crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Benedikt Perak
(324151)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Perak, Benedikt.
Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: Ontological eggs and chickens // Metaphor and Metonymy in the Digital Age: Theory and methods for building repositories of figurative language / Bolognesi, Marianna ; Brdar, Mario ; Despot, Kristina (ur.).
Amsterdam, Netherlands : John Benjamins Publishing Company, 2019. Str. 225-252. URL link to work

2. Despot, Kristina; Tonković, Mirjana; Essert, Mario; Brdar, Mario; Perak, Benedikt; Ostroški Anić, Ana; Nahod, Bruno; Pandžić, Ivan.
MetaNet.HR: Croatian metaphor repository // Metaphor and Metonymy in the Digital Age: Theory and methods for building repositories of figurative language / Bolognesi, Marianna ; Brdar, Mario ; Despot, Kristina (ur.).
Amsterdam, Netherlands : John Benjamins Publishing Company, 2019. Str. 123-146. URL link to work

3. Perak, Benedikt.
The role of the metonymy and metaphor in the conceptualization of NATION. An emergent ontological analysis of syntactic-semantic constructions. // Metaphors in the Discourse of the National / Šarić, Ljiljana ; Milan Stanojević, Mateuzs (ur.).
Amsterdam : John Benjamins, 2019. Str. 227-258. prilozen text radaURL link to work

4. Perak, Benedikt.
An ontological and constructional approach to the discourse analysis of commemorative speeches in Croatia // Framing the Nation and Collective Identities Political Rituals and Cultural Memory of the Twentieth-Century Traumas in Croatia, 1st Edition / Pavlaković, Vjeran ; Pauković, Davor (ur.).
New York, NY : Routledge, 2019. Str. 63-100. prilozen text rada

5. Perak, Benedikt.
The role of metonymy in the constructionist approach to the conceptualization of emotions // Conceptual Metonymy. Methodological, theoretical, and descriptive issues / Blanco-Carrión, Olga ; Barcelona, Antonio ; Pannain, Rossella (ur.).
Amsterdam, The Netherlands : John Benjamins Publishing Company, 2018. Str. 205-236.

6. Pavlaković, Vjeran; Benedikt, Perak.
How Does This Monument Make You Feel? Measuring Emotional Responses to War Memorials in Croatia // The Twentieth Century in European Memory / Sindbæk Andersen, Tea ; Törnquist-Plewa, Barbara (ur.).
Nijhoff : Brill, 2017. Str. 268-304. prilozen text radaURL link to work

7. Perak, Benedikt.
Conceptualisation of the Emotion Terms: Structuring, Categorisation, Metonymic and Metaphoric Processes within Multi-layered Graph Representation of the Syntactic and Semantic Analysis of Corpus Data // Cognitive Modelling in Language and Discourse across Cultures / Baicchi, Annalisa ; Pinelli, Erica (ur.).
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017. Str. 299-319. prilozen text radaURL link to work

8. Perak, Benedikt; Puljar D'Alessio, Sanja.
Kultura kao emergentno svojstvo otjelovljene spoznaje // Avanture kulture : kulturalni studiji u lokalnom kontekstu / Fanuko, Nenad i Puljar D'Alessio, Sanja (ur.).
Zagreb : Jesenski i Turk, 2013. Str. 77-108. URL link to work
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Gračanin, Asmir; Gunjača, Vesna; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor; Bajšanski, Igor; Perak, Benedikt.
Struktura usredotočene svjesnosti i njezina povezanost s crtama ličnosti i emocionalnim reagiranjem. // Psihologijske teme. 26 (2017) , 3; 675-700 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

2. Đonlić, Veno; Berčić, Boran; Perak, Benedikt; Smojver Ažić; Sanja, Takšić, Vladimir.
Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja. // Filozofska istraživanja. 35 (2015) , 3; 493-508 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

3. Perak, Benedikt.
Tematske i agentivne konstrukcije straha izvedene iz opojmljivanja unutarmjesnoga prostornog odnosa kodiranog prijedlogom u. // Poznańskie Studia Slawistyczne. 9 (2015) ; 329-348 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

4. Perak, Benedikt.
The role of Embodied Cognition in Conceptualization of the Emotional Categories. // Context, Review for Comparative Literature and Cultural Research. 9 (2011) ; 193-1-212-20 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

5. Perak, Benedikt.
Prema kognitivnoznanstvenom shvaćanju iskustva svetoga. // Filozofska istraživanja. 30 (2010) , 1/2; 237-267 (članak, znanstveni). URL link to work

6. Perak, Benedikt; Berlot, Sanja.
Mišljenje i stavovi studenata filozofskog fakulteta Sveučiliša u Rijeci o izbornom programu Yoge u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. // ERS – informativno stručno glasilo udruge kineziologa grada Rijeke. 1 (2007) ; 1-2 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Grgurić, Diana; Perak, Benedikt.
Tekstovi popularnih pjesama u konstrukciji nacionalnog sjećanja. // Fluminensia. (2019).

2. Perak, Benedikt.
Developing the ontological model for research and representation of Commemoration Speeches in Croatia using a graph property database. // Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage (edited by Marijana Tomić, Nives Tomašević and Mirna Willer ; Cambridge University Press. (2019). prilozen text rada

3. Perak, Benedikt; Ban Kirigin, Tajana.
Identifying Semantic Domains Using Syntactic Logical Connectives: from corpus to conceptualization. // Computational linguistics. (2019).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Perak, Benedikt.
Emocije u korpusima: Konstrukcijska gramatika i graf metode analize izražavanja emotivnih kategorija // Zagrebačka slavistička škola - 48. hrvatski seminar za strane slaviste / Pišković, Tatjana (ur.).
Dubrovnik, Hrvatska, 2019. 1-2 (plenarno predavanje,sažetak). prilozen text rada

2. Perak, Benedikt.
Korpusno istraživanje sintaktičko-semantičkih struktura emocionalnih kategorija // STRUČNO I ZNANSTVENO SAVJETOVANJE ZA LEKTORE HRVATSKOGA KAO INOGA JEZIKA.
Zagreb, 2019. 1-1 (plenarno predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Perak, Benedikt.
Stvaranje i analiza korpusa parlamentarnih debata // 4. simpozij SCIMETH: Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju.
Rijeka, Hrvatska, 2019. 1-2 (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak).

4. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Perak, Benedikt.
Metaphor repositories and cross-linguistic comparison: ontological eggs and chickens. Simpozij Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges. Zagreb, Hrvatska. // Building Figurative Language Repositories: Methods, Risks, and Challenges. Zagreb, Hrvatska..
1-2 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

5. Perak, Benedikt; Smokrović Ana.
Komparativni pregled religijskog opojmljavanja seksualnosti // .
(plenarno predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Perak, Benedikt; Damčević, Katarina; Milošević, Jana.
O sranju i drugim neprimjerenim stvarima: Kognitivno-lingvistička analiza psovki u hrvatskome. // JEZIK I NJEGOVI UČINCI. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 4. do 6. svibnja 2017. godine u Rijeci / D.Stolac, A. Vlastelić (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2018. 245-270 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

2. Perak, Benedikt; Rodik, Filip.
Building a corpus of the Croatian parliamentary debates using UDPipe open source NLP tools and Neo4j graph database for creation of social ontology model, text classification and extraction of semantic information // Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities 2018 / Darja Fišer, Andrej Pančur (ur.).
Ljubljana, Slovenia : Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, 2018. 2016-220 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

3. Perak, Benedikt.
Razlike metonimijskog i metaforičkog opojmljavanja kategorija straha i ljubomore // Zbornik radova Riječki filološki dani 2012. Proceedings of the Conference Riječki filološki dani 2012. / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014. 595-612 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

4. Načinović, Lucia; Perak, Benedikt; Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda.
Identifying Fear Related Content in Croatian Texts // Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, zvezek C = Proceedings of the Eighth Language Technologies Conference, October 8th-12th, 2012, Ljubljana, Slovenia : proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, volume C / Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros (ur.).
Ljubljana : Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, 2012. 153-156 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

5. Perak, Benedikt.
Jezično opojmljivanje iskustva svetog. Doprinosi kognitivne lingvistike kognitivnim znanostima o religiji. // Suvremena znanost i vjera / Primorac, Zoran (ur.).
Mostar : Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2011. 241-272 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Perak, Benedikt.
EuroParliament Corpus Analysis // .
(sažetak). URL link to work

2. Medved, Damir; Perak, Benedikt.
Building a conversation module for the Museum Assistant // XXXIII. međunarodni znanstveni skup 33rd International Conference 16.–18. svibnja 2019. / 16th–18th May 2019 Rijeka, Hrvatska / Rijeka, Croatia ZNAČENJE U JEZIKU – OD INDIVIDUALNOGA DO KOLEKTIVNOGA MEANING IN LANGUAGE – FROM INDIVIDUAL TO COLLECTIVE / Matešić, Mihaela ; Nigoević, Magdalena (ur.).
Rijeka, Hrvatska : Srednja Europa Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku 65-65 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

3. Perak, Benedikt.
Application of the graph algorithms for the semantic-syntactic construction analysis // E-rječnici i e-leksikografija E-dictionaries and E-lexicography.
1-2 (poster,međunarodna recenzija,sažetak). URL link to work

4. Perak, Benedikt; Vanni D'Alessio.
Rijeka in Flux Project Potentials // 5th Croatian ICARUS Days & ICARUS Convention #23.
1-2 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

5. Perak, Benedikt; Ban Kirigin, Tajana.
Corpus-based Approach to the Extraction of the Emotional Concepts and Their Ontological Relations Using the Natural Language Logic Operators // Book of Abstracts.
57-58 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

6. Perak, Benedikt.
Developing a complex system model for research and representation of Commemoration Speeches in Croatia using a graph property database // Digital Humanities: Empowering Visibility of Croatian Cultural Heritage.
20-22 (predavanje,međunarodna recenzija,znanstveni). prilozen text rada

7. Perak, Benedikt.
The role of metaphor and metonymy in the construction social identities in Croatia. A corpus based study of the concept NATION in Croatian // Metaphors in the Discourse of the National University of Oslo, ILOS 2016.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Perak, Benedikt.
Emergent structures in the ontological model of the lexical concepts and constructions // RaAM Specialized Seminar "Ecological Cognition" University of Southern Denmark, May 17-19 2017 / Thomas Wiben Jensen, Anders Hougaard, Astrid Jensen, Linda Greve (ur.).
Southern Danmar University, 2017. 47-47 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

9. Perak, Benedikt.
Emergence of Social Reality in the Ontological model of the Lexical Concepts and Constructions. // John Searle Symposium.
Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka, 2017. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

10. Perak, Benedikt.
Pojmovne mreže leksema neugodnih i nepobuđenih emocija. Usporedba pojmova tuga, jad, žalost, depresija i sjeta u koordiniranoj konstrukciji // Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci / Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.).
Zagreb, Hrvatska : Srednja Europa, 2017. 297-317 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

11. Perak, Benedikt.
Metonymy as a profiling function of mereological relations: Describing the Emotion processes in the ontological model of lexical concepts and constructions // Third International Symposium on Figurative Thought and Language. Book of Abstracts / Mario Brdar (ur.).
Osijek, Hrvatska : Faculty of Humanities and Social Sciences. University of Osijek, 2017. 79-79 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Perak, Benedikt; Antunović, Arijana.
Pojmovne mreže bliskih sinonima tuga, depresija, jad, žalost i sjeta u hrvatskome // XXX. međunarodni znanstveni skup Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja : knjiga sažetaka = 30th Internationa scientific conference Language in research and teaching : abstracts / Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.).
Rijeka : Srednja Europa, 2017. 66-67 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Perak, Benedikt; Damčević, Katarina; Milošević, Jana.
O majci, bogu i drugim dragim stvarima: Kognitivno-lingvistička analiza psovki u hrvatskome i engleskome // JEZIK I NJEGOVI UČINCI XXXI. međunarodni znanstveni skup 4. – 6. svibnja 2017. Rijeka, Hrvatska / Stolac Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.).
Rijeka : Srednja Europa Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2017. 75-75 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

14. Perak, Benedikt.
Standardization of the semantic domain(s) description using ontological and constructivist approach // CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike / CLARC 2016: Perspectives on Language Planning and Policies.
125-126 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

15. Perak, Benedikt.
Structural comparison of the linguistic networks of emotion conceptualization // Cultural Linguistics.
Prato, 2016. 36-37 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

16. Perak, Benedikt; Damčević, Katarina.
Ontological model of the emotion lexical concepts and constructions: from data to knowledge based visualization. // Visual Digital Humanities: Representing and Interpreting Humanities Data.
Tartu, Estonia, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak). prilozen text rada

17. Štrkalj Despot, Kristina; Perak, Benedikt.
The Role of Metaphor in Understanding Terrorism (Based on the Analysis of the Croatian Web Corpus) // RaAM 11: Metaphor in the Arts, in Media and Communication.
2016. 77-78 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Perak, Benedikt.
Discourse and commemorations // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

19. Perak, Benedikt.
Izražavanje emocija, od biologije do kulture // .
(pozvano predavanje,sažetak).

20. Perak, Benedikt.
Conceptualization of the emotion terms: Structuring metaphoric processes within multi-layered representation of the syntactic and semantic analysis of corpus data. // 1st CONFERENCE OF THE CENTER FOR LANGUAGE RESEARCH. University of Rijeka 2015.
Rijeka : Filozofski fakultet u RIjeci (predavanje,sažetak,znanstveni).

21. Perak, Benedikt.
Usporedba korpusnog pristupa i upitničkog GRID modela u sintaktičko-semantičkoj analizi opojmljivanja emocija // METODOLOGIJA I PRIMJENA LINGVISTIČKIH ISTRAŽIVANJA APPLIED LINGUISTIC RESEARCH AND METHODOLOGY / Cergol Kovačević, Kristina ; Udier, Sanda (ur.).
Zadar : HDPL / CALS, 2015. 74-74 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

22. Perak, Benedikt.
Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Profiling the cultural Models and affective experience in the discourse of Commemorative Speeches. // Memories and Identities in Central and Eastern Europe, Dublin 2015.
Dublin : The Department of Russian and Slavonic Studies, the Center for European Studies, the Trinity Long Room Hub, and the Irish Association for Russian, Central and East European Studies, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Perak, Benedikt.
What can cognitive grammar tell us about emotions. A constructional model of emotion conceptualization: Emergent Constructional Model of fear, anger, shame, jealousy // ISRE 2015 Geneva. Conference of the International Society for Research on Emotion. Book of Abstracts. / Beaty, A. et al. (ur.).
Geneva : ISRE (International Society for the Research of Emotions), 2015. 232-232 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

24. Perak, Benedikt.
Complementing corpus based analysis of the conceptualization of emotion terms with the GRID method Mapping the componential features of fear, disgust, shame and love on the emergent constructional model in Croatian // The 13th International Cognitive Linguistics Conference (ICLC-13) Newcastle, England..
Newcastle, Engleska : Northumbria University, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). URL link to work

25. Perak, Benedikt.
Conceptualization of the emotion terms: Structuring metaphoric processes within multi- layered representation of the syntactic and semantic analysis of corpus data. // 2nd International Symposium on Figurative Thought and Language. Pavia, Italia / Annalisa Baicchi (ur.).
Pavia : University of Pavia, 2015. 47-47 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak). URL link to work

26. Đonlić, Veno; Berčić, Boran; Smojver-Ažić; Sanja; Benedikt Perak; Takšić, Vladimir.
Multidisciplinarno poimanje tjelesnog vježbanja // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak). prilozen text radaURL link to work

27. Perak, Benedikt.
3 D ekstenzije // RiScience 2013, University of Rijeka.
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

28. Benedikt Perak.
Structuring and (Re)creating the Affective value of Emotional Categories. A corpus study of Embodied Metonymic and Metaporic constructions of FEAR // Conference on Cognitive Modules & Interfaces. SISSA, Trieste 2012. Book of Abstracts.
Trieste : SISSA (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Perak, Benedikt.
Consciousness: from experience to language and back // Being Consciousness From Knowledge and Knowing to Consciousness.
(predavanje,sažetak).

30. Perak, Benedikt.
Corpus-based study of the conceptualization of emotion: metonymic and metaphoric constructions as a cognitive means of (re)creating the affective value of emotional categories in the discourse and culture. // Emotion, language and cognition.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

31. Perak, Benedikt.
Cultural Aspects of Conceptualization and Communication of the Religious Experience. The Cognitive Constraints on the Construal of Meaning and Cultural Selection of Religious Representations // .
(međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Perak, Benedikt; Radošević, Petra.
The ArtVision+ platform: Matchmaking for Artistic Collaboration // 5th Croatian ICARUS Days & ICARUS Convention #23.
1-2 (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Potočnjak, Saša; Ćutić Gorup, Maja; Perak, Benedikt.
Rekonstrukcija književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana uz pomoć digitalnih alata (projekt Frankostrukcija) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Potočnjak, Saša; Ćutić Gorup, Maja; Perak, Benedikt.
‘Digitalna humanistika’ u književnohistoriografskim istraživanjima (projekt „Frankostrukcija“ i suradničko web mjesto „Gaartlic“) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Perak, Benedikt.
Framnat project and Corpus linguistics // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Perak, Benedikt; Ban Kirigin, Tajana.
Formalizing an Ontological Model of Lexical Concepts and Constructions for Emotion Domain // 8th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2016).
2016. (predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni). URL link to work

6. Perak, Benedikt.
Framing the Nation and Collective Identity in Croatia: Analysis of cultural Models and affective experience in the discourse of Commemorative Speeches // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni). URL link to work

7. Perak, Benedikt.
Discourse and commemorations // In Search of Transcultural Memory in Europe, COST Action 1203.
Dubrovnik, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

8. Perak, Benedikt.
The role of metonymic constructions in the conceptualization of emotional category fear // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

9. Perak, Benedikt.
Metonymic construction of emotion categories. The role of metonymy in the conceptualization and simulation of emotional affects: Contributions from the cognitive linguistics approach to the research in neurobiology of emotions. // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

10. Perak, Benedikt.
Marketing spirituality // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Perak, Benedikt.
Opojmljivanje leksema strah u hrvatskome: sintaktičko-semantička analiza / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 8.6. 2014, 450 str. Voditelj: Žic Fuchs, Milena.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Perak, Benedikt.
Metaforičko i metonimijsko izražavanje emocije straha u hrvatskom jeziku. Kognitivni pristup proučavanja uloge tijela u opojmljivanju 'straha' temeljen na korpusnoj građi / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 5.12. 2012, 203 str. Voditelj: Žic Fuchs, Milena.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Perak, Benedikt; Grgurić, Diana.
Zaspal Pave Digitalna Platforma, 2019. (računalni programski paket). URL link to work

2. Perak, Benedikt.
O pet razina emergencije stvarnosti, 2012. (popularan rad). prilozen text radaURL link to work

3. Trask, Robert Lawrence; Perak, Benedikt.
Temeljni lingvistički pojmovi, 2005. (prijevod i obrada).

4. Perak, Benedikt.
Hrvatski prijevod Patanđalijeve yoga sutre, 2004. (prijevod). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
upomoc
foot_4