Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Ivan Hrstić
(302503)
Petak 20. Rujan 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Hrstić, Ivan.
Vrijeme promjena. Makarska 1918.-1929. .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar & Grad Makarska, 2016 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Hrvatsko iseljeništvo i domovina - Razvojne perspektive / Hornstein Tomić, Caroline Elisabeth; Hrstić, Ivan; Majetić, Filip; Sabotič, Ines; Sopta, Marin (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014 (zbornik).

2. Makarsko primorje danas : Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. / Mustapić, Marko; Hrstić, Ivan (ur.).
Zagreb ; Makarska : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Grad Makarska, 2012 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Mustapić, Marko; Hrstić, Ivan.
Croatia - The Rise of Populism on the Path From Communism to European Integration // Populist Political Communication in Europe / Toril Aalberg, Frank Esser, Carsten Reinemann, Jesper Stromback, Claes De Vreese (ur.).
New York : Routledge, 2017. Str. 274-284.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Hrstić, Ivan.
The Abolition of the Colonate – long-term sharecropping relation in Dalmatia, 1918-1946. // Agricultural history. 91 (2017) , 4; 513-535 (članak, znanstveni).

2. Hrstić, Ivan.
Položaj dobrovoljaca iz iseljeništva u srbijanskoj vojsci prema dokumentima iz ostavštine dr. Ante Trumbića (1914.-1918.). // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 1; 239-258 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Hrstić, Ivan.
Mirela Slukan Altić: Povijesni atlas gradova. Sv. V. : Varaždin. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 3; 603-605 (prikaz, stručni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Hrstić, Ivan; Marica Marinović Golubić.
Od kronologije prema teorijskim konceptima - iseljenička problematika u hrvatskoj historiografiji na uzorku radova objavljenih u Časopisu za suvremenu povijest. // Časopis za suvremenu povijest. 51 (2019) , 2; 361-384 (pregledni rad, znanstveni).

2. Hrstić, Ivan.
Croatian Historiography of World War I. – How to win a war by losing it?. // Múltunk. 2016 (2016) ; 58-80 (članak, znanstveni).

3. Hrstić, Ivan.
The Economy of Dalmatia in the post-World War I decade - a case study of Makarska. // ROCZNIK PRZEMYSKI. 52 (2016) , 3; 75-96 (članak, znanstveni).

4. Hrstić, Ivan.
Istraživanje procesa formacije moderne društvene strukture na temelju matičnih knjiga – primjer Makarske (1900.-1910.). // Povijesni prilozi. 49 (2015) ; 331-352 (članak, znanstveni).

5. Hrstić, Ivan; Mustapić, Marko.
Sport and politics in Croatia - Athletes as National Icons in History Textbook. // Altre modernità/ Otras modernidades/ Autres modernités/ Other Modernities. 14 (2015) ; (članak, znanstveni).

6. Hrstić, Ivan.
Djelovanje lokalne samouprave u Makarskoj između dva svjetska rata. // Časopis za suvremenu povijest. 45 (2013) , 1; 65-88 (članak, znanstveni).

7. Hrstić, Ivan; Biočić, Ana.
Fra Petar Glavaš i Orjuna u Tučepima (1921.-1927.). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 69 (2012) ; 85-103 (članak, znanstveni).

8. Hrstić, Ivan.
Hrvatski sokol u Makarskoj 1894.-1914.. // Historijski zbornik. 64 (2011) , 1; 79-98 (pregledni rad, znanstveni).

9. Hrstić, Ivan.
Dnevnik Ivana Čovića - prilog istraživanju dobrovoljačkog pokreta među Hrvatima u SAD-u u vrijeme prvog svjetskog rata. // Časopis za suvremenu povijest. 42/2010 (2010) , 1; 157-177 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Hrstić, Ivan.
Iseljenička tematika mlađih humanističkih znanstvenika. // Hrvatski iseljenički zbornik .... 2016 (2016) ; 330-333 (prikaz, ostalo).

2. Hrstić, Ivan.
Iz korespondencije dr. Mile Budaka (1907.-1944.). // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. IX (2014.) (2015) , 17-18; 144-147 (prikaz, ostalo).

3. Hrstić, Ivan.
Tihana Luetić, Studenti Sveučilišta u Zagrebu (1874 – 1914): Društveni život, svakodnevica, kultura i politika. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 31 (2013) ; 377-381 (prikaz, ostalo).

4. Hrstić, Ivan.
Ustaše na Jadranu. Uprava Nezavisne Države Hrvatske u jadranskoj Hrvatskoj nakon kapitulacije Kraljevine Italije. // Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije. 8 (2013) (2013) , 15-16; 159-162 (prikaz, ostalo).

5. Hrstić, Ivan.
Humanitas et litterae ad honorem Franjo Šanjek. // Povijesni prilozi. 29 (2010) , 38; 305-310 (prikaz, ostalo).

6. Hrstić, Ivan.
Časopis za suvremenu povijest, 39/2007, br.1. // Historijski zbornik. LXI (2008) , 2; 430-432 (prikaz, ostalo).

7. Hrstić, Ivan.
Časopis za suvremenu povijest, 39/2007, br. 2. // Historijski zbornik. LXI (2008) , 2; 432-434 (prikaz, ostalo).

8. Hrstić, Ivan.
Časopis za suvremenu povijest, 39/2007, br.3. // Historijski zbornik. LXI (2008) , 2; 434-435 (prikaz, ostalo).

9. Hrstić, Ivan.
Počeci turizma u Makarskoj i Primorju do 1940. godine. // Povijest u nastavi. VI (2008.) (2008) , 2 (12); 274-275 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Mustapić, Marko; Hrstić, Ivan.
Populizam u Hrvatskoj između ideologije i političkoga stila - temeljne odrednice predizborne retorike predsjedničkoga kandidata Ivana Vilibora Sinčića // Jezik, ideologija i sjećanje u suvremenom kontekstu / Šarac, Ivica (ur.).
Mostar : Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2016. 63-82 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Hrstić, Ivan.
Iseljavanje iz Vrgorske krajine u razdoblju od 1921. do 1931. godine // Cjelovitost Zabiokovlja: Pluridisciplinarni pristup / Mrkonjić, Anđelko ; Medić, Davorin (ur.).
Mostar : FRAM-ZIRAL, Mostar, 2011. 74-87 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Hrstić, Ivan.
Društvena struktura i nastup H(R)SS-a u Dalmaciji (1922.-1929.) // 110 godina Hrvatske seljačke stranke / Lukić, Zorislav ; Petrić, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska ; Povijesno durštvo Križevci ; Zaklada braće Radić, 2016. 255-268 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Hrstić, Ivan.
Iseljavanje iz Dalmacije od 1921. do 1931. - primjer kotara Makarska // Hrvatska izvan domovine / Sopta, Marin ; Maletić, Franjo ; Bebić, Josip (ur.).
Zagreb : Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2015. 411-419 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Hrstić, Ivan; Nalis, Artur.
Institut za hrvatski jezik u Melbourneu i priznanje hrvatskog jezika u Australiji // Hrvatsko iseljenistvo i domovina: razvojne perspektive / Hornstein Tomić, Caroline ; Hrstić, Ivan ; Majetić, Filip ; Sabotič, Ines ; Sopta, Marin (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014. 139-146 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Hrstić, Ivan.
Zbivanja na Makarskom primorju tijekom i nakon potresa 1962. godine // Makarsko primorje danas : Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. : zbornik radova / Mustapić, Marko ; Hrstić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012. 277-298 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Hrstić, Ivan.
„Naša“ ili „njihova“ povijest? – Mogućnosti i ograničenja istraživanja društvenog razvoja hrvatskih iseljeničkih zajednica // Treći hrvatski iseljenički kongres / Lemić, Vlatka (ur.).
Zagreb : Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2018. 54-55 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Hrstić, Ivan; Drapač, Vesna.
Hrvatski franjevci u Australiji // 50. obljetnica Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu / Antonio Stanešić (ur.).
Zagreb : Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, 2017. 16-16 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Hrstić, Ivan.
Hrvati u Australiji i Kraljevina SHS/Jugoslavija // Drugi hrvatski iseljenički kongres / Bencetić, Lidija (ur.).
Zagreb : Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, 2016. 55-55 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Hrstić, Ivan.
„Dar Slobodi“. Solidarnost stanovništva Dalmacije s istočnojadranskim krajevima okupiranima nakon Prvog svjetskog rata // Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi / Agičić, Damir ; Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, 2016. 83-83 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Hrstić, Ivan.
Treći jahač apokalipse: glad u Makarskoj od 1815. do 1818. godine // Kuga u Makarskoj i Primorju 1815. / Tomasović, Marinko (ur.).
Makarska : Gradski muzej Makarska, 2015. 13-14 (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Mustapić, Marko; Hrstić, Ivan.
Ideologija ili politički stil? Temeljne odrednice političke retorike predsjedničkog kandidata Ivana Vilibora Sinčića tijekom izborne kampanje 2014. // Međunarodna znanstvena konferencija "Identiteti - Kulture - Jezici. Jezik, ideologija i sjećanje u suvremenom kontekstu" : Sažetci radova.
Mostar ; Osijek : Filozofski fakultet ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar ; Zaklada Konrad Adenauer, Predstavništvo za BiH, 2015. 49-50 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Hrstić, Ivan.
Društvena struktura i nastup H(R)SS-a u Dalmaciji (1922.-1929.) // 110 godina Hrvatske seljačke stranke / Petrić, Hrvoje ; Škvorc, Đuro (ur.).
Križevci : Povijesno društvo Križevci, 2014. 30-30 (predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Hrstić, Ivan.
Iseljavanje iz Dalmacije od 1921. do 1931. - primjer kotara Makarska // Hrvatski iseljenički kongres / Bencetić, Lidija (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 40-40 (predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Hrstić, Ivan.
Djelovanje lokalne samouprave u Makarskoj između dva svjetska rata // IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda / Galović, Tomislav ; Holjevac Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 87-87 (predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Hrstić, Ivan.
Položaj hrvatskih iseljenika u Australiji za vrijeme Prvog svjetskog rata // .
21-21 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Hrstić, Ivan.
Društvena povijest i iseljenici: mogućnosti i pristup istraživanju // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Hrstić, Ivan.
Nationalising the City: Ideologization of the Public Space in Interwar Split (1918-1941) // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Hrstić, Ivan.
From collaboration to resistance – national and supranational identity of Dalmatian elite during the interwar period // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Hrstić, Ivan.
Buna protiv stranaca u Kalgoorlieu i Boulder Cityu 29.-31. siječnja 1934. // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Hrstić, Ivan.
Društveni razvoj Makarske od 1918. do 1929. / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 28.11. 2013., 453 str. Voditelj: Leček, Suzana.
 
  Druge vrste radova
 

1. Hrstić, Ivan; Dergić, Vanja; Vukušić, Dino.
Deliverable 1.2: National Cultural/Educational Policy Review - Croatia, 2018. (izvješće).

2. Hrstić, Ivan; Marinović Golubić, Marica.
Deliverable 2.1: National Curricula Review Report - Croatia, 2018. (izvješće).

3. Hrstić, Ivan; Vukušić, Dino.
Deliverable 1.2: National Academic Literature Review Report - Croatia, 2018. (izvješće).

4. Hrstić, Ivan; Vukušić, Dino.
Deliverable 1.3: National Data-base of academic literature and policy documents - Croatia, 2018. (data-base of academic literature and policy documents).

5. Bencetić, Lidija; Benić Penava, Marija; Bilić, Frane; Bilić, Jakov; Brnetić, Aleksandra; Budak, Luka; Črpić, Gordan; Ćubelić, Branka; Dobrovšak, Ljiljana; Gjurašić, Marija; Hrstić, Ivan; Jerković, Goran; Knezović, Marin; Manin, Marino; Lemić, Vlatka; Levak, Natasha; Lovrenčić, Željka; Markić, Tomislav; Markušić, Don; Perić Kaselj, Marina; Petrović Štefanac, Dubravka; Prpić, Michael; Sopta, Marin; Tarle, Tuga; Trošelj Miočević, Tanja; Zadravec, Marko; Zovko, Ante.
Drugi hrvatski iseljenički kongres. 1. - 3. srpnja 2016., Šibenik, 2016. (organizacija međunarodnog kongresa).

6. Hrstić, Ivan.
‘“An Undesirable Shade of White”: Southern European Immigrants in the Press in Mid-1920s Australia’, 2016. (predavanje).

7. Hrstić, Ivan.
Istraživanje lokalne povijesti u kontekstu modernizacijskog procesa, 2015. (predavanje).

8. Hrstić, Ivan.
Urbano stanovništvo u procesu modernizacije (1918.-1929.), 2014. (predavanje).

9. Hrstić, Ivan.
Između tradicije i modernosti: život u Makarskoj između dva svjetska rata, 2014. (predavanje).

10. Mustapić, Marko; Balabanić, Ivan; Hrstić, Ivan.
Research on Populist Political Communication in Croatia - Literature review, 2014. (izvješće).

11. Hrstić, Ivan.
Urbanizacija Hrvatske u 19. i 20. st. u europskom kontekstu, 2013. (predavanje).