Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Kristina Grgić
(298255)
Četvrtak 25. Travanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Grgić, Kristina.
"Trajni dijalog. Komparativna književnost u djelu Ivana Slamniga" .
Zagreb : Matica hrvatska, 2017 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Grgić, Kristina.
"Književnost koja govori o sebi samoj: Pavličićev pristup manirizmu" // "Kuća od knjiga. Zbornika radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / Pavlović, Cvijeta (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. Str. 155-170.

2. Grgić, Kristina.
"Valjana poezija izmišlja najviše": shakespeareska komedija "Kako vam drago!" Milana Šenoe // Pozornici ususret. Zbornik radova u čast sedamdesetog rođendana Borisa Senkera / Čale Feldman, Lada ; Kačić Rogošić, Višnja (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Str. 143-162.

3. Grgić, Kristina.
"Sveti soneti" Johna Donnea i preispitivanje renesansne tradicije // Poslanje filologa:zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića / Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.).
Zagreb : FF Press, 2008.. Str. 329-340.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Grgić, Kristina; Pavlović, Cvijeta.
Dekadencija u prijevodu: Charles Baudelaire i Oscar Wilde u tumačenju Antuna Šoljana i Ivana Slamniga. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 182 (2016) , 4; 105-116 (članak, znanstveni).

2. Grgić, Kristina.
Život kao (be)smislena priča : odgojni roman Dickensova Pipa i Kovačićeva Ivice. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 47 (2015) , 4; 151-166 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Grgić, Kristina; Pavlović, Cvijeta.
Popular/Folk and High Culture in the Croatian Reception of Irish Literature and Culture: Synge, Joyce, Irishness vs. Slaming, Senker, Mujičić. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu. Journal of Faculty of Humanities and social sciences in Split. 1/2 (2016/2017) , 9; 75-90 (članak, znanstveni).

2. Grgić, Kristina.
Antipetrarkizam i de(kon)strukcija pastorale u ‘gorkoj Arkadiji' Shakespearea i Držića. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. LII. (2008) , 3-4; 151-177 (članak, znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Grgić, Kristina.
"Engleski književni kanon u povijestima hrvatske književnosti" // "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XX. Književni kanon" / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018. 346-372 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grgić, Kristina.
"Vrstovna odredba Kazalijeva 'Glasa iz pustinje'" // "Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr" / Glunčić-Bužančić, Vinka ; Grgić, Kristina (ur.).
Split - Zagreb : Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017. 84-99 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grgić, Kristina.
"Motiv mrtve ljubavi u Jorgovanićevoj i Gjalskijevoj fantastičnoj prozi" // "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika u hrvatskoj književnosti: problem zbilje" / Glunčić-Bužančić, Vinka ; Pavlović, Cvijeta ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split - Zagreb : Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 58-76 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grgić, Kristina.
"Smrt Smail-age Čengića" i "byronska poema" // : „Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta“ / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split - Zagreb : Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 73-92 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Grgić, Kristina.
"Intertekstualnost u Matoševoj poeziji" // "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma" / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split - Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 263-282 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Grgić, Kristina.
Krležijanski lik umjetnika od Slamniga do Mihalića // Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XV : (Ne)pročitani Krleža : od teksta do popularne predodžbe / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split ; Zagreb : Književni krug Split , Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013. 343-361 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Grgić, Kristina.
Vrazovi prepjevi s engleskoga jezika // Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. Romantizam - ilirizam - preporod / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split - Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 213-233 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Grgić, Kristina.
Poetičko-politički prijepor 1919. g.: Zofka Kveder i Tito Strozzi // Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.).
Split-Zagreb : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 264-278 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Grgić, Kristina.
Barokna književnost u Slamnigovoj koncepciji 'nacionalne literarne tradicije' // Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka ; Meyer-Fraatz Andrea (ur.).
Split – Zagreb : Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010. 445-468 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Grgić, Kristina.
Preobrazbe Plauta u "Pjerinu" i "Komediji zabluda" // Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. / Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka (ur.).
Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 331-356 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Grgić, Kristina.
"Oblikovanje čitateljskoga ukusa u hrvatskim antologijama svjetske književnosti" // "Dani hvarskoga kazališta. Sv. 42. Publika i kritika" / Glunčić-bužančić, Vinka ; Senker, Boris (ur.).
Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, 2016. 316-344 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grgić, Kristina.
Hvar kao "izgubljeni zavičaj" Šoljanova pjesništva // Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Hvar - književnost i kazalište. / Jelčić, Dubravko ; Senker, Boris ; Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).
Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2012. 322-340 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grgić, Kristina.
Intertekstualnost kao oblik književnoga pamćenja: poezija Ivana Slamniga // Dani hvarskoga kazališta. Sv. 37. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu / Senker, Boris ; Jelčić, Dubravko ; Moguš, Milan (ur.).
Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2011. 240-270 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grgić, Kristina.
Pjesnik kao prevoditelj // Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. Kijevskih književnih susreta / Bagić, Krešimir (ur.).
Kijevo-Zagreb : Općina Kijevo – Pučko otvoreno učilište Invictus – AGM, 2011. 269-297 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Grgić, Kristina.
Slamnigov postmoderni bijeg // Dani hvarskoga kazališta. Sv. 36. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu / Batušić, Nikola et al. (ur.).
Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, 2010. 262-288 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Grgić, Kristina.
Marija Jurić Zagorka i kanon modernizma // Mala revolucionarka : Zagorka, feminizam i popularna kultura : radovi sa znanstvenog skupa Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura / Grdešić, Maša (ur.).
Zagreb : Centar za ženske studije, 2009. 17-36 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Grgić, Kristina.
Teorija i praksa komparativne književnosti u djelu Ivana Slamniga / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14. 06. 2013., 384 str. Voditelj: Pavlović, Cvijeta.
 
  Druge vrste radova
 

1. Grgić, Kristina.
"Charles Dickens kao europski autor", 2016. (prikaz).

2. Grgić, Kristina.
"Vrijedne svaštice", 2014. (prikaz).

3. Grgić, Kristina.
"Traganje za smislom", 2014. (prikaz).

4. Grgić, Kristina.
"Neistraženo područje čitanja", 2014. (prikaz).

5. Grgić, Kristina.
"Hrvatska književna kultura kao nacionalna i europska vrijednost", 2014. (prikaz).

6. Grgić, Kristina.
Vrijedan podsjetnik na europsku pjesničku tradiciju, 2012. (prikaz).

7. Grgić, Kristina.
Prisjećanje na zaboravljene autore i autorice, 2011. (prikaz).

8. Grgić, Kristina.
Prevoditeljski pohod, 2010. (ogled).

9. Grgić, Kristina.
Književnost, kazalište i etika, 2009. (prikaz).

10. Grgić, Kristina.
Obljetnica mladog zapisivača, 2009. (prikaz).

11. Grgić, Kristina.
Držić na Sorboni, 2009. (prikaz).

12. Grgić, Kristina.
Aktivan dijalog, 2008. (prikaz).

13. Grgić, Kristina.
Obljetnička promišljanja, 2008. (prikaz).

14. Grgić, Kristina.
Traganje za počecima, 2008. (prikaz).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Baturina, Ana.
"Problem žanra u 'Posmrtnoj trilogiji' Mate Matišića" / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.09. 2017, 29 str. Voditelj: Grgić, Kristina.