crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Hudeček, Lana.
Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2006. (monografija).

2. Barić, Eugenija; Lončarić, Mijo; Malić, Dragica; Pavešić, Slavko; Peti, Mirko; Zečević, Vesna; Znika, Marija.
Hrvatska gramatika .
Zagreb : Školska knjiga, 2005. (monografija).

3. Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005 (monografija).

4. Hansen-Kokoruš, Renate; Pečur-Medinger, Zrinka; Matešić, Josip; Znika, Marija.
Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik .
Zagreb : Globus, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2005. (rječnik).

5. Peti, Mirko.
Što se i kako u jeziku broji .
Zagreb : Matica hrvatska, 2005. (rasprave). prilozen text rada

6. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Hrvatski na maturi i razredbenom ispitu .
Zagreb : Profil, 2004 (zbirka riješenih zadataka).

7. Peti, Mirko.
Oblici nebrojivosti u hrvatskom jeziku .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2004. (monografija).

8. Barić, Eugenija; Lončarić, Mijo; Malić, Dragica; Pavešić, Slavko; Peti, Mirko; Zečević, Vesna; Znika, Marija.
Hrvatska gramatika .
Zagreb : Školska knjiga, 2003 (monografija).

9. Benčić, Nikola; Csenar-Schuster, Agnjica; Kinda-Berlaković, Zorka; Kuzmić, Ludvig; Lončarić, Mijo; Neweklowsky, Gerhard; Rotter, Ivan; Sučić, Ivo; Vlašić, Joško; Vulić, Sanja; Znika, Marija.
Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika .
Željezno : Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, 2003. (gramatika).

10. Mihaljević, Milica.
Kako se na hrvatskome kaže WWW? Kroatistički pogled na svijet računala .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2003. (monografija).

11. Znika, Marija.
Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002. (monografija).

12. Peti, Mirko.
Jezikom o jezik .
Zagreb : Antibarbarus, 1995. (monografija).

13. Tafra, Branka.
Jezikoslovna razdvojba .
Zagreb : Matica hrvatska, 1995 (ostalo).

14. Tafra, Branka.
Gramatika u Hrvata i Vjekoslav Babukić .
Zagreb : Matica hrvatska, 1993 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Rječnik hrvatskoga jezika / Šonje, Jure (glavni urednik); Diklić, Ana; Dobričević, Tatjana; Marković, Barbara; Šunjić, Ankica; Videk, Nevenka; Vlatković, Dijana; Blagus Bartolec, Goranka (stručni suradnici) (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, 2000. (rječnik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Znika, Marija.
Štokavština donje Podravine danas // Bizovačko narječje / Vjekoslav Đaniš (ur.).
Bizovac : Matica hrvatska, ogranak Bizovac, 2007.. Str. 217-222.

2. Hudeček, Lana.
Proučavanje jezika hrvatskih pisaca u 20. stoljeću // Hrvatski jezik u XX. stoljeću: zbornik / Hekma, Jelena ; Samardžija, Marko ; Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2006. Str. 321-339.

3. Hudeček, Lana.
Hrvatski jezik i jezik književnosti // Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozorski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2006. Str. 57-79.

4. Mihaljević, Milica.
Hrvatski terminološki priručnici u 20. stoljeću // Hrvatski jezik u XX. stoljeću: zbornik / Hekman, Jelena (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2006. Str. 531-559.

5. Mihaljević, Milica; Kovačević, Barbara.
Frazemi u govornim i pisanim medijima // Riječki filološki dani: zbornik radova / Srdoč-Konestra, Ines i Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2006.. Str. 141-164.

6. Peti, Mirko.
Razlikovni rječnici // Hrvatski jezik u XX. stoljeću : zbornik / Hekman, Jelena (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2006. Str. 507-530.

7. Peti, Mirko.
Prilozi od pridjeva srednjega roda // Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004. / Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Rijeka, 2006. Str. 109-118.

8. Znika, Marija.
Sintaktička norma hrvatskoga jezika u 20. stoljeću // Hrvatski jezik / Samardžija, Marko ; Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2006.. Str. 109-144.

9. Hudeček, Lana.
Prevedenice prema latinskomu genitivu objektnom u predstandardnome hrvatskom književnom jezika // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.. Str. 159-169.

10. Mihaljević, Milica.
Hrvatsko računalno nazivlje i funkcionalni stilovi hrvatskog jezika (s posebnim obzirom na pedagoški podstil) // Od fonetike do etike : zbornik o sedamdesetgodišnjici prof. dr. Josipa Silića / Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Disput, 2005. Str. 289-308.

11. Peti, Mirko.
I lice i osoba // Od fonetike do etike : zbornik o sedamdesetgodišnjici prof. dr. Josipa Silića / Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Disput, 2005. Str. 133-142.

12. Peti, Mirko.
Bezlično-bezrodne zamjenice // Zbornik o sedamdesetpetoj godišnjici akademika Dalibora Brozovića / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : HAZU, 2005.. Str. 577-586. prilozen text rada

13. Tafra, Branka.
Jezikoslovac Šime Starčević // Shime Starcsevich, Nova ricsoslovica iliricska / Znika, Marija (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002.. Str. 127-177.

14. Tafra, Branka.
Vjekoslav Babukić // Portreti hrvatskih jezikoslovaca / Crnković, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio, 1993. Str. 67-73.
Vrh
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pilić, Josip; Mesić, Blanka.
Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost. Udžbenik za 4. razred strukovnih škola / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Profil, 2003..

2. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica, Pilić, Josip; Mesić, Blanka.
Hrvatski jezik, jezično izražavanje i književnost. Priručnik za nastavnike / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Profil, 2003..

3. Znika, Marija; Vignjević, Jelena.
Hrvatski jezik III / Bičanić, Ante (ur.).
Zagreb : Profil international, 2003.

4. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pilić, Josip.
Hrvatski jezik IV : priručnik za nastavnike za IV. razred gimnazije / Klanac, Zlatko (ur.).
Zagreb : Profil, 2002..

5. Znika, Marija; Vignjević, Jelena.
Hrvatski jezik 3 .
Zagreb : Profil, 2002..
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Znika, Marija.
Apozicija i sročnost. // Jezik. 56 (2009) , 2; 64-70 (članak, znanstveni).

2. Znika, Marija.
Prošencije i kirvaji u Podgajci. // Šokačka rič. 5 (2008) ; 105-112 (članak, znanstveni).

3. Blagus Bartolec, Goranka.
Od neživoga do živoga (genitivno-akuzativni sinkretizam u jedninskoj paradigmi imenica muškoga roda koje označuju što neživo). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32. 32 (2006) , 1; 1-23 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Blagus Bartolec, Goranka.
Usporedba hrvatskoga i slovenskoga padežnog nazivlja. // Filologija. 46-47 (2006) ; 19-34 (pregledni rad, znanstveni).

5. Halonja, Antun; Mihaljević, Milica.
Nazivlje bežičnih računalnih mreža. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32 (2006) ; 87-108 (članak, znanstveni). URL link to work

6. Hudeček, Lana; Vukojević, Luka.
Ne samo ... nego/već (i) ustrojstva. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32 (2006) ; 127-158 (članak, znanstveni).

7. Mihaljević, Milica.
Hrvatsko i englesko računalno nazivlje. // Jezik. 53 (2006) , 2; 41-50 (članak, znanstveni).

8. Mihaljević, Milica; Kovačević, Barbara.
Frazemi kroz funkcionalne stilove. // Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 53 (2006) , 1; 1-15 (članak, znanstveni).

9. Oraić, Ivana.
Prijelazni glagoli s ciljnom usmjerenošću. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32 (2006) ; 213-224 (članak, znanstveni).

10. Ramadanović, Ermina; Mihaljević, Milica.
Razradba tvorbenih načina u nazivlju (s posebnim obzirom na odnos među složenicama bez spojnika -o-, sraslicama i tvorenicama s prefiksoidima). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32 (2006) , 1; 193-211 (članak, znanstveni). URL link to work

11. Znika, Marija.
Kategorija određenosti i predikatno ime. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 1 (2006) ; 16-25 (članak, znanstveni).

12. Bošnjak, Tomislava.
Gramatička i semantička kolebljivost dvosložnih imenica sa sufiksom ež. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31 (2005) ; 1-18 (članak, znanstveni).

13. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Nacrt za višerazinsku kontrastivnu englesko-hrvatsku analizu. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31 (2005) ; 107-151 (članak, znanstveni).

14. Matas Ivanković, Ivana.
Osim - riječ bez valencijskih ograničenja. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 44 (2005) ; 85-98 (članak, znanstveni).

15. Matas Ivanković, Ivana.
Mjesto/umjesto/namjesto. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (2005) , 31; 211-226 (članak, znanstveni).

16. Tafra, Branka.
Frazeološki izazovi. // Jezik. 52 (2005) , 2; 48-61 (članak, znanstveni).

17. Vukojević, Luka.
Vezničke skupine pa da, a da, e da u rečenicama posljedične semantike. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31 (2005) ; 401-428 (članak, znanstveni).

18. Znika, Marija.
Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku. // Fluminensia. 17 (2005) , 1; 39-53 (članak, znanstveni).

19. Znika, Marija.
Status glagolskih pridjeva. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31 (2005) ; 429-440 (članak, znanstveni).

20. Birtić, Matea.
Neakuzativnost, vidske oznake i struktura imenica na -ač. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 30 (2004) ; 17-29 (članak, znanstveni).

21. Birtić, Matea.
Događajnost i unutarnji ustroj glagolskih imenica na -nje. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 42 (2004) ; 23 - 46 (članak, znanstveni).

22. Bošnjak, Tomislava; Capatina, Clara.
Hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 2 (2004) ; 22-27 (članak, znanstveni).

23. Budja, Jurica.
Etimologija glagola (na)uditi. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 43 (2004) ; 1-9 (članak, znanstveni).

24. Peti, Mirko.
Glagolski predikat u imenskom predikatu. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 30 (2004) , 30; 163-171 (članak, znanstveni).

25. Tafra, Branka.
Dopune hrvatskoj gramatici. // Jezik. 51 (2004) , 5; xx (članak, znanstveni).

26. Znika, Marija.
Posvojnost posvojnih pridjeva. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 10 (2004) ; 64-71 (članak, znanstveni).

27. Znika, Marija.
Semantička ograničenja u sintaksi. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 30 (2004) ; 243-253 (članak, znanstveni).

28. Halonja, Antun; Mihaljević, Milica.
Nazivlje računalnih mreža. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 29 (2003) ; 87-101 (članak, znanstveni).

29. Hudeček, Lana.
Dopune glagolima govorenja, mišljenja i srodnih značenja u hrvatskome književnom jeziku od 17. do polovice 19. stoljeća - strani sintaktički utjecaji. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 29. (2003) , xx; 103-129 (članak, znanstveni).

30. Peti, Mirko.
Subjektni i predikatni nominativ. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 29 (2003) , 29; 211-223 (članak, znanstveni). prilozen text rada

31. Tafra, Branka.
Leksičke pogreške zbog sličnosti. // Govor. XX. (2003) , 1-2; 431-448 (članak, znanstveni).

32. Vukojević, Luka; Hudeček, Lana.
Jetra - imenica ženskog ili srednjeg roda?. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 29 (2003) , xx; 355-362 (članak, znanstveni).

33. Znika, Marija.
Atributne, apozicijske i proširačne rečenice?. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 29 (2003) ; 363-371 (članak, znanstveni).

34. Znika, Marija.
Jedno i mnogo. // Govor : časopis za fonetiku. 1-2 (2003) ; 491-496 (članak, znanstveni).

35. Znika, Marija; Znika, Maja.
Vlastito ime i brojivost. // Folia onomastica Croatica. 12-13 (2003) ; 573-578 (članak, znanstveni).

36. Peti, Mirko.
Broj u glagola. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 161-179 (članak, znanstveni).

37. Tafra, Branka.
Starčevićeva Ričoslovica – 190 godina poslije. // Jezik. 49 (2002) , 5; 165-175 (članak, znanstveni).

38. Znika, Marija.
Određenost komparativa i superlativa. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 281-289 (članak, znanstveni).

39. Hudeček, Lana.
Rukopisna građa Vlatka Dabca: Njemačko-hrvatski tehnički rječnik - graditeljstvo. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) , xxx; xxx (članak, znanstveni).

40. Mihaljević, Milica.
Terminološki rječnik i norma. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 191-208 (članak, znanstveni).

41. Tafra, Branka.
Razgraničavanje roda i spola (gramatički i leksikografski problem). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 251–266 (članak, znanstveni).

42. Vukojević, Luka.
Vrste, položaj i uloga determinatora. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. 21 (1995) , xx; 227-238 (članak, znanstveni).

43. Tafra, Branka.
O hrvatskim vukovcima iz drugoga kuta. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. 19 (1993) ; 363-387 (članak, znanstveni).

44. Vukojević, Luka.
Korelativne posljedične rečenice s veznikom te. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. 19 (1993) , xx; 417-441 (kongresno priopćenje, znanstveni).

45. Tafra, Branka.
Dijalekatna osnovica "ilirskoga" jezika. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. 18 (1992) ; 195-209 (članak, znanstveni).

46. Vukojević, Luka.
Sintaksa pasiva. // Rasprave Zavoda za hrvatski jezik. 18 (1992) , xx; 235-258 (članak, znanstveni).

47. Tafra, Branka.
Jesu li ahavci izgovarali h?. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 5-6 (1991) ; 47-64 (članak, znanstveni).

48. Tafra, Branka.
Što je ilirski preporod dao hrvatskom književnom jeziku? (u povodu 150-godišnjice ilirskog preporoda). // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 15 (1986) , 1; 45-54 (članak, znanstveni).

49. Tafra, Branka.
Izbor riječi za rječnik : na primjeru leksičke građe 19. st. i AR. // Rasprave Zavoda za jezik. 10-11 (1985) ; 223-230 (članak, znanstveni).

50. Tafra, Branka.
Vrste imeničke deklinacije (s posebnim obzirom na starije hrvatske gramatike). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. XXIX (1981) , 2; 44-47 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Znika, Marija.
Dani Julija Benešića u Iloku. // Jezik. 56 (2009) , 1; 39-40 (kratko priopćenje, stručni).

2. Znika, Marija.
Sintaktički i semantički položaj apozicije. // Jezik. 55 (2008) , 4; 129-143 (članak, ostalo).

3. Znika, Marija.
Stjepan Sekereš. // Dani Julija Benešića, Zbornik radova. 3 (2008) ; 261-272 (članak, ostalo).

4. Znika, Marija.
Energetski, energijski. // Polimeri. 28 (2008) , 3; 204-204 (jezični savjet, stručni). URL link to work

5. Znika, Marija.
Znameniti Baranjac, profesor i znanstvenik Stjepan Sekereš. // Baranjsko slovo, časopis za književnost i prosudbe u književnosti. 1 (2007) ; 12-21 (ostalo, ostalo).

6. Blagus Bartolec, Goranka.
S rječnika na riječ. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 32 (2006) , 1; 351-359 (prikaz, ostalo).

7. Hudeček, Lana.
Sintaksa i funkcionalni stilovi u Gramatici hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta Josipa Silića i Ive Pranjkovića. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 62 (2006) , 4; xx (prikaz, ostalo).

8. Matas Ivanković, Ivana.
Četvrti međunarodni leksikološko-leksikografski skup. // Jzik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 53 (2006) , 2; 77-79 (osvrt, ostalo).

9. Matas Ivanković, Ivana.
Kada su prvi put u hrvatskim rječnicima zabilježene imenice za ženska zanimanja?. // Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 53 (2006) , 1; 33-35 (ostalo, ostalo).

10. Peti, Mirko.
Hrvatski jezik u novoj gramatici. // Republika. LXII (2006) , 4; 31-35 (osvrt, ostalo).

11. Znika Marija.
Sjećanje na jezikoslovca Stjepka Težaka. // METODIKA časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj naobrazbi. 13 (2006) , 2; 277-279 (ostalo, ostalo).

12. Znika, Marija.
Benešićev i Sekerešov opis govora iločkih Hrvata. // Dani julija Benešića, Zbornik radova. II. (2006) ; 157-167 (članak, ostalo).

13. Znika, Marija.
Stjepan Musulin - život i djelo. // Dani Julija Benešića, Zbornik Radova. II. (2006) ; 283-291 (članak, ostalo).

14. Birtić, Matea.
Novi lingvistički rječnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31 (2005) ; 473-475 (prikaz, ostalo).

15. Blagus Bartolec, Goranka.
Jezikoslovac sa stilom. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (2005) , 31; 475-483 (prikaz, ostalo).

16. Blagus Bartolec, Goranka.
Dobar jezikoslovni priručnik (Slovenski etimološki slovar). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (2005) , 31; 483-485 (prikaz, ostalo).

17. Milković, Alen.
Sociolingvistika, interakcija, učenje i poučavanje. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31 (2005) ; 541-545 (prikaz, ostalo).

18. Oraić, Ivana.
Skladnja Adolfa Vebera Tkalčevića. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31 (2005) ; 547-550 (prikaz, ostalo).

19. Birtić, Matea.
Tvorba riječi u distribuiranoj morfologiji. // Suvremena lingvistika. 57-58 (2004) ; 105-117 (pregledni rad, ostalo).

20. Bošnjak, Tomislava.
Frazemi u lovrećkome govoru kojima se opisuje izgled. // Lovrećki libar. 6 (2004) ; 123-132 (članak, ostalo).

21. Halonja, Antun.
Rječnik internetskih pojmova. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 30 (2004) ; 264-265 (prikaz, ostalo).

22. Hudeček, Lana.
Alabasterni ili alabastreni? (još jedna nedosljednost u leksičkome i gramatičkome normiranju). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 51 (2004) , 1; 31-36 (članak, stručni).

23. Matas Ivanković, Ivana.
Povratak u budućnost. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 30 (2004) ; 289-291 (prikaz, ostalo).

24. Harambašić, Ermina.
Srodnost kao otežavajuća okolnost. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 32 (2003) , 4; 273-277 (prikaz, ostalo).

25. Matas Ivanković, Ivana.
Pod svaku cijenu oslobodimo se onoga što ne želimo napraviti ni pod koju cijenu. // Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 50 (2003) , 5; 179-185 (članak, stručni).

26. Mihaljević, Milica.
Internetsko nazivlje u govornim medijima. // Govor : časopis za fonetiku. XX (2003) , 1-2; 263-277 (članak, stručni).

27. Peti, Mirko.
Sintaktička promišljanja hrvatskoga jezika. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 10 (2003) ; 123-126 (osvrt, ostalo).

28. Tafra, Branka.
Preispitivanje hrvatske jezične norme. // Jezik. 50 (2003) , 2; 48-58 (članak, stručni).

29. Tafra, Branka.
Moskovski susret hrvatskoga i ruskoga. // Jezik. 51 (2003) , 2; 76-80 (prikaz, ostalo).

30. Tafra, Branka.
(Ne)osobno o licu. // Jezik. 50 (2003) , 1; 35-37 (znanstvena polemika, ostalo).

31. Tafra, Branka.
Jednost semantike i tvorbe. // Filologija. 41 (2003) ; 192-199 (prikaz, stručni).

32. Blaževac, Krešimir.
Hrvatski enciklopedijski rječnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 219-315 (članak, stručni).

33. Budja, Jurica.
Nova etapa u jezikoslovlju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (2002) , 28; 375-380 (prikaz, ostalo).

34. Harambašić, Ermina.
Dogovorom do pravopisa. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 385-388 (prikaz, ostalo).

35. Kovačević, Barbara.
Poredbenost u frazeologiji (uz knjigu Željke Fink-Arsovski: Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 388-394 (prikaz, ostalo).

36. Mihaljević, Milica.
Rukopisna građa Vlatka Dabca: Njemačko-hrvatski tehnički rječnik - nafta. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 38-39 (2002) ; 57-72 (članak, stručni).

37. Mihaljević, Milica.
Funkcionalni stilovi hrvatskoga (standardnog) jezika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 325-344 (članak, stručni).

38. Tafra, Branka.
Dvojezičnik kao kulturni most. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) ; 260-263 (prikaz, ostalo).

39. Tafra, Branka.
Koji i kakvi rječnici. // Suvremena lingvistika. 28 (2002) , 53-54; 235-239 (prikaz, ostalo).

40. Znika, Marija.
Nekoć i nedavno. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) , 28; 281-289 (prikaz, ostalo).

41. Budja, Jurica.
Uvod u onomastiku. Rudolf Šramek, Uvod do obecne onomastiky, Brno, 1999.. // Folia onomastica Croatica. 10 (2001) ; 252-255 (prikaz, ostalo).

42. Harambašić, Ermina.
Uzorni ogled za povijesni rječnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 373-377 (prikaz, ostalo).

43. Kovačević, Barbara.
Dvojezični ili višejezični kolokvijalni rječnik? (Danko Šipka: Serbocroatian-english colloquial dictionary - An exercise in cross-cultural cognitive linguistics). // Fluminensia. 13 (2001) , 1-2; 157-161 (prikaz, ostalo).

44. Kovačević, Barbara.
Hrvatski žargon ili hrvatski žargoni? (uz Rječnik hrvatskog žargona Tomislava Sabljaka). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 378-383 (prikaz, ostalo).

45. Matas Ivanković, Ivana.
Jezikoslovne rasprave i članci. // Suvremena lingvistika. 51-52 (2001) , 1-2; 334-335 (obznana, ostalo).

46. Tafra, Branka.
Lice osobe. // Jezik. 48 (2001) , 4; 145-147 (znanstvena polemika, ostalo).

47. Tafra, Branka.
Ilirizam - jezikoslovna radionica. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. XVIII (1985) , 1; 15-25 (članak, ostalo).
Vrh
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Milković, Alen.
Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. (2006) (prihvaćen za objavljivanje).

2. Znika; Marija.
Iso Velikanović, život i djelo. // Benešićevi dani. (2006.) (prihvaćen za objavljivanje).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Znika, Marija.
Apozicija // Riječki filološki dani / Ines Srdoč-Konestra ; Silvana Vranić (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2008. 517-525 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tafra, Branka.
Desinonimizacija // Od fonetike do etike / Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Disput, 2005. 261-271 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Znika, Marija.
Nekoliko pitanja o kategoriji određenosti // Od fonetike do etike, Zbornik o sedamdesetgodišnjici prof. dr. Josipa Silića / Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Disput, 2005. 125-132 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Znika, Marija.
Izraz i sadržaj gramatičkih kategorija // Riječki filološki dani, zbornik radova / Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2004. 599-605 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Znika, Marija.
Kategorija određenosti u hrvatskom jeziku // Zagrebačka slavistička škola : zbornik radova / Botica, Stipe (ur.).
Zagreb, 2004. 49-64 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Znika, Marija.
Obiteljski nadimci i mikrotoponimi u Podravskim Podgajcima // Šokačka rič 1 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, 2003. 117-128 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Tafra, Branka.
Leksikografska recepcija jezikoslovnih spoznaja // Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, Rijeka, 2002. 487-496 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Tafra, Branka; Bratanić, Maja.
Hrvatska leksikografija između politike i lingvistike // Nationality and Lexical Norm / Lučić, Radovan (ur.).
Muenchen : Verlag Otto Sagner, 2002. 134-141 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Tafra, Branka.
Budimski poticaji standardizaciji hrvatskoga jezika // Budim i Pešta u kulturnoj povijesti Hrvata : Hrvati u Budimu i Pešti : zbornik radova / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava, 2001. 443-451 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Jelaska, Zrinka; Bošnjak, Tomislava; Balent, Marina.
Nazivi za boje u hrvatskome jeziku i njihovo značenjsko podrijetlo u usporedbi s francuskim i engleskim // Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb-Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2005. 357-367 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Mihaljević, Milica.
Hrvatsko računalno nazivlje u vrijeme globalizacije // Terminologija v času globalizacije / Humar, Marijeta (ur.).
Zagreb : Založba ZRC, 2004. 269-278 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Peti, Mirko.
Bezlične rečenice sa subjektom // Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa / Gašparović, Darko (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2004. 409-420 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

4. Tafra, Branka.
Dijakronijski aspekti normiranja hrvatskoga jezika // Zbornik Zagrebačke slavističke škole / Stipe Botica (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 2003. 305-319 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Peti, Mirko.
Matematički broj prema gramatičkome // Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2002. 351-364 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

6. Tafra, Branka.
Leksičko značenje i gramatička kategorija broja // V. međunarodni kroatistički skup / Blažetin, Stjepan, ml. (ur.).
Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 2002. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Kovačević, Barbara; Halonja, Antun.
Jezični problemi u komunikaciji internetom // Drugi hrvatski slavistički kongres - zbornik radova I. / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 489-495 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Tafra, Branka.
Kašićev utjecaj na hrvatsku gramatiku // Drugi hrvatski slavistički kongres / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 163-169 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Tafra, Branka.
(Ne)stabilnost hrvatske jezične norme // Hrvatski književni jezik / Stjepan Lukač (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava Budimpešte, 2001. 95-101 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Tafra, Branka.
Dvije o dvome // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike / Badurina, Lada, i dr. (ur.).
Zagreb-Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999. 769-780 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Tafra, Branka.
Sinonimija // Leksikografija i leksikologija / Ćupić, Drago (ur.).
Beograd ; Novi Sad : SANU, Matica srpska, Filološki fakultet Beograd, Filozofski fakultet Novi Sad, 1982. 297-300 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Znika, Marija.
Semantička ograničenja paradigmi // Zbornik radova. Riječki filološki dani 2004. / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka, 2006. 79-86 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Birtić, Matea.
Interpretacija imenica na -nje i njihova obrada u hrvatskim rječnicima // Semantika prirodnog jezika i metajeik semantike / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb-Split, 2005. 61-67 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

3. Kovačević, Barbara; Mihaljević, Milica.
Frazemi u publicističkome funkcionalnom stilu // Semantika prirodnoga jezika i metajezik semantike / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb-Split, 2005. 393-404 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Matas Ivanković, Ivana.
O prezimenima župa Konjevrate i Mirlović Zagora // Konjevrate i Mirlović zagora - župe Šibenske biskupije / Gulin, Ante (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2005. 521-532 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Mihaljević, Milica.
Hrvatski jezik na internetu i hrvatskim jezikom o internetu // Jezik u društvenoj interakciji / Stolac, Diana ; Ivanetić, Nada, Pritchard, Boris (ur.).
Zagreb, Rijeka : HDPL, 2005. 319-330 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

6. Hudeček, Lana; Vukojević, Luka.
Sastavljeno i rastavljeno pisanje priloga kao pravopisni i lingvistički problem // Od fonetike do etike : zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića / Pranjković, Ivo (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2004. 99-122 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mihaljević, Milica.
Jezična analiza linkova // Riječki filološki dani 5 / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2004. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Znika, Marija.
Od lana do tkala. // .
Zagreb (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

9. Peti, Mirko.
Brojivost i nebrojivost u opisu kategorije broja // Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002..
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2003. 229-240. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Znika, Marija.
Pokazatelji brojivosti u hrvatskom jeziku // Knjiga sažetaka / Treći hrvatski slavistički kongres, Zadar, 15.-19. listopada 2002..
Zagreb : Slavistički komitet Hrvatskog filološkog društva, 2002. 00-00 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Horvat, Marijana; Kovačević, Barbara.
Rukopisne bilješke Vlatka Dabca uz petojezični "Auto-moto rječnik" Josipa Modlyja // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 36-37 / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : HAZU, 2001. 173-188 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

12. Halonja, Antun; Kovačević, Barbara.
Usporedba suvremene metode reklamiranja putem interneta s klasičnim metodama reklamiranja // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike: zbornik / Badurina, Lada ; Ivanetić, Nada ; Prichard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb-Rijeka : HDPL, 1999. 285-292 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Znika, Marija.
Iz kuhinje moje bake // .
2004. (predavanje,objavljeni rad).

2. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Vukojević, Luka.
Hrvatski nacionalni korpus - kakakv jest i kakav bi trebao biti - kroatistički pogled // Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća : zbornik / Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Graftrade, 2002. 211-221 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Mihaljević, Milica.
Hrvatsko računalno nazivlje - stanje 2000. godine // Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2002. 277-285 (predavanje,objavljeni rad).

4. Tafra, Branka.
Kvantifikatori sa značenjem 'dva' // II slavističeskie čtenija pamjati professora P. A. Dmitrieva i professora G. I. Safronova / Kotova, M. Ju. (ur.).
Sankt-Peterburg : Gosudarstvennyj universitet, 2001. 57-59 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Znika, Marija.
Gramatičko i leksičko značenje // Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2000. 505-510 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Bošnjak Botica, Tomislava.
Upotreba frazema i dob govornika // Slavenska frazeologija i pragmatika / Željka FInk, Anita Hrnjak (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, ff press, 2006. 7-7 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Bošnjak-Botica, Tomislava; Jelaska, Zrinka.
Ime i prezime - gramatikom do identiteta // HDPL - knjiga sažetaka / Granić, Jagoda (ur.).
Split : HDPL, 2006. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Matas Ivanković, Ivana.
O predikatu i subjektu u suvremenim gramatikama hrvatskoga jezika // .
(predavanje,sažetak).

4. Jelaska, Zrinka i Bošnjak, Tomislava.
Glagoli od komunikacije do gramatike i obratno // Hrvatski kao drugi i strani jezik, knjiga sažetaka.
Zagreb 42.-43. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Martinot, Claire; Zaretsky, Elena; Kuvač, Jelena; Bošnjak, Tomislava; Cepanec, Maja; Paprocka-Piotrowska, Urszula; Sowa, Magdalena; Gerolimich, Sonia; Petrich, Morena.
Late language acquisitions and reformulation // 10th International Congress for the Study of Child Language : abstract book / Bittner, Dagmar ; Gagarina, Natalia (ur.).
Berlin, 2005. 357-357 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Tafra, Branka.
Dijakronijski aspekti normiranja hrvatskoga jezika // Zbornik povzetkov, I. del. - Jezikoslovje / France Novak (ur.).
Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. 90-90 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

7. Znika, Marija.
Neki sintaktički problemi // Znanstveni zbornik Znanstvenog instituta Gradišćanskih Hrvata (3-901-70610-0).
2003. 31-37 (poster,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Bošnjak Botica, Tomislava; Kraljević, Jelena; Cepanec, Maja.
Acquisitions tardives en croate // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Mihaljević, Milica.
Problemi u tvorbi riječi // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

3. Mihaljević, Milica.
Neki normativni problemi // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

4. Hudeček, Lana.
Jezično savjetništvo u nastavi // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

5. Mihaljević, Milica.
Jezične pogreške u reklamama // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

6. Znika, Marija.
Stjepan Musulin - život i djelo // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Znika, Marija.
Imeničke kategorije brojivosti i određenosti i njihov izraz u hrvatskom jeziku. // .
Hrvatska samouprava Budimpešta 31-40 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Hudeček, Lana.
Nedosljednosti hrvatske pravopisne norme // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

9. Halonja, Antun.
Primjena računalnoga programa "Softlex" u izradi Rječnika suvremenoga hrvatskog jezika // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Halonja, Antun.
Hrvatski računalni žargon / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 31. 03. 2006., 222 str. Voditelj: Mihaljević, Milica.

2. Kovačević, Barbara.
Hrvatska somatska frazeologija / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.07. 2006, 346 str. Voditelj: Fink, Željka.

3. Matas Ivanković, Ivana.
Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19.12.2006. 2006., 306 str. Voditelj: Pranjković, Ivo.

4. Birtić, Matea Andrea.
Argumentna struktura imenskih riječi (Tvorba riječi u generativnoj morfologiji) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 18. 2. 2004, 238 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.

5. Hudeček, Lana.
Izražavanje kategorije posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.02 2003., 325 str. Voditelj: Pranjković, Ivo.
Vrh
 
  Magistarski radovi
 

1. Milković, Alen.
Promjene u leksiku hrvatskoga jezika / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.03. 2006., 75 str. Voditelj: Silić, Josip.

2. Blagus Bartolec, Goranka.
Pragmatika medijskoga diskursa: Retorika informativnoga programa / magistarski rad.
Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 07.01. 2004., 191 str. Voditelj: Škiljan, Dubravko.

3. Kovačević, Barbara.
Frazeologija Danice ilirske (I./1835.-X./1844.) / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.03. 2003., 267 str. Voditelj: Moguš, Milan.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Znika, Marija.
Zbornik o različitostima, 2009. (prikaz).

2. Tafra, Branka.
Između redaka, 2004. (prikaz).

3. Harambašić, Ermina.
Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene, 2000. (obznana).

4. Kovačević, Barbara.
Serbo-Croatian-English Colloquial Dictionary: An Exercise in Crosscultural Cognitive Linguistics, 2000. (obznana).

5. Znika, Marija.
Hrvatski jezik danas i sutra, 2000. (popularan rad).
Vrh
 
upomoc
foot_4