Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Mirjana Kondor-Langer
(348712)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Senješ, Hrvoje; Kondor - Langer, Mirjana; Gluščić, Stjepan.
POJEDINA OBILJEŽJA NESTALIH OSOBA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE // ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE 6. Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu – „Idemo li ukorak s novim sigurnosnim izazovima?” / Cajner Mraović, Irena ; Kondor - Langer, Mirjana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova RH, 2019. Str. 457-473.

2. Tomičić, Zvonimir; Novokmet, Ante; Kondor-Langer, Mirjana.
Nestanci djece i prava djece žrtava kaznenih djela prije i tijekom kaznenog postupka // Prekogranično kretanje djece u Europskoj Uniji / Župan, Mirela (ur.).
Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019. Str. 183-208.

3. Milivojević, Lana; Kondor-Langer, Mirjana.
Obilježja povezanosti žrtve i počinitelja obiteljskih ubojstava // Ubojstva u obitelji / Pavliček, Josip (ur.).
Zagreb : Međunarodno kriminalističko udruženje, 2014. Str. 116-140.

4. Kondor-Langer, Mirjana; Volarević, Goran.
Stopa delinkvencije mladih // Kriminološke osobitosti maloljetničke delinkvencije / Singer, Mladen (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2008. Str. 49-59.

5. Kondor-Langer, Mirjana; Volarević, Goran.
Kretanje osumnjičenih mladih // Kriminološke osobitosti maloljetničke delinkvencije / Singer, Mladen (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2008. Str. 21-45.

6. Kondor-Langer, Mirjana; Volarević, Goran.
Dob osumnjičenih mladih // Kriminološke osobitosti maloljetničke delinkvencije / Singer, Mladen (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2008. Str. 46-48.

7. Kondor-Langer, Mirjana; Volarević, Goran.
Osumnjičeni i žrtve kaznenih djela nasilja nad ženama // Kriminologija delikata nasilja / Singer, Mladen (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2005. Str. 248-263.

8. Kondor-Langer, Mirjana; Volarević, Goran.
Osumnjičeni počinitelji i žrtve zapuštanja i zlostavljanja djece i maloljetnika // Kriminologija delikata nasilja / Singer, Mladen (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2005. Str. 78-87.

9. Kondor-Langer, Mirjana; Volarević, Goran.
Delinkvencija mladih u Zagrebu u usporedbi s ostalim dijelom Hrvatske // Kriminologija delikata nasilja / Singer, Mladen (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2005. Str. 462-474.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Macenić, Goran; Kondor-Langer, Mirjana; Mamić, Anita.
Istraživanje kaznenog djela prijevare na području Policijske uprave krapinsko-zagorske. // Policija i sigurnost. 29 (2020) , 1-2; 60-86 (članak, znanstveni).

2. Gluščić, Stjepan; Kondor-Langer, Mirjana.
Istraživanje socioekonomskog statusa osumnjičenika i konzumacija prava na branitelja kod kaznenog djela teške krađe. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu. 26 (2019) , 2; 475-502 (članak, znanstveni).

3. Kondor-Langer, Mirjana; Borovec, Krunoslav; Gluščić, Stjepan.
STANJE, KRETANJE I NORMATIVNO UREĐENJE RAČUNALNOG KRIMINALITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ. // Kriminalističke teme. 5 (2019) , 5/2019; 31-53 (članak, znanstveni).

4. Kondor - Langer, Mirjana; Gluščić, Stjepan.
CERTAIN WAYS OF PROVING THE CRIMINAL OFFENCE OF AGGRAVATED LARCENY, WITH SPECIAL REFERENCE TO THE SUSPECT’S INTERROGATION PURSUANT TO ARTICLE 208A OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE. // EU AND COMPARATIVE LAW ISSUES AND CHALLENGES SERIES (ECLIC). 3 (2019) ; 600-622 (pregledni rad, znanstveni).

5. Kondor-Langer, Mirjana; Gluščić, Stjepan.
Praktični aspekti ispitivanja osumnjičenika u policiji s obzirom na dob i spol. // Policija i sigurnost. 28 (2019) , 2; 192-205 (pregledni rad, znanstveni).

6. Kondor-Langer, Mirjana.
OBITELJSKA UBOJSTVA: OBILJEŽJA POČINITELJA I ŽRTAVA S OBZIROM NA SPOL POČINITELJA. // Kriminalističke teme. 16 (2016) , 3-4; 21-39 (članak, znanstveni).

7. Kordić, Eva; Kondor-Langer, Mirjana.
VREMENSKA I PROSTORNA OBILJEŽJA UBOJSTAVA U OBITELJI U RH. // Kriminalistička teorija i praksa. 3 (2016) , 2; 227-255 (članak, znanstveni).

8. Prpić, Robert; Gluščić, Stjepan; Kondor-Langer, Mirjana.
Obiteljska ubojstva: pojedini aspekti kaznenog postupka. // Policija i sigurnost. 25 (2016) , 4; 321-339 (članak, znanstveni).

9. Kondor-Langer, Mirjana.
OBITELJSKA UBOJSTVA: RANIJE DELINKVENTNO PONAŠANJE I TIJEK KAZNENOG POSTUPKA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 22 (2015) , 1; 153-183 (članak, znanstveni).

10. Kondor-Langer, Mirjana.
Neke razlike između počinitelj ubojstva u obitelji s obzirom na počiniteljevo samoubojstvo post delictum. // Kriminalističke teorija i praksa. 1 (2014) , 1; 11-28 (članak, znanstveni).

11. Pavliček, Josip; Ljubin Golub, Tajana; Kondor Langer, Mirjana.
Kriminološke i kriminalističke karakteristike ubojstava i pokušaja ubojstava policijskih službenika. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 739-753 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Pavičić, Avgustin; Kondor-Langer, Mirjana.
Prekursori eksploziva (eksplozivi kućne izrade): propisi i nadzor. // Policija i sigurnost. 29 (2020) , 1-2; 126-133 (članak, stručni).

2. Klir, Darko; Kondor - Langer, Mirjana; Gluščić, Stjepan.
POLICIJSKA I DRŽAVNOODVJETNIČKA PRAKSA U ISPITIVANJU OSUMNJIČENIKA. // Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu. 25 (2018) ; 447-475 (pregledni rad, ostalo).

3. Kondor-Langer, Mirjana.
Praktični aspekti korištenja upitnika u obradi terena kod ubojstva. // Kriminalistička teorija i praksa. 3 (2016) , 2; 135-149 (članak, stručni).

4. Kondor-Langer, Mirjana.
ZAŠTITA PRAVA LGBT OSOBA: ZAKONODAVSTVO I POLICIJA. // Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 23 (2015) , 2; 282-305 (članak, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Kovčo Vukadin, Irma; Kondor - Langer, Mirjana; Žakman - Ban, Vladimira.
Punitivnost studenata Visoke policijske škole // XVII dani kriminalističkih nauka: Crimen, Forensis, Securitas - CFS 2017. Zbornik radova / Muratbegović, Elmedin (ur.).
Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, 2017. 93-94 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Gluščić, Stjepan; Kondor-Langer, Mirjana.
THE IMPACT OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CRIMINAL PROCEDURE LAW IN DETERMINING, DISCUSSING, AND PROVING THE GENERAL CRIMINALITY OFFENSES // EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) / Petrašević, Tunjica ; Duić, Dunja (ur.).
Osijek : Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, 2018. 449-467 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kondor-Langer, Mirjana.
NEKA OBILJEŽJA IZVRŠENJA UBOJSTAVA U OBITELJI U ODNOSU NA SPOL POČINITELJA I SRODSTVO ŽRTVE I POČINITELJA // Zbornik radova IV. međunarodne znanstveno - stručne konferencije ''Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu'' / Prof.dr.sc. Ksenija Butorac (ur.). - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske , 2015. 320-330 (ISBN: 978-953-161-291-6) / Butorac, Ksenija (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2015. 345-363 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Pavliček, Josip; Dundović, Darko; Kondor-Langer, Mirjana.
Criminological Characteristic of Perpetrators of Murder and Attempted Murder Toward Police Officers // Security and Euroatlantic Perspectives of the Balkans.
Skopje : University St. Kliment Ohridski, 2012. 331-342 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Kondor-Langer, Mirjana.
Kriminološki i kaznenopravni aspekti ubojstva i teškoga ubojstva u obitelji / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 11.02. 2015., 308 str. Voditelj: Derenčinović, Davor.