crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Maja Katušić
(297254)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Čoralić, Lovorka; Karbić, Damir; Katušić, Maja.
Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije. Sv. 2: Pisma i poruke rektora Korčule, Brača, Omiša, Makarske i Klisa .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke kotorske / Mišetić Roko; Katušić, Maja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2018 (zbornik).

2. Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka; Horbec, Ivana; Katušić, Maja; Klaužer, Vedran; Novosel, Filip; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ćosić, Toni; Katušić, Maja.
Stanovništvo Kotora prema mletačkim popisima u 18. stoljeću // Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke kotorske / Mišetić, Roko ; Katušić, Maja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2018. Str. 158-178.

2. Katušić, Maja.
Pomorska bratovština sv. Nikole mornara u Kotoru // Demografske promjene i kulturna baština Hrvata Boke kotorske / Mišetić, Roko ; Katušić, Maja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2018. Str. 112-132.

3. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Zemuničani u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama (18. stoljeće) // Zemunik u prostoru i vremenu / Faričić, Josip ; Dundović, Zdenko (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 190-197.

4. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Migrations and Permeations between Two Shores of the Adriatic: The Examples of Zadar, Kotor and Venice (17th and the 18th century) // Music Migration in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns and Styles / Glazbene migracije u rano moderno doba: ljudi, tržišta, obrasci i stilovi / Katalinić, Vjera (ur.).
Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2016. Str. 33-47.

5. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Visoki časnici u mletačkim vojnim postrojbama: odvjetci kaštelanske obitelji Kumbat // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 174-181.

6. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Peraštani – zapovjednici mletačkih ratnih brodova // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 193-196.

7. Katušić, Maja.
Hrvatske zemlje u 18. stoljeću: opći pregled državno-političkih, gospodarskih, društvenih i kulturnih prilika // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 13-33.

8. Katušić, Maja.
Bokelj Marko Martinović (1663. – 1716.) // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 382-387.

9. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Hrvatske postrojbe u mletačkoj vojsci u 18. stoljeću (s posebnim obzirom na njihov multietnički karakter) // B'lgaro-h'rvatski političeski i kulturni otnošenija prez vekovete. Sbornik v čest na 75-godišninata na Rumiana Božilova / Eldarov, Svetlozar ; Balčeva, Antoaneta ; Ognjanova, Irina ; Mindova, Ljudmila (ur.).
Sofija : BAN ; Paradigma, 2015. Str. 117-131.

10. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Dalmatinci - najviši časnici mletačkih prekomorskih postrojbi u 18. stoljeću // Dalmacija u prostoru i vremenu - što Dalmacija jest, a što nije? Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Dalmacija u prostoru i vremenu - što Dalmacija jest, a što nije?, 14.-16. lipnja 2012. ZADAR / Mirošević, Lena ; Graovac Matassi, Vera (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014. Str. 59-67.

11. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Hrvatski vojnici u posljednjim danima Mletačke Republike – kapetan Nikola Bolica i njegovi Fanti oltramarini // Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka / Karbić, Marija ; Kekez, Hrvoje ; Novak, Ana ; Horvat, Zorislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 197-208.

12. Jukić, Ivana; Katušić, Maja.
Svakodnevlje // U potrazi za mirom i blagostanjem : hrvatske zemlje u 18. stoljeću / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. Str. 233-256.

13. Katušić, Maja.
Pregled političkih zbivanja // U potrazi za mirom i blagostanjem : hrvatske zemlje u 18. stoljeću / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. Str. 3-26.

14. Katušić, Maja.
Hrvatski jug - Dubrovačka Republika i Boka kotorska // U potrazi za mirom i blagostanjem : hrvatske zemlje u 18. stoljeću / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2013. Str. 365-387.

15. Katušić, Maja.
Arhivsko gradivo za povijest Boke kotorske u 18. stoljeću (Istorijski arhiv u Kotoru, Biskupski arhiv u Kotoru i Arhiv HAZU u Zagrebu) // Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka / Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.).
Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009. Str. 457-468.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Kotoranin Tripun Gregorina (1719-1791) - pukovnik Hrvatskih konjanika (Croati a cavallo). // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 55 (2017) , 2; 375-406 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

2. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Jerolim Smeća – pukovnik mletačkih prekomorskih pješačkih postrojbi (druga polovica 18. stoljeća). // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 59 (2017) , -; 289-314 (članak, znanstveni). URL link to work

3. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Peraštanin Vicko Kolović – zapovjednik mletačkih ratnih brodova (druga polovica 18. stoljeća). // Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru. 59-60 (2017) , 2; 19-41 (članak, znanstveni).

4. Čoralić, Lovorka; Katalinić, Vjera; Katušić, Maja.
Bubnjari, timpanisti, trubači i pifaristi : glazbena pratnja u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću. // Arti musices. 47 (2016) , 1/2; 27-78 (članak, znanstveni). URL link to work

5. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Šibenčani u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama (18. stoljeće). // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 58 (2016) ; 147-190 (članak, znanstveni). URL link to work

6. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja; Matasović, Maja.
Svjedočanstva uklesana u kamenu - grobnice i nadgrobni natpisi Bokelja, Budvana i Barana u Mlecima i na otocima Mletačke laguna (16.-19.stoljeće). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 78 (2016) ; 105-138 (članak, znanstveni).

7. Katušić, Maja.
Migracijski procesi zaleđe-grad: useljenici iz Crne Gore u katoličkim matičnim knjigama Kotora 18. stoljeća. // Istorijski zapisi. 89 (2016) , 1-2; 167-183 (članak, znanstveni).

8. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Vojnici iz Ugarske u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 15 (2015) ; 89-111 (članak, znanstveni).

9. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Pukovnici, bojnici, kapetani – časnici iz kaštelanske obitelji Kumbat u službi Mletačke Republike (18. stoljeće). // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 57 (2015) ; 145-183 (članak, znanstveni).

10. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Bokelj Josip Balović (1728. – 1793.) – zapovjednik mletačkih ratnih brodova u drugoj polovici 18. stoljeća. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 56 (2014) ; 157-179 (članak, znanstveni).

11. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Peraštanin Josip Kolović Matikola - kapetan mletačkih ratnih brodova koncem 18. stoljeća. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 52 (2014) , 1; 255-289 (članak, znanstveni).

12. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Marijansko svetište Monteortone u oporukama hrvatskih useljenika u Mlecima (sredina 15. stoljeća – početak 16. stoljeća). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 38 (2014) , 74; 41-49 (članak, znanstveni).

13. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Grbljani u Mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama (18. stoljeće). // Istorijski zapisi. 86 (2013) , 3-4; 159-183 (članak, znanstveni).

14. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Peraški kapetan Josip Zambella, mletački ratni brod Vittoria II i sastav njegove posade (kraj XVIII. stoljeća). // Istorijski zapisi. 86 (2013) , 1-2; 25-56 (članak, znanstveni).

15. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Peraštanin Ivan Mazarović – zapovjednik mletačkoga ratnog broda Galatea (1779. – 1792.). // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 62 (2013) , 4; 97-122 (članak, znanstveni).

16. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Gente di mare della nazione bochese – bokeljske tartane i mletačka vojno-pomorska intervencija u Africi 1766. godine. // Povijesni prilozi. 32 (2013) , 45; 283-311 (članak, znanstveni).

17. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Bokelj Vicko Dabović – zapovjednik mletačkog ratnog broda Vittoria II u posljednjim godinama opstojanja Serenissime. // Miscellanea Hadriatica et Mediterranea. 1 (2013) ; 121-146 (članak, znanstveni). prilozen text rada

18. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Mletački ratni brodovi Rondinella i Achille pod zapovjedništvom Peraštanina Antuna Mazarovića. // Historijski zbornik. 66 (2013) , 2; 309-327 (članak, znanstveni).

19. Čoralić Lovorka; Katušić, Maja.
Peraštanin Tripun Štukanović (+1769) - pukovnik mletačkih oltramarina. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 50 (2012) ; 385-410 (članak, znanstveni).

20. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Kotorski plemići Frano Buća, Gabrijel Vraćen i Nikola Paskvali – zapovjednici mletačkih prekomorskih vojnih postrojbi (prva polovica XVIII. stoljeća). // Povijesni prilozi. 31 (2012) , 42; 249-273 (članak, znanstveni).

21. Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Dopo la morte dell quondam signor Giouanni Casio dotor... Inventar ninskog plemića Ivana Kašića s kraja 17. stoljeća. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 29 (2011) ; 219-271 (članak, znanstveni).

22. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Korčulanin Rade Melčinović - mletački časnik u Zadru (XVIII. st.). // Godišnjak grada Korčule. 13 (2010) ; 216-223 (članak, znanstveni).

23. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Od afričke obale do dalmatinske prijestolnice – mletački general Marko Antun Bubić (1735. – 1802.). // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (2010) ; 139-172 (članak, znanstveni).

24. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Crnogorac Rade Maina – mletački general u Zadru (druga polovica XVIII. stoljeća). // Povijesni prilozi. 29 (2010) , 39; 125-152 (članak, znanstveni).

25. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Andrija Mladinić i Mihovil Anđelo Filiberi – časnici postrojbe Croati a Cavallo (iz društvene i vojne povijesti Dalmacije u XVIII. stoljeću). // Povijesni prilozi. 28 (2009) , 37; 247-282 (članak, znanstveni).

26. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Conte Veneto i Cavaliere di San Marco – Ivan Radoš (o. 1616. – 1686.). // Povijesni prilozi. 27 (2008) , 35; 193-207 (članak, znanstveni).

27. Katušić, Maja.
Usmene predaje o caru Josipu II.. // Povijesni prilozi. 24 (2005) , 29; 151-165 (članak, znanstveni).

28. Katušić, Maja.
Prilog poznavanju obitelji Koritić de Mrazovec - obiteljski fond Koritić u Hrvatskom državnom arhivu. // Cris : časopis Povijesnog društva Križevci. 7 (2005) , 1; 60-65 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Katušić, Maja.
Senjski zbornik, prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, god. 40, Senj, 2013., 729 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 75 (2015) , 39; 255-259 (prikaz, ostalo).

2. Katušić, Maja.
Biobibliographica.Zbornik znanstvenog projekta Hrvatska biobibliografska baština, sv. 4, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2014., 205 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 75 (2015) , 39; 251-253 (prikaz, ostalo).

3. Katušić, Maja.
Josip Vrandečić, Borba za Jadran u ranom novom vijeku: mletačko-osmanski ratovi u venecijanskoj nuncijaturi. Split: Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest, 2013, 295 str.. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 52 (2014) , 2; 658-659 (prikaz, ostalo).

4. Katušić, Maja.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 55 (2013), 266 stranica. // Povijesni prilozi. 32 (2014) , 46; 426-428 (prikaz, ostalo).

5. Katušić, Maja.
Darka Bilić, Inženjeri u službi Mletačke Republike, inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Albaniji i Dalmaciji, Književni krug: Split, 2013., 421 stranica. // Povijesni prilozi. 32 (2014) , 46; 422-424 (prikaz, ostalo).

6. Katušić, Maja.
Tado Oršolić, Vojna Dalmacija u 19. stoljeću, vojska, teritorijalne snage, žandarmerija (1797. – 1914.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2013., 322 str. // Povijesni prilozi. 34 (2014) , 47; 244-246 (prikaz, ostalo).

7. Katušić, Maja.
Vjesnik istarskog arhiva, svezak 20., Pazin, 2013., 328 str. // Povijesni prilozi. 34 (2014) , 47; 246-248 (prikaz, ostalo).

8. Katušić, Maja.
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Osmi dio: Isprave iz razdoblja 1560.-1562. Regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 32 (2014) ; 263-290 (članak, stručni).

9. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Peraštanin Nikola Visković - zapovjednik mletačkih prekomorskih pješaka (1): Viskovići - zaslužnici pod mletačkim stijegom. // Hrvatski glasnik (Kotor). 11 (2013) , 96; 54-56 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

10. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Peraštanin Nikola Visković - zapovijednik mletačkih prekomorskih pješaka (2): Sudionik posljednjega mletačko-osmanskog rata. // Hrvatski glasnik (Kotor). 11 (2013) , 101; 56-58 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

11. Katušić, Maja.
Povijesni zbornik – godišnjak za kulturu i povijesno nasljeđe, godina IV, broj 5, Osijek, 2012., 159 stranica. // Povijesni prilozi. 32 (2013) , 44; 287-288 (prikaz, ostalo).

12. Katušić, Maja.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 54, Zagreb – Zadar, 2012., 373 stranice. // Povijesni prilozi. 32 (2013) , 44; 288-290 (prikaz, ostalo).

13. Katušić, Maja.
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sedmi dio: Isprave iz razdoblja 1558.-1559. Regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 31 (2013) ; 313-333 (članak, stručni).

14. Katušić, Maja.
Dubravka Božić Bogović, Rođenje, brak i smrt – stanovništvo južne Baranje u 18. stoljeću, Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru – Centar za kulturu Grada Belog Manastira, Beli Manastir 2013., 183 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 31 (2013) , 2013; 369-370 (prikaz, ostalo).

15. Katušić, Maja.
Croatica christiana periodica, godina XXXVII., broj 71, Zagreb, 2013., 319 stranica. // Povijesni prilozi. 32 (2013) , 45; 380-382 (prikaz, ostalo).

16. Čoralić Lovorka; Katušić, Maja.
Kotorski plemić Frano Buća - zapovjednik hrvatske konjice (18. stoljeće) (2): Bućini "ljudi pod oružjem" 1717. godine. // Hrvatski glasnik (Kotor). 10 (2012) , 91; 52-53 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

17. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Mletački general - Budvanin Marko Antun Bubić: 1735. - 1802. (1): Zaslužnici iz obitelji Bubić. // Hrvatski glasnik (Kotor). 9 (2012) , 81; 40-41 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

18. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Mletački general - Budvanin Marko Antun Bubić: 1735. - 1802. (2): Epizoda sa Šćepanom Malim. // Hrvatski glasnik (Kotor). 9 (2012) , 82; 50-51 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

19. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Mletački general - Budvanin Marko Antun Bubić: 1735. - 1802. (3): Vrhovni zapovjednik zadarske utvrde. // Hrvatski glasnik (Kotor). 10 (2012) , 83; 46-47 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

20. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Mletački pukovnik - Peraštanin Tripun Štukanović (1): Od kapetana i guvernadura do pukovnika. // Hrvatski glasnik (Kotor). 10 (2012) , 85; 46-47 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

21. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Mletački pukovnik - Peraštanin Tripun Štukanović (2): Pukovnija Štukanović i njezini "ljudi pod oružjem". // Hrvatski glasnik (Kotor). 10 (2012) , 86; 52-53 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

22. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Kotorski plemić Franjo Buća - zapovjednik hrvatske konjice (18. stoljeće) (1): Kapetan u hrvatskoj konjaničkoj pukovniji Šibenčanina Nikole Divnića. // Hrvatski glasnik. Glasilo Hrvata Crne Gore. 10 (2012) , 89; 54-55 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

23. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Kotorski plemić Frano Buća - zapovjednik hrvatske konjice (18. stoljeće) (3): bojnik hrvatske konjice. // Hrvatski glasnik (Kotor). 10 (2012) , 92; 66-67 (znanstveno-popularni rad, ostalo).

24. Karbić, Damir; Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Registri Zadarskog i Splitskog kaptola, vol. 4, Zajednički registar Ivana de Trottisa i Teodora de Prandina. // Fontes : izvori za hrvatsku povijest. 18 (2012) ; 7-220 (kritičko izdanje izvora, stručni).

25. Katušić, Maja.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, svezak 53., 2011., Zagreb – Zadar, 439 stranica. // Povijesni prilozi. 31 (2012) , 42; 381-383 (članak, ostalo).

26. Katušić, Maja.
Mladen Andreis, Stanovništvo otoka Šolte do godine 1900., Općina Šolta, Šolta 2011., 903 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 36 (2012) , 69; 186-188 (prikaz, ostalo).

27. Katušić, Maja.
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Šesti dio: Isprave iz razdoblja 1555.-1557. Regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30 (2012) ; 361-388 (članak, stručni).

28. Katušić, Maja.
Robert Skenderović, Najstarija knjiga brodske župe Presvetog Trojstva (1701. – 1735.), Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2012., 323 stranice. // Povijesni prilozi. 31 (2012) , 43; 268-270 (prikaz, ostalo).

29. Katušić, Maja.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 52 (2010.), 410 stranica. // Povijesni prilozi. 30 (2011) , 40; 244-246 (prikaz, ostalo).

30. Katušić, Maja.
Maria Pia Pedani, Venezia porta d'Oriente. Bologna: Societa editrice il Mulino, 2010., 334 stranice. // Povijesni prilozi. 30 (2011) , 41; 289-291 (prikaz, ostalo).

31. Katušić, Maja.
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor, 2009., 256 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 35 (2011) , 68; 153-154 (prikaz, ostalo).

32. Katušić, Maja.
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Peti dio: Isprave iz razdoblja 1551.-1554.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 29 (2011) ; 357-384 (članak, stručni).

33. Katušić, Maja.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, svezak 51., Zagreb-Zadar, 2009., stranica 275. // Povijesni prilozi. 29 (2010) , 38; 345-347 (prikaz, ostalo).

34. Katušić, Maja.
Zdravko Šundrica, Tajna kutija Dubrovačkog arhiva, I. dio, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja, Serija: Monografija, knj. 28./1., Zagreb - Dubrovnik, 2008., 432 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 34 (2010) , 65; 186-188 (prikaz, ostalo).

35. Katušić, Maja.
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), sv. I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), Zadar 16. – 18. studenoga 2004. godine, uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija, Zadar 2009., 448 str.. // Povijesni prilozi. 29 (2010) , 39; 288-291 (prikaz, ostalo).

36. Katušić, Maja.
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Četvrti dio: Isprave iz razdoblja 1546.-1550. Regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (2010) ; 203-241 (članak, stručni).

37. Katušić, Maja.
Modruški zbornik, III. - 2009., Katedra Čakavskog sabora Modruše, Modruš, 2009., 352 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 34 (2010) , 66; 206-208 (prikaz, ostalo).

38. Katušić Maja.
Historijski zbornik, god. LXI., br. 1., Zagreb, 2008., str. 246, god. LXI., br. 2., Zagreb, 2008., str. 480.. // Povijesni prilozi. 28 (2009) , 36; 278-281 (prikaz, ostalo).

39. Katušić, Maja.
Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati: osam stoljeća zajedništva (13.-21. stoljeće), Zagreb, Kršćanska sadašnjost, Dominikanska naklada Istina, 2008., 402 str.. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 47 (2009) ; 375-377 (prikaz, ostalo).

40. Katušić, Maja.
Miloš Milošević, Iz prošlosti Boke kotorske, Zagreb, Matica hrvatska, Biblioteka Pleter, 2008., 283 str.. // Povijesni prilozi. 28 (2009) , 37; 385-387 (prikaz, ostalo).

41. Katušić Maja; Mayer Antun.
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Treći dio: Isprave iz razdoblja 1538.-1545. Regeste sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (2009) ; 331-365 (članak, stručni).

42. Katušić, Maja.
Slojevito o prošlosti Boke. Lovorka Čoralić: "Iz prošlosti Boke - odabrane teme", Meridijani, Samobor, 2007., str. 306. // Vjesnik. 69 (2008) , 21462; 29-29 (prikaz, ostalo).

43. Katušić, Maja.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 25., Zagreb, 2007., str. 431. // Povijesni prilozi. 27 (2008) , 34; 241-243 (prikaz, ostalo).

44. Katušić, Maja.
Zbornik o Luki Vladmiroviću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Luka Vladmirović i njegovo djelo", Visovac, Zaostrog, 3.-4. studenoga 2005., Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., 381 str.. // Povijesni prilozi. 27 (2008) , 34; 234-236 (prikaz, ostalo).

45. Katušić, Maja.
Lovorka Čoralić, Iz prošlosti Boke - odabrane teme, Meridijani, Samobor, 2007., 306 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 32 (2008) , 61; 161-164 (prikaz, ostalo).

46. Katušić, Maja.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 49, Zagreb-Zadar, 2007., 787 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 32 (2008) , 62; 180-183 (prikaz, ostalo).

47. Katušić, Maja.
Lovorka Čoralić, Barani u Mlecima. Povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice. Zagreb, Dom i svijet, 2006., 251 str.. // Arhivski vjesnik. 51 (2008) ; 566-568 (prikaz, ostalo).

48. Katušić, Maja.
Toponimija otoka Ugljana (gl. urednik Vladimir Skračić), Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2007., 392 str.. // Povijesni prilozi. 27 (2008) , 35; 330-333 (prikaz, ostalo).

49. Katušić Maja; Mayer Antun.
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Drugi dio: Isprave iz razdoblja 1531.-1537.g. Regesta sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 26 (2008) ; 241-274 (članak, stručni).

50. Karbić, Damir; Katušić, Maja; Pisačić, Ana.
Velika bilježnica Zadarskog kaptola : Quaternus magnus Capituli Iadrensis. // Fontes. 13 (2007) ; 5-296 (kritičko izdanje izvora, stručni).

51. Katušić, Maja.
Savo Marković, Studia Antibarensia, Perast, 2006., 455 str.. // Povijesni prilozi. 26 (2007) , 33; 373-376 (prikaz, ostalo).

52. Katušić, Maja.
Lenka Blehova Čelebić, Hrišćanstvo u Boki 1200–1500: kotorski distrikt, Pobjeda–Narodni muzej Crne Gore–Historijski institut Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 2006., 653 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 31 (2007) , 60; 146-148 (prikaz, ostalo).

53. Katušić, Maja; Mayer, Antun.
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prvi dio: Isprave iz razdoblja 1527.-1530. g. Regesta sastavili Antun Mayer i suradnici, za tisak priredila Maja Katušić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU. 25 (2007) ; 297-329 (članak, stručni).

54. Katušić, Maja.
Irena Benyovsky, Trogir u katastru Franje I., Hrvatski institut za povijest-Državni arhiv u Splitu, Zagreb, 2005., 175 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24 (2006) ; 278-279 (prikaz, ostalo).

55. Katušić, Maja.
Povijest Hrvata, knj. 2, Od kraja 15. st. do kraja Prvog svjetskog rata, (ur. M. Valentić i L. Čoralić), Školska knjiga, Zagreb, 2005., 679 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24 (2006) ; 284-289 (prikaz, ostalo).

56. Katušić, Maja.
Harald Krahwinkler, ... in loco qui dicitur Riziano ..., Zbor v Rižani pri Kopru leta 804, Die Versammlung in Rižana/Risano bei Koper/Capodistria im Jahre 804, Knjižnica Annales 40, Koper, 2004., 191 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24 (2006) ; 294-295 (prikaz, ostalo).

57. Katušić, Maja.
Acta Histriae, prispevki z mednarodne znanstvene konference »Zločini brez žrtev«, (Koper, 23. – 25. X. 2003.) god. 12, br. 1, Koper, 2004., 376 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 30 (2006) , 57; 231-234 (prikaz, ostalo).

58. Katušić, Maja.
Fenomen »krstjani« u srednjovjekovnoj Bosni i Humu, Zbornik radova, Sarajevo-Zagreb 2005., 686 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 30 (2006) , 57; 227-231 (prikaz, ostalo).

59. Katušić, Maja.
Ljudevit Anton Maračić, Pulski sv. Franjo: crkva i samostan sv. Franje u Puli, Pazin, 2005., 248 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 30 (2006) , 57; 214-216 (prikaz, ostalo).

60. Katušić, Maja.
Omiš i Poljica, Zagreb, 2006., 319 str.. // Povijesni prilozi. 25 (2006) , 31; 212-215 (prikaz, ostalo).

61. Katušić, Maja.
Povijesni prilozi, god. 23., Zagreb, 2004., br. 27., 234 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 23 (2005) ; 327-329 (prikaz, ostalo).

62. Katušić, Maja.
Josip Ćuzela, Šibenski fortifikacijski sustav, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik, 2005., 122 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 23 (2005) ; 292-293 (prikaz, ostalo).

63. Katušić, Maja.
Cris, časopis povijesnog društva Križevci, god. V., br. 1, Križevci, 2003., 112 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 29 (2005) , 56; 242-244 (prikaz, ostalo).

64. Katušić, Maja.
Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, god. 9., br. 1-2, Zagreb, 2004., 128 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 29 (2005) , 56; 244-246 (prikaz, ostalo).

65. Katušić, Maja.
Gradske marginalne skupine u Hrvatskoj kroz srednji vijek i ranomoderno doba, Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija održanog 10. prosinca u Zagrebu (gl. urednik Tomislav Popić), Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Biblioteka Dies historiae, Zagreb 2004., 135 str.. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 29 (2005) , 56; 240-242 (prikaz, ostalo).

66. Katušić, Maja.
Povijest Hrvata, srednji vijek, (ur. F. Šanjek), Školska knjiga, Zagreb, 2003., 526 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 22 (2004) ; 237-241 (prikaz, ostalo).

67. Katušić, Maja.
Gazophylacium. Časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, god. 8, br. 3.-4., Zagreb, 2003., 116 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 22 (2004) ; 289-291 (prikaz, ostalo).

68. Katušić, Maja.
Ljetopis Franjevačkog samostana u Šarengradu I (1683-1853), prir. Josip Barbarić, Franjevački samostan Šarengrad, Šarengrad, 2002., 566 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 21 (2003) ; 338-339 (prikaz, ostalo).
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Katušić, Maja.
Usmene predaje o Habsburgovcima u ranom novom vijeku // Glasnik ZRS Koper 14, br. 7 / Martina Vovk (ur.).
Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2009. 82-83 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Fanti oltramarini i Croati a cavallo – vojnici s otoka Ugljana u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću // Kali / Faričić, Josip (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, HAZU, Općina Kali, 2017. 163-178 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Novigrađani – vojnici u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću // Novigrad nekad i sad / Kaštela, Slobodan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. 352-359 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Katušić, Maja.
Migracijski procesi zaleđe-grad: Crnogorci u kotorskim matičnim knjigama 18. stoljeća // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Hrvatske postrojbe u mletačkoj vojsci u 18. stoljeću (s posebnim obzirom na njihov multietnički karakter) // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Katušić, Maja.
Od Marinarezza Bocchese do Scuola degli Schiavoni – Prčanjski Lukovići i bratovština Sv. Jurja i Tripuna u Mlecima // Dvanaest vjekova Bokeljske mornarice / Martinović, Jovan J. (ur.).
Kotor : Bokeljska mornarica Kotor, 2010. 141-155 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Katušić, Maja; Butorac, Marina.
Arhivsko gradivo o Boki i Crnogorskom primorju u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i u Hrvatskom državnom arhivu // Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zbornik radova / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Matica hrvatska, 2009. 621-628 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Biograđani i Vranjani - vojnici u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama (18. st.) // Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014. / Došen, Božo (ur.).
Zadar : Ogranak Matice hrvatske u Zadru ; Općina Pakoštane, 2017. 455-474 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Vojnici Polačkoga kraja u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u XVIII. stoljeću // .
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Katušić, Maja.
Isprave 18. stoljeća iz Zbirke obitelji Domjanić u Muzeju Svetog Ivana Zeline // Sveti Ivan Zelina - povijest i kultura / Gulin, Ante (ur.).
Zagreb - Sv. Ivan Zelina : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Grad Sveti Ivan Zelina, 2010. 201-212 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Dalmacija i neretvansko područje u doba fra Luke Vladmirovića // Treći neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret: Fra Luka Vladmirović i Neretva. Zbornik radova izlaganih dne 27. i 28. rujna 2007. u Metkoviću, Pločama i Opuzenu / Stjepan Šešelj (ur.).
Opuzen-Zagreb : Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada Hrvatsko slovo, 2008. 31-48 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Katušić, Maja.
Pomorska bratovština sv. Nikole mornara u Kotoru // .
13-13 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Katušić, Maja; Ćosić, Toni.
Stanovništvo Kotora prema mletačkim popisima u 18. st. // .
19-19 (predavanje,sažetak).

3. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Dalmatinci - najviši časnici mletačkih prekomorskih postrojbi u 18. stoljeću // Dalmacija u prostoru i vremenu - što Dalmacija jest, a što nije? Knjižica sažetaka / Mirošević Lena ; Graovac Matassi Vera (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012. 59-59 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Arhivsko gradivo o udjelu hrvatskih vojnika u mletačkim prekomorskim postrojbama (Državni arhiv u Veneciji) // IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka / Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb, Hrvatska : HNOPZ ; Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 67-67 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Katušić, Maja.
Hrvati u Boki kotorskoj - arhivsko gradivo u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Istorijskom arhivu u Kotoru i Biskupskom arhivu u Kotoru // III. kongres hrvatskih povjesničara. Program i sažeci izlaganja, Split-Supetar, 1.-5. listopada 2008. / Organizacijski odbor (ur.).
Split : HNOPZ, Filozofski fakultet u Splitu, 2008. 70-70 (predavanje,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Katušić, Maja.
Društvene mreže kotorskog plemstva u 18. stoljeću // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Katušić, Maja.
Izvori i metode za proučavanje migracija u ranom novom vijeku - primjer Kotora u 18. stoljeću // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Katušić, Maja.
Demografska kretanja u Kotoru za Drugoga morejskog rata (1714. – 1718.) // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Buczynski Alexander; Katušić, Maja; Klaužer, Vedran.
Implementing HISCO coding in Croatian Borderlands. // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Migrations and Permeations between Two Shores of the Adriatic: The Examples of Zadar, Kotor and Venice (the 17th and the 18th Century) // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Katušić, Maja.
Matične knjige kao izvor za proučavanje migracija žena – primjer Kotora u 18. stoljeću // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Zemuničani u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
'Gente di mare della nazione bochese' - bokeljske tartane i mletačka vojno-pomorska intervencija u Africi 1766. godine // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Katušić, Maja.
From a Nobleman of the Realm to a Citizen of Zadar. Case studies from Late Fourteenth an Early Fifteenth-Century // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Katušić, Maja.
Društvena i demografska struktura Kotora u 18. stoljeću / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski Studiji, 14.06. 2013, 280 str. Voditelj: Čoralić, Lovorka.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Novosel, Filip; Balić, Juraj; Katušić, Maja.
Kazalo osobnih imena / Index nominum personarum / Indice dei nomi di persona, 2018. (izrada kazala).

2. Novosel, Filip; Balić, Juraj; Katušić, Maja.
Kazalo mjesta / Index locorum / Indice dei luoghi, 2018. (izrada kazala).

3. Novosel, Filip; Balić, Juraj; Katušić, Maja.
Kazalo stvari / Index rerum / Indice delle cose, 2018. (izrada kazala).

4. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Bokobran: Razgovor s Lovorkom Čoralić i Majom Katušić o kulturnoj baštini Boke kotorske, 2017. (radio emisija). URL link to work

5. Mihaljević, Josip; Katušić, Maja.
Hrvatski udio u povijesti i baštini Boke kotorske, 2017. (radijska emisija). URL link to work

6. Balić, Juraj; Katušić, Maja; Novosel, Filip.
Kazalo osobnih imena / Index nominum personarum / Indice dei nomi di persona, 2014. (izrada kazala).

7. Balić, Juraj; Katušić, Maja; Novosel, Filip.
Kazalo mjesta / Index locorum / Indice dei luoghi, 2014. (izrada kazala).

8. Balić, Juraj; Katušić, Maja; Novosel, Filip.
Kazalo stvari / Index rerum / Indice delle cose, 2014. (izrada kazala).

9. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Krapović, Rade, časnik (Mažići kraj Budve, prva pol. XVIII. st. – Zadar, 1792.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

10. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Kumbat, Ivan, časnik (Kaštel-Štafilić, druga pol. XVII. st. – Krf, 1744.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

11. Rogić Musa, Tea; Katušić, Maja.
Krušala, Ivan, pjesnik i diplomat (1677?-1735), 2013. (enciklopedijska natuknica).

12. Katušić Maja; Majnarić Ivan.
Kazalo osobnih imena / Index nominum personarum / Indice dei nomi di persona, 2012. (izrada kazala).

13. Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Kazalo mjesta / Index locorum / Indice dei luoghi, 2012. (izrada kazala).

14. Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Kazalo stvari / Index rerum / Indice delle cose, 2012. (izrada kazala).

15. Katušić, Maja.
Imensko kazalo autora priloga u časopisima Hrvatskog instituta za povijest, 2011. (izrada kazala).

16. Katušić, Maja.
Koločep, 2009. (enciklopedijska natuknica).

17. Katušić, Maja.
Lopud, 2009. (enciklopedijska natuknica).

18. Katušić, Maja.
Lokrum, 2009. (enciklopedijska natuknica).

19. Katušić, Maja.
Bernard Stulli, 2009. (enciklopedijska natuknica).

20. Katušić, Maja.
Komornik, 2009. (enciklopedijska natuknica).

21. Katušić, Maja.
Rektor, 2009. (enciklopedijska natuknica).

22. Katušić, Maja.
Inkvizicija, 2009. (enciklopedijska natuknica).

23. Katušić, Maja.
Koritić, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

24. Katušić, Maja.
Keglević, Petar, banski namjesnik i veliki župan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

25. Katušić, Maja.
Izrada enciklopedijskih natuknica u Hrvatskoj enciklopediji, 2009. (uredništvo).

26. Katušić, Maja.
Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorsog primorja, 2009. (tehničko-stručni poslovi izdavanja zbornika).

27. Katušić Maja; Majnarić Ivan.
Kazalo mjesta / Index locorum / Indice dei luoghi, 2009. (izrada kazala).

28. Katušić Maja; Majnarić Ivan.
Kazalo osobnih imena / Index nominum personarum / Indice dei nomi di persona, 2009. (izrada kazala).

29. Katušić Maja; Majnarić, Ivan.
Kazalo stvari / Index rerum / Indice delle cose, 2009. (izrada kazala).

30. Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Keglević, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

31. Katušić, Maja; Mujadžević, Dino.
Keglević, Petar, 2009. (enciklopedijska natuknica).
Vrh
 
upomoc
foot_4