Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Danijela Doblanović
(323962)
Utorak 15. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Doblanović, Danijela; Mogorović Crljenko, Marija.
Matična knjiga krštenih Umaga (1483. - 1643.) .
PAZIN : Državni arhiv u Pazinu, 2019 (monografija).

2. Jašo, Marta; Doblanović Šuran, Danijela.
Matična knjiga krštenih Župe Dolina kod Trsta (1605. - 1617.) .
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2019 (ostalo).

3. Doblanović, Danijela.
Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća .
Zagreb : Srednja Europa, 2017 (monografija).

4. Botica, Ivan; Doblanović, Danijela; Jašo, Marta.
Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini .
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2016 (kritička objava povijesnih izvora).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Doblanović, Danijela.
„Osobna imena u Istri od druge polovice 15. do početka 19. stoljeća“ // Religio, fides, superstitiones…: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2017. Str. 213-237.

2. Doblanović, Danijela.
Stanovništvo Istre u ranome novom vijeku s aspekta dinamika demografskog ponašanja // Istra u novom vijeku / Istria in the Modern Period / Bradara, Tatjana (ur.).
Pula : Arheološki muzej Istre, 2017. Str. 163-188.

3. Doblanović Šuran Danijela; Braić, Gabriela; Flego, Mirjan; Salihović, Davor; Zuprić, Monika.
Kretanje i uzroci smrtnosti u deset istarskih župa u razdoblju od 1910. do 1923. // Istra u Velikom ratu. Glad, bolesti, smrt / L'Istria nella Grande guerra. Fame, malattie, morte / Istra v Veliki vojni. Glad, bolezni, smrt / Svoljšak, Petra (ur.).
Koper : Humanistično društvo Histria, 2017. Str. 55-84.

4. Doblanović, Danijela.
Istarski seljaci // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru / Ćoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 146-153.

5. Doblanović, Danijela.
Od istarskog feuda do duždevskog stola: meso i druge namirnice životinjskog podrijetla (kraj 16. i početak 17. stoljeća) // Animalia, bestiae, ferrae…: O životinjama u povijesti na jadranskom prostoru / Mogorović Crljenko, Marija i Uljančić Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2015. Str. 136-142.

6. Doblanović, Danijela.
Pokušaj rekonstrukcije socijalne topografije kaštela Svetvinčenat u 18. st. // Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 5. Istarski povijesni biennale / Mogorović Crljenko, Marija i Uljančić Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zavičajni muzej Poreštine, 2013. Str. 133-146.

7. Doblanović, Danijela.
Svetvinčenat kroz matične knjige umrlih (1791. – 1841.) // Bertošin zbornik II, Zbornik u čast Miroslava Bertoše / Jurković, Ivan (ur.).
Pula - Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 535-559.

8. Doblanović, Danijela.
Promišljanja o vodovodnim perspektivama Istre / Considerazioni sulle prospettive idriche dell'Istria // Na izvorima Istarskog vodovoda / Krmac, Dean (ur.).
Buzet : Istarska kulturna agencija, Pula/Agenzia culturale istriana, Pola, 2013. Str. 45-53.

9. Doblanović, Danijela.
Planovi i realizacija melioracije močvarnih područja i početak izgradnje Istarskog vodovoda // Na izvorima Istarskog vodovoda / Sulle fonti dell'Acquedotto istriano / Krmac, Dean (ur.).
Buzet : Istarska kulturna agencija, Pula/Agenzia culturale istriana, Pola, 2013. Str. 57-67.

10. Doblanović, Danijela.
Razvoj i realizacija sustava Istarskog vodovoda (1930. - 1945.) // Na izvorima Istarskog vodovoda / Sulle fonti dell'Acquedotto istriano / Krmac, Dean (ur.).
Buzet : Istarska kulturna agencija, Pula/Agenzia culturale istriana, Pola, 2013.. Str. 69-79.

11. Doblanović, Danijela.
Iz arhiva Istarskog vodovoda. Planovi, nacrti, fotografije i filmovi // Na izvorima Istarskog vodovoda / Sulle fonti dell'Acquedotto istriano / Krmac, Dean (ur.).
Buzet : Istarska kulturna agencija, Pula/Agenzia culturale istriana, Pola, 2013.. Str. 103-109.

12. Doblanović, Danijela.
Izvori za demografsku povijest u Državnom arhivu u Pazinu – poseban osvrt na popis stanovništva za Općinu Buje iz 1867. godine // Prvi moderni popis stanovništva u Istri, Il primo censimento demografico moderno in Istria, Prvi moderni popis prebivalstva v Istri / Kalc, Aleksej (ur.).
Koper : Humanistično društvo Histria, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2012. Str. 275-294.

13. Doblanović, Danijela.
Kruh od kukuruznih oklasaka - glad i kriza smrtnosti u Pazinskoj knežiji 1810. godine // Cerealia, oleum, vinum…: Kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru - Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 3. Istarski povijesni biennale / Mogorović Crljenko, Marija i Uljančić Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zavičajni muzej Poreštine, 2009. Str. 189-198.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Doblanović, Danijela; Mogorović Crljenko, Marija.
Kumovi na krštenju i svjdeoci na vjenčanju u Istri od 15. do 17. stoljeća. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 56 (2018) , 2; 413-435 (članak, znanstveni).

2. Doblanović, Danijela; Mogorović Crljenko, Marija.
Godparents and Marriage Witnesses in Istria from the Fifteenth to the Seventeenth Century. // Dubrovnik annals. 21 (2017) ; 9-29 (članak, znanstveni).

3. Mogorović Crljenko, Marija; Doblanović, Danijela.
Stanovništvo Rovinja prema najstarijoj matičnoj knjizi vjenčanih (1564. - 1640). // Povijesni prilozi. 49 (2015) , 49; 239-274 (članak, znanstveni).

4. Doblanović, Danijela.
Giochi sotto il Cason del Carbon : Nedopuštene ljubavne igre na Momjanštini krajem 17. stoljeća. // Povijesni prilozi. 47 (2014) ; 63-78 (članak, znanstveni).

5. Doblanović, Danijela.
l'influenza del grande freddo sugli andamenti demografici: Villa di Rovigno in Istria nel primo Settecento (1700-1730). // Vjesnik Istarskog arhiva. 21 (2014) ; 151-163 (članak, znanstveni).

6. Doblanović, Danijela.
Crtice o stanovništvu Lindara na kraju 16. i u prvoj polovici 17. stoljeća. // Vjesnik Istarskog arhiva. 20 (2013) ; 23-38 (članak, znanstveni).

7. Doblanović, Danijela.
Sezonska kretanja začeća/rođenja župe Svetvinčenat u 18. stoljeću. // Povijesni prilozi. 43 (2012) , 43; 217-233 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Doblanović, Danijela.
Feudalna uprava Svetvinčenat (Giurisdizzione feudale di San Vincenti) 1687/1815 [1816/1817.1834-1838]: sumarno-analitički inventar. // Vjesnik Istarskog arhiva. 14-16 (2009) , 2007-2009; 105-183 (članak, stručni).

2. Vlahov, Dražen; Jelinčić, Jakov; Doblanović, Danijela.
Uvod. // Vjesnik Istarskog arhiva. 11-13 (2008) , 2004-2006; 11-28 (pregledni rad, ostalo).