Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Slobodanka Stjepanović
(66900)
Utorak 7. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Baban, Ljubomir; Borozan, Đula; Ferenčak, Ivan; Horvat, Jasna; Ivić, Kata; Leko-Šimić, Mirna; Marijanović, Goran; Marković, Branimir; Ružić, Drago; Stjepanović, Slobodanka; Koški, Dražen; Crnković, Boris.
Selektivna bibliografija o europskim integracijama i njihovu odnosu s Republikom Hrvatskom = Selective bibliography of European integrations and their relationship with Republic of Croatia = Selektive Bibliographie der europaeischen Integrationen und ihrer Beziehungen zu der Republik Kroatien .
Osijek : Ekonomski fakultet, 2004 (bibliografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Borozan, Đula; Ferenčak, Ivan; Horvat, Jasna; Ivić, Kata; Leko-Šimić, Mirna; Marijanović, Goran; Marković, Branimir; Ružić, Drago; Stjepanović, Slobodanka.
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I NJIHOVU ODNOSU S REPUBLIKOM HRVATSKOM // Ekonomija / Baban, Ljubomir (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2004. Str. 168.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Stanić, Milan; Tolić, Filip; Stjepanović, Slobodanka.
The impact of financial operations od utility Companies on the finacial position of the city. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 28 (2015) ; 425-439 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Cita, Melita; Stjepanović, Slobodanka.
Trend kretanja dugotrajne nematerijalne imovine u financijskim izvještajima poduzeća iz farmaceutske industrije // Proceedings of the 6thInternational Conference Vallis Aurea, Focus on : Research& Innovation / Katalinić, Branko (ur.).
Požega : Polytechnic in Požega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, 2018. 23-31 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Cita, Melita; Stjepanović, Slobodanka.
Struktura kapitala hrvatskih poduzeća iz djelatnosti trgovine na malo u razdoblju od 2012. do 2014. godine // Accounting and management – A&M : 17th international scientific and professional conference. Proceedings from the International Scientific and Professional Conference = Računovodstvo i menadžment - RiM : 17. međunarodna znanstvena i stručna konferencija. Zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije, Svezak 1 – znanstveni radovi / Jurić, Đurđica (ur.).
Zagreb : Hrvatski računovođa, 2016. 31-40 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Novak, Branko; Matić, Branko; Stjepanović, Slobodanka.
Issuing Policies in Currencies Denominated in Euros and Eurocents // ICES 2003, From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Evelopment in Transition Economies.
Sarajevo : Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2004. 911-923 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Novak, Branko; Matić, Branko; Stjepanović, Slobodanka.
Politika emisije kovanica denominiranih u eurima i eurocentima // 2nd International Conference of the Faculty of Economics in Sarajevo : ICES 2003 : From Transition to Development Globalisation and Politica Economy of Development in Transition Economies : Conference Proceedings / Trifković, Miloa ; Brkić, Snježana ; Silajdžić, Vedad ; Mehić, Eldin ; Pavlović, Slađana (ur.).
Sarajevo : Ekonomski fakultet Sarajevo, 2003. 119-120 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Cita, Melita; Stanić, Milan; Stjepanović, Slobodanka.
Utjecaj troškova osoblja na uspješnost poslovanja poduzeća // Accounting and management – A&M : 18th international scientific and professional conference. Proceedings from the International Scientific and Professional Conference = Računovodstvo i menadžment - RiM : 18. međunarodna znanstvena i stručna konferencija. Zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije, Svezak 2 – stručni radovi / Jurić, Đurđica (ur.).
Zagreb : Hrvatski računovođa, 2017. 1-9 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Stjepanović, Slobodanka; Cita, Melita.
Financial performance indicators of small and medium-sized enterprises in the Republic of Croatia // Book of Proceedings Signidunum University International Scientific Conference FINIZ 2017 - Challenges in modern corporate governance / Stanišić, Milovan ; Petrović, Zoran (ur.).
Beograd, Srbija : Univerzitet Singidunum, 2017. 52-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Cita, Melita; Stjepanović, Slobodanka; Tršinski, Zoran.
Utjecaj financijske strukture na profitabilnost hrvatskih poduzeća iz djelatnosti trgovine na malo // Proceedings of the 5th International Conference "Vallis Aurea" Focus on: Research & Innovation / Katalinić, Branko (ur.).
Požega : Polytechnic in Požega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, 2016. 81-89 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

4. Stjepanović, Slobodanka; Cita, Melita.
Međuovisnost poslovnog rezultata i pokazatelja likvidnosti hrvatskih poduzeća iz prehrambene djelatnosti // Zbornik radova : Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum : Rizici u savremenim uslovima poslovanja FINIZ 2016 ; Book of proceedings : Singidunum University International Scientific conference - Risks in Contemporary Business, FINIZ 2016 / Stanišić, Milovan ; Petrović, Zoran (ur.).
Beograd, Srbija : Univerzitet Singidunum, 2016. 175-180 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

5. Cita, Melita; Stjepanović, Slobodanka; Stanić, Milan.
Procjena poslovne izvrsnosti malog poduzeća u Republici Hrvatskoj // Accounting and management – A&M : 16th international scientific and professional conference. Proceedings from the International Scientific and Professional Conference = Računovodstvo i menadžment - RiM : 16. međunarodna znanstvena i stručna konferencija. Zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije, Svezak 2 – stručni radovi / Jurić, Đurđica (ur.).
Zagreb : Hrvatski računovođa, 2015. 13-23 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Matić, Branko; Stjepanović, Slobodanka.
Analiza uvođenja eura od strane Hrvatskog novčarskog zavoda d.o.o., 2002. (elaborat).

2. Meler, Marcel; Leko, Mirna; Šundalić, Antun; Stjepanović, Slobodanka.
Izrada sociološke karte Tvrđe, 1997. (studija).

3. Meler, Marcel; Ružić, Drago; Stjepanović, Slobodanka.
Istraživanje razine studentskog standarda na Sveučilištu u Osijeku, 1996. (studija).