Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Drago Martinović
(349783)
Srijeda 8. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Martinović, Drago.
Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi .
Široki Brijeg : Logotip d.o.o., 2014 (monografija).

2. Martinović, Drago.
Fra Petar Sesar (1895.-1945.) .
Široki Brijeg : Logotip d.o.o., 2012 (monografija).

3. Martinović, Drago.
Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću .
Sarajevo : Media plan institut, 2010 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Martinović, Drago.
Javnost i mediji o istraživanju zločina // Otkopana istina Širokog Brijega iz II, svjetskog rata i poraća / Kožul, Pero (ur.).
Široki Brijeg : Logotip d. o. o., 2017. Str. 531-536.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Martinović, Drago; Hudi, Ivana.
Odnos religije i masovnih medija – analiza religijskih sadržaja na web-portalima. // Medijski dijalozi. XI (2018) , 30; 195-208 (članak, znanstveni).

2. Martinović, Drago.
Sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi u Bosni i Hercegovini. // Hrvatska i komparativna javna uprava. XIII (2013) , 2; 593-609 (članak, znanstveni).

3. Martinović, Drago.
Postojeće stanje medija na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini. // Motrišta: časopis za kulturu, znanost i društvena pitanja. XVI (2013) , 69-70; 72-76 (članak, znanstveni).

4. Martinović, Drago.
Razvoj suvremenih odnosa s javnostima u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. // Medijski dijalozi Podgorica. III (2010) , 5; 83-90 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Martinović, Drago.
Imidž moga grada. // Vitko : časopis Matice hrvatske Široki Brijeg. XIII (2018) , 17; 6-11 (članak, stručni).

2. Martinović, Drago.
Nakon proglašenja Širokog Brijega gradom, treba li Kočerin dobiti status općine?. // Vitko : časopis Matice hrvatske Široki Brijeg. XII (2017) , 16; 42-45 (članak, stručni).

3. Martinović, Drago.
Miroslav Vasilj: Sportsko novinarstvo, Synopsis Zagreb-Sarajevo, 2014 ; 264 str.. // Medijski dijalozi. 9 (2016) , 23; 633-635 (prikaz, stručni).

4. Martinović, Drago.
Obljetnica rođenja (2. travnja 1895.) i mučeničke smrti (veljača 1945.) fra Petra Sesara. // Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu. LXV (2015) , 5; 56-57 (članak, ostalo).

5. Martinović, Drago.
Široki Brijeg - kulturno središte ne samo Hercegovine već i puno šire. // Matica : mjesečna revija za hrvatske zajednice u svijetu. LXV (2015) , 11; 28-29 (članak, ostalo).

6. Martinović, Drago.
Prikaz knjige: Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi. // Medijska istraživanja. 20 (2014) , 2; 315-317 (prikaz, stručni).

7. Martinović, Drago.
Mediji i djeca: Manje interneta, više razgovora s roditeljima. // Vitko : časopis Ogranka Matice hrvatske Široki Brijeg. X (2011) , 13; 88-89 (članak, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Maretić, Meri; Caktaš, Josipa; Martinović, Drago.
Informacija u tržišnom okruženju novinarstva // Medijski dijalozi / Drašković, Mimo (ur.).
Cetinje : IVPE, 2016. 243-256 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Martinović, Drago.
Krizno komuniciranje jedinica lokalne samouprave // Dani kriznog upravljanja / Nađ, Ivan (ur.).
Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2016. 439-446 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Maretić, Meri; Caktaš, Josipa; Martinović, Drago.
Društvenim medijima do mobilizacije biračkog tijela na lokalnim izborima // Medijski dijalozi / Drašković, Mimo (ur.).
Cetinje : IVPE, 2015. 385-406 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Martinović, Drago.
Uloga lokalnih medija u povećanju sudjelovanja građana u kreiranju javnih politika na lokalnoj razini // Znanstveno-stručni skup Znanost, duhovnost, odgovornost, Bijakovići - Međugorje, 27. rujna 2014. / Martinović, Drago, Brkić Marko-Antonio, Lasić Katarina (ur.).
Međugorje : Fakultet društvenih znanosti 'Dr. Milenka Brkića', 2015. 205-222 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Martinović, Drago; Baraković, Vedada.
Mladi i sjećanje : diskurs novih medija // XXII. međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija 2015. - dr. Juraj Plenković : zbornik radova = XXII. international scientific conference Society and technology 2015 - dr. Juraj Plenković : proceedings / Plenković, Mario ; Toplak, Ludvik ; Galičić, Vlado (ur.).
Zagreb ; Maribor : Međunarodna federacija komunikoloških društava = International Federation of Communication Associations : Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association ; Alma Mater Europaea - Europski centar = Alma Mater Europaea - European Center, 2015. 157-165 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Maretić, Meri; Martinović, Drago; Caktaš, Josipa.
Kriza povjerenja u neovisnost medija // Medijski dijalozi / Drašković, Mimo (ur.).
Cetinje : IVPE, 2014. 357-371 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Maretić, Meri; Caktaš, Josipa; Martinović, Drago.
Kriza tiska i nove mogućnosti komuniciranja na primjeru projekta 'Lokalna Hrvatska' // Medijski dijalozi / Drašković, Mimo (ur.).
Podgorica : Istraživački medijski centar, 2013. 467-479 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Maretić, Meri; Martinović, Drago.
Uloga medija u procesu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj // Godišnjak 1-2012 / Brkić, Milenko (ur.).
Međugorje : Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Sveučilšta Hercegovina, 2012. 74-82 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Šećibović, Marijana; Jović, Marija; Martinović, Drago.
Utjecaj politike na razvoj kulture u zemljama tranzicije s posebnim osvrtom na Reality show programe // 5. crnogorski medijski dijalozi "Reality show : zbornik radova / Drašković, Mimo (ur.).
Podgorica : Istraživački medijski centar, 2012. 463-474 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Maretić, Meri; Martinović, Drago.
Uloga i značenje strateškog komuniciranja u jedinicama lokalne samouprave // CJELOVITOST ZABIOKOVLJA: Pluridisciplinarni pristup / Mrkonjić, Anđelko ; Medić, Davorin (ur.).
Mostar : FRAM-ZIRAL, 2011. 472-490 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Martinović, Drago.
Uloga masovnih medija u slobodnom vremenu djece // Medijski dijalozi / Drašković, Mimo (ur.).
Podgorica : ELIT, 2011. 455-465 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Martinović, Drago.
Uloga javnog televizijskog servisa u procesu globalizacije na primjeru Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine // Medijski dijalozi / Mimo Drašković (ur.).
Podgorica : ELIT, 2010. 273-280 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Martinović, Drago; Martinović, Petra.
Krizno komuniciranje i plan postupanja centara za socijalni rad za vrijeme prirodnih i drugih nesreća // Dani kriznog upravljanja 2018. / Nađ, Ivan (ur.).
Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2018. 277-286 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad).

2. Bajramović, Zlatan; Martinović, Drago.
Uloga gorske službe spašavanja u sustavu zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini // Dani kriznog upravljanja / Nađ, Ivan (ur.).
Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2017. 391-402 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Martinović, Drago.
Federalna televizija - zrcalo bosanskohercegovačke stvarnosti // Nedamo te lijepa naša / Vlajki, Emil (ur.).
Laktaši : Grafomark d.o.o., 2011. 287-297 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Martinović, Drago.
Kreativnost djelatnika za odnose s javnošću u (novo)medijskom okruženju // Sažeci izlaganja - Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij FILOZOFIJA MEDIJA 2015.) Kreativnost i mediji / Srećko Brdovčak Mac (ur.).
Varaždin : Hrvatsko filozofsko društvo Sveučilište Sjever Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2015. 50 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Martinović, Drago.
Uloga lokalnih medija u povećanju sudjelovanja građana u kreiranju javnih politika na lokalnoj razini // Knjiga sažetaka - Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Znanost-duhovnost-odgovornost" / Martinović, Drago, Brkić, Marko-Antonio (ur.).
Međugorje : Fakultet društvenih znanosti Dr. Milenka Brkića Međugorje, 2014. 22-23 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).
 
  Disertacije
 

1. Martinović, Drago.
Novi mediji u funkciji razvijanja participativne demokracije u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini / doktorska disertacija.
Sarajevo : Fakultet političkih nauka, 20.02. 2014, 219 str. Voditelj: Kurtić, Najil.
 
  Magistarski radovi
 

1. Martinović, Drago.
Odnosi s javnostima u jedinicama lokalne samouprave na primjerima općina i gradova u Bosni i Hercegovini / magistarski rad.
Mostar : Filozofski fakultet, 15.12. 2009, 124 str. Voditelj: Spahić, Besim.
 
  Druge vrste radova
 

1. Martinović, Drago (Produkcija: 'Kadar' Široki Brijeg, Tekst čitao: Željko Tomac, Prijevod na engleski: Emili Šudić-Musa).
Dokumentarni film: Široki Brijeg – kulturno, športsko i gospodarsko središte, 2015. (video zapis).