Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Hrvoje Turković
(99715)
Petak 18. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Turković, Hrvoje.
Politikom po kulturi. Polemike (1968-2002) .
Zagreb : Meandarmedia, 2016. (zbirka članaka i eseja).

2. Turković, Hrvoje.
Filmska opredjeljenja .
Zagreb : Društvo za promicanje književnosti
na novim medijima, 2012. (zbirka eseja).

3. Turković, Hrvoje.
Strukturalizam, semiotika, metafilmologija - metodološke rasprave .
Zagreb : Društvo za promicanje književnosti na novim medijima, 2012. (zbirka rasprava).

4. Turković, Hrvoje.
Razumijevanje filma : Ogledi iz teorije filma .
Zagreb : Društvo za promicanje književnosti na novim medijima, 2012. (zbirka eseja i rasprava).

5. Turković, Hrvoje.
Život izmišljotina. Ogledi o animiranom filmu .
Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2012 (zbirka eseja i studija).

6. Turković, Hrvoje.
Nacrt filmske genologije .
Zagreb : Matica Hrvatska, 2010 (monografija).

7. Turković, Hrvoje.
Narav televizije. Ogledi .
Zagreb : Meandarmedija/Meandar, 2008 (monografija).

8. Turković, Hrvoje.
Retoričke regulacije - Stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja .
Zagreb : AGM, 2008. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Global Animation Theory. International Perspectives at Animafest Zagreb. / Bruckner, Franziska; Gilić, Nikica; Lang, Holger; Šuljić, Daniel; Turković, Hrvoje (ur.).
New York : Bloomsbury Academic, 2019 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bruckner, Franziska; Gilić, Nikica; Lang, Holger; Šuljić, Daniel; Turković, Hrvoje.
Introduction // Global Animation Theory. International Perspectives at Animafest Zagreb / Bruckner, Franziska ; Gilić, Nikica ; Lang, Holger ; Šuljić, Daniel ; Turković, Hrvoje (ur.).
New York ; London : Bloomsbury Academic, 2019.

2. Turković, Hrvoje.
Kultura alternative i Multimedijalni centar SC // Savska 25. Arheologija modernosti u prostoru Studentskog centra / Vukić, Feđa (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu, 2014. Str. 181-213.

3. Turković, Hrvoje.
Filozofija filma // Filozofski leksikon / Kutleša, Stipe (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012.. Str. 344-345.

4. Turković, Hrvoje.
Filmska osjetljivost Aleksandra Srneca // Aleksandar Srnec - Prisutna odsutnost / Sudac, Marinko (ur.).
Zagreb : Vlastita naklada Marinko Sudac, 2008.. Str. 453-473.

5. Turković, Hrvoje.
Hrvatski eksperimentalni film šezdesetih i videoumjetnost sedamdesetih kao avangardno krilo modernizma // Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti / Maković, Zvonko ; Medić, Ana (ur.).
Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2007. Str. 185-195.

6. Turković, Hrvoje.
Kanonski eksperimentator // Dušan Vukotić - Vud / Pata, Nenad (ur.).
Zagreb : Korpus i Zagreb film, 2007.. Str. 22-24.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Turković, Hrvoje.
Mora li narativni film imati naratora. // Hrvatski filmski ljetopis. 17 (2011) , 67; 9-32 (članak, znanstveni).

2. Turković, Hrvoje.
Film kao znak i sudionik modernizacije. // Hrvatski filmski ljetopis. 17 (2011) , 68; 104-118 (članak, znanstveni).

3. Jušić, Hana; Turković, Hrvoje.
Filmsko nazivlje u novjim jednosveščanim općim rječnicima hrvatskog jezika. // Studia lexicographica. 3 (2010) , 4-5; 15-49 (članak, znanstveni).

4. Turković, Hrvoje.
Pojam poetskog izlaganja. // Hrvatski filmski ljetopis. 15 (2010) , 60; 11-33 (članak, znanstveni).

5. Turković, Hrvoje.
Poetsko izlaganje - korjeni i razgraničenja. // TFT - teatar, film, televizija. 2 (2009) , 4; 9-19 (članak, znanstveni).

6. Turković, Hrvoje.
Filmski modernizam u ideološkom i populističkom okružju. // Hrvatski filmski ljetopis. 15 (2009) , 59; 92-106 (članak, znanstveni).

7. Turković, Hrvoje.
Regulativna funkcija popratne filmske glazbe (Casablanca). // Zapis, glasilo Hrvatskog filmskog saveya - posebni broj. XVI (2008) ; 49-66 (članak, znanstveni).

8. Turković, Hrvoje.
Je li animirani film uopće - film?. // Hrvatski filmski ljetopis. 14 (2008) , 55; 6-18 (članak, znanstveni).

9. Turković, Hrvoje.
Pitanje medija i razgraničenje filma. // Hrvatski filmski ljetopis. 14 (2008) , 56; 12-21 (članak, znanstveni).

10. Turković, Hrvoje.
Kompenzacijska teorija funkcije filmske glazbe. // Književna smotra. 39 (2007) , 143 (1); 29-39 (članak, znanstveni).

11. Turković, Hrvoje.
Je li moguća filmska pragmatika?. // Umjetnost riječi. 51 (2007) , 1-2; 125-142 (članak, znanstveni).

12. Turković, Hrvoje.
Mit neprimjetnosti filmske glazbe. // Hrvatski filmski ljetopis. 13 (2007) , 50; 3-16 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Turković, Hrvoje.
Paradigma Peterlić. // Hrvatski filmski ljetopis. 13 (2007) , 51; 3-11 (članak, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Jušić, Hana; Turković, Hrvoje.
Filmsko nazivlje u novijim jednojezičnim rječnicima hrvatskoga jezika. // Studia lexicigraphica. (2010) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Druge vrste radova
 

1. Turković, Hrvoje.
Esejistički dokumentarizam Ante Babaje, 2010. (esej u katalogu).

2. Turković, Hrvoje.
Dušan Vukotić - od klasičnog do modernističkog crtanog filma, 2010. (esej u katalogu).

3. Turković, Hrvoje.
Tom Gotovac - Umjetnik koji je živio svoju umjetnost, 2010. (popularan rad).

4. Turković, Hrvoje.
Paralelni, alternativni i subkulturni opstanak - neprofesijski dokumentarizam u Hrvatskoj, 2009. (katalog).

5. Turković, Hrvoje.
Noviji hrvatski dokumentarac (1992-2007) - pregled, 2008. (katalog).

6. Turković, Hrvoje.
South Eastern European Documentaries: Croatia 1992-2007, 2007. (enciklopedijska natuknica).