crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Ivana Eterović
(309716)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo.
Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje: Latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća .
Zagreb ; Rijeka : Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb ; Sveučilišna knjižnica Rijeka, 2016 (kritičko izdanje).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Mune i Žejane Maksu Pelozi / Doričić, Robert (ur.).
Žejane : Udruga Žejane, 2016 (zbornik). URL link to work
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Eterović, Ivana.
O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskoga sadržaja: perspektive novih istraživanja // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / Kuštović, Tanja ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 109-118.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Eterović, Ivana; Doričić, Robert.
O jednome graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća. // Zbornik Lovranšćine. 5 (2018) ; 21-50 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Doričić, Robert; Eterović, Ivana.
Teštamenti lovranskog notarijata – pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća. // Zbornik Lovranšćine. 4 (2016) ; 59-72 (članak, znanstveni). URL link to work

3. Eterović, Ivana.
Sintaktičke funkcije participa u hrvatskim protestantskim Artikulima (1562.). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 42 (2016) , 2; 379-407 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Eterović, Ivana; Doričić, Robert.
Izgubljeni u prijevodu: pitanje etničkog identiteta govornika istrorumunjskoga jezika između politizacije i zbilje. // Romanoslavica. 52 (2016) , 2; 23-32 (članak, znanstveni). URL link to work

5. Doričić, Robert; Eterović, Ivana.
Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća. // Zbornik Lovranšćine. 3 (2014) ; 163-188 (članak, znanstveni). URL link to work

6. Eterović, Igor; Eterović, Ivana.
Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća: povijesna i jezična analiza. // Histria: Godišnjak Istarskog povijesnog društva. 3 (2013) ; 61-97 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

7. Eterović, Ivana; Vela, Jozo.
Sintaktičke funkcije participa u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 1-22 (članak, znanstveni). URL link to work

8. Eterović, Ivana; Vela, Jozo.
Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga. // Slověne: International Journal of Slavic Studies. 2 (2013) , 2; 118-142 (članak, znanstveni). URL link to work

9. Ceković, Blanka; Eterović, Ivana.
Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 24 (2012) , 1; 143-156 (članak, znanstveni). URL link to work

10. Eterović, Ivana.
Metodološki prinos(i) Stjepana Damjanovića istraživanjima hrvatskoga glagoljaštva. // Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. 6 (2012) ; 9-17 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

11. Eterović, Ivana; Eterović, Igor.
Devet oporuka iz lovranske kancelarije na hrvatskome jeziku iz 18. stoljeća pohranjenih u Državnome arhivu u Rijeci. // Zbornik Lovranšćine. 2 (2012) ; 35-84 (izvorni znanstveni, znanstveni). URL link to work

12. Ceković, Blanka; Sanković, Ivana; Žagar, Mateo.
Jezik Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje: glagolski oblici. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 133-166 (članak, znanstveni). URL link to work

13. Sanković, Ivana.
Lovranska glagolitica i dosadašnja istraženost. // Zbornik Lovranšćine. 1 (2010) ; 281-300 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

14. Sanković, Ivana.
Imenički oblici u Gundulićevim "Suzama sina razmetnoga" u odnosu na njihov opis u Della Bellinoj gramatici. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 34 (2008) ; 341-355 (članak, znanstveni). prilozen text rada

15. Zubčić, Sanja; Sanković, Ivana.
Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 20 (2008) , 2; 51-62 (članak, znanstveni). prilozen text rada
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Eterović, Ivana.
Sandra Požar, Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi, Udruga „Jenio Sisolski“ – Katedra Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga, Brseč – Mošćenička Draga, 2017.. // Zbornik Lovranšćine. 5 (2018) ; 149-151 (prikaz, stručni). URL link to work

2. Eterović, Ivana.
Anton DALMATIN ; Stipan KONZUL, Novi testament I/II (1562/1563.): Latinički prijepis glagoljskog izvornika, ur. Dragutin MATAK. Adventističko teološko visoko učilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Školska knjiga, Zagreb 2013./2015., 555 str. (I. dio) ; 482 str. (II. dio).. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 66 (2016) ; 233-236 (prikaz, stručni). URL link to work

3. Eterović, Ivana.
Vrhunski udžbenik za slavensku poredbenu gramatiku. // Filološke studije. XIII (2015) , 1; 355-360 (prikaz, stručni). URL link to work

4. Eterović, Ivana.
Mjesto hrvatske srednjovjekovne pismenosti u kroatističkoj izobrazbi na početku 21. stoljeća. // Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. XXXIX (2015) , 59; 151-160 (ostalo, stručni). URL link to work

5. Eterović, Ivana.
Mateo Žagar: Uvod u glagoljsku paleografiju 1 (X. i XI. stoljeće). Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013., 391 str., ISBN: 978-953-796-709-3.. // Slavia: časopis pro slovanskou filologii. 84 (2014) , 3; 344-348 (prikaz, stručni). prilozen text rada

6. Eterović, Ivana.
Iz amaneta prethodnika (Stjepan Ivšić – Josip Hamm, Rasprave i članci, prir. Stjepan Damjanović i Tanja Kuštović, Biblioteka "Stoljeća hrvatske književnosti", Matica hrvatska, Zagreb, 2013.). // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 21 (2013) , 516-517; 36-36 (prikaz, stručni). URL link to work

7. Eterović, Ivana.
Nikola Kujundžić – Ante Škrobonja – Milan Glibota – Petra Gašparac, „Libar od likarij“ don Petra Kaštelana, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011., 222 str. [Biblioteka AMHA, knj. 7]. // Acta Medico-Historica Adriatica. 10 (2012) , 2; 351-353 (prikaz, stručni). URL link to work

8. Eterović, Ivana.
Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor, Državni arhiv u Rijeci – Družba »Braća hrvatskoga zmaja«, Stol riječko-bakarski, Rijeka, 2009. Pretisak 28 str., transkripcija 133 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 338-341 (prikaz, stručni). URL link to work

9. Eterović, Ivana.
Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566.–1628.): Glagoljski zapisi, Posebna izdanja Državnoga arhiva u Pazinu, sv. 18, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2009., 300 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 356-359 (prikaz, stručni). URL link to work
Vrh
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Eterović, Ivana.
Sintaktičke razlike između glagoljičkoga i ćiriličkog izdanja hrvatskoga protestantskog prijevoda Novoga testamenta. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. (2018) (prihvaćen za objavljivanje).

2. Eterović, Ivana.
O pojedinim problemima izrade rječnika hrvatskoga jezika 16. stoljeća. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. (2017) (prihvaćen za objavljivanje).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Žagar, Mateo.
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta / Badurina Stipčević, Vesna ; Požar, Sandra ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. 321-338 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Eterović, Ivana.
Glagoljaške teme Nikole Žica // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta / Badurina Stipčević, Vesna ; Požar, Sandra ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. 37-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Eterović, Ivana.
Područje munske župe u rukopisnoj ostavštini hrvatskoga preporoditelja Vjekoslava Spinčića // Mune i Žejane Maksu Pelozi / Doričić, Robert (ur.).
Žejane : Udruga, 2016. 137-156 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

2. Eterović, Ivana.
Dativ apsolutni u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje // Riječki filološki dani 9 / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. 357-365 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Eterović, Ivana.
Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova // Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. 33-39 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Eterović, Ivana; Doričić, Robert.
O jednom graničnom sporu Lovrana i Mošćenica iz 17. stoljeća: prilog čitanju izvora // Od mora do mora: Uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas. Zbornik sažetaka / Eterović, Ivana (ur.).
Lovran : Katedra Čakavskoga sabora Lovran, 2017. 13-13 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Eterović, Ivana.
O pojedinim problemima izrade rječnika hrvatskoga jezika 16. stoljeća // Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija: Knjižica sažetaka / Kovačević, Ana ; Vukoja, Vida (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016. 31-33 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Doričić, Robert; Eterović, Ivana.
Teštamenti lovranskog notarijata – pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća // Od sagdana do blagdana: znanstveni skup o tradicijskoj baštini Lovranštine. Zbornik sažetaka / Eterović, Ivana (ur.).
Lovran : Katedra Čakavskoga sabora Lovran, 2015. 13-13 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Eterović, Ivana.
Područje munske župe u rukopisnoj ostavštini hrvatskoga preporoditelja Vjekoslava Spinčića // Mune Maksu Pelozi: Znanstveni skup povodom stogodišnjice rođenja svećenika i povjesničara dr. sc. Maksa Peloze (1915.–1989.). Zbornik sažetaka / Eterović, Ivana (ur.).
Vele Mune : Udruga Žejane, 2015. 15-15 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Doričić, Robert; Eterović, Ivana.
Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća // Lovran u riječi, riječ u Lovranu: Zbornik sažetaka / Eterović, Ivana (ur.).
Lovran : Katedra Čakavskoga sabora Lovran, 2013. 11-11 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Eterović, Ivana.
Sociolingvističke paralele slavenskoga srednjovjekovlja // Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti: Zbornik sažetaka / Čunčić, Marica ; Kovačević, Ana (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2013. 26-26 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Eterović, Ivana.
Glagoljaške teme Nikole Žica // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik sažetaka / Badurina Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut - Krčka biskupija - Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 22-22 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Eterović, Ivana.
Dativ apsolutni u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje // Riječki filološki dani: Knjižica sažetaka.
Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, 2012. 18-19 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Žagar, Mateo; Eterović, Ivana; Ceković, Blanka.
Grafematika i grafetika Kožičićeva misala // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik sažetaka / Badurina Stipčević, Vesna ; Mihaljević, Milan ; Sudec, Sandra (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut - Krčka biskupija - Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 54-54 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Ceković, Blanka; Sanković, Ivana.
Dvojina u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje // Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.-1531.): Zbornik sažetaka.
Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011. 25-25 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Sanković, Ivana; Eterović, Igor.
Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća // Znanstveni skup "Lovranski Stari grad: prošlost, sadašnjost, budućnost": Zbornik sažetaka / Sanković, Ivana (ur.).
Lovran : Katedra Čakavskoga sabora Lovran, 2011. 22-22 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Sanković, Ivana.
Komparativna metoda i filološke analize novovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova // Peti hrvatski slavistički kongres: zbornik sažetaka / Turk, Marija (ur.).
Rijeka : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva - Filozofski fakultet Sveučilišta u RIjeci, 2010. 30-31 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Eterović, Ivana.
Sintaktička svojstva participa u jeziku hrvatskoglagoljskih misala / doktorska disertacija.
Rijeka : Filozofski fakultet, 04. 04. 2014., 266 str. Voditelj: Žagar, Mateo.
Vrh
 
  Diplomski radovi
 

1. Sanković, Ivana.
Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtnā (sinkronijski i dijakronijski aspekt) / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 17. 09. 2007., 68 str. Voditelj: Zubčić, Sanja.
Vrh
 
upomoc
foot_4