crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Stipe Kljaić
(320281)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Kljaić, Stipe.
Nikada više Jugoslavija: intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje (1929.-1945.) .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017 (monografija).

2. Kljajić, Stipe; Veraja Fabijan.
Nikola Moscatello - „Uspomene“ u svjetlu dokumenata, doprinos povijesti katolicizma u Jugoslaviji (1922.-1946.) .
Rim : Papinski Hrvatski Zavod sv. jeronima i Crkva u Svijetu, 2014 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kljaić, Stipe.
World of Bogdan Radica's ideas: Agony of Europe or New Europe? // Attraktionen und Europa und sein Sudosten im langen 19. Jahrhundert / Heppner, Harald (ur.).
Berlin : Peter Lang, 2019. Str. 167-179.

2. Kljaić, Stipe.
"Krvavi zeman" – životi i sudbine intelektualaca iz Šibenika i njegove okolice nakon 1945. // Zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa: 950. godina spomena grada Šibenika / Kurelac, Iva (ur.).
Šibenik ; Zagreb : Muzeh Grada Šibenika ; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. Str. 399-417.

3. Kljaić, Stipe.
Emigrantski rad braće Oršanića u svjetlu hrvatskoga pitanja u Jugoslaviji (1951.-1968.) // Vukovar '91 - javni diskursi i pozicije moći / Živić, Dražen ; Cvikić, Sandra ; Bendra, Ivana (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2018. Str. 143-155.

4. Kljaić, Stipe; Bagarić, Petar.
Protunarodni biskup: režimski tisak o šibensku biskupu msgr. Ćirilu Baniću (1951.-1961.) // Zborniku o biskupu Ćirilu Baniću / Glasnović, Roko (ur.).
Šibenik : Biskupija Šibenska ; Gradksa knjižnica, 2016. Str. 347-362.

5. Kljaić, Stipe.
Apostles, Saints' Days, and Mass Mobilization: The Sacralization of Politics in the Ustasha State // The Utopia of Terror. Life and Death in Wartime Croatia / Rory Yoemans (ur.).
New York : Univeristy of Rochester Press, 2015. Str. 1-307.

6. Kljajić, Stipe.
Mletački katastar iz 1709. godine i suvremena toponomastika kao izvori za ekohistorijsku i sociodemografsku sliku Islama // Zapisi iz gornjih Ravnih kotara, etnološki, povijesni i muzeološki prilozi o Islamu Latinskom, Islamu, Kašiću i Podgradinu / Černelić, Milana ; Rajković Iveta, Marijeta (ur.).
Zagreb : FF Press, 2010. Str. 63-73.

7. Kljajić, Stipe.
Bibliografija Hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2005-2008) // Bibliografija Hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2005-2008) / Starčević, Irina ; Dugački, Vlatka ; Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2010. Str. 1-145.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kljaić, Stipe.
Postrevolucionarni konzervativizam političara i svećenika don Mihovila Pavlinovića. // Crkva u svijetu : CUS. 4 (2018) , 55; 627-646 (članak, znanstveni).

2. Kljaić, Stipe.
Nikola Moscatello u vrtlogu crkveno-državnih sporova i novih ideologija ustaštva i komunizma (1922.-1946.). // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 77 (2016) ; 159-180 (članak, znanstveni).

3. Kljajić, Stipe.
Zimmermannovi kritički ogledi o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i Europi u Drugom svjetskom ratu. // Bosna franciscana. 36 (2012) , 1; 73-87 (članak, znanstveni).

4. Kljajić, Stipe.
Intelektualni i društveni angažman Stjepana Zimmermanna između dva svjetska rata (1918-1941). // Časopis za suvremenu povijest. 43 (2011) , 2; 551-576 (pregledni rad, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kljaić, Stipe.
Summary of the book in English (Stipe Kljaić, Nikada više Jugoslavija: Intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje (1929. – 1945.) [Never more Yugoslavia: Croatian Intellectuals and the National Question, 1929-1945], (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017). // Review of Croatian history. 1 (2018) , 14; 403-405 (ostalo, ostalo).

2. Kljaić, Stipe.
Sofizam i kvadratura kruga - o knjizi "Bosna i Hercegovina budućnost završenog rata". // Status - magazin za političku kulturu i društvena pitanja. 16 (2013) ; 151-167 (komentar, ostalo).

3. Kljaić, Stipe.
Drago Roksandić u NIN-u i Danasu. // Migracijske i etničke teme. 28 (2012) , 2; 215-220 (prikaz, stručni).

4. Kljaić, Stipe.
Alan Labus, Politika i novine u NDH, Zagreb 2011.. // Časopis za suvremenu povijest. 43 (2011) , 3; 902-905 (prikaz, stručni).

5. Kljajić, Stipe.
Josip Glaurdić, The Hour of Europe - Western powers and the Breakup of Yugoslavia, (New Heaven and London, Yale University Press 2011), pp. 414.. // Review of Croatian history. 1 (2011) , 1; 345-353 (prikaz, stručni).

6. Kljajić, Stipe.
Miroslav Akmadža, Franjo Šeper - mudrošću protiv jednoumlja, Zagreb, Rijeka 2009.. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 1; 247-250 (prikaz, stručni).

7. Kljajić, Stipe.
Nada Kisić Kolanović, Muslimani i hrvatski nacionalizam 1941.-1945., Zagreb 2009.. // Časopis za suvremenu povijest. 42 (2010) , 1; 265-268 (prikaz, stručni).

8. Kljajić, Stipe.
Zdravka Jelaska-Marijan, Grad i ljudi: Split 1918.-1941., Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009.,. // Historijski zbornik. 63 (2010) , 2; 351-353 (prikaz, stručni).

9. Kljajić, Stipe.
Od Staljina ka Sartru. Formiranje jugoslavenske inteligencije na evropskim univerzitetima 1945-1958, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2008.. // Historijski zbornik. 63 (2010) , 2; 593-602 (prikaz, stručni).

10. Kljaić, Stipe.
Ekonomska i ekohistorija. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 4., vol IV., Zagreb 2008.. // Historijski zbornik. 62 (2009) , 2; 634-637 (prikaz, stručni).

11. Kljajić, Stipe.
Darko Bekić, Vojin Bakić, Biografija ili kratka povijest kiposlavije, Zagreb 2007.. // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 3; 870-872 (prikaz, stručni).

12. Kljajić, Stipe.
Miroslav Akmadža (ur.), Crkva i država, dopisivanje i razgovori između predstavnika Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji, sv. I. 1945.-1952., Slavonski Brod, Zagreb 2008.. // Historijski zbornik. 62 (2009) , 2; 563-566 (prikaz, stručni).
Vrh
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Kljaić, Stipe.
Savić Marković Štedimlija o podrijetlu srpskog komunizma i partizanskog pokreta. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. (2019).

2. Kljaić, Stipe.
A Review of Historical Publications Published by Matrix Croatica (Matica Hrvatska) From 1918 to 1996. // Review of Croatian history. (2019).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kljajić, Stipe.
Nikada više Jugoslavija! - jugoslavenstvo u vizijama hrvatskih nacionalističkih intelektualaca (1929.-1945.) // Intelektualci i rat 1939.-1947. Zbornik radova s Desničinih susreta 2011. / Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.).
Zagreb : Plejada, 2012. 183-199 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kljajić, Stipe.
Vodice između "križa" i "zvijezde" // Disidenstvo u suvremenoj povijesti / Kisić Kolanović, Nada ; Radelić, Zdenko ; Spehnjak, Katarina (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2010. 223-241 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Kljajić, Stipe.
Historiografija o povijesnom identitetu Bosne i Hercegovine 60-ih i 70-ih godina 20.st. // Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena, Zbornik radova sa znanstevnog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011. / Agičić, Damir ; Janković, Branimir (ur.).
Zagreb : FF press, 2012. 241-261 (predavanje,objavljeni rad).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kljaić, Stipe.
Emigrantski rad braće Oršanića u svjetu hrvatskog pitanja u Jugosalviji (1951.-1968.) // Vukovar '91 - javni diskursi i pozicije moći / Živić, Dražen (ur.).
Vukovar : Institut za društvena istraživanja ; Matica hrvatska u Vukovaru, 2018. 143-155 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

2. Kljaić, Stipe.
The World of Bogdan Radica's ideas: Agony of Europe or New Life of Europe? // .
(predavanje,sažetak).

3. Kljajić, Stipe.
Intelektualna povijest - Hrvatski intelektualci u vremenu velikih ideologja (1918-1945) // 2. Ljubljansko-zagrebški doktorski seminar / Sašo Jerše (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, 2013. 16-17 (predavanje,sažetak).

4. Kljajić, Stipe.
Jugoslavenstvo u vizijama hrvatske desne inteligencije od 1930-ih do 1945. // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kljaić, Stipe.
Hrvatska inteligencija u žrvnju revolucionarnog terora (1941.-1948.) // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

2. Kljaić, Stipe.
Povijesna izdanja Matice Hrvatske od 1918. do 2008. godine // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Kljaić, Stipe.
Bogdan Radica o Krleži i krležijanstvu // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Kljaić, Stipe.
Pozadina objave hrvatskog izdanja knjige prof. Iva Banca "Nacionalno pitanje u Jugoslaviji" godine 1988. // .
(poster,neobjavljeni rad).

5. Kljaić, Stipe.
Hrvatska pravoslavna crkva i hrvatski nacionalizam // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Kljaić, Stipe.
Zbirka hrvatskog političkog emigranta Bogdana Radice // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Kljaić, Stipe.
O izvorima za povijest hrvatske političke emigracije (1945.-1990.), predstavljanje projekta Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Kljaić, Stipe.
Intelektualizacija rata: četnički i partizanski pokret u kulturnom životu Nezavisne Države Hrvatske // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Kljajić, Stipe.
Poslije Tita, Tudjman i Ćosić: konzervativizam protiv socijalističke revolucije // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

10. Kljajić, Stipe.
Ustaštvo kao politička religija // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

11. Kljajić, Stipe; Bagarić, Petar.
Režimski tisak o biskupu Baniću // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Kljajić, Stipe.
Povijest soli u Mletačkoj Dalmaciji u ranom novom vijeku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Kljaić, Stipe.
Intelektualci i hrvatski nacionalizam (1929.-1945.) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 01.06. 2015, 391 str. Voditelj: Banac, Ivo.
Vrh
 
  Diplomski radovi
 

1. Kljaić, Stipe.
Sol i ljudi na ranonovjekovnom Jadranu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26.10. 2007, 50 str. Voditelj: Roksandić, Drago.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Kljaić, Stipe.
Milovan Djilas Collection, 2019. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

2. Kljaić, Stipe.
Mihajlo Mihajlov Collection, 2019. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

3. Kljaić, Stipe.
Dinko Tomašić Collection, 2019. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

4. Kljaić, Stipe.
Rusko Matulić Collection, 2019. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

5. Kljaić, Stipe.
Bogdan Radica o Miroslavu Krleži, 2018. (popularan rad).

6. Kljaić, Stipe.
Jugoslavija - radio emisija Hrvatskog radija 3 29.11. 2018. u povodu 100. godina stvaraja jugoslavenske države, 2018. (popularan rad). URL link to work

7. Kljaić, Stipe.
Milivoj Magdić i njegova kritika velikih ideologija 20. stoljeća, 2018. (popularan rad).

8. Kljaić, Stipe.
Hrvatski katolički intelektualci međuratnog razfdoblja ostavili su enormu baštinu, ali potpuno zanemarenu, 2018. (popularan rad). URL link to work

9. Kljaić, Stipe.
Ne vjerujem u "kraj povijesti", ali nakon Vukovara i Dubrovnika nova Jugoslavija nije moguća, 2018. (popularan rad).

10. Kljaić, Stipe.
"U Hrvatskoj se od ’90-ih krivnja za rat prebacuje na četničko velikosrpstvo, čime se suptilno želi sačuvati titoizam", 2018. (popularan rad). URL link to work

11. Kljaić, Stipe.
Maltretiranje hrvatske javnosti Drugim svjetskim ratom i dijalektikom ustase-partizani, 2018. (popularan rad). URL link to work

12. Kljaić, Stipe.
Frane Franić Collection, 2018. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

13. Kljaić, Stipe.
Edvard Kocbek Collection, 2018. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

14. Kljaić, Stipe.
Edvard Kocbek Collection, 2018. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

15. Kljaić, Stipe.
Živko Kustić Collection, 2018. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

16. Kljaić, Stipe.
Smiljana Rendić Collection, 2018. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

17. Kljaić, Stipe.
Pavao Tijan Collection, 2018. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

18. Kljaić, Stipe.
Jozo Kljaković Émigré Collection, 2018. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

19. Kljaić, Stipe.
Commission on Religious Matters of the Vinkovci Municipal Assembly (1963-1993), 2018. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

20. Kljaić, Stipe.
D-fond zabranjene literature (1945. – 1991.), 2018. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

21. Kljaić, Stipe; Banac, Ivo, Letica Mihovil.
U povodu izlaska knjige "Nikada više Jugoslavija" radio emisija "Kozmos i etos" s temom "Intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje", 2018. (audio/video zapis). URL link to work

22. Kljaić, Stipe.
Savić Marković Štedimlija, 2017. (enciklopedijska natuknica).

23. Kljaić, Stipe.
Milivoj Magdić, 2017. (popularan rad).

24. Kljaić, Stipe.
Ivo Pilar i Bosna i Hercegovina, 2017. (popularan rad).

25. Kljaić, Stipe.
Podplješivica u 20. stoljeću, 2017. (popularan rad).

26. Kljaić, Stipe.
Projekt Courage - povezivanje zbirki kulturne opozcije i hrvatske emigrantske zbirke, 2017. (popularan rad).

27. Kljaić, Stipe.
Dr. sc. Stipe Kljaić o Filipu Lukasu, eliti formiranoj u komunizmu, Tuđmanovoj pomirbi, povijesnom revizionizmu…, 2017. (popularan rad). URL link to work

28. Kljaić, Stipe.
"Povjesničar Stipe Kljaić: Zabrane i diktati, bez slušanja javnosti, ne jačaju nego slabe državu“, 2017. (popularan rad). URL link to work

29. Kljaić, Stipe.
Rasprava Višeslave Aralice, Filipa Hameršaka i Stipe Kljaića o Filipu Lukasu, 2017. (popularan rad). URL link to work

30. Kljaić, Stipe.
Vinko Nikolić Collection, 2017. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

31. Kljaić, Stipe.
Nikola Čolak Collection, 2017. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

32. Kljaić, Stipe.
Ante Ciliga Collection, 2017. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

33. Kljaić, Stipe.
Miroslav Brandt Papers, 2017. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

34. Mihaljević, Josip; Kljaić, Stipe.
Tko je bio Bogdan Radica?, 2017. (radijska emisija). URL link to work

35. Stipe Kljaić.
Bogdan Radica Collection, 2017. (enciklopedijska natuknica). URL link to work

36. Kljaić, Stipe.
Izvori za povijest hrvatske emigracije, 2016. (popularan rad).

37. Kljaić, Stipe.
Jugoslavenski totalitarizam - potisnuta kolektivna trauma, 2016. (popularan rad).

38. Kljaić, Stipe.
"Makanec je htio liberalnu Hrvatsku, a Barišić je bio marksist", 2016. (popularan rad).

39. Kljaić, Stipe.
Louis Adamić, 2015. (popularan rad).

40. Kljaić, Stipe.
Hrvatska sekcija Komunističke parije SAD-a, 2015. (popularan rad).

41. Kljaić, Stipe.
Nikola Moscatello i njegovi memoari, 2015. (popularan rad).

42. Kljaić, Stipe.
O životu i djelu Nikole Moscatella, 2015. (popularan rad). URL link to work

43. Kljaić, Stipe.
Ekspertno mišljenje o djelovanju Ćirila Kotnika u Rimu za vrijeme Drugog svjetskog rata, 2013. (ekspertiza).

44. Kljaić, Stipe.
Stjepan Lojen, 2010. (popularan rad).

45. Kljaić, Stipe.
Radovan Latković, 2010. (popularan rad).

46. Kljaić, Stipe.
Ivan Krznarić, 2010. (popularan rad).
Vrh
 
upomoc
foot_4