Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Goran Tanacković Faletar
(290774)
Ponedjeljak 16. Rujan 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran.
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Knjiga druga, Sintaksa jednostavne rečenice .
Zagreb : Disput, 2017 (gramatika).

2. Belaj, Branimir, Tanacković Faletar, Goran.
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Knjiga prva, Imenska sintagma i sintaksa padeža .
Zagreb : Disput, 2014 (gramatika).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Goran Tanacković Faletar.
O funkciji inicijalne pokazne zamjenice to u konstrukcijama s egzistencijalnim glagolima biti i imati // Dimenzije značenja / Belaj, Branimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola – Hrvatski seminar za strane slaviste, 2015.. Str. 311-350.

2. Tanacković Faletar, Goran; Belaj, Branimir.
O nekim općim konceptualnim i semantičkim odredbama subjekta u hrvatskom jeziku // Sanjari i znanstvenici, Zbornik radova u čast Branke Brlenić Vujić / Lijović, Marica (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, 2013. Str. 625-656.

3. Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran.
Space, Conceptualization and Case Meaning: A Cognitive Account of the Dative in Croatian // Cognitive Linguistics Between Universality and Variation / Brdar, Mario ; Raffaelli, Ida ; Žic Fuchs, Milena (ur.).
Nexcastle upon Tyne : Cambrige Scholars Publishing, 2012. Str. 53-91.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Belaj, Branimir; Matovac, Darko; Tanacković Faletar, Goran.
Article-like constructions and the definite-indefinite continuum in Croatian. // Folia linguistica. 53 (2019) , 1; 201-231 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran.
O prezentativno-demonstrativnim funkcijama medijalnoga oblika to u konstrukcijama s bezličnim glagolima. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 27 (2015) , 2; 61-81 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran.
U kolikoj su mjeri konstrukcijske gramatike jedinstven teorijski model?. // Lingua Montenegrina. 9 (2012) , 1; 51-84 (pregledni rad, znanstveni).

3. Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran.
Cognitive foundations of emotion verbs complementation in Croatian. // Suvremena lingvistika. 72 (2011) , 2; 153-179 (članak, znanstveni).

4. Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran.
Konceptualnosemantički temelji gramatičkih odnosa: predikatni instrumental u hrvatskome jeziku. // Suvremena lingvistika. 70 (2010) , 2; 147-172 (članak, znanstveni).

5. Matovac, Darko; Tanacković Faletar, Goran.
TCM i CIT – dvije suprotstavljene teorije ili krajnje točke istoga procesa?. // Jezikoslovlje. 10 (2009) , 2; 133-151 (članak, znanstveni).

6. Tanacković Faletar, Goran; Matovac, Darko.
Uporabno utemeljena teorija usvajanja jezika oprimjerena razvojem padežnog sustava imenica hrvatskoga jezika. // Suvremena lingvistika. 35 (2009) , 68; 247-273 (članak, znanstveni).

7. Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran.
Jedan mogući teorijski model pristupa analizi jezičnoga posuđivanja. // Jezikoslovlje. 8 (2007) , 1; 3-23 (članak, znanstveni).

8. Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran.
Protučinjenične uvjetne rečenice, mentalni prostori i metonimija u kontekstu teorije konceptualne integracije. // Suvremena lingvistika. 62 (2006) , 2; 151-181 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Tanacković Faletar, Goran.
Prikaz: Branko Kuna, ur. 2007. Sintaktičke kategorije. Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem „ Hrvatski sintaktički dani“ . Osijek – Zagreb: Filozofski fakultet - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.. // Jezikoslovlje. 8 (2007) , 1; 107-113 (prikaz, stručni).

2. Tanacković Faletar, Goran.
Harald Weinrich, 2005. Lingvistika laži. Može li jezik sakriti misli?. // Jezikoslovlje. 7 (2006) , 1-2; 177-180 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Tanacković Faletar, Goran.
NEGACIJA KAO KONSTITUTIVNO NAČELO ADVERZATIVNIH KOORDINIRANIH KONSTRUKCIJA // Sarajevski filološki susreti IV: Zbornik radova (knj. 1).
Sarajevo, 2018. 105-121 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Matovac, Darko; Tanacković Faletar, Goran.
Semantička uloga efektora kao determinatora dativnih dopuna u neraščlanjenim jednostavnim rečenicama // Drugi hrvatski sintaktički dani Sintaksa padeža : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem : zbornik radova / Birtić, Matea ; Brozović Rončević, Dunja (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2010. 163-178 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Tanacković Faletar, Goran.
O značenju i uporabi etičkoga dativa // Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti / Brdar, Mario ; Omazić, Marija ; Belaj, Branimir ; Kuna, Branko (ur.).
Zagreb - Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009. 207-217 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Tanacković Faletar, Goran.
Strip i književnost // Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa OSLAMNIGUDRUGI / Goran Rem, Boguslaw Zielinski (ur.).
Osijek - Poznan : Filozofski fakultet u Osijeku - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006. 289-297 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Tanacković Faletar, Goran.
Semantički opis nesamostalnih (kosih) padeža u hrvatskome jeziku i njegove sintaktičke implikacije / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet, 03.02. 2011., 292 str. Voditelj: Belaj, Branimir.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Marinić, Ivana.
Konstrukcija i konceptualizacija u višejezičnom umu / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 11.03. 2015., 257 str. Voditelj: Tanacković Faletar, Goran ; Pavičić Takač Višnja.

2. Feldvari, Kristina.
Okvir za izradu i dizajn tezaurusa za označivanje / doktorska disertacija.
Zadar : Filozofski fakultet, 5.12. 2014, 428 str. Voditelj: Petr Balog, Kornelija.
 
  Prevodilaštvo
 

1. Livazović, Goran.
Uvod u pedagogiju slobodnog vremena .
Osijek, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2018 (udžbenik).