Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Đurđica Težak
(49440)
Utorak 7. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Težak, Đurđica.
Profesor Božo Težak, Torchbearer of Science .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Zagrebački računalni savez, 2010 (monografija).

2. Težak, Đurđica.
Internet – poslije oduševljenja .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2010 (priručnik).

3. Težak, Đurđica i suradnici.
Profesor Božo Težak, lučonoša znanosti .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2007 (monografija).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Šegota, Suzana; Jalšenjak, Nenad; Težak, Djurdjica.
Samo-sličnost molekulskoga organiziranja u dvoslojeve. // Medicinski vjesnik. 42 (2010) , 3-4; 137-150 (članak, znanstveni).

2. Težak, Đurđica; Babić-Ivančić, Vesna; Tuđa, Miroslav; Bujan, Marija.
Nanostructures of Cationic Dodecylbenzene Sulphonates. // Acta Chimica Kosovica. 16 (2010) , 1; 1-12 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Težak, Đurđica.
Taložni dijagrami kao osnovno istraživanje struktura nanočestica u vodenim otopinama. // Medicinski vjesnik. 42 (2010) , 3-4; 87-98 (članak, ostalo).

2. Đurđica, Težak.
U spomen: Mr.sc. Tibor Tόth. // Kemija u industriji : časopis kemičara i tehnologa Hrvatske. 59 (2009) , 1; 41-45 (osvrt, ostalo).

3. Težak, Đurđica.
100. obljetnica rođenja Bože Težaka. // AMAC – ALMAE MATRIS CROATICAE ALUMNI. 8-9 (2007) ; 13-14 (članak, ostalo).
 
  Druge vrste radova
 

1. Težak, Đurđica.
Godina Bože Težaka 2007., 2010. (popularan rad).