Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Bruno Škreblin
(317333)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Škreblin, Bruno.
Urbana elita zagrebačkog Gradeca: od sredine 14. do početka 16. stoljeća. .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2018 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Miljan, Suzana; Škreblin, Bruno.
The poor of medieval Zagreb between solidarity, marginalisation and integration // Cities and Solidarities: Urban Communities in Pre-Modern Europe / Colson, Justin ; van Steensel, Arie (ur.).
London - New York : Routledge, 2017. Str. 98-114.

2. Škreblin, Bruno.
Urban elites and real estate in medieval town: Owners of palaces in medieval Gradec (Zagreb) // Towns and cities of the Croatian Middle Ages: Authority and property / Benyovsky Latin, Irena - Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 403-443.

3. Škreblin, Bruno.
Pripadnici plemićke zajednice iz Klokoča na zagrebačkom Gradecu u 15. stoljeću: Primjer uloge sitnoga plemstva u formiranju urbanih elita // Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka / Marija Karbić, Hrvoje Kekez, Ana Novak, Zorislav Horvat (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 67-80.

4. Škreblin, Bruno.
Doprinos Nade Klaić u istraživanju zagrebačkog Gradeca // Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije: Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013 / Damir Agičić, Tomislav Galović (ur.).
Zagreb : FF press, 2014. Str. 277-295.

5. Klaužer, Vedran; Škreblin, Bruno.
Povijesni prilozi 1982.-2011. // Bibliografija Hrvatskog instituta za povijest (1961. - 2011.) / Pancirov, Darija ; Štignjedec, Maja (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. Str. 223-270.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Karbić, Marija; Škreblin, Bruno; Ravnikar, Tone; Vučetić, Ratko.
Elites and Space in the Towns of Medieval Slavonia: The Cases of Gradec/Zagreb and Varaždin. // Povijesni prilozi. 56 (2019) ; 131-155 (članak, znanstveni).

2. Karbić, Marija; Škreblin Bruno.
Prikrivena moć. Uloga pripadnica gradske elite u političkom, društvenom i gospodarskom životu zagrebačkoga Gradeca. // Povijesni prilozi. 53 (2017) ; 7-27 (članak, znanstveni).

3. Škreblin, Bruno.
Uloga obiteljskih veza u formiranju gradske elite zagrebačkog Gradeca. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 34 (2017) ; 39-87 (članak, znanstveni).

4. Škreblin, Bruno.
Njemački trgovci na srednjovjekovnom Gradecu. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 20 (2013) ; 195-207 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Škreblin, Bruno.
Ethnics groups in Zagreb's Gradec in the late middle ages. // Review of Croatian history. 9 (2013) ; 25-59 (izvorni znanstveni, znanstveni).

6. Škreblin, Bruno.
Nijemci na Gradecu sredinom i u drugoj polovici 15. stoljeća. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice .... 17 (2010) ; 33-54 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

7. Škreblin, Bruno.
Obitelj Šafar - iz života jedne njemačke obitelji na srednjovjekovnom Gradecu. // Godišnjak njemačke zajednice - DG Jahrbuch. 16 (2009) ; 83-100 (članak, znanstveni).

8. Škreblin, Bruno.
Etničke i političke skupine u srednjovjekovnom gradu: Primjer gradečkih lingui. // Povijesni prilozi. 35 (2008) , 27; 91-148 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Škreblin, Bruno.
Kosana Jovanović, Suzana Miljan (ur.), Secular Power and Sacral Authority in Medieval East Central Europe. // Povijesni prilozi. 58 (2018) ; 320-321 (prikaz, stručni).

2. Škreblin, Bruno.
Balázs Nagy-Martin Rady-Katalin Szende-András Vadas (ur.), Medieval Buda in Context. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 34 (2016) ; 255-259 (prikaz, stručni).

3. Škreblin, Bruno.
Ivo Goldstein, Slavko Goldstein (ur.) Povijest Grada Zagreba: Od prethistorije do 1918., sv. 1, 2012.. // Povijesni prilozi. 44 (2013) ; 284-286 (prikaz, ostalo).

4. Škreblin, Bruno.
Zrinka Pešorda Vardić, U predvorju vlasti: Dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Hrvatski institut za povijest, 2012, 240 str.. // Povijesni prilozi. 43 (2012) ; 260-261 (prikaz, ostalo).

5. Škreblin, Bruno.
Sándor Bene, Zoran Ladić, Gábor Hausner (ur.) Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti. Matica hrvatska, Biblioteka Zbornici, 2012., 558 str.. // Povijesni prilozi. 43 (2012) ; 266-268 (prikaz, ostalo).

6. Škreblin, Bruno.
Neven Budak (ur.), Towns and communication: Communication in Towns, vol 1., Leykam International, Zagreb 2009., 271 str. ; Hubert Houben, Kristjan Toomaspoeg (ur.) Towns and communication: Communication between Towns, vol 2, Congedo Editore – Università del Salento, Galatina, 2011, 404 str.. // Povijesni prilozi. 41 (2011) ; 265-268 (članak, stručni).

7. Škreblin, Bruno.
Gordan Ravančić, Vrijeme umiranja: Crna smrt u Dubrovniku 1348.-1349.. // Povijesni prilozi. 41 (2011) ; 262-264 (članak, stručni).

8. Škreblin, Bruno.
Finn Einar Eliassen, Katalin Szende (ur.), Generations in towns: Succession and success in pre-industrial urban societies, Cambridge scholars publishing, 302. str., 2009.. // Povijesni prilozi. 38 (2010) , 2010; 320-324 (prikaz, stručni).

9. Škreblin, Bruno.
Irena Benyovsky Latin: Srednjovjekovni Trogir : Prostor i društvo : prikaz knjige. // Prostor. 18 (2010) , 1(39); 260-261 (prikaz, stručni).

10. Škreblin, Bruno.
Derek Keene, Balasz Nagy, Katalin Szende (ur.): Segregation – Integration – Assimilation: Religious and Ethnic Gropus in the Medieval Towns. // Povijesni prilozi. 39 (2010) , 29; 264-267 (prikaz, stručni).

11. Škreblin, Bruno.
In Memoriam – prof. dr. sc. Ivan Kampuš (1924.- 2010.). // Povijesni prilozi. 39 (2010) ; 301-302 (nekrolog, ostalo).

12. Škreblin, Bruno.
Marina Vicelja Matijašić, Istra i Bizant: neki povijesno-ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri, Rijeka: Matica hrvatska-Ogranak u Rijeci, 288.. // Povijesni prilozi. 37 (2009) , 28; 347-351 (prikaz, stručni).

13. Škreblin, Bruno.
Dubrovačka republika u spisima namjesnika bosanskog ejaleta i hercegovačkog sandžaka: s analitičkim inventarom bujuruldija (1643-1807) serije Acta Turcarum Državnog arhiva u Dubrovniku, Državni arhiv u Dubrovniku, Matica hrvatska – ogranak Dubrovnik, Istorijski arhiv Sarajevo, Kantonalni arhiv Travnik, Dubrovnik 2008., 280 str.. // Historijski zbornik. LXII (2008) , 2; 595-598 (prikaz, stručni).

14. Škreblin, Bruno.
Povijesni prilozi. Časopis Hrvatskog instituta za povijest, god. 22, br. 25., str. 366, Zagreb, 2003.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 22 (2004) ; 279-281 (prikaz, stručni).

15. Škreblin, Bruno.
Povijesni prilozi, god. 23., br. 26., 230. str., Zagreb 2004.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 22 (2004) ; 281-283 (prikaz, stručni).

16. Škreblin, Bruno.
Ante Juric: Gradovi, utvrde i sakralni spomenici uz Krku i Čikolu, Matica hrvatska Skradin, 2004., 322. str.. // Povijesni prilozi. Časopis Hrvatskog instituta za povijest. 24 (2004) , 28; 201-204 (prikaz, stručni).

17. Škreblin, Bruno.
Tomislav Raukar: Seljak i plemić hrvatskog srednjovjekovlja, Filozofski fakultet, Zagreb 2002. 64 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 21 (2003) ; 326-328 (prikaz, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Škreblin, Bruno.
Routes of commerce in Zagreb area in late medieval period // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Škreblin, Bruno.
Urbana elita zagrebačkog Gradeca u 15. i početkom 16. st. Primjeri nekolicine uglednih gradečkih građana // Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino - Urban Elites in Middle and Early Modern Age between the Alps, the Adriatic and the Pannonian Plain.
Ljubljana, 2011. 308-332 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Karbić, Marija; Škreblin, Bruno.
Grad na rijeci ili pored nje: srednjovjekovni Zagreb i rijeka Sava // Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18- 19. listopada 2013. / Ostajmer, Branko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015. 163-179 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Karbić, Marija; Škreblin, Bruno.
Grad na rijeci ili pored nje. Srednjovjekovni Zagreb i rijeka Sava // Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Rijeka Sava u povijesti”. Program skupa i sažeci izlaganja / Andrić, Stanko ; Ostajmer, Branko (ur.).
Slavonski Brod, 2013. 25-25 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Škreblin, Bruno.
Doprinos Nade Klaić u istraživanju zagrebačkog Gradeca // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

3. Bruno Škreblin.
Primjenjivanje trgovačkih povlastica kraljevskih gradova srednjovjekovne Slavonije u praksi na primjeru zagrebačkog Gradeca // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Škreblin, Bruno.
Vlasnici gradskih palača na srednjovjekovnom Gradecu // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Miljan, Suzana; Škreblin, Bruno.
Nijemci u Turopolju u razvijenom i kasnom srednjem vijeku // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Škreblin, Bruno.
Urbana elita zagrebačkog Gradeca (od sredine 14. do početka 16. stoljeća) / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 18.06. 2015., 271 str. Voditelj: Benyovsky Latin, Irena.