crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Ljiljana Kolenić
(45476)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Berbić Kolar, Emina; Kolenić, Ljiljana.
Sičanske riči .
Osijek : Sveučilišta J. J. Strossmayera, Učiteljski fakultet, 2014. (monografija).

2. Rittgasser, Stefan; Kolenić, Ljiljana.
Njemačko-hrvatski rječnik jezikoslovnoga nazivlja / Deutsch-Kroatisches Woerterbuch Linguistischer Termini .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013. (rječnik).

3. Rittgasser, Stefan; Kolenić, Ljiljana.
Hrvatsko-njemački rječnik jezikoslovnoga nazivlja. Kroatisch-Deutsches Worterbuch linguistischer Termini .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012 (rječnik).

4. Kolenić, Ljiljana.
Riječi u svezama: povijest hrvatske frazeologije .
Osijek : Matica hrvatska Ogranak, 2006. (monografija).

5. Kolenić, Ljiljana.
Pogled u strukturu hrvatske gramatike .
Osijek : Sveučilište u Osijeku, 2003 (priručnik).

6. Kolenić, Ljiljana.
Brodski jezikoslovci : djelomični pretisci gramatika Blaža Tadijanovića, Marijana Lanosovića i Ignjata Alojzija Brlića s komentarima .
Slavonski Brod : Matica hrvatska, 2003 (zbornik).

7. Kolenić, Ljiljana.
Riječ o riječima : iz hrvatske leksikologije i frazeologije 17. i 18. stoljeća .
Osijek : Pedagoški fakultet, Osijek, 1998 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kolenić, Ljiljana.
Ocjena knjige Marije Šeremešić // Monoštor u povijesti 2 / Turkić, Nataša (ur.).
Sombor : Udruženje građana Urbani Šokci i Gradska biblioteka Karlo Bjelicki Sombor, 2018. Str. 147-154.

2. Kolenić, Ljiljana.
Monoštorski rječnik Bile riči Marije Šeremešić // Bile riči. Rječnik govora Monoštora / Čeliković, Katarina (ur.).
Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2016.. Str. 109-117.

3. Kolenić, Ljiljana.
Prikaz knjige Marije i Marije i Martina Šeremešića o Bačkom Monoštoru // Monoštor u povijesti / Jerković, Vladimir (ur.).
Sombor : UG Urbani Šokci, Bradska bibliotika Karlo Bielicki, Sombor, 2016.. Str. 117-124.

4. Kolenić, Ljiljana; Bilić Meštrić, Klara.
Multilingualism in Osijek. Lucide City Report // City Reports / LSE Language Centre (ur.).
London : LSE, Language Centre, 2015.. Str. 1-41. URL link to work

5. Kolenić, Ljiljana.
Govori Vukovarsko-srijemske županije // Vukovarsko-srijemska županija / Živić, Dražen ; Paić-Jurinić, Mirjana (ur.).
Zagreb-Vukovar : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Vukovarsko-srijemska županija, 2012.. Str. 319.-325..

6. Kolenić, Ljiljana.
O Šokačkim divanima Zorislava Vidakovića // Šokački divani / Vjekoslav Đaniš (ur.).
Bizovac : Matica hrvatska, ogranak Bizovac, 2010.. Str. 5-8.

7. Kolenić, Ljiljana.
Zaboravljene riječi Ilije Žarkovića // Zaboravljeni rječnik / Žigmanov, Tomislav (ur.).
Subotica : Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, 2009.. Str. 111-118.

8. Kolenić, Ljiljana.
Pogled u leksik Tadijanovićevih pjesama // Zbornik radova o Dragutinu Tadijanoviću 1991-2007. / Jelčić, Dubravko (ur.).
Zagreb : HAZU i Školska knjiga, 2007. Str. 430-440.

9. Kolenić, Ljiljana.
Jezik Predika Emerika Pavića // Tkivo kulture : zbornik Franje Emanuela Hoška : u prigodi 65. obljetnice života / Gašpar, Nela Veronika (ur.).
Rijeka : Kršćanska sadašnjost i Teologija u Rijeci, 2006. Str. 263-288.

10. Kolenić, Ljiljana.
Slavonski dijalekt prema ostalim hrvatskim dijalektima // Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2003. / Botica, Stipe (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2004. Str. 175-185.
Vrh
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Kolenić, Ljiljana.
Slavenska frazeologija i pragmatika. // Jezik. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 53 (2006) , 4; 157 (članak, stručni).

2. Kolenić, Ljiljana.
2oo. obljetnica Stullijeva Rječosložja. // Jezik. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 53 (2006) , 4; 157-158 (članak, stručni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kolenić, Ljiljana.
Riječi iz značenjskoga polja ribolova i života uz rijeku. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 20 (2016) ; 79-90 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

2. Jelaska, Zrinka; Baričević, Valentina.
Leksička jednostavnost i značenjska složenost rječnika Ivanova evanđelja. // LAHOR - časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1 (2012) , 13; 102-137 (članak, znanstveni).

3. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina; Matanović, Damir.
Students on linguistic field research in eastern part of Croatia. // Kepzes es Gyakorlat. 9 (2011) , 1-2; 77-89 (članak, znanstveni).

4. Kolenić, Ljiljana.
Hrvatski književni jezik u Osijeku od 1809. godine do 2009. godine. // Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. 25 (2009) , 1; 71-85 (pregledni rad, znanstveni).

5. Kolenić, Ljiljana.
Frazeologija u hrvatskim jezikoslovnim člancima. // Lingua Montenegrina. 1 (2008) , 1; 135-160 (članak, znanstveni).

6. Kolenić, Ljiljana.
Frazeologija u hrvatskim jezikoslovnim člancima. // Hum. Časopis Filozogskog fakulteta u Mostaru. 2 (2007) , 2; 320-345 (članak, znanstveni).

7. Kolenić, Ljiljana.
Mađarska u starim hrvatskim rječnicima. // Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika. 4 (2005) , 4; 25-38 (članak, znanstveni).

8. Kolenić, Ljiljana.
Mađarska u starim hrvatskim rječnicima. // Bosanski jezik. Časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika. 4 (2005) , 4; 25-38 (članak, znanstveni).

9. Kolenić, Ljiljana.
Frazeologija u djelima hrvatskih pisaca 18 stoljeća. // Književna revija. 45 (2005) , 3-4; 117-130 (članak, znanstveni).

10. Kolenić, Ljiljana.
Frazeologija Velikanovićevih Uputjenja. // Književna revija. 45 (2005) , 3-4; 130-152 (članak, znanstveni).

11. Kolenić, Ljiljana.
Glagolski načini i vremena u starim hrvatskim gramatikama. // Jezikoslovlje. 2 (1999) , 2-3; 101-126 (članak, znanstveni).

12. Kolenić, Ljiljana.
Morfološko-tvorbene osobine ilačkoga govora u okviru slavonskoga dijalekta. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 11 (1999) , 11; 41-47 (kongresno priopćenje, znanstveni).

13. Kolenić, Ljiljana.
Pogled u Reljkovićeve gramatičke definicije. // Jezikoslovlje. 1 (1998) , 1; 51-70 (članak, znanstveni).

14. Kolenić, Ljiljana.
Slavonski dijalekt. // Croatica. 24 (1997) , 45-46; 101-116 (članak, znanstveni).

15. Kolenić, Ljiljana.
Frazemi u Belostenčevu Gazofilaciju. // Suvremena lingvistika. 23 (1997) , 43-44; 117-130 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kolenić, Ljiljana.
Profesoru Milanu Mogušu u spomen (25. travnja 1927. – 19. studenoga 2017.). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 65 (2018) , 1; 1-10 (nekrolog, ostalo).

2. Kolenić, Ljiljana.
Valoriziranje života i djela Šime Starčevića. // Lička revija. 15 (2015) , 14; 71-76 (prikaz, stručni).

3. Kolenić, Ljiljana.
Fonološke mijene hrvatskoga jezika. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 57 (2010) , 5; 193-196 (prikaz, stručni).

4. Kolenić, Ljiljana.
U spomen akademiku Josipu Vončini (1932.-2010.). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 57 (2010) , 5; 161-163 (nekrolog, stručni).

5. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina; Matanović, Damir.
Absolutism, Enlightened, Croatia, Habsburg Monarchy, education. // London Digest. 7 (2010) ; 23-23 (kratko priopćenje, ostalo).

6. Kolenić, Ljiljana.
Gdanjski filološki časopis. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 38 (2009) , 3; 331-333 (članak, stručni).

7. Kolenić, Ljiljana.
Učenje hrvatskoga jezika kao stranoga. // Život i škola. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 17 (2007) , 1; 129-131 (prikaz, stručni).

8. Kolenić, Ljiljana.
Promocija knjige Eve Silađi Gori lampra u mome kiljeru. // Godipnjak Ogranka Matice hrvatske Vinkovci. 25 (2007) ; 275-282 (prikaz, stručni).

9. Kolenić, Ljiljana.
Hrvatski frazeološki rječnik. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 11 (2004) , 1; 183-186 (članak, ostalo).

10. Kolenić, Ljiljana.
Riječi slavonske ravnice. // Književna revija (Osijek). xx (2004) ; 213-216 (članak, ostalo).

11. Kolenić, Ljiljana.
Kršćanstvo i dječja književnost. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 11 (2004) , 1; 185-187 (prikaz, stručni).

12. Kolenić, Ljiljana.
Hrvatske jezične nedoumice. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 12 (2004) , 1; 155-157 (prikaz, stručni).

13. Kolenić, Ljiljana.
Hrvatski školski pravopis. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 14 (2004) , 4; 323-328 (prikaz, stručni).

14. Kolenić, Ljiljana.
Glagolski oblici u Marulićevim stihovima i prozi. // Colloquia Maruliana .... XII (2003) ; 119-130 (članak, ostalo).

15. Kolenić, Ljiljana.
Prohaskin Ilirizam u Osijeku. // Književna revija (Osijek). 3 (2003) ; 37-47 (članak, ostalo).

16. Kolenić, Ljiljana.
Slavonski gradovi u starim hrvatskim rječnicima. // Folia onomastica Croatica. xx (2002) ; 113-122 (članak, ostalo).

17. Kolenić, Ljiljana.
Potpuni rječnik Marulićeve Judite. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. xx (2002) ; 154-157 (članak, ostalo).

18. Kolenić, Ljiljana.
Jezikoslovac Matija Antun Reljković. // Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja. 18 (2001) , 1; 153-161 (članak, ostalo).

19. Kolenić, Ljiljana.
Sinonimi u Mikaljinu rječniku. // Riječ. 5 (2001) , 2; 28-33 (članak, ostalo).

20. Kolenić, Ljiljana.
Peto izdanje hrvatskoga pravopisa. // Fluminensia. 13 (2001) , 1; 119-125 (članak, ostalo).

21. Kolenić, Ljiljana.
Natuknica u Mikaljinu rječniku. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) ; 279-290 (članak, ostalo).

22. Kolenić, Ljiljana.
Peto izdanje hrvatskoga pravopisa. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. xx (2001) ; 119-125 (članak, ostalo).

23. Kolenić, Ljiljana.
Rječnik Tome Babića i hrvatski pojmovni rječnici. // Fluminensia. 12 (2000) , 1-2; 37-44 (članak, ostalo).

24. Kolenić, Ljiljana.
Hrvatski čestotnik. // Republika. 9-10 (1999) , 9-10; 205-210 (članak, stručni).

25. Kolenić, Ljiljana.
Hrvatski čestotnik. // Republika. 9 (1999) , 9-10; 117-119 (članak, ostalo).
Vrh
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Kolenić, Ljiljana; Mance, Nina.
Hrvatski pasivni leksik i arhaizmi u slavonskom dijalektu // Šokačka rič : Zbornik radova Znanstvenog skupa Slavonski dijalekt / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vinkovci, 2011. 155-170 (poster,sažetak).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Kolenić, Ljiljana.
Prinos Josipa Lovretića hrvatskoj dijalektologiji // Josip Lovretić (1865.-1948.) / Bilić, Anica ; Cvikić, Sandra ; Gligorević, Ljubica ; Živić, Dražen ; Marijanović, Luka (ur.).
Otok : Grad Otok, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Vukovar ; Centar HAZU, Vinkovci ; Gradski muzej Vinkovci, Đakovačko-osječka nadbiskupija, 2017. 93-103 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kolenić, Ljiljana.
Prikaz rada u Šokačkoj riči 9 // Šokačka rič 10 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zakud Vinkovci, 2013. 527.-536. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Kolenić, Ljiljana; Mance, Nina.
Slavonski dijalekt u dramama druge polovice 20. stoljeća // Šokačka rič 6 / Anica Bilić (ur.).
Vinkovci : ZAKUD Vinkovci, 2009. 327-344 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

4. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina.
Govor Starih Perkovaca // Šokačka rič 5 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci, Hrvatska : ZAKUD, Vinkovci, 2008. 82.-92. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Kolenić, Ljiljana; Ćurak, Silvija.
Mjesni govor Drenovaca // Slavonski dijalekt 5 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci, Hrvatska : ZAKUD, Vinkovci, 2008. 71.-82. (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Kolenić, Ljiljana.
Frazeologija u djelu Vida Došena "Aždaja sedmoglava" // Književnost i jezik Hrvata u Mađarskoj : priopćenje hrvatske sekcije II. međunarodnog slavističkog skupa pod naslovom Teorija i praksa nastave slavenskih jezika / Barić, Erne (ur.).
Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod = Horvat tudomanyos kutatok egyesulete, 1996. 63-81 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kolenić, Ljiljana.
Tronarječnost u hrvatskom književnom jeziku // XIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2017. 391-401 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kolenić, Ljiljana; Ćurak, Silvija.
Svoje i tuđe u staroj hrvatskoj frazeologiji // Multikulturalizam i mnogojezičnost / Stefanov, Martin ; Martinova, Pavlina ; Grigorov, Dobromir (ur.).
Veliko Trnovo : Faber, 2017. 491-499 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Kolenić, Ljiljana; Šeremešić, Marija.
Višejezičnost u nazivlju iz značenjskoga polja života uz Dunav // Granice & identiteti / Taslidžić Herman, Daniela ; Prutki, Stjepan ; Alebić, Tamara (ur.).
Beli Manastir/Vukovar : Zavod za baranjsku povjesnicu Beli Manastir i Državni arhiv u Vukovaru, 2017. 83-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Kolenić, Ljiljana.
Hrvatski književni jezik u vrijeme Antuna Gustava Matoša // XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Zbornik radova / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2015. 42-58 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Kolenić, Ljiljana.
Animalistički frazemi u starim hrvatskim tekstovima i u suvremenom hrvatskom književnom jeziku // Životinje u frazeološkom ruhu / Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ff press, 2014. 1-13 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

6. Kolenić, Ljiljana.
Dijalozi u obrascima razgovora 18. stoljeća // Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene / Karabalić, Vladimir ; Aleksa Varga, Melita ; Pon, Leonard (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. 9.-23. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Kolenić, Ljiljana.
Frazeologija u Držićevu Dundu Maroju // Marin Držić / Fališevac, Dunja ; Batušić, Nikola (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. 397-418 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina; Mance, Nina.
Terenski rad u cilju njegovanja hrvatskoga jezika // Modern Methodological Aspectc / Kaich Katalin (ur.).
Subotica : Učiteljski fakultet za mađarsku manjinu u Subotici, 2010. 1-5 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Berbić Kolar, Emina; Kolenić, Ljiljana.
Slavonski dijalekt u školi // Altalanos kerdesek - (anya)nylelvi oktatas. Jednakost mogućnosti kao rezultat integracije u obrazovanju / Buzas, Mihaly (ur.).
Subotica : Učiteljski fakultet za mađarsku manjinu, 2009. 257-261 (demonstracija,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Kolenić, Ljiljana.
Pogled u leksik Ljubićeva Ogledala // Zbornik o Šimi Ljubiću / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2009. 209-228 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina.
Dialectology in School // The 5th International Balkan Education and Science Congress / Ausatay, Hikmet ; Bayir, Eylem (ur.).
Edirne : Sveučilište Trakija u Edirneu, Sveučilište Stara zagora, 2009. 87-90 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Kolenić, Ljiljana.
Frazemi hrvatskih jezičnoznanstvenih tekstova // Slavenska frazeologija i pragmatika / Fink-Arsovski, Željka ; Hrnjak, Anita (ur.).
Zagreb : Knjigra, 2007. 134-138 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Kolenić, Ljiljana.
Sklonidba imenica u slavonskom dijalektu i ostalim hrvatskim dijalektima // Šokačka rič 15 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : ZAKUD Vinkovci, 2018. 7-27 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kolenić, Ljiljana.
Jezik Leakovićeva "Nauka" (1798.) // Nitko sebi sudac. Zbornik radova o Bernardinu Leakoviću (1741-1815) / Šundalić, Zlata ; Kolenić, Ljiljana (ur.).
Osijek - Bošnjaci : Filozofski fakultet u Osijeku, Općina Bošnjaci, 2017. 89-108 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Kolenić, Ljiljana.
Slavonski dijalekt u Slavonskoj krvi Ivana Kozarca // Knjiški Krnjaš I. - II. / Matić, Slavko ; Bilić, Anica (ur.).
Zagreb-Vinkovci : HAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci, 2017. 17-32 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Kolenić, Ljiljana.
Josip Kozarac u jezičnoj i književnoj povijesti // Knjiški Krnjaš I. i II. / Matić, Slavko ; Bilić, Anica (ur.).
Zagreb-Vinkovci : HAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci, 2017. 217-228 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Kolenić, Ljiljana; Šeremešić, Marija.
Pozdravi i odzdravi u Bačkom Monoštoru // Šokačka rič 14 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2017. 7-20 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Kolenić, Ljiljana.
Staroštokavci i novoštokavci ikavci // Šokačka rič 13.
Vinkovci : Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2016. 31-42 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Kolenić, Ljiljana.
Prikaz Šokačke riči 12 // Šokačka rič 13 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2016. 265-270 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

8. Kolenić, Ljiljana.
Grafija i jezik Adžićeve Abekavicze illyricske // Život i djelo Stjepana Adžića (1730.-1789.) / Matić, Slavko ; Bilić, Anica (ur.).
Zagreb-Vinkovci : HAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci, 2016. 149-172 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Kolenić, Ljiljana.
Hrvatski standard i hrvatski štokavski dijalekti // Zbornik radova Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku / Suvala, Anđa ; Pandžić, Jasna (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2015. 17-32 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad). URL link to work

10. Kolenić, Ljiljana.
Hrvatski standard i hrvatski štokavski dijalekti // Šokačka rič 13 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zakud Vinkovci, 2015. 7-26 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

11. Kolenić, Ljiljana.
Prikaz Šokačke riči 12 // Šokačka rič 13 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zakud Vinkovci, 2015. 205-213 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad).

12. Kolenić, Ljiljana.
Recenzija zbornika Šokačka rič 10 // Šokačka rič 11 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajdenica kulturno-umjetničkih djelatnosti, 2014. 477-490 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

13. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina.
Sveze riječi u sičanskom govoru // Šokačka rič 11 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajdenica kulturno-umjetničkih djelatnosti, 2014. 7-20 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Kolenić, Ljiljana.
Frazemi u hrvatskim filološkim tekstovima // Zbornik radova. Tuzla. Grad na zrnu soli. / Turbić-Hadžagić, Amira (ur.).
Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, 2013. 193-201 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

15. Kolenić, Ljiljana.
Antun Bačić i hrvatska književna norma 18. stoljeća // Zbornik o fra Antunu Bačiću. Radovi znansvenoga skupa / Melnik, Tatjana (ur.).
Slavonski Brod - Našice : Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod ; Zavičajni muzej Našice ; Franjevački samostan sv. Antuna Padovanskoga u Našicama ; Franjevački samostan Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu, Grad Našic, 2013. 239-257 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

16. Kolenić, Ljiljana; Berbić-Kolar, Emina; Matanović, Damir.
Bošnjački govor // Šokačka rič 10 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zakud Vinkovci, 2013. 71-86 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina.
Tradicijski sičanski leksik // Šokačka rič 9.
Vinkovci : Zajednica kulturnoumjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2012. 7-42 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina; Đurić, Tanja.
Student participation in preserving non-material cultural goods // Kepzes es Gyakorlat Training & Practice / Hajdicsne Varga Katalin (ur.).
Kaposvar, Hugary, 2012. 220.-226. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

19. Berbić Kolar, Emina; Kolenić, Ljiljana.
Sičanski govor // Šokačka rič 8 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vinkovci, 2011. 115-132 (domaća recenzija,objavljeni rad).

20. Kolenić, Ljiljana.
Lanosovićeva gramatika u svjetlu hrvatskih gramatika // Zbornik 300 godina visokog školstva u Osijeku / Hoško, Emanuel ; Pintarić, Ana (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. 51.-60. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Kolenić, Ljiljana.
Ilirizam i Jeka od Osijeka // Zadarski filološki dani III. Slaveni i Mediteran: a) književne teme, jezične teme, b) jezične teme Ljudevit Gaj / Musa, Šimun (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2011. 497.-508. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

22. Kolenić, Ljiljana.
Šokačka rič 7 // Šokačka rič 8 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vinkovci, 2011. 447.-456. (domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

23. Kolenić, Ljiljana; Mance, Nina.
Hrvatski pasivni leksik i arhaizmi u slavonskom dijalektu // Historicisms and passive lexis in Slavonian dialect / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vinkovci, 2011. 155-170 (domaća recenzija,objavljeni rad).

24. Kolenić, Ljiljana.
Šokački i bunjevački govori // Urbani Šokci 4 / Rem, Goran (ur.).
Osijek-Sombor : Šokačka grana Osijek, 2010. 215-224 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

25. Kolenić, Ljiljana.
Nacrt za opis govora Magić Male // Šokačka rič 7 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : ZAKUD Vinkovci, 2010. 39-48 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

26. Kolenić, Ljiljana.
Oblici u Zoranićevim Planinama i Kašićevoj gramatici // Zadarski filološki dani II. Petar Zoranić i njegovi suvremenici. Slavenski prostori u putopisnoj literaturi i književnosti. Znanstveni rad akademika Dalibora Brozovića / Mrdeža Antonina, Divna (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru. Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2009. 193-204 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

27. Kolenić, Ljiljana.
Uloga Šitovićeve gramatike u povijesti hrvatske gramatike // Zbornik o Lovri Šitoviću / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski sveučilišni studiji u Zagrebu, 2009. 137-144 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

28. Kolenić, Ljiljana.
Četvrta knjiga Šokačke riči // Šokačka rič 5 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : ZAKUD Vinkovci, 2007. 339-346 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

29. Kolenić, Ljiljana.
Šokačka rič 3 // Šokačka rič 4 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : ZAKUD Vinkovci, 2006. 245-254 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Kolenić, Ljiljana.
Četrnaesta Šokačka rič // Šokačka rič 15 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : ZAKUD Vinkovci, 2018. 295-300 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Kolenić, Ljiljana.
Podgajačko blago Marije Znike // Šokačka rič 15 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zakud Vinkovci, 2018. 301-306 (objavljeni rad,stručni).

3. Kolenić, Ljiljana.
Ocjena Šokačke riči br. 9 // Šokačka rič 9 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturnoumjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2012. 475-484 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

4. Kolenić, Ljiljana.
Šokačka rič 6 // Šokačka rič 7 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : ZAKUD, 2010. 313-326 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

5. Kolenić, Ljiljana.
Pogled u jezik slavonskih bećaraca // Urbani šokci 2. Šokci i tambura / Rem, Goran (ur.).
Osijek : Šokačka grana Osijek, 2008. 195-212 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Kolenić, Ljiljana.
Pogled u jezik Reljkovićeva Kućnika // 10. Dani Josipa i Ivana Kozarca : Književni susreti zavičajnika : Zbornik za 2004. godinu / Čorkalo Jemrić, Katina ; Grgurovac, Martin (ur.).
Vinkovci : Privlačica, 2005. 96-110 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

7. Kolenić, Ljiljana.
Kršćanski leksik u Magjerovim Slavicama // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 5 : Kršćanstvo i dječja književnost / Pintarić , Ana (ur.).
Osijek ; Pečuh : Filozofski fakultet ; Matica hrvatska, Ogranak ; Filozofski fakultet, 2004. 43-56 (poster,objavljeni rad).

8. Kolenić, Ljiljana.
Jezik najstarijega hrvatskoga zapisnika Osijeka - općine Gornji grad 1771.-1773. // Tri stoljeća kapucina u Osijeku 1703.-2003. i Općina Gornji grad do ujedinjenja 1702.-1786. : zbornik radova međunarodnog simpozija / Martinčić, Julijo ; Hackenberger, Dubravka (ur.).
Osijek : HAZU, Zavod za znanstveni i umjetnički rad, 2004. 363-377 (predavanje,objavljeni rad).

9. Kolenić, Ljiljana.
Frazeologija Reljkovićevih Ezopovih basni // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 4 : Basne / Pintarić , Ana (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, 2003. 23-45 (poster,objavljeni rad).

10. Kolenić, Ljiljana.
Frazeologija u Prohaskinu Ilirizmu u Osijeku // Zbornik o Dragutinu Prohaski - književnom povjesničaru i književnom kritičaru : zbornik radova sa znanstvenog skupa / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb ; Rijeka ; Zadar ; Varaždin ; Osijek : Hrvatski studiji, Filozofski fakultet ; Filozofski fakultet ; Hrvatsko filološko društvo : Sveučilište ; Matica hrvatska ; Pedagoški fakultet, 2003. 197-214 (predavanje,objavljeni rad).

11. Kolenić, Ljiljana.
Branič jezika hrvatskoga Nikole Andrića // Dani Josipa i Ivana Kozarca : Književno djelo Nikole Andrića : Zbornik za 2002. godinu / Hećimović, Branko ; Grgurovac, Martin (ur.).
Vinkovci : Privlačica Vinkovci, 2003. 122-145 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

12. Kolenić, Ljiljana.
Glagolski prilog sadašnji u starim i novim hrvatskim gramatikama // Hrvatski književni jezik : zbornik radova : međunarodni znanstveni skup povodom 500. obljetnice nastanka Judite Marka Marulića (1450.-1524.) / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2003. 77-84 (poster,objavljeni rad).

13. Kolenić, Ljiljana.
Leksik Makaleovih bajki // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 3 :.
2002. 53-61 (poster,objavljeni rad).

14. Kolenić, Ljiljana.
Tronarječnost kao povijesni i suvremeni pristup hrvatskoga književnoga jezika // Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2002. 155-161 (predavanje,objavljeni rad).

15. Kolenić, Ljiljana.
Bosna i Hercegovina u starim hrvatskim rječnicima // Zbornik : hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini - jučer i danas / Musa, Šimun ; Pranjković, Ivo ; Hrkać, Serafin (ur.).
Mostar : Pedagoški fakultet, 2002. 71-81 (poster,objavljeni rad).

16. Kolenić, Ljiljana.
Tronarječnost kao povijesni i suvremeni pristup hrvatskoga književnoga jezika // Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2002. 161-169 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

17. Kolenić, Ljiljana.
Leksik Bognerovih kritika // 7. dani Josipa i Ivana Kozarca : Književno djelo Josipa i Ive Bognera : zbornik radova / Grgurovac, Martin (ur.).
Vinkovci : Privlačica, 2002. 90-103-103 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

18. Kolenić, Ljiljana.
Pogled na jezik Truhelkinih Zlatnih danaka // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 2 :.
2001. 40-45 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

19. Kolenić, Ljiljana.
Leksik i frazeologija u Vodnikovoj Slavonskoj književnosti // Zbornik o Branku Vodniku - književnom povjesničaru : zbornik radova sa znanstvenoga skupa / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2001. 197-204 (predavanje,objavljeni rad).

20. Kolenić, Ljiljana.
Glagolski oblici u Kašićevoj gramatici i Marulićevoj Juditi // Drugi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 103-111 (poster,objavljeni rad).

21. Kolenić, Ljiljana.
Kako prepoznati frazem? // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike : zbornik / Badurina, Lada ... [et al.] (ur.).
Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999. 377-382 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kolenić, Ljiljana.
Lanosovićevi jezikoslovni savjeti // Istočna Hrvatska : Osijek - Vukovar - Ilok = East Croatia : Osijek - Vukovar - Ilok : međunarodni znanstveni skup : zbornik radova / Pintarić, Ana (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, 2002. 193-203 (poster,sažetak).

2. Kolenić, Ljiljana.
Lanosovićevi jezikoslovni savjeti // Hrvatski književni jezik : zbornik radova : međunarodni znanstveni skup povodom 500. obljetnice nastanka Judite Marka Marulića (1450.-1524.) / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2001. 33-43 (poster,sažetak).

3. Kolenić, Ljiljana.
O postanku i razvijanju književnoga jezika E. Paschera // Književni Osijek : književnost u Osijeku i o Osijeku od početka do danas : studije i eseji / Marijanović, Stanislav (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet ; Gradsko poglavarstvo, 1996. 369-377 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Kolenić, Ljiljana; Berbić Kolar, Emina; Matanović, Damir.
Linguistic Field Research on Protected Croatian Languages, 2010. (znanstveni rad).

2. Kolenić, Ljiljana.
Katalog izložbe Franjvačkoga samostana u Osijeku, 2008. (popularan rad).
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Raguž, Marija.
Sjeveroistočni rubni govori slavonskoga dijalekta, posavskoga poddijalekta / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet, 06.02. 2017, 162 str. Voditelj: Kolenić, Ljiljana.URL link to work

2. Bilić Meštrić, Klara.
Jezična raznolikost i jezične politike grada Osijeka / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski Fakultet, 14.11. 2014., 213 str. Voditelj: Mehmedbegović, Dina ; Kolenić, Ljiljana.

3. Mance, Nina.
Suvremeni podravski govori slavonskoga dijalekta / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet, 16. 06. 2014., 250 str. Voditelj: Kolenić, Ljiljana.

4. Ćurak, Silvija.
Današnji govori u okolici Našica / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet, 5. prosinca 2012. 2012., 174 str. Voditelj: Kolenić, Ljiljana.

5. Irena Krumes Šimunović.
Hrvatska crkvena terminologija 18. stoljeća / doktorska disertacija.
Osijek, Hrvatska : Filozofski fakultet u Osijeku, 21. studenoga 2012. 2012., 390 str. Voditelj: Kolenić, Ljiljana ; Hoško, Franjo Emanuel.

6. Zulić, Ana Marija.
Nazivi zanimanja u hrvatskim rječnicima do 19. stoljeća / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet, 22. studenti 2012, 202 str. Voditelj: Ljiljana Kolenić.

7. Berbić Kolar, Emina.
Govori slavonskoga dijalekta brodskoga kraja / doktorska disertacija.
Osijek : Filozofski fakultet, 08. 09. 2009., 315 str. Voditelj: Kolenić, Ljiljana.

8. Nemet-Kosijer, Andrijana.
Govor požeškoga kraja / magistarski rad.
Osijek : Filozofski fakultet, 10. 12. 2009., 90 str. Voditelj: Kolenić, Ljiljana.
Vrh
 
upomoc
foot_4