Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Miroslav Bosanac
(62330)
Subota 21. Rujan 2019

 
 
 
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Zoraja, Ivan; Slapničar, Petar; Zulim, Ivan; Bosanac, Miroslav.
Simulation of Photovoltaic Array Output // 37th International Annual Gathering KoREMA Proceedings.
Croatia, 1992. 727-730 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Dominis, Nela; Zoraja, Ivan; Bosanac, Miroslav.
Dimenzioniranje i simulacija performansi fotonaposkog sustava za navigacijsko svjetlo // International Conference, Alternative Energy Sources today and for 21st Century.
Brioni, 1988. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Zoraja, Ivan; Dominis, Nela; Bosanac, Miroslav.
Kompjuterski program za simulaciju performansi fotonaponskog sustava // International Conference Alternative Energy Sources today and for 21st Century.
Brioni, 1988. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).