crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Dalibor Brozović
(5786)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Brozović, Dalibor.
Povijest hrvatskoga književnog i standardnog jezika .
Zagreb : Školska knjiga, 2008 (monografija).

2. Brozović, Dalibor.
Fonologija hrvatskoga standardnog jezika .
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2007 (monografija).

3. Brozović, Dalibor.
Fonologija hrvatskoga standardnog jezika .
Zagreb : Nakladni zavod "Globus", 2007. (monografija).

4. Brozović, Dalibor.
Govor u dolini rijeke Fojnice .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007 (monografija).

5. Brozović, Dalibor; Babić, Stjepan; Težak, Stjepko; Škarić, Ivo.
Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika .
Zagreb : Nakladni zavod, 2007 (monografija).

6. Brozović, Dalibor.
Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda .
Zagreb : Školska knjiga, 2006 (monografija).

7. Brozović, Dalibor.
Prvo lice jednine .
Zagreb : Matica hrvatska, 2005. (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : Refleksy jora i jera / Brozović, Dalibor; Menac-Mihalić, Mira (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006 (monografija).

2. Refleksy *’’, *’ / Brozović, Dalibor; Menac-Mihalić, Mira (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2006 (monografija).

3. Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 27.-28. listopada 2003. / Bratulić, Josip; Brozović, Dalibor; Ivanov, Raško; Ladić, Zoran; Brajković, Katica (ur.).
Zagreb : Hrvatsko-bugarsko društvo, 2005 (zbornik).

4. Hrvatska enciklopedija. Sv. 2 : Be - Da / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000 (enciklopedija).

5. Hrvatska enciklopedija. Sv. 1 : A - Bd / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999 (enciklopedija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Brozović, Dalibor.
Sociolingvistički i genetskolingvistički status makedonskoga jezika u Slaviji i Europi // Arealna lingvistika / Topolinjska, Zuzana (ur.).
Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2005. Str. 385.

2. Brozović, Dalibor.
Franjo Švelec 1916.-2001. // Franjo Švelec 1916.-2001. / Kolumbić, Nikica (ur.).
Zagreb : HAZU, 2004. Str. 25-27.

3. Brozović, Dalibor.
Genetsko lingvistički i sociolingvistički kriteriji u sistematizaciji južnoslavenskih idioma, s posebnim obzirom na Bosnu i Hercegovinu // Bosanski-hrvatski-srpski / Bosnisch-kroatisch-serbisch / Neweklowski, Gerhard (ur.).
Beč (Wien) : Gesellschaft zur Forderung slawistischer Studien, 2003. Str. 45-52.

4. Brozović, Dalibor.
Vatroslav Jagić i bugarske teme // Odnosi Hrvata i Bugara od X do XIX stoljeća / NN (ur.).
Zagreb : Alfa d.d., 2003. Str. 121-125.

5. Brozović, Dalibor.
The Balkans - the European Babylon // The Balkans in the New Millenium.
Skopje : MANU, 2001. Str. 90-94.

6. Brozović, Dalibor.
O značenju atributa 'slovinski' u Kačićevu 'Razgovoru' // Bъ ; lgari i Hъ ; rvati prez vekovete. Andrija Kačič Miošič i Bъ ; lgarite.
Sofija : Gutenberg, 2000. Str. 94-98, 154.

7. Brozović, Dalibor.
Etničnost kao jedna od podloga nacionalne kulture // Kultura, Etničnost, Identitet / Čačić-Kumpes, Jadranka (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo, 1999. Str. 219-224, 301.

8. Brozović, Dalibor.
Etničnost i jezik // Etničnost, nacija, identitet. Hrvatska i Europa / Čičak-Chand, Ružica (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Hrvatsko sociološko društvo, 1998. Str. 171-180, 298-299.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Brozović, Dalibor.
Dva moguća fonološka tumačenja fonološkoga sustava u cavtatskome govoru. // Croatica et slavica jadertina. 1 (2005) , 1; 19-30 (članak, znanstveni).

2. Brozović, Dalibor.
O dijalektologiji kao jezikoslovnoj disciplini. // Suvremena lingvistika. 57-58 (2004) , 1-2; 1-12 (članak, znanstveni).

3. Brozović, Dalibor.
Genetsko lingvisticˇki i sociolingvisticˇki kriteriji u sistematizaciji juzˇnoslavenskih idioma, s posebnim obzirom na Bosnu i Hercegovinu. // Jezik. 50 (2003) , 1; 1-6 (članak, znanstveni).

4. Brozović, Dalibor.
Europske integracije i hrvatski jezik. // Jezik. 49 (2002) , 4; 121-125 (članak, znanstveni).

5. Brozović, Dalibor.
Lingvistički nazivi na srednjojužnoslavenskom području. // Jezik. 49 (2002) , 1; 1-9 (članak, znanstveni).

6. Brozović, Dalibor.
Jezik kao bitna odrednica kulturnoga identiteta. // Jezik. 49 (2002) , 3; 82-91 (pregledni rad, znanstveni).

7. Brozović, Dalibor.
Peculiar sociolinguistic features of the Slavic world. // International Journal of the Sociology of Language. 147 (2001) , 1; 5-15 (članak, znanstveni).

8. Brozović Rončević, Dunja; Brozović, Dalibor.
Lingvističke opozicije sjever - jug i istok - zapad na slavenskome jugu i u Slaviji kao cjelini. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 11 (1999) ; 3-10 (članak, znanstveni).

9. Brozović, Dalibor.
Aktualna kolebanja hrvatske jezične norme u slavenskome i europskom svjetlu. // Jezik. 45 (1998) , 4; 161-176 (članak, znanstveni).

10. Brozović, Dalibor.
Refleks starohrvatskoga dugog jata u hrvatskome slovopisu. // Jezik. 46 (1998) , 1; 1-4 (članak, znanstveni).

11. Brozović, Dalibor.
Gramatičke značajke hrvatskoga jezika. // Jezik. 44 (1997) , 4; 127-135 (članak, znanstveni).

12. Brozović, Dalibor.
Sociolingvistika prema genetskoj i tipološkoj lingvistici. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 41-42; 87-94 (članak, znanstveni).

13. Brozović, Dalibor.
O kolebanjima u sastavu vokalskoga i nevokalskoga razreda. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24-25 (1995) , 1-2; 75-80 (članak, znanstveni).

14. Brozović Rončević, Dunja; Brozović, Dalibor.
O indijskim elementima u indonezijskim jezicima. // Kulture istoka. 4 (1985) ; 60-65 (članak, znanstveni). prilozen text rada

15. Brozović, Dalibor.
O fonetskoj transkripciji u srpskohrvatskom dijalektološkom atlasu. // Zbornik za filologiju i lingvistiku. 6 (1963) ; 93-116 (članak, znanstveni). prilozen text rada
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Brozović, Dalibor.
Pol stoljeća časopisa Jezik. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 51 (2004) , 2; 41-45 (pregledni rad, ostalo).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Brozović, Dalibor.
Hrvatski štokavski dijalekti – razvoj i stanje // Hrvatski dijalektološki zbornik / Brozović Rončević, Dunja (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. 3-12 (plenarno predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Brozović, Dalibor.
Lingvistički nazivi na srednjojužnoslavenskom području // Jezik i demokratizacija. Zbornik radova.
Sarajevo : Institut za jezik u Sarajevu, 2001. 25-32 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Brozović Rončević, Dunja; Brozović, Dalibor.
Sociolingvistički aspekti standardizacije romskog jezika // Jezik i kultura Roma / Šipka, Milan (ur.).
Sarajevo : Institut za proučavanje nacionalnih odnosa, 1989. 223-238 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Brozović, Dalibor.
Uvodna riječ // Odnosi Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme Dubrovačke Republike / Gulin, Ante (ur.).
Zagreb : Hrvatsko-bugarsko društvo, 2003. 7-8 (poster,sažetak).

2. Brozović, Dalibor.
Specifične gramatičke značajke hrvatskoga književnog jezika // Mostarski dani hrvatskog jezika : zbornik radova / Vrljić, Stojan (ur.).
Mostar ; Split : Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest ; Pedagoški fakultet, 1999. 9-21 (poster,sažetak).
Vrh
 
upomoc
foot_4