crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Milan Mihaljević
(79274)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Mihaljević, Milan.
Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2018 (monografija).

2. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. 21. sv. : zapovêdь – zemlьnь .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2016 (rječnik).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Miličić, Irena; Mulc, Ivana; Šimić, Marinka; Turkalj, Lucija; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vlašić-Anić, Anica; Vukoja, Vida; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь - zapovêdnica) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015 (rječnik).

4. Klenovar, Marija; Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Sv. 20 : žrьtva - zapovêdnica .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2014 (rječnik).

5. Mihaljević, Milan.
Slavenska poredbena gramatika, 2.dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina .
Zagreb : Školska knjiga, 2014. (monografija).

6. Mihaljević, Milan; Vince, Jasna.
Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Državni arhiv u Pazinu ; Staroslavenski institut, 2012. (monografija).

7. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Turkalj, Lucija; Vukoja, Vida.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 17 (duša - edinosrьdno) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2010 (rječnik).

8. Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 16 (dovolstvo - dučiti) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2009 (rječnik).

9. Badurina Stipčević, Vesna; Klenovar Marija; Mihaljević, Milan; Vela, Jozo; Vince, Jasna.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije/Lexicon linguae slavonicae redactionis croaticae. sv. 15: Dan' – Dovolnê .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2008 (rječnik).

10. Badurina-Stipčević, Vesna; Dürrigl, Marija-Ana; Klenovar, Marija; Lučić, Vida; Mihaljević, Milan; Mulc, Ivana; Zaradija Kiš, Antonija.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 14 (gorši - dan1) .
Zagreb : Staroslavenski institut, 2007 (rječnik).

11. Mihaljević, Milan.
Slavenska poredbena gramatika, 1. dio: Uvod i fonologija .
Zagreb : Školska knjiga, 2002. (monografija).

12. Mihaljević, Milan.
Generativna sintaksa i semantika .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014. (monografija).

2. Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk, 2.-6. listopada 2002.) / Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb - Krk : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Galić, Josip; Mihaljević, Milan.
Jedan zanimljiv dijalektizam u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Od fonologije do leksikologije. Zbornik u čast Mariji Turk / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2018. Str. 103-112.

2. Mihaljević, Milan.
Description of Newly Discovered Glagolitic Manuscripts // Authority, Provenance, Authenticity, Evidence : Selected Papers from the Conference and School Authority, Provenance, Authenticity, Evidence / Willer, Mirna ; Gilliland, Anne J. ; Tomić, Marijana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2018. Str. 71-85.

3. Mihaljević, Milan.
Prednja strana hrvatskoglagoljskoga Pazinskog fragmenta E // Zbornik vo čest na prof. d-r Radmila Ugrinova-Skalovska po povod devedesetgodišninata od ragjanjeto / Crvenkovska, Emilija (ur.).
Skopje : Filološki fakultet Blaže Koneski Skopje, 2016. Str. 139-148.

4. Mihaljević, Milan.
Jezik Četvrtoga vrbničkog brevijara // Meandrima hrvatskoga glagoljaštva : Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / Kuštović, Tanja ; Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. Str. 363-382.

5. Gadžijeva, Sofija; Mihaljević, Milan.
Glagoli // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 205-260.

6. Gjurkova, Aleksandra; Mihaljević, Milan.
Upravni i neupravni govor u hrvatskoj i makedonskoj redakciji crkvenoslavenskoga jezika // Vita Litterarum Studiis Sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću / Ježić, Mislav ; Andrijanić, Ivan ; Krnic, Krešimir (ur.).
Zagreb : FF press, 2014.. Str. 139-171.

7. Mihaljević, Milan.
Uvod // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 9-22.

8. Mihaljević, Milan.
Pismo i fonemski sustav // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 49-90.

9. Mihaljević, Milan.
Zamjenice // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 133-150.

10. Mihaljević, Milan.
Veznici // Hrvatski crkvenoslavenski jezik / Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Staroslavenski institut, 2014.. Str. 303-304.

11. Mihaljević, Milan; Vlašić-Anić, Anica.
Novootkriveni glagoljski fragmenti u riječkoj kapucinskoj knjižnici // Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven / Stadnik-Holzer, Elena ; Holzer, Georg (ur.).
Frankfurt am Main : Lang, Peter, 2010.. Str. 95-124.

12. Damjanović, Stjepan; Kuzmić, Boris; Mihaljević, Milan; Žagar, Mateo.
Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela // Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga: Srednji vijek / Bićanić, Ante (ur.).
Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009.. Str. 457-541.

13. Mihaljević, Milan.
Hrvatski crkvenoslavenski jezik // Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga: Srednji vijek / Bićanić, Ante (ur.).
Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009.. Str. 283-349.

14. Mihaljević, Milan.
The Structure of Complements of Verbs of Perception in Croatian // A Linguist's Linguist : Studies in South Slavic Linguistics ih Honor of E. Wayles Browne / Franks, Steven ; Chidambaram, Vrinda ; Joseph, Brian (ur.).
Bloomington, Indiana : Slavica Publishers, 2009.. Str. 317-353.

15. Mihaljević, Milan.
The Particle Eda in Croatian Glagolitic Texts // Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky / Janyšková, Ilona ; Karlíková, Helena (ur.).
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Str. 153-163.

16. Mihaljević, Milan.
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata // U službi jezika : zbornik u čast Ivi Lukežić / Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, 2007. Str. 231-247.

17. Mihaljević, Milan.
Trsatski fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara // Studia Philologica Slavica / Bernhard Symanzik (ur.).
Berlin : LIT Verlag, 2006 (2007). Str. 431-445.

18. Mihaljević, Milan.
Slova iže i myslite u hrvatskoglagoljskim misalima i brevijarima // Slavica mediaevalia in memoriam Francisci Venceslai Mareš / Reinhart, Johannes (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006. Str. 69-87.

19. Mihaljević, Milan.
Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.. Str. 283-290.

20. Mihaljević, Milan.
O subjektnim rečenicama uz obezličene glagole // Od fonetike do etike : zbornik o sedamdesetgodišnjici prof. dr. Josipa Silića / Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Disput, 2005.. Str. 199-206.

21. Mihaljević, Milan.
Zamjenice u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st. // Od indoeuropskoga do hrvatskoga: Zbornik u čast Daliboru Brozoviću / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : HAZU, 2003..

22. Mihaljević, Milan.
vred6n6 1 - vskresitelno // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2000 (2002). Str. 1-34.

23. Mihaljević, Milan.
Američka lingvistika // Uvod u lingvistiku / Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001.. Str. 155-190.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Mihaljević, Milan.
Die Klagenfurter Fragmente eines kroatisch-glagolitischen Breviers. // Carinthia I: Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Kärnten. 208 (2018) , 1; 149-164 (članak, znanstveni).

2. Mihaljević, Milan.
Croatian Glagolitism Between the West and the East. // Konštantínove listy. 10 (2017) , 1; 190-197 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

3. Mihaljević, Milan.
Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. // Jezikoslovlje. 17 (2016) , 1/2; 413-427 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Mihaljević, Milan.
Tragovi južnoga puta. // Makedonski jazik. 67 (2016) ; 61-77 (članak, znanstveni).

5. Mihaljević, Ana; Mihaljević, Milan.
Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015) , 1; 463-484 (članak, znanstveni).

6. Mihaljević, Milan.
The Office for St. Dominic in Croatian Glagolitic Breviaries. // Starobălgarska literatura. 47 (2013) ; 186-210 (članak, znanstveni).

7. Mihaljević, Milan.
Parenteza s glagolima govorenja u hrvatskom jeziku. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013) , 2; 527-544 (članak, znanstveni).

8. Mihaljević, Milan.
Jezik kanona mise u Kožičićevu Misalu hruackom. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 24 (2012) , 1; 157-183 (članak, znanstveni).

9. Mihaljević, Milan.
Verba Dicendi in Croatian Church Slavonic. // Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. LIV (2011) , 1; 63-77 (članak, znanstveni).

10. Mihaljević, Milan.
Der Dual im Kroatisch-Kirchenslavischen. // Wiener slavistisches Jahrbuch. 57 (2011) ; 131-138 (članak, znanstveni).

11. Mihaljević, Milan.
Dopune percepcijskih glagola u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 72 (2011) ; 187-200 (članak, znanstveni).

12. Mihaljević, Milan.
Bilješke o jeziku Drugoga beramskoga brevijara. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 9 (2011) ; 126-139 (članak, znanstveni).

13. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 359-476 (članak, znanstveni). prilozen text rada

14. Mihaljević, Milan.
Glagolski oblici u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st.. // Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 56-57 (2008) ; 333-349 (članak, znanstveni).

15. Mihaljević, Milan.
Zamjenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. // Godišnik na Sofijskiâ universitet Sv. Kliment Ohridski. Naučen cent´´r za slavâno-vizantijski proučvaniâ Ivan Dujčev. 96 (15) (2008) ; 213-226 (članak, znanstveni).

16. Mihaljević, Milan.
Leksik najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata. // Studia Slavica Hungarica. 52 (2007) , 1-2; 263-272 (članak, znanstveni). URL link to work

17. Mihaljević, Milan; Reinhart, Johannes.
The Croatian Redaction: Language and Literature. // Incontri linguistici. 28 (2005) ; 31-82 (članak, znanstveni).

18. Mihaljević, Milan.
Veznik "da" u hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Slavia meridionalis. 4 (2004) ; 9-34 (članak, znanstveni).

19. Mihaljević, Milan.
Novljanski dvolist brevijara iz 14. st.. // Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 34 (2000) ; 175-208 (članak, znanstveni).

20. Mihaljević, Milan.
Dosadašnja čitanja darovnice slavnoga Dragoslava. // Fluminensia. 12 (2000) , 1-2; 1-15 (članak, znanstveni).

21. Mihaljević, Milan.
Nekoliko pabiraka iz hrvatskoglagoljskih kodeksa. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , 1; 223-232 (članak, znanstveni).

22. Mihaljević, Milan.
Novootkriveni glagoljski fragmenti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. // Dometi. 7-12 (1999) ; 26-38 (članak, znanstveni).

23. Mihaljević, Milan.
O jeziku Vidova brevijara. // Nova Istra. 2 (1997) , 5; 22-26 (članak, znanstveni).

24. Mihaljević, Milan.
Jezična slojevitost Brevijara Vida Omišljanina iz 1396. godine. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 29 (1997) ; 119-138 (članak, znanstveni).

25. Mihaljević, Milan.
Ostrižak glagoljskoga misala iz Novoga Vinodolskoga. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997) ; 257-263 (članak, znanstveni).

26. Mihaljević, Milan.
Jestno-niječna pitanja u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 43-44 (1997) , 1-2; 191-209 (članak, znanstveni).

27. Mihaljević, Milan.
Novootkriveni Pašmanski fragmenti brevijara. // Slovo. 44/46 (1996) ; 99-170 (članak, znanstveni).

28. Mihaljević, Milan.
Šrke i fraške glagoljaške. // Croatica. 26 (1996) , 42/44; 269-280 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Mihaljević, Milan.
STJEPAN DAMJANOVIĆ, Jezik hrvatskih glagoljaša. Matica hrvatska, Zagreb 2008, 360 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 395-400 (prikaz, stručni).

2. Mihaljević, Milan.
LANA HUDEČEK, Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća. Zagreb 2006.. // Slovo : � asopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 58 (2008) ; 348-352 (prikaz, stručni).

3. Mihaljević, Milan.
Fonološki opisi hrvatskoga jezika: Glasovi, slogovi, naglasci. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 51 (2004) , 4; 155-157 (osvrt, stručni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Petrović, Ivanka; Mihaljević, Milan.
Hrvatskoglagoljski fragmenti "Legende o sv. Eustahiju" i "Pasije sv. Marine" // Hagiographia Slavica ; Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 82 / Reinhart, Johannes (ur.).
Muenchen : Verlag Otto Sagner, 2013. 171-215 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Mihaljević, Milan.
The Structure of Coordination: Evidence from Croatian Church Slavonic // Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Third Cornell Meeting 2016 / Browne, Wayles ; Despić, Miloje ; Enzinna, Naomi ; Harmath-de Lemos, Simone ; Karlin, Robin ; Zec, Draga (ur.).
Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 2018. 200-213 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Mihaljević, Milan.
O jeziku Drugoga vrbničkoga brevijara // Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju / Badurina Stipčević, Vesna ; Požar, Sandra ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2015. 535-575 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita // Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Općina Malinska – Dubašnica, 2011. 407-423 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Mihaljević, Milan.
Sintaktička svojstva najstarijih hrvatskoglagoljskih tekstova // Mnogokratnite prevodi v južnoslavjanskoto srednovekovie / Taseva, Lora ; Marti, Roland ; Jovčeva, Marija (ur.).
Sofija : Goreks Pres, 2007. 221-238 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Mihaljević, Milan.
Deklinacija imenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima // Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog institutta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.) / Duerrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb - Krk : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 625-636 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Mihaljević, Milan.
Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata // B'lgari i hrvati prez vekovete 2 / Božilova, Rumjana (ur.).
Sofija : IK Gutenberg, 2003. 43-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mihaljević, Milan.
The Structure of Croatian Alternative Questions // Current Approaches to Formal Slavic Linguistics / Kosta, Peter ; Frasek, Jens (ur.).
Frankfurt a/M : Peter Lang, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, 2002. 327-335 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Mihaljević, Milan.
Die Jer-Zeichen in den aeltesten kroatisch-glagolitischen Fragmenten // Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur / Miklas, Heinz (ur.).
Wien : Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000. 150-163 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Mihaljević, Milan.
The Interaction of li and Negation in Croatian Church Slavonic // Formale Slavistik / Junghanns, Uwe ; Zybatow, Gerhild (ur.).
Frankfurt am Main : Vervuert Verlag, 1997. 87-92 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Mihaljević, Milan.
Uzročne konstrukcije u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku // Zbornik radova (Prvi svezak) Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 25-37 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // A tko to ide? - A hto tam idze? : Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada - Hrvatsko filološko društvo, 2013. 11-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // Gacka u srednjem vijeku / Gračanin, Hrvoje ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012. 255-282 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Mihaljević, Milan.
Pitanja u hrvatskome jeziku // Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole / Mićanović, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, 2011. 35-41 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Mihaljević, Milan.
Strukturni i nestrukturni padeži u hrvatskom jeziku // Sintaksa padeža / Birtić, Matea ; Brozović Rončević, Dunja (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet Osijek, 2010. 179-192 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Mihaljević, Milan.
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Vidjeti Ohrid : Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.-16. rujna 2008.) / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. 43-64 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mihaljević, Milan.
Minimalistički opis konstituentske strukture glagolskih skupina // Riječki filološki dani 4 / Stolac, Dijana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2002. 263-276 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Mihaljević, Milan.
Dva glagoljska ostriška brevijara iz Kloštar Ivanića // Knjižnica franjevačkog samostana Kloštar Ivanić / Pasarić, Dragutin (ur.).
Kloštar Ivanić : Franjevački samostan Kloštar Ivanić, 2000. 156-161 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Mihaljević, Milica; Mihaljević, Milan.
Imperativ u nazivlju // Riječki filološki dani 3 / Stolac, Dijana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2000. 219-226 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Mihaljević, Milan.
Le slaviste André Vaillant – Slavist André Vaillant // Les projets franco-croates et les savants francais qui se sont illustres dans la recherche et la valorisation du patrimoine croate / Marin, E. ; Šanjek, F. ; Zink, M. (ur.).
Paris : Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2016. 225-232 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Mihaljević, Milan.
Položaj crkvenoslavenskoga jezika u hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi // Zbornik na trudovi od Megjunarodniot naučen sobir Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija (organiziran po povod 1100-godišninata od smrtta na sv. Naum Ohridski) / Velev, Ilija ; Girevski, Aco ; Makarijoska, Liljana ; Piperkoski, Ilija ; Mokrova, Kostadina (ur.).
Skopje : Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij", 2011. 229-238 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Mihaljević, Milan.
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta // Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu / Dukić, Davor ; Žagar Mateo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. 211-226 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Mihaljević, Milan.
(Ortho)graphic Reforms in Croatian Glagolitic Texts // Sbornik s dokladi ot Meždunarodnata konferencija "Glagolica i kirilica - istorija i pismeni pametnici", Bratislava 6-7 juni 2007 g. / Zašev, Evgeni (ur.).
Bratislava : Bălgarskija kulturen institut v Bratislava, 2009. 1-11 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Mihaljević, Ana; Mihaljević, Milan.
Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Sanktoral Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2018. (ostalo).

2. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo.
Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. (transliteracija). URL link to work

3. Mihaljević, Milan; Kosić, Josip.
Vesperal, 1999. (prijevod na staroslavenski i priređivanje tekstova).
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Galić, Josip.
Glagolski oblici u Hrvojevu misalu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Split : Filozofski fakultet, 28. 10. 2013., 116 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

2. Willer-Gold, Jana.
Minimalistički pristup strukturi glagolskih skupina sa složenom dopunom u hrvatskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21.07. 2013, 324 str. Voditelj: Mihaljević, Milan ; Erdeljac, Vlasta.

3. Kovačević, Ana.
Negacija u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.01. 2012., 318 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

4. Turkalj, Lucija.
Sintaksa hrvatskoglagoljskoga psaltira / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.05. 2012., 351 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

5. Lozić Knezović, Katarina.
Leksik Klimantovićeva zbornika iz 1512. g. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21. 12. 2010., 300 str. Voditelj: Božanić, Joško.

6. Sudec, Sandra.
Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.06. 2010., 243 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

7. Mandić, David.
Postanak praslavenskih naglasnih paradigmi kod imenicâ i njihova sudbina u hrvatskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.10. 2009, 234 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

8. Gadžijeva, Sofija.
Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.12. 2007., 350 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

9. Zovko Dinković, Irena.
Negacija u engleskom i hrvatskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.03. 2007., 328 str. Voditelj: Ivir, Vladimir ; Mihaljević, Milan.

10. Birtić, Matea Andrea.
Argumentna struktura imenskih riječi (Tvorba riječi u generativnoj morfologiji) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 18. 2. 2004, 238 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

11. Vince Marinac, Jasna.
Akuzativ u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29. 01. 1999., 255 str. Voditelj: Milan Mihaljević.
Vrh
 
upomoc
foot_4