crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Marija Turk
(80060)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Stojić, Aneta; Turk, Marija.
Deutsch-kroatische Sprachkontakte : Historische Entwicklung und aktuelle Perspektiven auf lexikalischer Ebene .
Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, 2017 (monografija).

2. Turk, Marija.
Jezično kalkiranje u teoriji i praksi. Prilog lingvistici jezičnih dodira .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada - Filozofski fakultet u RIjeci, 2013 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. A tko to ide? Hrvatski prinosi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2013. (zbornik).

2. Peti hrvatski slavistički kongres : zbornik radova. Sv. 2 / Turk, Marija; Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2012 (zbornik).

3. Peti hrvatski slavistički kongres : zbornik radova. Sv. 2 / Turk, Marija; Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2012 (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Turk, Marija.
Od kolokacije do frazema // Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik u čast profesorici Branki Tafri / Košutar, Petra / Kovačić, Mislav (ur.).
Zagreb : Ibis grafika Zagreb, 2018. Str. 225-237.

2. Turk, Marija / Sesar, Dubravka.
Posuđenice i kalkovi u suvremenom hrvatskom jeziku // Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Ungegaun zum 120. Gebutrstag - Mit einem Vorwort von George Thomas / Kai Witzlach-Makarevich (ur.).
Berlin : Frank & Timme Verlag fuer wisserschaftliche Literatur, 2018. Str. 15-28.

3. Turk, Marija.
O češkom posredništvu u kalkiranju iz njemačkoga u hrvatski jezik // Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen Dubravki Sesar / Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Disput, 2017.. Str. 327-336.

4. Turk, Marija; Spicijarić Paškvan, Nina.
O romanizmima u omišaljskom govoru // Zbornik u čast Katice Ivanišević / Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2015. Str. 205-224. prilozen text rada

5. Turk, Marija; Sesar, Dubravka.
Kalkovi - jedan oblik jezičnoga posuđivanja u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. 1. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 111-119.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Turk, Marija.
O višerječnim svezama u Senjskom rječniku Milana Moguša. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 20 (2016) ; 179-187 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Turk, Marija.
Stranojezični elementi u rječnicima Dragutina Parčića. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 59 (2012) ; 195-205 (članak, znanstveni). prilozen text rada

3. Turk, Marija; Opašić, Maja.
Kulturno-povijesni kontekst kalkiranja u hrvatskome jeziku. // Kroatologija. 1 (2010) ; 300-316 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

4. Turk, Marija; Opašić, Maja.
Linguistic Borrowing and Purism in the Croatian Language. // Suvremena lingvistika. 34 (2008) , 1(65); 73-88 (pregledni rad, znanstveni).

5. Turk, Marija; Opašić, Maja.
Supostavna raščlamba frazema. // Fluminensia. 20 (2008) , 1; 19-30 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Turk, Marija.
Međujezični dodiri i utjecaji: stranojezični elementi u leksiku hrvatskoga jezika. // Riječki filološki dani - Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Badurina, Lada (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016. 323-332 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Turk, Marija.
Status kolokacija u hrvatskim općim jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima // Riječki filološki dani VI / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2010. 537-547 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Macan, Željka; Turk, Marija.
Osjećaj (ne)sreće u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji // Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie / Bedkowska-Kopczyk, Agnieszka ; Pfandl, Heinrich (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2018. 195-206 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Turk Sakač, Marija; Filipan-Žignić, Blaženka; Legac, Vladimir.
Primary School Students' Communication using WhatsApp Application // BES 2018 / Yılmaz, ÇAKICI ; Yıldırım, TUĞLU (ur.).
Edirne : Trakya University Faculty of Education, Edirne, 2018. 50-66 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Turk, Marija.
Proučavatelji mađarsko-hrvatskih jezičnih dodira // Od početka do danas- 120 godina kroatistike u Budimpešti / Lukacs Istvan (ur.).
Budimpešta : Cathedra philologiae slavicae, 2016. 53-65 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Turk, Marija; Spicijarić Paškvan, Nina.
Kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema (na primjeru frazema sa zoonimskom sastavnicom) // Animalistički frazemi u slavenskim jezicima / Vidiović Bolt, I. (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu FF-press, 2014. 1-14 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Turk, Marija; Opašić, Maja; Spicijarić Paškvan, Nina.
Prinosi Žarka Muljačića lingvistici jezičnih dodira // Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. - 2009.) / Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Županović Filipin, Nada ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : FF-Press, 2014. 91-98 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad). prilozen text rada

2. Turk, Marija; Opašić, Maja.
O prihvatljivosti i prihvaćenosti zamjena za posuđenice u hrvatskome jeziku // A tko to ide? = A hto tam idze? : hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Hrvatska sveučilišna naklada, 2013. 173-186 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Turk, Marija; Opašić, Maja; Spicijarić, Nina.
Crno na bijelom: Crna, bijela i siva boja u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji // Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.) / Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : FF press, 2012. 269-282 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad). prilozen text rada
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Turk, Marija; Opašić, Maja.
Poredbeni opis frazema u hrvatskome i drugim jezicima // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Turk Sakač, Marija.
Elementi jezika novih medija u u pisanim radovima učenika osnovnih škola / doktorska disertacija.
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 13.12. 2018, 274 str. Voditelj: Prof. dr. sc. Blaženka Filipan-Žignić.
Vrh
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Pintarić, Valerija.
Kajkavska frazeologija / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 13.07. 2017, 40 str. Voditelj: Turk, Marija.

2. Blašković, Martina.
Zoonimski frazemi motivirani stereotipima u hrvatskome i engleskome jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 14. 07. 2016., 99 str. Voditelj: Turk, Marija ; Memišević, Anita.

3. Škarić, Antonio.
Romanizmi u mjesnom govoru Lopara na Rabu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 13. 12. 2016., 56 str. Voditelj: Turk, Marija.

4. Wankiewicz, Paulina.
Slika čovjeka u hrvatskoj paremiologiji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 6. 09. 2016., 65 str. Voditelj: Turk, Marija.

5. Cindrić, Ivana.
Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema sa sastavnicom boja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 09. 2015., 52 str. Voditelj: Turk, Marija ; Drljača Margić, Branka.

6. Macan, Željka.
Frazemi s brojevnom sastavnicom u hrvatskom i njemačkom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 6. 05. 2015., 360 str. Voditelj: Turk, Marija.

7. Sudec, Ana.
Eufemizmi u Rječniku Vladimira Anića i aktivnoj uporabi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 09. 2015., 58 str. Voditelj: Turk, Marija.

8. Zoričić, Dunja.
Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema s onimskom sastavnicom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 25.09. 2015, 61 str. Voditelj: Turk, Marija ; Drljača Margić, Branka.

9. Barčot, Branka.
Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njemačkoj frazeologiji / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 18.07. 2014, 361 str. Voditelj: Fink-Arsovski, Željka ; Turk, Marija.

10. Blažina, Sara.
Romanizmi i germanizmi kao sastavnice hrvatskih frazema / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 6. 11. 2014,, 100 str. Voditelj: Turk, Marija.

11. Fumić, Diana.
Hungarizmi i turcizmi kao sastavnice hrvatskih frazema / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30. 09. 2014., 78 str. Voditelj: Turk, Marija.

12. Hodak, Anita.
Hrvatski frazemi s onomastičkom sastavnicom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 10. 07. 2014., 87 str. Voditelj: Turk, Marija.

13. Tomas, Anita.
Hrvatski jezik kao jezik medija / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 18. 09. 2014,, 28 str. Voditelj: Turk, Marija.

14. Deželić, Antonela.
Frazeologija mjesnoga govora Orleca (sintaktički i semantički aspekt i konceptualna analiza) / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30. 9. 2013., 72 str. Voditelj: Vranić, Silvana ; Turk, Marija.

15. Opašić, Maja.
Biblizmi u hrvatskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 9.10. 2013., 491 str. Voditelj: Turk, Marija.

16. Jambrošić, Mirjana.
Metafora u elektrotehničkom nazivlju / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 24.10. 2011., 51 str. Voditelj: Turk, Marija.

17. Knacijanić, Lorena.
Anglizmi u hrvatskome prijevodu knjige P.S. Volim te Cecelie Ahern / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.9. 2011., 70 str. Voditelj: Turk, Marija.

18. Simić, Jelena.
Konceptualna analiza frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom i poljskom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.9. 2011., 84 str. Voditelj: Turk, Marija ; Stolac, Diana.

19. Svrtan, Ivana.
Hrvatski frazemi s brojevnom sastavnicom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.9. 2011., 70 str. Voditelj: Turk, Marija.

20. Čavar, Mirna.
Germanizmi u hrvatskome jeziku / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 11.10. 2010., 40 str. Voditelj: Turk, Marija.

21. Mrakovčić, Josipa.
Konceptualna klasifikacija frazema mjesnoga govora Vrha / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 14. 7. 2010., 60 str. Voditelj: Turk, Marija ; Vranić, Silvana.

22. Simčić, Ana.
Hrvatski jezik na pragu Europske unije / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 20.12. 2010., 55 str. Voditelj: Turk, Marija.

23. Slaviček, Tanja.
Holonimija i meronimija na primjerima frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 22.11. 2010., 68 str. Voditelj: Turk, Marija.

24. Šupljika, Darja.
Leksička analiza teksta Trsatskoga statuta / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26.9. 2010., 41 str. Voditelj: Turk, Marija ; Zubčić, Sanja.

25. AL Damirja, Eva.
Frazemski sinonimi i varijantni frazemi / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. 10. 2009., 60 str. Voditelj: Turk, Marija.

26. Brusić, Andreja.
Imenice bog/Bog i vrag/đavao kao sastavnice frazema / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 6. listopada 2009., 44 str. Voditelj: Turk, Marija.

27. Buneta, Ljiljana.
Somatizmi u frazeologiji (na primjeru hrvatskog i engleskog jezika) / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26. studenoga 2009., 105 str. Voditelj: Turk, Marija.

28. Franković, Martina.
Strukturna i semantičko-konceptualna analiza frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 16. 6. 2009., 50 str. Voditelj: Turk, Marija.

29. Grdaković, Ana.
Frazemi u pisanim medijima / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26.5. 2009., 50 str. Voditelj: Turk, Marija.

30. Matić, Una.
Usporedba strukturno jednakih frazema i idioma s komponentom životinja u hrvatskom i engleskom jeziku / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 9. srpnja 2009., 56 str. Voditelj: Turk, Marija.

31. Mohorovičić, Hani.
Neologizmi u hrvatskome jeziku / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. rujna 2009., 30 str. Voditelj: Turk, Marija.

32. Pavković, Adriana.
Povijesni frazemi / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 6. listopada 2009., 49 str. Voditelj: Turk, Marija.

33. Pejić, Anita.
Posuđenice u hrvatskom jeziku (s obzirom na jezik davalac) / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 13. listopada 2009., 42 str. Voditelj: Turk, Marija.

34. Svoboda, Davorka.
Frazemska sinonimija / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30. lipnja 2009., 59 str. Voditelj: Turk, Marija.

35. Svrtan, Ivana.
Semantički opseg leksema srce i duša kao sastavnica frazema / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29. rujna 2009., 43 str. Voditelj: Turk, Marija.

36. Topolčić, Ivana.
Hungarizmi u govoru Đurđevca / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30. lipnja 2009., 46 str. Voditelj: Turk, Marija.

37. Žugić, Mlađana.
Koncept čovjekovih osobina u frazeologiji hrvatskoga jezika / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. 4. 2009., 54 str. Voditelj: Turk, Marija.

38. Mihelčić, Alen.
Usporedba hrvatske i njemačke frazeologije / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.travnja 2008., 73 str. Voditelj: Turk, Marija.

39. Opašić, Maja.
Podudarnosti u frazeologiji / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19. ožujka 2007., 72 str. Voditelj: Turk, Marija.
Vrh
 
upomoc
foot_4