Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Martina Triplat Horvat
(317921)
Utorak 23. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Razumović, Ivan; Triplat Horvat, Martina.
Boškovićeva metoda izjednačenja // Ruđer Bošković i geoznanosti = Ruđer Bošković and the Geosciences / Lapaine, Miljenko (ur.).
Zagreb : Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Državna geodetska uprava, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2016. Str. 327-358.

2. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
Comparison of Bošković-Laplace's method with other methods of adjustment // Theories and applications in geomathematics / Geiger, János ; Pál-Molnár, Elemér ; Malvić, Tomislav (ur.).
Szeged : Geolitera, 2013. Str. 87-101.

3. Wirth, Lajos; Lapaine, Miljenko; Triplat Horvat, Martina.
Paulus Makó de Kerek-Gede (1723-1793) // Elementa Geometriae Practicae – Zemlyomirje – Uvod u praktičnu geometriju / zemljomjerstvo / Lapaine, Miljenko ; Marjanović, Dušan (ur.).
Zagreb : Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko geodetsko društvo, 2010. Str. 215-226.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Tutić, Dražen; Štanfel, Matjaž; Triplat Horvat, Martina.
Multi-Criteria Land Evaluation of Suitability for the Sport of Foot Orienteering: A Case Study of Croatia and Slovenia. // ISPRS International Journal of Geo-Information. 7 (2018) , 6; (članak, znanstveni).

2. Tutić, Dražen; Jogun, Tomislav; Kuveždić Divjak, Ana; Triplat Horvat, Martina.
World political map from OpenStreetMap data. // Journal of Maps. 13 (2017) , 1; 67-73 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Triplat Horvat, Martina; Viličić, Marina.
Dva pristupa analizi planimetrijske točnosti starih karata. // Geodetski list. 71 (94) (2017) , 1; 1-24 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

2. Triplat Horvat, Martina; Tutek, Željka; Lapaine, Miljenko.
Raspon deformacija u uspravnoj ekvidistantnoj konusnoj projekciji. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 70 (93) (2016) , 2; 139-160 (pregledni rad, znanstveni).

3. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
Determination of definitive standard parallels of normal aspect conic projections equidistant along meridians on an old map. // International Journal of Cartography. 1 (2015) , 1; 32-44 (članak, znanstveni).

4. Lapaine, Miljenko; Triplat Horvat, Martina.
Određivanje pravocrtnosti skupa točaka u ravnini. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68 (91) (2014) , 2; 105-122 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

5. Lapaine, Miljenko; Tutek, Željka; Triplat Horvat, Martina.
Točnost presjeka naprijed. // Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva. 68(91) (2014) , 3; 185-202 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Triplat Horvat, Martina; Tutić, Dražen; Čudina, Valentina.
Kartiranje urbanih područja u OpenStreetMapu na primjeru grada Novske. // Geodetski list. 72 (95) (2018) , 4; 293-309 (članak, stručni).

2. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
9. međunarodna radionica o digitalnom pristupu kartografskom nasljeđu. // Kartografija i geoinformacije : časopis Hrvatskoga kartografskog društva. 14 (2015) , 23; 126-127 (prikaz, ostalo).

3. Lapaine, Miljenko; Triplat Horvat, Martina.
Središta zakrivljenosti meridijana. // Ekscentar : časopis studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 17 (2014) ; 56-57 (stručni rad, stručni).

4. Novak Zelenika, Kristina; Triplat Horvat, Martina; Tutek, Željka.
4. kongres hrvatsko-mađarskih geomatematičara i 15. kongres mađarskih geomatematičara, Opatija, 23-25. svibnja 2012.. // Kartografija i geoinformacije : časopis Hrvatskoga kartografskog društva. 11 (2012) , 17; 104-105 (prikaz, stručni).

5. Rajaković, Marina; Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
Simpozij o uslužno orijentiranom kartiranju - SOMAP 2012. // Kartografija i geoinformacije : časopis Hrvatskoga kartografskog društva. 11 (2012) , 18; 168-172 (prikaz, ostalo).

6. Triplat Horvat, Martina.
2. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 6. savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Opatija, 25–27. studenoga 2010.. // Ekscentar : časopis studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 14 (2011) , 1; 21-21 (prikaz, ostalo).

7. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko; Tutić, Dražen.
Application of Bošković’s Geometric Adjustment Method on Five Meridian Degrees. // KoG : znanstveno-stručni časopis Hrvatskog društva za konstruktivnu geometriju i kompjutorsku grafiku. 15 (2011) ; 67-74 (članak, stručni).

8. Triplat Horvat, Martina.
1. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i Savjetovanje Kartografija i geoinformacije, Varaždin, 26–28. studenoga 2009.. // Kartografija i geoinformacije : časopis Hrvatskoga kartografskog društva. 8 (2009) , 12; 158-163 (prikaz, ostalo).

9. Triplat Horvat, Martina; Župan, Robert.
Prvo nacionalno znanstveno savjetovanje o geografskim imenima. // Kartografija i geoinformacije : časopis Hrvatskoga kartografskog društva. 8 (2009) , 12; 140-141 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko; Tutić, Dražen.
Problems in Standard Parallels Reconstruction // Conference proceedings 10th Jubilee Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage.
Corfu, Greece : ICA Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2015. 1-21 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Lapaine, Miljenko; Triplat Horvat, Martina.
Determination of Standard Parallels Based on Parameters of Normal Aspect Conical Projections // 5th International Conference on Cartography and GIS Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2 / Bandrova, Temenoujka ; Konecny, Milan (ur.).
Sofia, Bulgaria : Bulgarian Cartographic Association, 2014. 143-153 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
Determining the Map Projection of the Old Maps // 5th International Conference on Cartography and GIS Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2 / Bandrova, Temenoujka ; Konecny, Milan (ur.).
Sofia, Bulgaria : Bulgarian Cartographic Association, 2014. 119-129 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
Standard Parallels of Equidistant Conic Projections on Old Maps // Digital Approaches to Cartographic Heritage, 9th International Conference+Workshop / Zentai, László ; Irás, Krisztina ; Gede, Mátyás (ur.).
Budimpešta, Mađarska : ICA Commission Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2014. 102-116 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
Bošković-Laplace's and Related Methods of Adjustment // Conference book "Geomathematics as geoscience" / Malvić, Tomislav ; Geiger, János ; Cvetković, Marko (ur.).
Zagreb : Croatian Geological Society, 2012. 165-175 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
INSPIRE and Protected Sites - An Overview and Recommendations // Proceedings Vol. 2 4th International Conference on Cartography & GIS / Bandrova, Temenoujka ; Konecny, Milan ; Zhelezov, Georgi (ur.).
Albena, Bulgaria : Bulgarian Cartographic Association, 2012. 71-82 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Lapaine, Miljenko; Tutić, Dražen; Triplat Horvat, Martina.
Vizualizacija deformacija sadržanih u cilindričnim kartografskim projekcijama // Peti hrvatski kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, Zbornik radova / Medak, Damir ; Rezo, Milan ; Zrinjski, Mladen (ur.).
Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo, 2014. 155-164 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Tutić, Dražen; Štanfel, Matjaž; Kuveždić Divjak, Ana; Triplat Horvat, Martina.
Poles of Inaccessibility in Croatia // Abstracts - 20th Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics / Došlić, Tomislav ; Jurkin, Ema (ur.).
Zagreb : Croatian Society for Geometry and Graphics, 2017. 39-39 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko; Tutić, Dražen.
Problems in Standard Parallels Reconstruction // 10th Jubilee Conference on Digital Approaches to Cartographic Heritage.
2015. 14-14 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
Standard Parallels of Equidistant Conic Projections on Old Maps // Digital Approaches to Cartographic Heritage, 9th International Workshop, Budapest / Zentai, László ; Irás, Krisztina ; Gede, Mátyás (ur.).
Budapest, Hungary : International Cartographic Association Commission Digital Technologies in Cartographic Heritage, 2014. 9-10 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
Planimetric Accuracy Assessment of the Nuova carta geografica dello Stato Ecclesiastico // 10th Jubilee Cartography and Geoinformation International Conference, Program and Abstracts / Lapaine, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko kartografsko društvo, 2014. 40-40 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko.
Početna istraživanja o kartografskoj projekciji karte Nuova carta geografica dello Stato Ecclesiastico J. R. Boškovića i C. Mairea // 9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije / Lapaine, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko kartografsko društvo, 2013. 44-44 (predavanje,sažetak).

6. Tutić, Dražen; Lapaine, Miljenko; Triplat Horvat, Martina.
Area preserving generalization of the GSHHS data // Proceedings of the 25th International Cartographic Conference.
Paris : International Cartographic Association (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Triplat Horvat, Martina; Lapaine, Miljenko; Tutić, Dražen.
Application of Bošković Geometric Adjustment Method on Five Meridian Degrees // Abstracts − 15th Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Graphics Tuheljske Toplice, 2011 / Došlić, Tomislav ; Jurkin, Ema (ur.).
Zagreb : Croatian Society for Geometry and Graphics, 2011. 31-32 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

8. Triplat Horvat, Martina; Tutić, Dražen; Lapaine, Miljenko.
Primjena Boškovićeve geometrijske metode izjednačenja na devet meridijanskih stupnjeva // Program i sažetci - 3. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 7. savjetovanje Kartografija i geoinformacije / Lapaine, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko kartografsko društvo, 2011. 46-46 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

9. Triplat Horvat, Martina; Tutić, Dražen.
Slobodni programi za GIS i prostorne podatke // Program i sažetci - 2. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i savjetovanje Kartografija i geoinformacije / Lapaine, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko kartografsko društvo, 2010. 68-69 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

10. Triplat Horvat, Martina; Tutić, Dražen; Vučetić, Nada.
Duljine obalnih crta i površine većih hrvatskih otoka // Program i sažetci - 2. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i savjetovanje Kartografija i geoinformacije / Lapaine, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko kartografsko društvo, 2010. 70-71 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

11. Triplat Horvat, Martina; Tutić, Dražen; Lapaine, Miljenko.
Ruđer Bošković i njegov doprinos matematičkoj obradi mjerenih podataka // Program i sažetci - 1. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i savjetovanje Kartografija i geoinformacije / Lapaine, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko kartografsko društvo, 2009. 68-68 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Triplat Horvat, Martina.
Kartografska analiza karata Papinske Države J. R. Boškovića i Ch. Mairea / doktorska disertacija.
Zagreb : Geodetski fakultet, 11.7. 2014, 255 str. Voditelj: Lapaine, Miljenko.
 
  Druge vrste radova
 

1. Triplat Horvat, Martina.
11. godišnja skupština Hrvatskoga kartografskog društva, 2013. (prikaz).

2. Kljajić, Ivka; Lapaine, Miljenko; Triplat Horvat, Martina.
300. obljetnica rođenja Ruđera Josipa Boškovića, 2011. (izložba).

3. Lapaine, Miljenko; Triplat Horvat, Martina.
Međunarodna izložba karata, Pariz 2011, 2010. (poziv).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Čudina, Valentina.
Standardizacija modela urbanih područja u OpenStreetMapu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 22.09. 2017, 79 str. Voditelj: Tutić, Dražen.

2. Osojnički, Marina.
GIS arheoloških lokaliteta Hvara / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 16.06. 2017, 61 str. Voditelj: Vučetić, Nada.

3. Ciganović, Anita.
GIS u upravljanju zaštićenim područjima na primjeru Parka prirode Papuk / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Geodetski fakultet, 29.06. 2012, 87 str. Voditelj: Tutić, Dražen.

4. Crljenjak, Marina.
Određivanje duljine dijela obalne crte kopna Republike Hrvatske / diplomski rad.
Zagreb : Geodetski fakultet, 23. 09. 2011., 55 str. Voditelj: Vučetić, Nada.