Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Dubravka Tomić
(293182)
Subota 20. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Belovari, Tatjana; Marić, Svjetlana; Tomić, Dubravka; Gajović, Srećko; Kostović-Knežević, Ljiljana.
Development of mammalian postimplantation embryos in different experimental systems // Proceedings of 8th Multinational congress on microscopy.
2007. 441-442 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).