Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Denis Vokić
(310105)
Petak 18. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Vokić, Denis.
Preventivno konzerviranje slika, polikromiranog drva i mješovitih zbirki .
Zagreb : K-R centar, Hrvatsko restauratorsko društvo, Udruga gradine i godine, 2007. (priručnik).

2. Vokić, Denis.
Lakiranje umjetničkih slika .
Zagreb : Kontura, 1996 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada / izbor i prijevod Vokić, Denis (ur.).
Dubrovnik-Zagreb : K-R centar, Hrvatsko restauratorsko društvo, Udruga gradine i godine, 2007. (priručnik).

2. Teorijski okviri konzervatorsko-restauratorske prakse / izbor i prijevod Vokić, Denis (ur.).
Zagreb : Art studio Azinović, 2005. (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vokić, Denis.
Konzervatorsko restauratorski radovi i neke sličnosti slike Dubrovnik prije trešnje sa slikom Cavtata iz crkve Gospe Snježne i De Bellisovom slikom iz Muzeja dominikanskog samostana // Dubrovnik prije trešnje / Gamulin, Ljubo (ur.).
Dubrovnik : Društvo prijetelja dubrovačke starine, 2016. Str. 35-54.

2. Vokić, Denis.
Hrvatsko Restauratorsko Društvo and History of Restoration in Croatia // Zborník prednášok IX. medzinárodného seminára o reštaurovaní, Chateau Krakovany 2009. / Mária Mollerová (ur.).
Bratislava : Obec reśtaurátorov Slovenska, 2010.. Str. 4-8.

3. Vokić, Denis.
Polemika Strajnić-Brajević i današnja metodologija konzervatorsko- restauratorske struke // Strajnićev zbornik / Viđen, Ivan (ur.).
Zagreb-Dubrovnik : IPU, MH ogranak Dubrovnik, 2008.. Str. 197-212.

4. Vokić, Denis.
Put do suvremene konzervatorsko-restauratorske struke i problemi terminologije // Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada / Vokić, Denis (ur.).
Dubrovnik-Zagreb : K-R centar, Hrvatsko restauratorsko društvo, Udruga gradine i godine, 2007. Str. 13-26.

5. Vokić, Denis.
Metodologija konzervatorsko-restauratorskog rada // Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada / Vokić, Denis (ur.).
Dubrovnik-Zagreb : K-R centar, Hrvatsko restauratorsko društvo, Udruga gradine i godine, 2007.. Str. 258-265.

6. Vokić, Denis.
Donacija slikarskog materijala i pribora Otta Antoninija Muzeju grada Zagreba // Otto Antonini – Zagreb i „Svijet“ / „Svijet“ i Zagreb dvadesetih / Željka Kolveshi (ur.).
Zagreb : Muzej grada Zagreba, 2006.. Str. 115-117.

7. Vokić, Denis; Berovič, Marin.
Konservatorska-restavratorska dela na slikah Hansa Georga Geigerfelda iz Zagrebške katedrale // Restavriranje slika Hansa Georga Geigera / Tamara Trček Pečak, Nada Madžarac (ur.).
Ljubjana : Narodna galerija, 2004.. Str. 110-120.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Vokić, Denis.
Fotodokumentiranje u konzerviranju i restauriranju baštine .
Dubrovnik : Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, 2016..

2. Vokić, Denis.
Istraživanje i dokumentiranje baštine prirodoznanstvenim analitičkim i datacijskim metodama .
Dubrovnik : Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, 2015..

3. Vokić, Denis.
Tehnolgija retuširanja u konzervatorsko-restauratorskim radovima .
Dubrovnik : Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, 2013..

4. Vokić, Denis.
Tehnologija pozlaćivanja u konzervatorsko-restauratorskim radovima .
Dubrovnik : Odsjek za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, 2013.

5. Vokić, Denis.
Lakiranje: tehnologija i primjena u konzervatorsko-restauratorskim radovima .
Dubrovnik : Odsjek za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, 2012..

6. Vokić, Denis.
Čišćenje obojanih ili lakiranih površina u restauriranju baštine .
Dubrovnik : Odsjek za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, 2011..

7. Vokić, Denis.
Skripta za tečajeve preventivne zaštite u muzejima / Laszlo, Željko (ur.).
Zagreb : MDC, 1998.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Vokić, Denis.
Novi prilozi raspravi o nazivu ukupnog predmeta interesa konzervatorsko-restauratorske i muzejske struke. // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. 39 (2016) ; 7-16 (članak, znanstveni).

2. Vokić, Denis.
Prijedlog novog usustavljenja konzervatorsko-restauratorske struke. // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. 33/34 (2012) ; 39-54 (članak, znanstveni).

3. Vokić, Denis.
O epistemologiji konzervatorsko-restauratorske struke. // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. 33/34 (2012) ; 23-38 (članak, znanstveni).

4. Vokić, Denis.
Devedeset godina kontinuiteta restauratorske dokumentacije u arhivu današnjega Hrvatskoga restauratorskog zavoda (1916-2006). // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. 29/30 (2007) ; 23-32 (članak, znanstveni).

5. Vokić, Denis; Berovič, Marin.
Konzervatorsko-restauratorski zahvat i nove spoznaje o triptihu iz sakristije Zagrebačke katedrale. // Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti. 48 (2005) ; 145-154 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vokić, Denis.
„Intrigantna“ očitanja uvjeta u mikroklimatskoj komori sa slikom Mučenje sv. Vinka iz muzeja Dominikanskog samostana u Dubrovniku. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 3/4 (2015) ; 253-274 (članak, stručni).

2. Albaneže, Nikola; Vokić, Denis; Mudronja, Domagoj.
Multidisciplinarna provjera autentičnosti slike Josipa Račića Portret žene s kravatom. // Godinejak zaštite spomenika kulture Hrvatske. 35-2011 (2014) ; 209-218 (članak, stručni).

3. Denis Vokić i Goran Zlodi.
Dokumentiranje baštine prirodoznanstvenim metodama. // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. 35 (2014) ; 180-207 (članak, stručni).

4. Vokić, Denis.
Nekoliko polemičkih navoda vezanih za povijest konzerviranja i restauriranja u Hrvatskoj. // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. 31/32 (2011) ; 57-72 (pregledni rad, stručni).

5. Vokić, Denis.
Oltar crkve Gospe Snježne u Cavtatu. // 15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu. 3-4 2010 (2010) ; 20-25 (osvrt, ostalo).

6. Vokić, Denis; Fučić, Mario.
Skulpture s južnog portala crkve sv. Marka u Zagrebu – izvješće o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim radovima do lipnja 2006. // Informatica museologica. 39 (2008) ; 187-195 (članak, stručni).

7. Vokić, Denis.
Ferdo Goglia i Zvonimir Wyroubal: začetnici sustavne restauratorske dokumentacije u Hrvatskoj. // Muzeologija. 41/42 (2007) ; 184-195 (članak, stručni).

8. Vokić, Denis.
Konzervatorsko-restauratorsko dokumentiranje štafelajnih slika. // Vijesti muzealaca i konzervatora. 1-4 (2004) ; 67-76 (članak, stručni).

9. Vokić, Denis.
Dezinsekcija štafelajnih slika i polikromirane drvene skulpture zaraženih drvnom crvotočinom. // Vijesti muzealaca i konzervatora. 1/2 (2003) ; 65-69 (članak, stručni).

10. Vokić, Denis.
Konzervirati ili restaurirati: od dva suprotstavljena koncepta do jedinstvenog. // Kolo : časopis Matice hrvatske. XI/I (2001) ; 369-439 (članak, stručni).

11. Vokić, Denis; Pavličić, Miroslav.
Skulpture iz crkve Blažene Djevice Marije u Gori: dezinfekcija i konzerviranje. // Vijesti muzealaca i konzervatora. 1/2 (2000) ; 21-31 (članak, stručni).

12. Vokić, Denis.
Izvješće o restauriranju poliptiha oltara blažene djevice Marije iz župne crkve pohođenja Marijina u Balama. // MG - godišnjak Društva muzelaca i galerista Istre. godina II (1996) ; 24-29 (članak, stručni).

13. Vokić, Denis.
Restauracija nije alternativa preventivnoj zaštiti. // Informatica museologica. 26 (1995) ; 15-17 (članak, stručni).

14. Vokić, Denis.
Mišljenje o zaštiti od mikroklimatskih (i drugih nenamjernih) uzroka oštećenja u muzejima. // Informatica museologica. 26 (1995) ; 9-10 (članak, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Denis Vokić.
Debating international dispute in conservation and restoration terminology from Croatian historic background // Zborník prednášok XI. medzinárodného seminára o reštaurovaní.
Bratislava : Komora Reštaurátorov, 2013. 89-97 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Denis Vokić.
Preventivno konzerviranje i vlaga // Mikrobiološka destrukcija spomenika kulture / Dragica Krstić (ur.).
Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod-interno, 2000. 5-13 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Denis Vokić.
Konzervatorsko-restauratorski aspekti tretmana štafelajnih slika i polikromirane drvene skulpture infestiranih plijesnima i drugim gljivicama // Mikrobiološka destrukcija spomenika kulture / Dragica Krstić (ur.).
Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod-interno, 2000. 13-20 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

4. Vokić, Denis.
Primjer primjene laboratorijskog istraživanja u restauriranju oslika // Doprinos prirodoslovnih istraživanja konzervatorsko- restauratorskom radu / Dragica Krstić (ur.).
Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod-interno, 1999. xv-1-xv-5 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vokić, Denis; Berovič, Marin.
Application of Enzymes in the Cleaning of Oil and Tempera Paintings // Znanost za umetnost : konservatorstvo in restavratorstvo danes : zbornik prispevkov mednarodnega simpozija = Science in art : conservation and restoration today : international symposium proceedings / Trček, Pečak, Tamara ; Madžarac, Nada (ur.).
Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, 2012. 120-136 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vokić, Denis; Berovič, Marin.
Use of lipase to remove oil-based overpaint // ICOM-CC 14th Trienal Meeting Preprints, Volume 2 / Isabelle Verger (ur.).
London : James & James / Earthscan, 2005. 862-868 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Vokić, Denis.
Model konzervatorsko-restauratorske dokumentacije štafelajnih slika / doktorska disertacija.
Zagreb, Hrvatska : Filozofski fakultet, Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom, 29.06. 2015, 482 str. Voditelj: Zlodi, Goran ; Vujić, Žarka.
 
  Magistarski radovi
 

1. Vokić, Denis.
Uporaba encimov pri odstranjevanju umazanije s slik v olju in temperi / magistarski rad.
Ljubljana, Slovenija : Akademija za likovno umetnost, 29.11. 2005., 58 str. Voditelj: Berovič, Marin ; Kokalj, Franc.
 
  Druge vrste radova
 

1. Vokić, Denis.
Poliptih Bogorodice Milosrdne sa svecima iz katedrale u Šibeniku, 2018. (izvješće).

2. Vokić, Denis.
Konzervatorsko-restauratorski zahvat na raspelu iz crkve sv. Nikole u Gružu, 2018. (izvješće).

3. Vokić, Denis.
Slika Anastasa Jovanovića Srbi oko guslara iz privatne zbirke u Zagrebu, 2017. (izvješće).

4. Vokić, Denis.
Izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima i tehnološkom istraživanju slike Miroslava Kraljevića, 2017. (izvješće).

5. Vokić, Denis.
Medovićeva studija za Kaina i Abela, 2017. (izvješće).

6. Vokić, Denis.
Restaurirana oltarna pala sv. Srđa i Baka u Pridvorju, 2017. (izvješće).

7. Vokić, Denis.
Oltarna pala sa subliminalnim prikazom sotone, 2017. (izvješće).

8. Vokić, Denis.
Restaurirani sv. Jerolim i sv. Marija Magdalena iz crkve sv. Vlaha, 2016. (izvješće).

9. Vokić, Denis.
Konzervatorsko-restauratorski radovi na poliptihu iz crkve sv. Vlaha na Gorici, 2015. (izvješće).

10. Vokić, Denis.
Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Varaždinski kapucin, 2013. (izvješće).

11. Vokić, Denis; ur.Maračić, Antun.
Osnovne opasnosti i upute za brigu o umjetninama, 1993. (članak u katalogu).
 
  Prevodilaštvo
 

1. Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada / izbor i prijevod Vokić, Denis (ur.).
Dubrovnik-Zagreb : K-R centar, Hrvatsko restauratorsko društvo, Udruga gradine i godine, 2007. (priručnik).

2. Teorijski okviri konzervatorsko-restauratorske prakse / izbor i prijevod Vokić, Denis (ur.).
Zagreb : Art studio Azinović, 2005. (priručnik).