjaci, 2013.). // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 14 (2014) ; 482-484 (prikaz, stručni).

4. Ostajmer, Branko.
Znanstveni skup Rijeka Sava u povijesti. // Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo. 22 (2014) , 87; 53-54 (prikaz, stručni).

5. Ostajmer, Branko.
Árpád Hornyák, Találkozások – ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar-szerb kapcsolatok történetéből (Susreti – sukobi. Poglavlja iz povijesti mađarsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću) (Pécs 2010.). // Časopis za suvremenu povijest. 46 (2014) , 2; 404-407 (prikaz, stručni).

6. Ostajmer, Branko.
Prva knjiga o Sarajevskom atentatu objavljena je u Đakovu. // Revija Đakovački vezovi. 44 (2014) ; 62-65 (članak, stručni).

7. Ostajmer, Branko.
Đakovački pravnik Janko (Ivan) Ašperger – uz stotu obljetnicu smrti (1914.–2014.)”,. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 44 (2014) ; 70-73 (članak, stručni).

8. Ostajmer, Branko.
Budislav Budisavljević Prijedorski, Memoari. Pomenci iz moga života, prir. Željko Karaula (Bjelovar: Tiskara Horvat d. o. o., 2012.), 244 str.. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 13 (2013) ; 559-564 (prikaz, stručni).

9. Ostajmer, Branko.
Doček političkoga uznika Franje Papratovića u hrvatskim gradovima 1896. godine. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 43 (2013) ; 64-67 (članak, stručni).

10. Ostajmer, Branko.
Povijest Slavonije koja to nije: 19. stoljeće. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 13 (2013) ; 541-545 (prikaz, stručni).

11. Ostajmer, Branko; Geiger, Vladimir.
Bolnica Crvenog križa u Đakovu 1914.–1917.. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 43 (2013) ; 60-63 (članak, stručni).

12. Ostajmer, Branko.
Biografski leksikon Hrvata istočnog Srijema, sv. 1, A – Fur, gl. ur. Eduard Hemar, Libera editio d. o. o. i Hrvatsko akademsko društvo, Zagreb – Subotica 2011.. // Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. 4 (2012) ; 395-399 (prikaz, stručni).

13. Ostajmer, Branko.
Gorjanski župnik i saborski zastupnik Božo Topalović (1835.–1895.) – nekoliko osnovnih podataka. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 42 (2012) ; 90-93 (članak, stručni).

14. Ostajmer, Branko.
Philarète Chasles, Sličice o banu Jelačiću i ratu u Mađarskoj 1848.-1849. (Zaprešić: Matica hrvatska Ogranak Zaprešić, 2010.). // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 11 (2011) ; 575-579 (prikaz, stručni).

15. Ostajmer, Branko.
Antun Dević, Župe Hrtkovci i Nikinci, Vlastita naklada, Jarmina 2010., 456 str.. // Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. 2011 (2011) , 3; 311-315 (prikaz, stručni).

16. Ostajmer, Branko.
Bibliografija Zbornika Muzeja Đakovštine 1/1978 – 10/2011. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 10 (2011) ; 229-259 (bibliografija, stručni).

17. Ostajmer, Branko.
Obnovljeno logoraško groblje na Židovskom groblju u Đakovu. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 41 (2011) ; 134-135 (članak, stručni).

18. Ostajmer, Branko.
Edmund Blum – gorjanski liječnik i pripovjedač istančana oka i pera. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 41 (2011) ; 107-108 (članak, stručni).

19. Ostajmer, Branko.
Dragan Damjanović, Đakovačka katedrala (Zagreb: Matica hrvatska, 2009), 460 str.. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 10 (2010) ; 681-683 (prikaz, stručni).

20. Ostajmer, Branko.
Đakovačka obitelji Mahler (Maler). // Đakovački vezovi : prigodna revija. 40 (2010) ; 59-65 (članak, stručni).

21. Ostajmer, Branko.
Đakovačke godine Viktora Selingera. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 40 (2010) ; 66-68 (članak, stručni).

22. Ostajmer, Branko.
Đuro Kovačević (1842.-1910.). O stotoj obljetnici smrti. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 40 (2010) ; 69-71 (članak, stručni).

23. Ostajmer, Branko.
Život i djelo Andrije Torkvata Brlića, Slavonski Brod, 14. studenoga 2008.. // Povijesni prilozi. 28 (2009) , 36; 233-235 (prikaz, stručni).

24. Ostajmer, Branko.
Scrinia slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 8, Slavonski Brod, 2008., 680 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 32 (2009) , 63; 233-237 (prikaz, stručni).

25. Ostajmer, Branko.
NDH pod savezničkim bombama. Marica Karakaš Obradov, Anglo-američka bombardiranja u Drugom svjetskom ratu: Saveznički zračni napadi na Nezavisnu Državu Hrvatsku 1943.-1945. // Hrvatska revija. 9 (2009) , 2; 137-141 (prikaz, stručni).

26. Ostajmer, Branko.
Viktor Kučinić o Mozartu, Đakovu i Heibelu. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 39 (2009) ; 66-67 (članak, stručni).

27. Ostajmer, Branko.
Dinko Šokčević, Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata. Kako se preko Drave mijenjala slika drugog (Zagreb: Naklada Pavičić d. o. o., 2006). // Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 2008 (2008) , 8; 634-638 (prikaz, stručni).

28. Ostajmer, Branko.
Stjepan Kolb, grobar židovskoga groblja u Đakovu. // Hrvatska revija. 8 (2008) , 3; 19-23 (članak, stručni).

29. Ostajmer, Branko.
Grobnica Weymann na đakovačkome gradskom groblju. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 38 (2008) ; 88-92 (članak, stručni).

30. Ostajmer, Branko.
Marin SRAKIĆ, Bibliografija knjiga, brošura, monografija i muzikalija svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije. 1527.-2006., drugo dopunjeno izdanje (Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2007.), 335 str. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 8 (2008) ; 655-657 (prikaz, stručni).

31. Ostajmer, Branko.
Tihomir Cipek - Stjepan Matković, Programatski dokumenti hrvatskih politickih stranaka i skupina: 1842.-1914. (Platform Documents of Croatian Political Parties and Groups: 1842-1914), Zagreb: Disput, 2006, 742 pages. // Review of Croatian History. 3 (2007) (2007) , 1; 323-325 (prikaz, stručni).

32. Ostajmer, Branko.
Veterinar Rikard Grabler o stočarstvu u đakovačkom kotaru na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 37 (2007) ; 70-73 (članak, stručni).

33. Ostajmer, Branko.
500 godina ergele Đakovo, ur. Tomislav Nemet, Državna ergela lipicanaca, Đakovo, 2006., 272 str. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 7 (2007) ; 530-531 (prikaz, stručni).

34. Ostajmer, Branko.
Tomo ŠALIĆ i Adam PAVIĆ, Đurđanci kod Đakova, Matica hrvatska Ogranak Đakovo, Đakovo 2006., 352 str. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 7 (2007) ; 256-258 (prikaz, stručni).

35. Ostajmer, Branko.
Saborski izbori u Đakovu i Đakovštini 1906. godine. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 36 (2006) ; 154-157 (članak, stručni).

36. Ostajmer, Branko.
Marko Ančić i Borislav Bijelić, Hrvatska seljačka stranka Ogranak Vrpolje 1924.-2004., Hrvatska seljačka stranka Ogranak Vrpolje, Vrpolje 2005., 158 str.. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 6 (2006) ; 821-822 (prikaz, stručni).

37. Ostajmer, Branko.
Željko Lekšić, Hrvatski dom u Ðakovu, Ðakovo, 2003.. // Scrinia Slavonica. 5 (2005) ; 544-545 (prikaz, ostalo).

38. Ostajmer, Branko.
Borislav Bijelić (prir.), Pozdrav iz Đakova. Đakovačke razglednice do 1945. godine, Muzej Đakovštine Đakovo, Društvo ljubitelja starina Đakovo, Đakovo, 2005., 64 str.. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 7 (2005) ; 242-243 (prikaz, ostalo).

39. Ostajmer, Branko.
- Ilija Okrugić-Srijemac, Sastanak vila…, Matica Hrvatska Ogranak Đakovo, Đakovo, 2005., 80 str.. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 7 (2005) ; 244-246 (prikaz, stručni).

40. Ostajmer, Branko.
Vendelin Kindl. // Đakovački vezovi : prigodna revija. 2003 (2003) ; 47-49 (članak, stručni).

41. Ostajmer, Branko.
Ivan Pavić, Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani 1926.-2002., Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, Gorjani, 2002., str. 228.. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 6 (2003) ; 217-218 (prikaz, stručni).

42. Ostajmer, Branko.
Tomo Šajkunović, Pedeseta obljetnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drenje 1951.-2001., Dobrovoljno vatrogasno društvo Drenje, Drenje, 2001., str. 188.. // Zbornik Muzeja Đakovštine. 6 (2003) ; 223-224 (prikaz, stručni).

43. Ostajmer, Branko.
Bibliografija Godišnjaka Njemačke narodnosne zajednice / VDG Jahrbuch 1994.-2002.. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 2002 (2002) ; 337-345 (bibliografija, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Ostajmer, Branko.
Janko (Ivan Krstitelj) Tombor in the Light of Necrologies. // Croatia and Slovakia: Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day). (2016).

2. Geiger, Vladimir; Rupić, Mate; Ostajmer, Branko.
Dokumenti o zločinima 12. proleterske brigade XII. udarne divizije III. Jugoslavenske armije u selima kotara Donji Andrijevci početkom studenoga 1945.. // Autorska knjiga. (2015).

3. Horbec, Ivana; Ostajmer, Branko.
Franziskanerprovinz Bosna Srebrena. // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II. (Wien: Böhlau). (2015).

4. Ostajmer, Branko.
Franz Pfanner i neuspješan pokušaj osnutka trapističkog samostana u banskoj Hrvatskoj 1868./69. godine. // Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Trapisti u Banjoj Luci – Europa u Bosni i Hercegovini. (2015).

5. Ostajmer, Branko.
“‘Kako sam postao Magjaron’ – tri godine u životu Izidora Kršnjavoga (1883.–1885.)”. // Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj”. (2015).

6. Ostajmer, Branko.
Horvát képviselők a közös budapesti parlamentben (1868–1918) / Hrvatski zastupnici u zajedničkom saboru u Budimpešti (1868.-1918.). // A magyar-horvát együttélés fordulópontjai / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. (2015).

7. Ostajmer, Branko.
Franjo Rački (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

8. Ostajmer, Branko.
Franjo Mihelčić (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

9. Ostajmer, Branko.
Matija Pavić (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau) (2015). (2015).

10. Ostajmer, Branko.
Jakov Stojanović (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

11. Ostajmer, Branko.
Svetozar Rittig (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

12. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Nedić, Franjo (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

13. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Vid Miljanović (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

14. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Danijel Ban (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

15. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Luka Senjak (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

16. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Blaž Dominković (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

17. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Ljudevit Lauš (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Österreischische Akademie der Wissenschaften). (2015).

18. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Mirko Kajić (Lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).

19. Ostajmer, Branko; Horbec, Ivana.
Franjo Blažević (lexikographischer Text). // Das "Frintaneum" in Wien und seine Mitglieder. Ein biographisches Lexikon. Bd. II (Wien: Böhlau). (2015).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Ostajmer, Branko.
Franz Vaniček i njegov Essek // Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija / Skenderović, Robert ; Andrić, Stanko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017. 333-354 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ostajmer, Branko.
Saborski izbori u Donjem Miholjcu 1884.-1901. // Donji Miholjac od XI. do XX. stoljeća : zbornik Znanstvenog kolokvija "Donji Miholjac 1057.-2007." / Andrić, Stanko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2010. 137-181 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Ostajmer, Branko.
Odnos bana Dragutina Khuen-Héderváryja i Narodne stranke prema slobodi tiska (1883. – 1903. // IV. kongres hrvatskih povjesničara. Sloboda. Zbornik sažetaka, ur. Tomislav Galović i Željko Holjevac.
136 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Ostajmer, Branko.
Svećenici izabrani zastupnici u Hrvatskom saboru 1884.-1906. // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Horbec, Ivana.
The Croatian-Slavonian Nobility in the 18th Century: Political Activity, Vertical Mobility and Relationship with the Viennese Court // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Ostajmer, Branko.
Croatian Academic Societies in Graz in the Late 19th and Early 20th Centuries // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Ostajmer, Branko.
Marcus Ehrenpreis – a rabbi in Đakovo 1896–1900 // Marcus Ehrenpreis – a rabbi in Đakovo 1896–1900.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Ostajmer, Branko.
Two Viennese Students – The Bishop and his Disobedient Pastor Jakov Stojanović // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Ostajmer, Branko.
Theodor Herzl and Hugo Spitzer: comparative biographies // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Ostajmer, Branko.
Grad na granici – zemunsko ljeto 1914. // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Ostajmer, Branko.
Srbi u banskoj Hrvatskoj 1914. godine – između vlasti i progona // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Ostajmer, Branko.
Janko (Ivan Krstitelj) Tombor in the Light of Necrologies // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Ostajmer, Branko.
Hrvatski zastupnici u zajedničkom saboru u Budimpešti (1868.-1918.) // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Ostajmer, Branko.
Sava kao prijetnja: tegobe stanovništva slavonskoga i srijemskoga Posavlja u svjetlu rasprava u hrvatskom Saboru (kraj XIX. – početak XX. stoljeća) // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Ostajmer, Branko.
Franjo Ciraki – zastupnik u hrvatskom Saboru // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Ostajmer, Branko.
Razlozi i okolnosti sukoba Janka Tombora i biskupa Josipa Jurja Strossmayera // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Ostajmer, Branko.
Zemaljska izložba u Budimpešti 1885. i njezin odjek u najvažnijim novinama banske Hrvatske // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Ostajmer, Branko.
Dragutin Neuman – zastupnik u hrvatskom Saboru 1890.-1892. // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Ostajmer, Branko.
Franz Pfanner i neuspješan pokušaj osnutka trapističkog samostana u banskoj Hrvatskoj 1868./69. godine // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Ostajmer, Branko.
Aleksander Mandt i osječke teme u njegovim pismima Josipu Jurju Strossmayeru (1877.-1881.) // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

17. Ostajmer, Branko.
Dragutin Riffer (1852.-1896.) – osječki odvjetnik i saborski zastupnik // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

18. Ostajmer, Branko.
Saborski izbori u Donjem Miholjcu 1884.-1901. // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Ostajmer, Branko.
Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883.-1903. / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 22. 12. 2011., 324 str. Voditelj: Matković, Stjepan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Ostajmer, Branko; Geiger, Vladimir.
Đakovo i Đakovština u Prvom svjetskom ratu, 2014. (katalog).

2. Ostajmer, Branko; Geiger, Vladimir.
Đakovo i Đakovština u Prvom svjetskom ratu, 2014. (izložba).

3. Ostajmer, Branko.
Krajčović Iločki, Oton, 2013. (enciklopedijska natuknica).

4. Ostajmer, Branko.
Dević, Antun, 2011. (enciklopedijska natuknica).