Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Zora Raboteg-Šarić
(99796)
Četvrtak 9. Srpanj 2020

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Raboteg-Šarić, Zora; Bouillet, Dejana; Marinović, Lovorka.
Trgovanje ljudima kako ga vide mladi u Hrvatskoj : razumijevanje problema i mogućnosti prevencije .
Zagreb : Međunarodna organizacija za migracije, 2007 (monografija).

2. Raboteg-Šarić, Zora; Bouillet, Dejana; Marinović, Lovorka.
Trafficking in the eyes of the youth in Croatia : understanding the problem and prevention possibilities .
Zagreb : International Organization for Migration, 2007 (monografija).

3. Raboteg-Šarić, Zora; Pećnik, Ninoslava; Josipović, Vedrana.
Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline .
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003 (monografija).

4. Raboteg-Šarić, Zora; Rogić, Ivan.
Daleki život, bliski rub: Kvaliteta života i životni planovi mladih na područjima posebne državne skrbi .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002 (monografija).

5. Štulhofer, Aleksandar; Raboteg-Šarić, Zora; Marinović, Lovorka.
Trgovanje ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja : razmjeri problema i potrebne mjere za suzbijanje trgovanja u Hrvatskoj .
Zagreb : Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva ; Međunarodna organizacija za migracije, 2002 (monografija).

6. Štulhofer, Aleksandar; Raboteg-Šarić, Zora; Marinović, Lovorka.
Trafficking in women and children for sexual exploitation (An assessment study: The extent of the problem and the need for counter trafficking measures in Croatia) .
Zagreb : Center for Transition and Civil Society Research ; International Organization for Migration, 2002 (monografija).

7. Raboteg-Šarić, Zora.
Psihologija altruizma .
Zagreb : Alinea, 1995 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Ratni stres u djece: suzbijanje, posljedice i liječenje / Žužul, Miomir; Raboteg-Šarić, Zora (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za informativno-psihološku djelatnost, 1992 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Raboteg-Šarić, Zora.
Parenting in single-parent families in Croatia // Parenthood and parenting in Croatia: A developmental and socio-cultural perspective / Lacković-Grgin, Katica ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Hauppauge, NY : Nova Science Publishers Inc., 2015. Str. 169-199.

2. Raboteg-Šarić, Zora.
Odnosi adolescenata s roditeljima i vršnjacima // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, A., Lopižić, J., Penezić, Z. (ur.).
Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo i Naklada Slap, 2014. Str. 125-147.

3. Merkaš, Marina; Raboteg-Šarić, Zora; Miljković, Dubravka.
The relation of intrinsic and extrinsic aspirations to adolescent life satisfaction // The Human Pursuit of Well-Being: A Cultural Approach / Brdar, Ingrid (ur.).
Dordrecht, NL : Springer, 2011. Str. 107-119.

4. Raboteg-Šarić, Zora.
Children's welfare in the context of social and economic changes in Croatia // Children's welfare in aging Europe / Jensen, An-Magritt ; Ben-Arieh, Asher ; Conti, Cinzia ; Kutsar, Dagmar ; Ghiolla Phadraig, Maire Nic ; Warming Nielsen, Hanne (ur.).
Trondheim : Norwegian Centre for Child Research, Norwegian University of Science and Technology, 2004. Str. 527-590.

5. Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata; Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljski odgojni postupci i psihosocijalni razvoj adolescenata // Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Šakić, Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 59-76.

6. Raboteg-Šarić, Zora.
E-upitnik: skala emocionalne empatije i skala mašte // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 44-49.

7. Raboteg-Šarić, Zora.
Skala stavova o ravnopravnosti spolova // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 95-103.

8. Raboteg-Šarić, Zora.
Skala altruizma // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 87-92.

9. Raboteg-Šarić, Zora.
Komunikacija između djece i roditelja // Hrvatska obitelj na prekretnici / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Glas Koncila, 2001.. Str. 221-253.

10. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljski odgojni postupci i problematično ponašanje djece u ranoj adolescenciji // Roditeljski odgojni postupci i problematično ponašanje djece u ranoj adolescenciji / Bašić, Josipa ; Janković, Josip (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u, 2000. Str. 155-170.

11. Raboteg-Šarić, Zora.
Socijalizacija djece i mladeži // Hrvatska i održivi razvitak: humane i odgojne vrednote / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Republika Hrvatska, Ministarstvo razvitka i obnove, 1999. Str. 73-80.

12. Raboteg-Šarić, Zora; Štulhofer, Aleksandar.
Street-based survey on drug patterns in four Croatian cities // Rapid assessment of illicit drug use in the Republic of Croatia / Mimica, Jadranka ; Power, Robert (ur.).
Zagreb : UNDCP ; Komisija Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje droge, 1999. Str. 47-101.

13. Raboteg-Šarić, Zora; Štulhofer, Aleksandar.
Terensko istraživanje obrazaca uzimanja droge u četiri hrvatska grada: 1998 // Zlouporaba droga u Republici Hrvatskoj / Sakoman, Slavko (ur.).
Zagreb : Program Ujedinjenih naroda za kontrolu droga ; Komisija za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 1999. Str. 46-100.

14. Raboteg-Šarić, Zora.
Reakcije djece na izrazito traumatična iskustva - posttraumatski stresni poremećaj // Ratni stres u djece: suzbijanje, posljedice i liječenje / Žužul, Miomir ; Raboteg-Šarić, Zora (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za informativno-psihološku djelatnost, 1992. Str. 37-49.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija.
Relations of parenting styles and friendship quality to self-esteem, life satisfaction and happiness in adolescents. // Applied research in quality of life. 9 (2014) , 3; 749-765 (članak, znanstveni).

2. Brajša-Žganec, Andreja; Kotrla Topić, Marina; Raboteg-Šarić, Zora.
Povezanost individualnih karakteristika učenika sa strahom od škole i izloženosti nasilju od strane vršnjaka u školskom okruženju. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4/5; 717-738 (članak, znanstveni).

3. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Šakić, Marija.
Life satisfaction in adolescents: the effects of perceived family economic status, self-esteem and quality of family and peer relationships. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 3; 547-564 (članak, znanstveni).

4. Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija; Brajša-Žganec, Andreja.
Kvaliteta života u osnovnoj školi: povezanost sa školskim uspjehom, motivacijom i ponašanjem učenika. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4-5; 697-716 (članak, znanstveni).

5. Raboteg-Šarić, Zora; Pećnik, Ninoslava.
Bračni status, financijske teškoće i socijalna podrška kao odrednice roditeljske depresivnosti i odgojnih postupaka. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 6 (86); 961-1004 (članak, znanstveni).

6. Rijavec, Majda; Raboteg-Šarić, Zora; Miljković, Dubravka.
Intrinsic vs. extrinsic orientation in the classroom and self-regulated learning. // Studia Psychologica. 45 (2003) , 1; 51-63 (članak, znanstveni).

7. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Glavak, Renata.
Gender differences in the relationship between some family characteristics and adolescent substance abuse. // Društvena istraživanja. 58-59 (2002) , 2-3; 335-352 (članak, znanstveni).

8. Raboteg-Šarić, Zora; Sakoman, Slavko; Brajša-Žganec, Andreja.
Stilovi roditeljskog odgoja, slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih. // Društvena istraživanja. 58-59 (2002) , 2-3; 239-263 (članak, znanstveni).

9. Sakoman, Slavko; Raboteg-Šarić, Zora; Kuzman, Marina.
Raširenost zlouporabe sredstava ovisnosti među hrvatskim srednjoškolcima. // Društvena istraživanja. 58-59 (2002) , 2-3; 311-334 (članak, znanstveni).

10. Raboteg-Šarić, Zora; Rijavec, Majda; Brajša-Žganec, Andreja.
The relation of parental practices and self-conceptions to young adolescent problem behaviors and substance use. // Nordic Journal of Psychiatry. 55 (2001) , 3; 203-209 (članak, znanstveni).

11. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata.
Dimenzije samopoimanja djece u odnosu na opaženu socijalnu podršku iz različitih izvora. // Društvena istraživanja. 9 (2000) , 6; 897-912 (članak, znanstveni).

12. Rijavec, Majda; Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata.
Komponente samoreguliranog učenja i školski uspjeh. // Društvena istraživanja. 8 (1999) , 4; 529-541 (članak, znanstveni).

13. Sakoman, Slavko; Kuzman, Marina; Raboteg-Šarić, Zora.
Čimbenici rizika i obilježja navika pijenja među srednjoškolcima. // Društvena istraživanja. 8 (1999) , 2-3; 373-396 (članak, znanstveni).

14. Deković, Maja; Raboteg-Šarić, Zora.
Roditeljski odgojni postupci i odnosi adolescenata s vršnjacima. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 6 (1997) , 4-5; 427-445 (članak, znanstveni).

15. Raboteg-Šarić, Zora.
The role of empathy and moral reasoning in adolescents' prosocial behaviour. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 6 (1997) , 4-5; 493-512 (članak, znanstveni).

16. Raboteg-Šarić, Zora; Rijavec, Majda; Olujić, Marija.
Causal attributions of sexual violence in war and peace. // Studia psychologica. 39 (1997) , 1; 59-77 (članak, znanstveni).

17. Raboteg-Šarić, Zora; Šarić, Jandre; Zajc, Marica.
A study of values among adolescents: Assessing terminal and instrumental value systems and orientations. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 6 (1997) , 6; 775-785 (članak, znanstveni).

18. Rijavec, Majda; Raboteg-Šarić, Zora; Olujić, Marija.
Living under war stress: Some qualitative aspects of adolescent war experiences. // Nordic Journal of Psychiatry. 50 (1996) , 2; 109-115 (članak, znanstveni).

19. Raboteg-Šarić, Zora; Žužul, Miomir; Keresteš, Gordana.
War and children's aggressive and prosocial behaviour. // European Journal of Personality. 8 (1994) , 3; 201-212 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Raboteg-Šarić, Zora.
Empathy and moral development: Implications for caring and justice. // Contemporary Sociology - A Journal of Reviews. 30 (2001) , 5; 487-488 (prikaz, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Pajalić, Zada; Raboteg-Šarić, Zora.
Determinants of menopause-related symptoms in women during the transition to menopause and the postmenopausal period – A systematic literature review . // Journal of health sciences. 10 (2020) , 1; 1-33 (pregledni rad, znanstveni).

2. Raboteg-Šarić, Zora; Bartaković, Sanja.
Empathy and moral disengagement as predictors of bystander roles in school bullying. // Central European Journal of Paediatrics. 15 (2019) , 2; 161-176 (članak, znanstveni).

3. Raboteg-Šarić, Zora; Zovak, Ivana.
Što roditelji imaju pravo znati o dječjim vršnjačkim odnosima – mišljenje adolescenata i njihovih majki. // Suvremena psihologija. 22 (2019) , 2; 221-239 (članak, znanstveni).

4. Raboteg-Šarić, Zora; Merkaš, Marina; Miljević, Tamara.
Family relations and relationships with peers as determinants of self-esteem in adolescents. // Central European Journal of Paediatrics. 14 (2018) , 2; 190-200 (članak, znanstveni).

5. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Mujkić, Aida.
Optimising childbirth in Croatia – mothers’ perceptions of the best experience and their suggestions for change. // Central European Journal of Paediatrics. 13 (2017) , 2; 117-129 (članak, znanstveni).

6. Sutlović, Diana; Raboteg-Šarić, Zora.
Povezanost kvalitete privrženosti roditeljima s različitim aspektima perfekcionizma kod adolescenata. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 157 (2016) , 4; 413-435 (članak, znanstveni).

7. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora.
Children in foster care in Croatia. // Social Work Forum. 2 (2011) , 1; 161-172 (članak, znanstveni).

8. Raboteg-Šarić; Zora; Merkaš, Marina; Majić, Martina.
Nada i optimizam adolescenata u odnosu na roditeljski odgojni stil. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 152 (2011) , 3-4; 373-387 (članak, znanstveni).

9. Raboteg-Šarić, Zora; Pećnik, Ninoslava.
Stavovi prema samohranom roditeljstvu. // Revija za socijalnu politiku. 17 (2010) , 1; 5-25 (članak, znanstveni).

10. Pećnik, Ninoslava; Raboteg-Šarić, Zora.
Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima. // Revija za socijalnu politiku. 12 (2005) , 1; 1-21 (članak, znanstveni).

11. Raboteg-Šarić, Zora.
Kvaliteta života mladih u područjima koja su stradala u ratu. // Dijete i društvo. 4 (2002) , 1-2; 49-68 (članak, znanstveni).

12. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Sustav terminalnih vrednota adolescenata prije rata i u ratu. // Psychologia Croatica. 1 (1995) , 1-2; 17-26 (članak, znanstveni).

13. Šarić, Jandre; Stipetić, Krunoslav; Raboteg-Šarić, Zora.
Udio ovisnosti u etiologiji kriminalnog ponašanja osuđenih osoba opserviranih u Centru za psihosocijalnu dijagnostiku. // Hrvatski časopis za kriminologiju i penologiju. 9 (1995) , 1-2; 1-18 (članak, znanstveni).

14. Raboteg-Šarić, Zora; Kapetanović, Iris.
Motivacijski aspekti ponašanja dragovoljnih davalaca krvi. // Medica Jadertina. 23 (1993) , 3-4; 205-215 (članak, znanstveni).

15. Šakić, Vlado; Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Uzroci progonstva i obilježja hrvatskih prognanika u kontekstu izbjegličkog problema u svijetu. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 2 (1993) , 2-3 (4-5); 383-405 (članak, znanstveni).

16. Raboteg-Šarić, Zora; Ravlić, Marica.
Stavovi adolescenata prema jednakosti među spolovima u različitim područjima društvenog života. // Psihologija. 23 (1990) , 3-4; 41-49 (članak, znanstveni).

17. Matešić, Doris; Raboteg-Šarić, Zora; Opačić, Goran; Zajc, Marica.
Konstrukcija i rezultati primjene Skale za procjenu praznovjerja na uzorku adolescenata. // Primijenjena psihologija. 10 (1989) ; 145-149 (članak, znanstveni).

18. Šarić, Jandre; Raboteg-Šarić, Zora; Vlahović-Štetić, Vesna.
Radne vrijednosti, profesionalne namjere i školski uspjeh učenika u završnom razredu osnovne škole. // Revija za psihologiju. 19 (1989) , 1-2; 17-23 (članak, znanstveni).

19. Raboteg-Šarić, Zora.
Some correlates of psychosocial dependency among the elderly. // Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije). 27 (1987/1988) , 4; 151-158 (članak, znanstveni).

20. Raboteg-Šarić, Zora; Takšić, Vladimir; Božičević, Viktor.
Psychological distress and life satisfaction among the elderly: Relationships with some sociodemographic variables. // Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije). 27 (1987/1988) , 4; 141-149 (članak, znanstveni).

21. Raboteg-Šarić, Zora.
Problemi definiranja i mjerenja empatije u socijalno-psihološkim istraživanjima. // Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije). 26 (1986/1987) , 3; 161-174 (pregledni rad, znanstveni).

22. Grgin, Tomislav; Vlahović-Štetić, Vesna; Raboteg-Šarić, Zora.
Radne vrijednosti srednjoškolaca u početku i na svršetku školovanja u proizvodnim i neproizvodnim stručnim usmjerenjima. // Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije). 25 (1986) , 2; 75-88 (članak, znanstveni).

23. Grgin, Tomislav; Vlahović, Vesna; Raboteg-Šarić, Zora.
Neke relevantne karakteristike srednjoškolaca koji namjeravaju i koji ne namjeravaju nastaviti školovanje na fakultetu. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 34 (1985) , 1; 3-8 (članak, znanstveni).

24. Raboteg-Šarić, Zora.
Interne determinante altruizma: da li je pomaganje drugima u osnovi egoistično ili altruistično?. // Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio društvenih znanosti). 24 (1984/1985) , 1; 85-95 (pregledni rad, znanstveni).

25. Raboteg-Šarić, Zora; Vlahović, Vesna; Božičević, Viktor; Mimica, Ivan; Frey, Jasmina.
Stav prema starijim osobama različitog zdravstvenog stanja kod ispitanika koji su u različitom kontaktu s tim osobama. // Defektologija. 21 (1985) , 1; 41-50 (članak, znanstveni).

26. Raboteg-Šarić, Zora; Šarić, Jandre.
Neke karakteristike osobe u nevolji i pomaganje u stvarnoj životnoj situaciji. // Revija za psihologiju. 14 (1984) , 1-2; 33-39 (članak, znanstveni).

27. Bezinović, Petar; Raboteg-Šarić, Zora; Božičević, Viktor.
"(Ne)primjerena" uloga spola kao determinator procjena nekih karakteristika ličnosti. // Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio društvenih znanosti). 20 (1980/1981) , 9; 197-203 (članak, znanstveni).

28. Raboteg-Šarić, Zora.
Ispitivanje sociometrijske strukture i socijalne percepcije u razredima s cjelodnevnom nastavom i u razredima s tzv. klasičnom nastavom. // Radovi (Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio društvenih znanosti). 20 (1980/1981) , 9; 205-214 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Raboteg-Šarić, Zora.
Profesionalne aspiracije mladih u područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske. // Anali Studentskog centra u Zagrebu. 2 (2000) , 1; 61-69 (članak, stručni).

2. Kaliterna, Ljiljana; Prizmić, Zvjezdana; Vojnović, Franka; Raboteg-Šarić, Zora.
The Forgotten Generations of Central and Eastern Europe- Status Report from Croatia. // Ageing International. 21 (1994) , 3; 44-48 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Raboteg-Šarić, Zora.
The relationship between family socio-economic status and children's personal well-being, quality of school life and out-of-school activities // .
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Raboteg-Šarić, Zora.
Produžena adolescencija: socijalni kontekst odrastanja, promjene u obiteljskim odnosima i posljedice za razvoj mladih // Zbornik radova 10. međunarodnog stručnog skupa „Knjižnica – središta znanja i zabave“ / Biščan, F., Kovač Vrana, V., Ivanež, M. i Kovič, P. (ur.).
Karlovac i Novo mesto : Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ i knjižnica Ivana Jarca Novo mesto, 2014. 37-46 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Raboteg-Šarić, Zora; Merkaš, Marina; Majić, Martina.
Family characteristics, hope and optimism as determinants of academic achievement among adolescents // Positive Psychology in Education, Book of Selected Papers / Miljković, Dubravka ; Rijavec, Majda (ur.).
Zagreb : Faculty of Teacher Education, University of Zagreb & ECNSI, 2011. 73-88 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šakić, Marija; Raboteg-Šarić, Zora.
School and classroom climate and student (dis)satisfaction with school // Positive Psychology in Education, Book of Selected Papers / Miljković, Dubravka ; Rijavec, Majda (ur.).
Zagreb : Faculty of Teacher Education, University of Zagreb & ECNSI, 2011. 117-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Kaliterna, Ljiljana; Prizmić, Zvjezdana; Raboteg-Šarić, Zora.
Expectations about Retirement // Mobility, technology and ageing in Central Europe : 1th East European network meeting COST A5 / Gathy, Vera (ur.).
Bruxelles : Commission of the European Communities, 1993. 21-28 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Šarić, Jandre; Raboteg-Šarić, Zora; Takšić, Vladimir.
Job redesign on the assembly line: Some effects on job satisfaction and work behaviour // Work design in practice / Haslegrave, Christine M. ; Wilson, John R. ; Corlett, Nigel ; Manenica, Ilija (ur.).
London : Taylor & Francis, 1990. 169-173 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Prizmić, Zvjezdana; Kaliterna, Ljiljana; Vojnović, Franka; Raboteg-Šarić, Zora.
Statistics of the Old and Retired Population in Croatia // Mobility, technology and ageing in Central Europe : 1th East European network meeting COST A5 / Gathy, Vera (ur.).
Brussels : COST, 1993. 29-38 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Lacković-Grgin, Katica; Raboteg-Šarić, Zora.
Spolno sazrijevanje, odnosi sa značajnim osobama i neki aspekti socijalnog ponašanja adolescentica // Dani psihologije '87 - Zbornik radova / Grgin, Tomislav (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 1987. 85-90 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Raboteg-Šarić, Zora.
Atribucije o uzorku nečije nevolje – efekti na altruistično ponašanje // Dani psihologije '85 - Zbornik radova / Manenica, Ilija (ur.).
Zadar : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 1986. 275-283 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Manenica, Ilija; Raboteg-Šarić, Zora.
Efekti trajanja interpolirane aktivnosti i načina prezentacije materijala na kratkotrajno pamćenje // Dani psihologije '83 - Zbornik radova / Lacković-Grgin, Katica (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 1984. 217-223 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Raboteg-Šarić, Zora.
Procjene spremnosti pružanja pomoći drugim osobama u funkciji uzroka i veličine potrebe // Dani psihologije u Zadru '80/81.
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za psihologiju, 1982. 127-134 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Raboteg-Šarić, Zora; Vukić, Žaklina.
Percipirani vršnjački pritisak, obilježja vršnjaka i uporaba sredstava ovisnosti među srednjoškolcima // 24th Ramiro and Zoran Bujas Days / Jelić, Margareta ; Tomas, Jasmina (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2019. 169-169 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Šarić, Jandre; Raboteg-Šarić, Zora.
Uloga socijalizacijskog konteksta odrastanja u objašnjenju kriminalnog recidivizma // 24th Ramiro and Zoran Bujas Days / Jelić, Margareta ; Tomas, Jasmina (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2019. 178-178 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Perišić Juzbašić, Ivana; Raboteg-Šarić, Zora.
Značajke privrženosti Bogu u mlađoj odrasloj dobi u odnosu na kvalitetu rane privrženosti roditeljima, jakost vjere i iskustvo prakticiranja vjere u obitelji // 1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta - Knjiga sažetaka / Merkaš, Marina ; Brdovčak, Barbara (ur.).
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017. 117-117 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Raboteg-Šarić, Zora; Bartaković, Sanja.
Empatičnost promatrača i njihove uloge u situaciji vršnjačkog nasilja // 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Zarevski, Predrag ; Jurin, Tanja ; Modić Stanke, Koraljka (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu ; Hrvatsko psihološko društvo, 2015. 194-194 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Raboteg-Šarić, Zora.
Produžena adolescencija: socijalni kontekst odrastanja, promjene u obiteljskim odnosima i posljedice za razvoj mladih // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

6. Šarić, Jandre; Raboteg-Šarić, Zora.
Uloga obiteljskih prilika tijekom odrastanja i ranog sukoba sa zakonom u objašnjenju ustrajnosti vršenja nasilnih i nenasilnih kaznenih djela // 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? Uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka / Pavlin-Bernardić, N ; Jokić, B. ; Lopižić, J., Putarek, V., Vlahović-Štetić, V. (ur.).
Rovinj, 2014. 228-228 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Sutlović, Dijana; Raboteg-Šarić, Zora.
Povezanost kvalitete privrženosti roditeljima i dimenzija perfekcionizma kod adolescenata // 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju? Uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka / Pavlin-Bernardić, N ; Jokić, B. ; Lopižić, J., Putarek, V., Vlahović-Štetić, V. (ur.).
Rovinj : Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatska psihološka komora, Društvo psihologa Istre, Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije, 2014. 225-225 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Šarić, Jandre; Raboteg-Šarić, Zora.
Prediktori zatvorskog recidivizma nakon izdržavanja prve zatvorske kazne // Suvremeni izazovi psihologije rada i organizacijske psihologije : knjiga sažetaka / Sušanj, Zoran ; Miletić, Irena ; Kalebić Maglica, Barbara ; Lopižić, Josip (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatska psihološka komora, 2013. 94-94 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Selak Bagarić, Ella; Raboteg-Šarić, Zora.
The relationship between mothers' attitudes toward child rearing and the sociometric status of their preschool children // 4th ENSEC Conference - Social and Emotional Competence in a Changing World. Conference book. / Miljević-Riđički, Renata ; Evans, Kathy (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. 94-94 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Bencun, Ivana; Raboteg-Šarić, Zora.
Što roditelji imaju pravo znati o svojoj djeci - mišljenje adolescenata i njihovih majki // XVIII. Dani psihologije u Zadru - Sažeci radova / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Ombla, Jelena ; Slišković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2012. 72-72 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Miljević, Tamara; Raboteg-Šarić, Zora; Merkaš, Marina.
Kvaliteta odnosa u obitelji i odnosa s vršnjacima kao odrednice samopoštovanja adolescenata // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatska psihološka komora i Društvo psihologa Dubrovnik, 2012. 124-124 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Raboteg-Šarić, Zora.
Odnosi adolescenata s roditeljima i vršnjacima // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 117-117 (domaća recenzija,sažetak).

13. Raboteg-Šarić, Zora; Bencun, Ivana.
Samootkrivanje adolescenata u odnosu na responzivnost majki i majčino traženje informacija o vršnjacima // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 118-118 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija.
Učinci roditeljskog odgojnog stila i kvalitete prijateljstva na dobrobit adolescenata // XVIII. Dani psihologije u Zadru - Sažeci radova / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Ombla, Jelena ; Slišković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2012. 133-133 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Tušek, Vesna; Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija.
Povezanost privrženosti obitelji i prijateljima sa socijalnom anksioznosti adolescenata // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 123-123 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Raboteg-Šarić, Zora; Petrović, Dijana.
Stavovi prema samohranim roditeljima i egalitarnost rodnih uloga // 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo, 2011. 154-154 (predavanje,sažetak,znanstveni).

17. Raboteg-Šarić, Zora; Merkaš, Marina; Majić, Martina.
Nada i optimizam adolescenata u odnosu na roditeljski odgojni stil // Sažetci radova / XVII. Dani psihologije u Zadru / Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2010. 155-155 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Raboteg-Šarić, Zora; Merkaš, Marina; Majić, Martina.
Obilježja obitelji, nada i optimizam kao odrednice školskog uspjeha adolescenata // The 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research - ECNSI 2009. Book of abstracts / Rijavec, Majda ; Miljković, Dubravka (ur.).
Zagreb-Zadar : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 43-44 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Šakić, Marija; Raboteg-Šarić, Zora.
Školsko i razredno ozračje i učeničko (ne)zadovoljstvo školom // The 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research - ECNSI 2009. Book of abstracts / Rijavec, Majda ; Miljković, Dubravka (ur.).
Zagreb - Zadar : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. 49-50 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija; Kotrla Topić, Marina.
Relations between students individual characteristics, fear of school and somatic complaints // Abstract CD - 20th Biennal ISSBD Meeting.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Zora Raboteg-Šarić; Marina Merkaš.
The relation of peer acceptance and parental support to adolescent life satisfaction, self-esteem and substance abuse // Abstract CD - 20th Biennal ISSBD Meeting.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Merkaš, Marina; Raboteg-Šarić, Zora; Miljković, Dubravka.
The relation of intrinsic and extrinsic aspirations to adolescent life satisfaction // Book of Abstracts-4th European Conference of Positive Psychology / Brdar, Ingrid (ur.).
Rijeka : Faculty of Arts and Sciences, University of Rijeka, 2008. 326-326 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Raboteg-Šarić, Zora.
Uloga zaštitnih razvojnih činitelja u suzbijanju rizičnih ponašanja // .
(pozvano predavanje,sažetak,stručni).

24. Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija.
Quality of school life, self-regulated learning and academic achievement // Abstracts-13th European Conference on Developmental Psychology.
Jena : European Society for Developmental Psychology and Center for Applied Developmental Science, 2007. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Raboteg-Šarić, Zora.
Socio-kulturalne odrednice roditeljstva // XV. Dani psihologije u Zadru - Sažetci radova / Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2006. 12 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Raboteg-Šarić, Zora; Ilić, Ana.
Povezanost roditeljskih odgojnih postupaka s prosocijalnim i agresivnim ponašanjem djece predškolske dobi // XV. Dani psihologije - Sažetci radova / Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2006. 142 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Raboteg-Šarić, Zora; Maričić, Jelena.
Prosocijalno i agresivno ponašanje djece predškolske dobi u odnosu na (ne)prihvaćenost u skupini vršnjaka // Sažeci radova / Kolesarić, Vladimir (ur.).
Osijek : Društvo psihologa Osijek, 2005. 69 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Raboteg-Šarić, Zora; Marinović, Lovorka.
High school students'perception of trafficking in human beings: Understanding the problem and prevention possibilities // Childhoods 2005: Children and youth in emerging and transforming societies / Ola Stafseng et al. (ur.).
Oslo : Childwatch International & University of Oslo, 2005. 429-429 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Vlado; Šakić, Marija.
Analysis of the relationship between family structure, parental child-rearing practices and adolescents' deviant behaviour // 7th Alps-Adria Conference in Psychology, Abstracts / Manenica, Ilija (ur.).
Zadar : Department of Psychology, University of Zadar, 2005. 218 (poster,sažetak,znanstveni).

30. Raboteg-Šarić, Zora.
The effect of economic hardship on psychological adjustment of mothers from single- and two-parent families // Abstract Book / Mou, Weimin ; Li, Su ; Qiu, Bingwu (ur.).
Peking : The Chinese Psychological Society, 2004. 509-510 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

31. Raboteg-Šarić, Zora.
Family Structure and Gender Differences in Attitudes Toward Single Parenthood // Conference Proceedings / Burge, Andrew (ur.).
Honolulu : Hawaii International Conferences, 2004. 2561-2562 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

32. Pećnik, Ninoslava; Raboteg-Šarić, Zora.
Zadovoljstvo samohranih roditelja podrškom socijalnih službi // Socijalni rad za socijalnu Hrvatsku / Filipović, Ilonka (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2003. 19 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

33. Raboteg-Šarić, Zora; Pećnik, Ninoslava; Josipović, Vedrana.
Single parent and two-parent families: Attitudes towards single parenthood and perceived social support // Abstracts / Di Blasio, Paola ; Camisasca, Elena ; Confalonieri, Emanuela ; Vitali, Roberta (ur.).
Milano : European Society for Developmental Psychology ; Catholic University of Milano, 2003. 263 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

34. Raboteg-Šarić, Zora; Rijavec, Majda; Franc, Renata.
The relation of parenting practices and self-conceptions to adolescent internalising and externalising problems // Abstracts / Di Blasio, Paola ; Camisasca, Elena ; Confalonieri, Emanuela ; Vitali, Roberta (ur.).
Milano : European Society for Developmental Psychology ; Catholic University of Milano, 2003. 321 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

35. Raboteg-Šarić, Zora.
Obilježja roditeljskog ponašanja u odnosu na različite aspekte psihosocijalne prilagodbe adolescenata // XIII. Dani psihologije u Zadru, Sažetci radova / Sorić, Izabela (ur.).
Zadar : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru, 2002. 58-59 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

36. Raboteg-Šarić, Zora; Rijavec, Majda; Franc, Renata.
Internalizirani i eksternalizirani problemi adolescenata : povezanost sa samopoimanjem i roditeljskim odgojnim postupcima // XIII. dani psihologije u Zadru : sažetci radova / Sorić, Isabela (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2002. 60-60 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

37. Raboteg-Šarić, Zora; Vulić-Prtorić, Anita.
Roditeljsko ponašanje i dječji psihosocijalni razvoj // XIII. Dani psihologije u Zadru, Sažetci radova / Sorić, Izabela (ur.).
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zadru, 2002. 57-57 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

38. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Glavak, Renata.
The relationship between some family variables and adolescent substance abuse // Book of Abstracts.
London : Federation of Professional Psychologists Associations, 2001. 103-103 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

39. Raboteg-Šarić, Zora.
Kvaliteta života i životne aspiracije mladih u područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske // Djeca svjedoci rata 10 godina kasnije, Sažeci izlaganja / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001. 5 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

40. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Raboteg-Šarić, Zora.
Dimensions of children's self-evaluations in relation to perceived social support from different sources // VI European Congress of Psychology : Abstracts / Carta, Stefano (ur.).
Rim : European Federation of Professional Psychologists Associations, 1999. 79-79 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

41. Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata; Brajša-Žganec, Andreja.
The relation of parental practices and self-conceptions to young adolescent problem behaviours and substance use // VI European Congress of Psychology : Abstracts / Carta, Stefano (ur.).
Rim : European Federation of Professional Psychologists Associations, 1999. 366-366 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

42. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Čimbenici rizika za razvoj problematičnog ponašanja djece u ranoj adolescenciji // VI. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Sažeci radova / Majsec Sobota, Višnja ; Arambašić, Lidija ; Bezinović, Petar et al. (ur.).
Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo ; Društvo psihologa Dubrovnika, 1998. 109 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

43. Raboteg-Šarić, Zora.
A study of values among adolescents : assessing terminal and instrumental value systems and orientations // Abstracts "Dancing on the edge" / Cromie, Samuel D. ; Forrest, Derek W. ; Gallagher, Anthony G. (ur.).
Dublin : The Psychological Society of Ireland, 1997. 432-432 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

44. Raboteg-Šarić, Zora.
Prikaz skale za mjerenje altruističnog ponašanja adolescenata // X. dani psihologije u Zadru : sažetci radova / Grgin, Tomislav ; Manenica, Ilija ; Lacković-Grgin, Katica ; Sorić, Isabela (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za psihologiju, 1996. 37 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

45. Raboteg-Šarić, Zora.
Personality and peer-group correlates of adolescent helping behaviour // 8th European Conference on Personality - Abstracts / Mervielde, Ivan (ur.).
Gent : Academia Press, 1996. 156-157 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

46. Raboteg-Šarić, Zora.
The role of empathy and moral reasoning in adolescents' prosocial behaviour // 7th European Conference on Personality Conference Book / Bermudez, Jose (ur.).
Madrid : UNED, 1994. 82-83 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

47. Kaliterna, Ljiljana; Prizmić, Zvjezdana; Raboteg-Šarić, Zora.
The anticipation of retirement // Work and Aging / de Zwart, B. (ur.).
Amsterdam : University of Amsterdam, 1993. 41 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

48. Žužul, Miomir; Raboteg-Šarić, Zora; Keresteš, Gordana.
War and children's aggressive and prosocial behavior // Abstracts of VIth European Conference on Personality / De Raad, Boele (ur.).
Groningen, Nizozemska : European Association of Personality Psychology, 1992. 97-97 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

49. Raboteg-Šarić, Zora.
The assessment of empathy in adolescents: Development and preliminary validation of Emotional Empathy Scale and Fantasy Scale // 2nd Alpe Adria Symposium on Psychology - Programme and Abstracts.
Trieste : University of Trieste, 1991. 111 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

50. Takšić, Vladimir; Fulgosi, Ante; Raboteg-Šarić, Zora.
INFO PSYCHOPHYS: BASIC programs for informational analysis of psychophysical judgments // 2nd Alpe Adria Symposium on Psychology - Programme and Abstracts.
Trieste : University of Trieste, 1991. 39 (poster,međunarodna recenzija,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Raboteg-Šarić, Zora.
Parental child-rearing practices, peer pressure and substance abuse among adolescents // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Children in foster care in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Raboteg-Šarić, Zora.
Psihološki aspekti rada, obitelji i slobodnog vremena // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Šakić, Marija.
Children's perceived quality of life: The effects of material well-being, self-esteem and quality of family and peer relationships // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Raboteg-Šarić, Zora.
Trgovanje djecom: uzroci, svrha, metode // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Raboteg-Šarić, Zora.
Using indicators of child well-being in Croatia // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad).

7. Raboteg-Šarić, Zora; Pećnik, Ninoslava.
Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Kaliterna, Lipovčan Ljiljana; Raboteg-Šarić, Zora; Rimac, Ivan; Nestić, Danijel.
Mjerenje siromaštva u Hrvatskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

9. Raboteg-Šarić, Zora.
Children between war and transition - the case of Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

10. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka; Raboteg-Šarić, Zora.
Intrinzična i ekstrinzična motivacija i samoregulirano učenje // .
(poster,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata; Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljski odgojni postupci i psihosocijalni razvoj adolescenata // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Raboteg-Šarić, Zora; Sakoman, Slavko; Brajša-Žganec, Andreja.
The relation of parenting practices to adolescent leisure-time activities and substance use // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Raboteg-Šarić, Zora.
Youth in war torn areas: the lost generation? // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Šakić, Vlado; Rimac, Ivan; Spajić-Vrkaš, Vedrana; Kaliterna– Lipovčan, Ljiljana; Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Žebec, Mislav-Stjepan; Babarović, Toni; Glavak, Renata; Ivičić, Ines; Šimleša, Dražen; Hrgović, Josip; Jurić, Daniel; Kotrla, Marina; Maričić, Jelena; Šakić, Marija.
Vrednovanje eksperimentalne provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS), 2006. (elaborat).

2. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Rimac, Ivan; Milas, Goran; Raboteg-Šarić, Zora; Nestić, Danijel; Šućur, Zoran; Šakić, Vlado; Njavro, Đuro.
Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva., 2003. (elaborat).

3. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Rimac, Ivan; Milas, Goran; Raboteg-Šarić, Zora; Nestić, Danijel; Šućur, Zoran; Šakić, Vlado; Njavro, Đuro.
Strengthening Poverty Monitoring Capacity, 2003. (elaborat).

4. Raboteg-Šarić, Zora; Pećnik, Ninoslava; Josipović, Vedrana.
Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline, 2003. (elaborat).

5. Raboteg-Šarić, Zora.
Hrvatski psihosocijalni program: Petogodišnja iskustva u radu sa sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata" (uredili Z. Knezović, B. Gogić i D. Kocijan-Hercigonja), MHBDR, Zagreb, 2001., 2002. (prikaz knjige).

6. Raboteg-Šarić, Zora.
Children's economic and social welfare in Croatia, 2002. (elaborat).

7. Čengić, Drago; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Raboteg-Šarić, Zora; Rogić, Ivan.
Uporišta gradske politike prema mladima, starima i nezaposlenima u Sisku, 2001. (elaborat).

8. Štulhofer, Aleksandar; Raboteg-Šarić, Zora.
Trafficking in women and children for the purpose of sexual exploitation: Assessment study, 2001. (elaborat).

9. Raboteg-Šarić, Zora.
Kvaliteta života i životne aspiracije mladih u područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske, 1999. (znanstveno-istraživačko izvješće).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Bartaković, Sanja.
Empatija i moralno distanciranje kao prediktori ponašanja promatrača vršnjačkog nasilja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 16.9. 2014., 52 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

2. Sutlović, Diana.
Povezanost kvalitete privrženosti roditeljima i dimenzija perfekcionizma kod adolescenata / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 16.9. 2014., 50 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

3. Selak, Ella.
Povezanost odgojnih stavova majki sa sociometrijskim statusom njihove djece predškolske dobi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 11.02. 2013., 48 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

4. Vukić, Žaklina.
Povezanost podložnosti adolescenata vršnjačkom pritisku i roditeljskih odgojnih postupaka / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 18.04. 2012, 51 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

5. Bencun, Ivana.
Što roditelji imaju pravo znati o svojoj djeci - mišljenje adolescenata i njihovih majki / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 5.12. 2011., 64 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

6. Bonačić, Maja.
Korelati socijalnih preferencija i percipirane popularnosti među vršnjacima u ranoj adolescenciji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 9.09. 2011, 64 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

7. Božana, Šarić.
Povezanost religioznosti bračnih partnera s bračnom prilagodbom i kvalitetom bračnih odnosa / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 21.12. 2011., 46 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

8. Grozdić, Danijela.
Kvaliteta školskog života i subjektivna dobrobit učenika u ranoj adolescenciji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 19.12. 2011., 43 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

9. Perišić Juzbašić, Ivana.
Značajke privrženosti Bogu u mlađoj odrasloj dobi u odnosu na kvalitetu rane privrženosti roditeljima, jakost vjere i iskustvo prakticiranja vjere u obitelji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 7.12. 2011., 63 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

10. Petrović, Dijana.
Egalitarnost rodnih uloga i stavovi prema samohranim majkama i očevima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Hrvatski studiji, 20.09. 2010., 62 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

11. Majić, Martina.
Povezanost nade i optimizma s roditeljskim odgojnim stilovima i njihova uloga u ostvarenom školskom uspjehu učenika / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 1.12. 2009., 65 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

12. Chelfi, Petra.
Kvaliteta odnosa među braćom i sestrama: povezanost sa spolom, razlikom u godinama i redoslijedom rođenja / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 07.03. 2006., 79 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

13. Milić, Nataša.
Povezanost roditeljskih odgojnih postupaka i nasilništva među djecom u školama / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 11.07. 2006., 66 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

14. Najcer, Klaudija.
Povezanost samopoštovanja, religioznosti i emocionalne empatije / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 13.06. 2006., 58 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

15. Ilić, Ana.
Odnos roditeljskih odgojnih postupaka i karakteristika dječjeg temperamenta s prosocijalnim i agresivnim ponašanjem djece predškolske dobi / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 28.11. 2005., 60 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

16. Skorušek, Sandra.
Stavovi studenata o spolnim ulogama žena u društvu / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 28.11. 2005, 76 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

17. Podrk, Andreja.
Neke odrednice depresivnosti kod djece u ranoj adolescenciji / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 08.03. 2004., 59 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

18. Ptiček, Ivana.
Zadovoljstvo životom i socijalni kontakti osoba smještenih u domove umirovljenika / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 17.05. 2004, 64 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

19. Maričić, Jelena.
Povezanost sociometrijskog statusa i socijalnog ponašanja djece predškolske dobi / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 04.11. 2003., 72 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.

20. Šakić, Marija.
Ispitivanje odnosa obiteljske strukture i roditeljskih odgojnih postupaka sa sklonošću adolescenata devijantnim ponašanjima / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 12.12. 2002., 58 str. Voditelj: Raboteg-Šarić, Zora.