crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku
(009-1300749-0629)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Stojić, Aneta; Turk, Marija.
Deutsch-kroatische Sprachkontakte : Historische Entwicklung und aktuelle Perspektiven auf leksikalischer Ebene .
Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, 2017. (monografija).

2. Turk, Marija.
Jezično kalkiranje u teoriji i praksi. Prilog lingvistici jezičnih dodira .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada - Filozofski fakultet u RIjeci, 2013 (monografija).

3. Stojić, Aneta.
Kolokacije - prilog teoriji i praksi .
Rijeka : Filozofksi fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. A tko to ide? Hrvatski prinosi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Marija Turk (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2013. (ostalo).

2. A tko to ide? Hrvatski prinosi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2013. (zbornik).

3. Peti hrvatski slavistički kongres : zbornik radova. Sv. 2 / Turk, Marija; Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2012 (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Macan, Željka; Turk, Marija.
Osjećaj (ne)sreće u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji // Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie / Bedkowska-Kopczyk, Agnieszka ; Pfandl, Heinrich (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2018. Str. 195-206.

2. Turk, Marija.
O češkom posredništvu u kalkiranju iz njemačkoga u hrvatski jezik // Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen Dubravki Sesar / Kovačević, Zrinka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Disput, 2017.. Str. 327-336.

3. Drljača Margić, Branka.
Stavovi prema konotativnim posuđenicama engleskoga podrijetla // Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika, Sv. 2 / Tošović, Branko, Wonisch, Arno (ur.).
Graz - Zagreb : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität - Izvori, 2012. Str. 558-573. prilozen text rada

4. Drljača Margić, Branka.
Croatian university students’ perception of stylistic and domain-based differences between Anglicisms and their native equivalents // Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication, Vol. 2: Language and Culture / Dąbrowska, Marta, Leśniewska, Justyna, Piątek, Beata (ur.).
Krakow : Tertium, 2012. Str. 109-126. prilozen text rada

5. Drljača Margić, Branka.
Stavovi izvornih govornika hrvatskoga i srpskoga jezika prema utjecaju engleskoga na njihove jezike // Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Grammatik / Tošović, Branko (ur.).
Berlin ; Münster ; Hamburg ; Wien ; London ; Zürich : LIT Verlag, 2010. Str. 391-404.

6. Drljača Margić, Branka.
Engleski element u oglašavanju na hrvatskome i srpskome jeziku // Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Lexik - Wortbildung – Phraseologie ; Bd. 2 / Tošović, Branko (ur.).
Berlin ; Münster ; Hamburg ; Wien ; London ; Zürich : LIT Verlag, 2009. Str. 263-279. prilozen text rada

7. Ivanetić, Nada; Stojić, Aneta.
Deutsche Lehnwörter im Bereich der Ess- und Trinkkultur im Kroatischen // Sprache und Essen. Innsbrucker Beitrage zu Sprache, Kultur und Translation / Lavric, Eva/Konzett, Carmen (ur.).
Frankfurt/Main : Peter Lang, 2009.. Str. 99-110.

8. Turk, Marija; Sesar, Dubravka.
Kalkovi - jedan oblik jezičnoga posuđivanja u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. 1. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 111-119.

9. Jurin, Suzana; Stojić, Aneta.
Die Funktion von Phraseologismen in der interaktiven Kommunikation, // Phraseologie kontrastiv und didaktisch: neue Ansatze in der Fremdsprachenvermittlung / Jesenšek, Vida ; Fabčić, Melanija (ur.).
Maribor : Slavisitčko društvo: Filozofska fakulteta, 2007.. Str. 123-139.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Turk, Marija.
O višerječnim svezama u Senjskom rječniku Milana Moguša. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 20 (2016) ; 179-187 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Opašić, Maja.
OPĆEEUROPSKI FRAZEMI HRVATSKOGA JEZIKA U „RJEČNIKU STRANIH RIJEČI“ BRATOLJUBA KLAIĆA. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 40 (2014) , 2; 411-434 (članak, znanstveni).

3. Opašić, Maja; Čunović, Nika; Fumić, Mateja.
Bogatstvo i siromaštvo u hrvatskoj frazeologiji. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 26 (2014) , 2; 91-103 (članak, znanstveni).

4. Turk, Marija.
Stranojezični elementi u rječnicima Dragutina Parčića. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 59 (2012) ; 195-205 (članak, znanstveni). prilozen text rada

5. Drljača Margić, Branka.
Leksički paralelizam: je li opravdano govoriti o nepotrebnim posuđenicama (engleskoga podrijetla)?. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 23 (2011) , 1; 53-66 (članak, znanstveni). prilozen text rada

6. Opašić, Maja.
Prilog analizi kategorije vremena i prostora u hrvatskoj frazeologiji. // LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1 (2011) , 11; 65-87 (članak, znanstveni). prilozen text rada

7. Spicijarić Paškvan, Nina; Opašić, Maja.
Holonim ruka i njegovi meronimi kao sastavnice hrvatskih i talijanskih frazema. // Suvremena lingvistika. 37 (2011) , 71; 57-85 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

8. Memišević, Anita; Drljača Margić, Branka.
The impact of English on six Croatian prepositional structures. // Rask - International Journal for Language and Communication. 32 (2010) ; 79-102 (članak, znanstveni). prilozen text rada

9. Opašić, Maja; Gregorović, Maja.
Smrt u hrvatskoj frazeologiji. // Croatica et Slavica Iadertina. 6 (2010) , 6; 55-72 (članak, znanstveni). prilozen text rada

10. Opašić, Maja; Spicijarić, Nina.
Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 1 (2010) ; 121-136 (članak, znanstveni). prilozen text rada

11. Stojić, Aneta; Murica, Sanela.
Kolokacije - teorijska razmatranja i primjena u praksi na primjerima iz hrvatskoga i njemačkoga jezika. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 22 (2010) , 2; 111-125 (pregledni rad, znanstveni).

12. Turk, Marija; Opašić, Maja.
Kulturno-povijesni kontekst kalkiranja u hrvatskome jeziku. // Kroatologija. 1 (2010) ; 300-316 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

13. Drljača Margić, Branka.
Latentno posuđivanje u hrvatskome i drugim jezicima – posljedice i otpori. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 35 (2009) , 1; 53-71 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

14. Petrović, Bernardina; Pavlinušić, Eva.
Imenice sa slogotvornim r u hrvatskim imeničkim sklonidbama. // Hrvatski : Časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture. 8 (2009) , 1; 143-172 (članak, znanstveni).

15. Stojić, Aneta; Juričić, Monika.
Eigennamen und Wortverbindungen. // Zagreber germanistische Beiträge. 18 (2009) ; 359-372 (članak, znanstveni). URL link to work

16. Stojić, Aneta.
Njemačke posuđenice i njihovi hrvatski ekvivalenti. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 34 (2008) ; 357-369 (pregledni rad, znanstveni).

17. Turk, Marija; Opašić, Maja.
Linguistic Borrowing and Purism in the Croatian Language. // Suvremena lingvistika. 34 (2008) , 1(65); 73-88 (pregledni rad, znanstveni).

18. Turk, Marija; Opašić, Maja.
Supostavna raščlamba frazema. // Fluminensia. 20 (2008) , 1; 19-30 (članak, znanstveni).

19. Petrović, Bernardina.
Razvijanje kolokacijske kompetencije u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 1 (2007) ; 31-38 (članak, znanstveni).

20. Stojić, Aneta.
Der Status deutscher Lehnworter im Kroatischen. // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. Beiheft. 9 (2006) ; 37-50 (članak, znanstveni).

21. Stojić, Aneta.
Semantička prilagodba nadregionalnih njemačkih posuđenica (na primjeru imenica). // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 18 (2006) , 1; 53-63 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Bunk, Ana; Opašić, Maja.
Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 36 (2010) , 2; 237-250 (članak, stručni). URL link to work

2. Opašić, Maja.
Hrabar, odvažan, izazovan, ... pothvat Ljiljane Šarić i Wiebke Wittschen. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 22 (2010) , 2; 175-180 (prikaz, ostalo).

3. Opašić, Maja.
Rječnik hrvatsko-engleskih frazema. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 21 (2009) , 1; 177-181 (prikaz, ostalo).

4. Opašić, Maja; Crnić, Mirjana.
Novi značajan prinos dijalektnoj frazeologiji. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 21 (2009) , 2; 175-183 (prikaz, ostalo).

5. Opašić, Maja.
Značajan prinos hrvatskoj frazeologiji. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 20 (2008) , 1; 150-152 (stručni, prikaz, ostalo).
Vrh
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Turk, Marija.
Međujezični dodiri i utjecaji: stranojezični elementi u leksiku hrvatskoga jezika. // Riječki filološki dani - Deseti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Badurina, Lada (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016. 323-332 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Turk, Marija.
Status kolokacija u hrvatskim općim jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima // Riječki filološki dani VI / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2010. 537-547 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Nežić, Ivana; Opašić, Maja.
Prilog semantičkoj analizi frazema govora Brovinja // Šesti Hrvatski slavistički kongres - Zbornik radova / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa, Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 365-375 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Opašić, Maja; Spicijarić Paškvan, Nina.
Status hungarizama u Velikom rječniku hrvatskoga jezika Vladimira Anića // Od početaka do danas - 120 godina kroatistike u Budimpešti / Lukács, István (ur.).
Budimpešta : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016. 129-148 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

3. Turk, Marija.
Proučavatelji mađarsko-hrvatskih jezičnih dodira // Od početka do danas- 120 godina kroatistike u Budimpešti / Lukacs Istvan (ur.).
Budimpešta : Cathedra philologiae slavicae, 2016. 53-65 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Opašić, Maja; Kovačević, Josipa.
Croatian and English Gender-Marked Phrasemes // New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies Proceedings of the International Conference “Language as a Constitutive Element of a Gendered Society - Developments, Perspectives, and Possibilities in the Slavonic Languages”(Innsbruck, 1-4 October 2014) / Scheller-Boltz, Dennis (ur.).
Harrassowitz Verlag · Wiesbaden : Harrassowitz Verlag · Wiesbaden, 2015. 149-164 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Crnić Novosel, Mirjana; Opašić, Maja.
PRILOG KONTRASTIVNOJ ANALIZI HRVATSKIH I MAKEDONSKIH FRAZEMA S ONIMSKOM SASTAVNICOM // Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски. Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски одржан во Охрид од 27 до 29 септембри 2013.Маја Јакимовска-Тошиќ.
Skopje, 2014. 281-297 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

6. Drljača Margić, Branka.
Contemporary English influence on Croatian: a university students' perspective // Language Contact Around the Globe. Proceedings of the LCTG3 Conference / Koll-Stobbe, Amei, Knospe, Sebastian (ur.).
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 2014. 73-92 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

7. Opašić, Maja.
Zoonimske sastavnice u biblizmima hrvatskoga i pojedinih jezika // Životinje u frazeološkom ruhu / Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb, 2014. 1-14 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

8. Opašić, Maja.
MOGUĆNOSTI DEONIMIZACIJE I APELATIVIZACIJE BIBLIJSKIH ONIMA U HRVATSKOME JEZIKU // Zbornik radova Riječki filološki dani 9 / Stolac, DIana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2014. 501-510 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Opašić, Maja.
Svijet glazbe u hrvatskoj i njemačkoj frazeologiji // Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii / Dobríková, Mária (ur.).
Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. 245-256 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Turk, Marija; Spicijarić Paškvan, Nina.
Kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema (na primjeru frazema sa zoonimskom sastavnicom) // Animalistički frazemi u slavenskim jezicima / Vidiović Bolt, I. (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu FF-press, 2014. 1-14 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

11. Drljača Margić, Branka.
Stavovi govornika prema zaštiti hrvatskoga jezika od utjecaja engleskoga i promicanju hrvatskih zamjena za anglizme // Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova / Turk, Marija, Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. 387-394 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

12. Macan, Željka; Opašić, Maja.
Predloženice u natječajima za nove riječi časopisa Jezik // Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. 453-462 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Petrović, Bernardina; Brač, Ivana.
Osnovna morfološka i semantička obilježja jednosložnih imenica u hrvatskome jeziku // Bosanskohercegovački slavistički kongres I - Zbornik radova, knjiga 1. 1 (2012) / Senahid Halilović (ur.).
Sarajevo : Slavistički komintet, Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu, 2012. 587-598 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). URL link to work

14. Opašić, Maja.
Hrvatski i talijanski frazemi: podudarnosti i razlike // Riječki filološki dani : zbornik radova sa 6. međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani : zbornik radova / Badurina, L. ; Bačić Karković, D. (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina.
Onomastička terminologija u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima // Zbornik Riječki filološki dani 8.
2009. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Petrović, Bernardina; Marčić, Tonka.
Prevođenje u vidokrugu Antuna Branka Šimića // Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću / Vlado Pandžić (ur.).
Drinovci : Matica hrvatska Grude, 2008. 397-406 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Petrović, Bernardina.
A Methodological Framework for Making a Dictionary of Discriminative Synonymies in Croatian // Proceedings XII Euralex International Congress / Elisa Corino, Carla Marello and Cristina Onesti (ur.).
Torino : European Association for Lexicography, 2006. 295-299 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Drljača Margić, Branka; Opašić, Maja.
Phraseological Calques of Latin Origin in Croatian and English // Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt/Phraseology in Interlingual and Intercultural Contact / Fabčić, Melanija ; Fiedler, Sabine ; Szerszunowicz, Joanna (ur.).
Budapest, Kansas, Maribor, Praha : Zora, 2013. 65-74 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad). prilozen text rada

2. Opašić, Maja.
Prilog analizi paremiološkoga blaga fra Petra bakule // Zbornik o Petru Bakuli / Knezović, Pavao ; Jerković, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013. 335-347 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

3. Turk, Marija; Opašić, Maja.
O prihvatljivosti i prihvaćenosti zamjena za posuđenice u hrvatskome jeziku // A tko to ide? = A hto tam idze? : hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Hrvatska sveučilišna naklada, 2013. 173-186 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Turk, Marija; Opašić, Maja; Spicijarić, Nina.
Crno na bijelom: Crna, bijela i siva boja u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji // Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. - 2005.) / Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki Ivica ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : FF press, 2012. 269-282 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad). prilozen text rada

5. Petrović, Bernardina; Brač, Ivana.
Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike // Šokačka rič 8 : Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem, Vinkovci, 12. i 13. studenoga 2010. / Anica Bilić (ur.). - 2011. : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti VUkovarsko-srijemske županije , 2011. / Anica Bilić (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti VUkovarsko-srijemske županije, 2011. 315-332 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Petrović, Bernardina; Hudi Hitrec Marija.
Referencijska i kohezivna sredstva u Srijemskim pričama Ise Velikanovića // Šokačka rič 8 : Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem, Vinkovci, 12. i 13. studenoga 2010. / Anica Bilić (ur.).
Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti VUkovarsko-srijemske županije, 2011. 273-292 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Drljača Margić, Branka; Memišević, Anita.
Nepoznavanje engleskoga jezika – oblik funkcionalne nepismenosti // Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 8 : zbornik radova / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2010. 717-728 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni). prilozen text rada

8. Macan, Željka; Opašić, Maja.
Frazemi s brojevima sedam i devet u hrvatskome i njemačkome jeziku // À la croate: Sborník vybraných příspĕvků z konference Setkání mladých kroatistů 2010. / Villnow Komarkova, Jana (ur.).
Brno : Tribun EU, 2010. 101-108 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad). prilozen text rada

9. Petrović, Bernardina.
Glagoli emocionalnih stanja u kolokacijskim strukturama i leksikografskom opisu // Riječki filološki dani 7 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006. / Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2008. 589-599 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

10. Petrović, Bernardina.
Nacrtak za Kolokacijski rječnik hrvatskoga jezika // Vidjeti Ohrid : Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.-16. rujna 2008) / Marko Samaržija (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. 225-235 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Petrović, Bernardina.
Leksičko izražavanje poredbenih i količinskih značenja u hrvatskome jeziku // Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih / Krešimir Bagić (ur.).
Dubrovnik : Zagrebačka slavistička škola, 2008. 49-60 (predavanje,objavljeni rad).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Stojić, Aneta.
Kollokationen im Deutschen und Kroatischen // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Petrović, Bernardina.
Kolokacijske sveze u Teni Josipa Kozarca // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Petrović, Bernardina.
Leksičko izražavanje poredbenih i količinskih odnosa u hrvatskome jeziku // Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih : Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole / Krešimir Bagić (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2008. 49-60 (pozvano predavanje,ppt prezentacija).

4. Drljača Margić, Branka.
Anglizacija hrvatskoga jezika – činjenica i problem // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Petrović, Bernardina.
Struktura rječničkog članka u kolokacijskom rječniku hrvatskoga kao drugog i stranog jezika // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Petrović, Bernardina.
Prioriteti hrvatske jednojezične leksikografije u XXI. stoljeću // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Petrović, Bernardina.
Struktura rječničkoga članka u kolokacijskome rječniku hrvatskoga kao drugog i stranog jezika // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Stojić, Aneta.
The future of languages for special purposes in the era of progressing management // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

9. Stojić, Aneta.
Phraseologie im Germanistikstudium // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

10. Turk, Marija; Opašić, Maja.
Poredbeni opis frazema u hrvatskome i drugim jezicima // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

11. Turk, Marija.
Prevedenice i semantička ekstenzija // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Macan, Željka.
Frazemi s brojevnom sastavnicom u hrvatskom i njemačkom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 6. 05. 2015., 360 str. Voditelj: Turk, Marija.

2. Opašić, Maja.
Biblizmi u hrvatskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 9.10. 2013., 491 str. Voditelj: Turk, Marija.

3. Drljača Margić, Branka.
Engleski u hrvatskome: stavovi i uporaba / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.05. 2010., 266 str. Voditelj: Kalogjera, Damir.

4. Stojić. Aneta.
Hrvatsko-njemački jezični dodiri (sinkronijski i dijakronijski pristup) / doktorska disertacija.
Zadar : Filozofski fakultet, 8. 06. 2006., 243 str. Voditelj: Turk, Marija.
Vrh
 
  Diplomski radovi
 

1. Cindrić, Ivana.
Kontrastivna analiza hrvatskih i engleskih frazema sa sastavnicom boja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15. 09. 2015., 52 str. Voditelj: Turk, Marija ; Drljača Margić, Branka.

2. Blažina, Sara.
Romanizmi i germanizmi kao sastavnice hrvatskih frazema / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 6. 11. 2014,, 100 str. Voditelj: Turk, Marija.

3. Fumić, Diana.
Hungarizmi i turcizmi kao sastavnice hrvatskih frazema / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30. 09. 2014., 78 str. Voditelj: Turk, Marija.

4. Jambrošić, Mirjana.
Metafora u elektrotehničkom nazivlju / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 24.10. 2011., 51 str. Voditelj: Turk, Marija.

5. Juričić, Monika.
Wortverbindungen mit Eigennamen im Deutschen und Kroatischen - kontrastive Analyse / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 15.02. 2011, 64 str. Voditelj: Stojić, Aneta.

6. Knacijanić, Lorena.
Anglizmi u hrvatskome prijevodu knjige P.S. Volim te Cecelie Ahern / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.9. 2011., 70 str. Voditelj: Turk, Marija.

7. Kovačević, Natalia.
Deutsch-kroatische kontrastive Analyse von Phrasemen mit dem Lexem "Kopf" / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.09. 2011, 47 str. Voditelj: Stojić, Aneta.

8. Milovec, Martina.
Germanismen in der kroatischen Jugendsprache / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.09. 2011, 52 str. Voditelj: Stojić, Aneta.

9. Murica, Sanela.
Fachsprachliche Kollokationen aus dem Bereich der Wirtschaft / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 07.07. 2011, 57 str. Voditelj: Stojić, Aneta.

10. Nosić, Ivana.
Naglasci u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14. 9. 2011., 67 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

11. Pivac, Ivana.
Hrvatsko računalno nazivlje u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi informatike / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20. 9. 2011., 117 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

12. Šćukanec, Darija.
Imenice u Relkovićevu Kućniku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27. 9. 2011., 80 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

13. Simić, Jelena.
Konceptualna analiza frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom i poljskom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.9. 2011., 84 str. Voditelj: Turk, Marija ; Stolac, Diana.

14. Svrtan, Ivana.
Hrvatski frazemi s brojevnom sastavnicom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.9. 2011., 70 str. Voditelj: Turk, Marija.

15. Vranešević, Dunja.
Kohezivna sredstva u asertivnim tekstnim vrstama hrvatskoga jezika / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27. 10. 2011., 158 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

16. Bilonić, Katarina.
Naglasna norma televizijskih govornika / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 26.10. 2010., 50 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

17. Čavar, Mirna.
Germanizmi u hrvatskome jeziku / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 11.10. 2010., 40 str. Voditelj: Turk, Marija.

18. Černjul, Tina.
Kontrastive Untersuchung von Kollokationen aus dem Wortfeld „Gefühle“ im Deutschen und Kroatischen / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21.12. 2010, 54 str. Voditelj: Stojić, Aneta.

19. Hudi, Marija.
Referencijalna i leksička kohezivna sredstva u Srijemskim pričama Ise Velikanovića / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 12.07. 2010., 34 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

20. Lovković, Sabina.
Slengizmi u romanu Kužiš, stari moj Zvonimira Majdaka / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 12.07. 2010., 48 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

21. Mrakovčić, Josipa.
Konceptualna klasifikacija frazema mjesnoga govora Vrha / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 14. 7. 2010., 60 str. Voditelj: Turk, Marija ; Vranić, Silvana.

22. Novak, Tamara.
Područja ljudskog jezika s kritičkim osvrtom na odnosne rečenice u hrvatskom jeziku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 17.05. 2010., 48 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

23. Simčić, Ana.
Hrvatski jezik na pragu Europske unije / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 20.12. 2010., 55 str. Voditelj: Turk, Marija.

24. Slaviček, Tanja.
Holonimija i meronimija na primjerima frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 22.11. 2010., 68 str. Voditelj: Turk, Marija.

25. Štiglić, Tamara.
Farbwortverbindungen im deutschen und kroatischen- eine kontrastive Untersuchung / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21.12. 2010, 59 str. Voditelj: Stojić, Aneta.

26. Šupljika, Darja.
Leksička analiza teksta Trsatskoga statuta / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26.9. 2010., 41 str. Voditelj: Turk, Marija ; Zubčić, Sanja.

27. Večerić, Martina.
Uporaba perfekta u hrvatskome i bugarskome jeziku i problemi prevođenja perfekta s hrvatskog na bugarski i s bugarskog na hrvatski / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 21.09. 2010, 39 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

28. Vidović, Ana.
Galicizmi u hrvatskome jeziku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.3. 2010., 124 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

29. Vranjić, Mandica.
Kollokationen im Wortfeld“Körperteile“ im Deutschen und Kroatischen-kontrastive Untersuchung und didaktische Überlegungen / završni rad - diplomski/integralni studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21.12. 2010, 61 str. Voditelj: Stojić, Aneta.

30. Živanović, Sandra.
Aspekti negacije u hrvatskom i portugalskom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.09. 2010, 154 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

31. AL Damirja, Eva.
Frazemski sinonimi i varijantni frazemi / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. 10. 2009., 60 str. Voditelj: Turk, Marija.

32. Bosnić, Marinela.
Odnos štokavskih frazema prema hrvatskome standardnom jeziku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 9.7. 2009., 136 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

33. Bošnjak, Snježana.
Otkloni od hrvatske standardnojezične norme / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.5. 2009., 86 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

34. Brač, Ivana.
Morfološki opis prvoga pjevanja Relkovićeva Satira / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 8.7. 2009., 111 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

35. Brusić, Andreja.
Imenice bog/Bog i vrag/đavao kao sastavnice frazema / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 6. listopada 2009., 44 str. Voditelj: Turk, Marija.

36. Buneta, Ljiljana.
Somatizmi u frazeologiji (na primjeru hrvatskog i engleskog jezika) / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26. studenoga 2009., 105 str. Voditelj: Turk, Marija.

37. Burulic, Martina.
Jezici u dodiru : englesko glazbeno nazivlje u hrvatskoj glazbenoj publicistici druge polovice dvadesetog stoljeća / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.7. 2009., 42 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

38. Franković, Martina.
Strukturna i semantičko-konceptualna analiza frazema u hrvatskom i njemačkom jeziku / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 16. 6. 2009., 50 str. Voditelj: Turk, Marija.

39. Grdaković, Ana.
Frazemi u pisanim medijima / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 26.5. 2009., 50 str. Voditelj: Turk, Marija.

40. Hanžek, Kornelija.
Frazemi u kratkoj priči / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23.11. 2009., 45 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

41. Jurić, Sandra.
Leksičke značajke sinonimičnih jedinica u novinskoj kolumni / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.12. 2009., 56 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

42. Knežević, Martina.
Frazeologija sportskog novinarstva / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.2. 2009., 77 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

43. Matić, Una.
Usporedba strukturno jednakih frazema i idioma s komponentom životinja u hrvatskom i engleskom jeziku / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 9. srpnja 2009., 56 str. Voditelj: Turk, Marija.

44. Mohorovičić, Hani.
Neologizmi u hrvatskome jeziku / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. rujna 2009., 30 str. Voditelj: Turk, Marija.

45. Pavković, Adriana.
Povijesni frazemi / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 6. listopada 2009., 49 str. Voditelj: Turk, Marija.

46. Pavlinušić, Eva.
Kategorija određenosti u suvremenome hrvatskom jeziku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 18.9. 2009., 43 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

47. Pejić, Anita.
Posuđenice u hrvatskom jeziku (s obzirom na jezik davalac) / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 13. listopada 2009., 42 str. Voditelj: Turk, Marija.

48. Steiner, Josipa.
Novinski naslovi u hrvatskome jeziku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 9.7. 2009., 85 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

49. Svoboda, Davorka.
Frazemska sinonimija / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30. lipnja 2009., 59 str. Voditelj: Turk, Marija.

50. Svrtan, Ivana.
Semantički opseg leksema srce i duša kao sastavnica frazema / završni rad - preddiplomski studij.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29. rujna 2009., 43 str. Voditelj: Turk, Marija.

51. Topolčić, Ivana.
Hungarizmi u govoru Đurđevca / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 30. lipnja 2009., 46 str. Voditelj: Turk, Marija.

52. Žugić, Mlađana.
Koncept čovjekovih osobina u frazeologiji hrvatskoga jezika / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 21. 4. 2009., 54 str. Voditelj: Turk, Marija.

53. Džakula, Ana.
Engleski element u hrvatskome modnom nazivlju / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 2.9. 2008., 38 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

54. Jocić, Ružica.
Frazemi sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskom i slovenskom jeziku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 3.6. 2008., 46 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

55. Kovačević, Martina.
Rječnička obradba jezičnih savjeta / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.9. 2008., 66 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

56. Mihelčić, Alen.
Usporedba hrvatske i njemačke frazeologije / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 29.travnja 2008., 73 str. Voditelj: Turk, Marija.

57. Pavelić, Ivana.
Štokavski frazemi u hrvatskim frazeološkim rječnicima / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.1. 2008., 38 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

58. Peulja, Ivana.
Sinonimi u političkom govoru / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22.1. 2008., 42 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

59. Marčić, Tonka.
Glagolske kolokacije u suvremenim općim hrvatskim jednojezičnicima : s primjerima glagola koji označuju osjećaje / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.7. 2007., 40 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

60. Nazor, Duška.
Frazemi s onomastičkom komponentom u hrvatskom i češkom jeziku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.6. 2007., 47 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

61. Opašić, Maja.
Podudarnosti u frazeologiji / diplomski rad.
Rijeka : Filozofski fakultet, 19. ožujka 2007., 72 str. Voditelj: Turk, Marija.

62. Hajdić, Hajdi.
Frazemi s bojom kao sastavnicom u hrvatskom i mađarskom jeziku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 13.7. 2006., 38 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.

63. Štajduhar, Mirna.
Sinonimija u hrvatskom jeziku / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.5. 2005., 35 str. Voditelj: Petrović, Bernardina.
Vrh
 
upomoc
foot_4