Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Ponedjeljak 14. Listopad 2019

 
 
 
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Horvat-Levaj, Katarina.
Crkve (župna crkva Presvetog Trojstva u Donjoj Stubici, župna crkva sv. Nikole u Hraščini, kapela sv. Benedikta u Gornjem Kraljevcu, kapela Majke Božje Žalosne u Trgovišću, kapela sv. Tri Kralja u Tkalcima) // Krapinsko-zagorska županija : sakralna arhitektura s inventarom, feudalna arhitektura, spomen-obilježja / Reberski, Ivanka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga ; Institut za povijest umjetnosti, 2008.. Str. 154-346.

2. Vučetić, Ratko.
Prilog razvoju i tipologiji kurija u kontinentalnoj Hrvatskoj // Međunarodni znanstveno-stručni skup Dvorci i ljetnikovci, Varaždin, 2006. : kulturno nasljeđe kao pokretač gospodarskog razvoja : zbornik radova = International conference Manors and villas : cultural heritage as a generator of economic development : conference proceedings / Ščitaroci Obad, Mladen (ur.).
Zagreb : Svečilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2006. Str. 415-425.

3. Žmegač, Andrej; Vojtić, Marijana.
Principovac - područna zgrada iločkoga vlastelinstva // Međunarodni znanstveno-stručni skup Dvorci i ljetnikovci, Varaždin, 2006. : kulturno nasljeđe kao pokretač gospodarskog razvoja : zbornik radova = International conference Manors and villas : cultural heritage as a generator of economic development : conference proceedings / Obad Šćitaroci, Mladen (ur.).
Zagreb : Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006. Str. 373-379.

4. Horvat-Levaj, Katarina.
Barokna arhitektura // Kulturna baština Požege i Požeštine / Čerti, Natalija (ur.).
Požega : Spin Valis, 2004.. Str. 433 (183-207).

5. Vučetić, Ratko.
Prostorni razvoj Pregrade // Grad Pregrada / Krizmanić, Boris (ur.).
Pregrada : Grad Pregrada, Matis d.o.o., 2004.. Str. 132, 19-29..

6. Vučetić, Ratko.
Prostorni razvoj grada do 19. stoljeća // Kulturna baština Požege i Požeštine / Čerti, Natalija (ur.).
Požega : Spin Valis, 2004. Str. 435, 128-144.

7. Vučetić, Ratko.
Urbani razvoj Krapine // Krapina, grad povijesti i kulture / Szabo, Agneza (ur.).
Krapina : Grad Krapina, 2004.. Str. 224, 74-102..

8. Vučetić, Ratko.
Prilog problematici istraživanja gradskih naselja na primjeru Hrvatskog zagorja // Zbornik 1. kongresa hrvatskih povjesičara umjetnosti / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004.. Str. 137-145..

9. Cvitanović, Đurđica.
Samostanski sklop i crkva Rođenja Isusovog u povijesnoj jezgri Varaždina // Varaždinske uršulinke 300 godina od dolaska u Varaždin / Šimunić, Ljerka ; Težak, Spomenka ; Klemm, Miroslav (ur.).
Varaždin : Gradski muzej Varaždin, 2003.. Str. 23-36.

10. Žmegač, Andrej.
Grad (vlastelinski grad, zamak, burg) // Hrvatska enciklopedija, sv. 4 / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2002. Str. 755.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Horvat-Levaj, Katarina.
Ilija Katičić u baroknoj obnovi Dubrovnika i Perasta - nove spoznaje o životu i djelu dubrovačkog graditelja i klesara. // Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 44 (2006) , 44; 189-218 (članak, znanstveni).

2. Horvat-Levaj, Katarina.
Prilog istraživanju barokne sakralne arhitekture Podravine - župna crkva sv. Martina u Martijancu. // Podravina. 5 (2006) , 10; 80-99 (članak, znanstveni).

3. Horvat-Levaj, Katarina; Seferović, Relja.
Baroque reconstruction of the Rector s Palace in Dubrovnik. // Dubrovnik Annals. 10 (2006) ; 87-122 (članak, znanstveni).

4. Horvat-Levaj, Katarina.
Barokne kuće s terasama u Cavtatu - prilog istraživanju umjetničkih veza Dubrovnika i Boke kotorske. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 29 (2005) ; 211-236 (članak, znanstveni).

5. Jakaša Borić, Viki; Bilušić Dumbović, Biserka.
Novi dvori zaprešički. // Peristil zbornik radova za povijest umjetnosti. XLVIII (2005) , 48; 109-122 (članak, znanstveni).

6. Vučetić, Ratko.
Zabok-elementi prostornog sustava. // Hrvatsko zagorje. časopis za kulturu Krapinsko-zagorske županije. 11 (2005) , 3-4; 19-30. (članak, znanstveni).

7. Žmegač, Andrej.
Stonski fortifikacijski kompleks - nekoliko pitanja. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. 39 (2005) , 1; 185-205 (članak, znanstveni).

8. Žmegač, Andrej.
Stierovi projekti osuvremenjivanja graničnih utvrda iz 1657. godine. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 29 (2005) , 29; 125-136 (članak, znanstveni).

9. Horvat-Levaj, Katarina.
Katedrala sv. Terezije u Požegi. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 28 (2004) , 28; 208-231 (članak, znanstveni).

10. Jakaša Borić, Viki; Bilušić Dumbović, Biserka.
Stubičke toplice - arhitektonska struktura termalnog sklopa iz razdoblja Maksimilijana Vrhovca. // Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti. 47 (2004) , 47; 89-104 (članak, znanstveni).

11. Uzelac, Zlatko.
Tvrđavska Crkva sv. Ane u Slavonskom Brodu Johanna Lucasa von Hildebrandta. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 28 (2004) , 28; 188-207 (članak, znanstveni).

12. Vučetić, Ratko.
Razvoj naselja Gornja Stubica. // Hrvatsko zagorje : časopis za kulturu. 10 (2004) , 1-2; 66-77 (članak, znanstveni).

13. Žmegač, Andrej.
Utvrda franjevačkog samostana na Lopudu. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 28 (2004) ; 64-77 (članak, znanstveni).

14. Žmegač, Andrej.
Nekoliko starih prikaza Nehaja. // Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu. 31 (2004) ; 5-14 (članak, znanstveni).

15. Cvitanović, Đurđica.
Stambena kuća u Hrvatskoj ulici 26 u Glini pripisuje se zagrebačkom graditelju Bartolu Felbingeru. // Matica glinska. 6 (2003) , 11; 14-17 (članak, znanstveni).

16. Cvitanović, Đurđica.
Sjećanje na kapelu sv. Kvirina u Sisku. // Riječi: časopis za književnost, kulturu i znanost Matice hrvatske Sisak. 1-2 (2003) , 1-2; 70-76 (članak, znanstveni).

17. Horvat-Levaj, Katarina; Seferović, Relja.
Barokna obnova Kneževa dvora u Dubrovniku. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 27 (2003) , 27; 163-183 (članak, znanstveni).

18. Jakaša Borić, Viki.
Palača Alberti u Splitu. // Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti. 46 (2003) , 46; 85-94. (članak, znanstveni).

19. Vučetić, Ratko.
Prostorni razvoj srednjovjekovnih kraljevskih gradova u Podravini. // Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja. II (2003) , 3; 133-142. (članak, znanstveni).

20. Vučetić, Ratko.
Prostorni razvoj Marije Bistrice. // Hrvatsko zagorje : časopis za kulturu. 9 (2003) , 2; 36-51. (članak, znanstveni).

21. Žmegač, Andrej.
Zadarske utvrde 16. stoljeća. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 27 (2003) ; 107-118 (članak, znanstveni).

22. Cvitanović, Đurđica.
Župna crkva sv. Vida u Brdovcu. // Brdovečki zbornik. 1 (2002) ; 130-138 (članak, znanstveni).

23. Horvat-Levaj, Katarina.
Perasti u Visu - kula, kuća i palača. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 26 (2002) , 26; 30-48 (članak, znanstveni).

24. Horvat-Levaj, Katarina.
Francesco Cortese : projektant palače Zamanja u Dubrovniku (1669.). // Peristil. 45 (2002) ; 107-122 (članak, znanstveni).

25. Jakaša, Viki.
Barokna stambena arhitektura u Splitu. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 26 (2002) , 26; 69-87 (članak, znanstveni).

26. Šoljić, Ante.
O ranoj renesansi u Dubrovniku. // Anali zavoda za povijesna znanosti HAZU u Dubrovniku. XL (2002) , XL; 147-168 (članak, znanstveni).

27. Stagličić, Vlatka.
Izgradnja župnih kurija u Hrvatskom zagorju u drugoj polovici 18. stoljeća. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 26 (2002) , 26; 109-118 (članak, znanstveni).

28. Žmegač, Andrej.
Kaštel Nehaj kraj Senja. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 26 (2002) ; 19-29 (članak, znanstveni).

29. Žmegač, Andrej.
Vrhovčev i Haulikov Maksimir. // Prostor. 10 (2002) , 2 (24); 169-178 (pregledni rad, znanstveni).

30. Cvitanović, Đurđica.
Crkvena umjetnost na području Petrinje. // Petrinjski zbornik : za povijest i obnovu zavičaja. 4 (2001) ; 59-65 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vučetić, Ratko.
Koprivnica-grad na granici. // Kvartal:kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 3 (2006) , 2; 28-32 (prikaz, stručni).

2. Vučetić, Ratko.
OD TRGOVIŠTA DO DORMITORIJA. // Kvartal:kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 3 (2006) , 3; 27-32 (prikaz, stručni).

3. Žmegač, Andrej.
Zaštita(r) hrvatskoga grada. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 2 (2005) , 2; 11-13 (osvrt, ostalo).

4. Cvitanović, Đurđica.
Samostanski kompleksi u povijesnoj jezgri Varaždina. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. 37 (2004) , 4-5; 105-116 (članak, stručni).

5. Vučetić, Ratko.
Od revitalizacije tvrđave do reurbanizacije grada. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 1 (2004) , 1-2; 18-20 (članak, stručni).

6. Žmegač, Andrej.
Reprezentativan zbornik. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 1-2 (2004) ; 15-16 (osvrt, ostalo).

7. Horvat-Levaj, Katarina.
Utvrđena gnijezda hvarskog plemstva. // Biseri Jadrana - edicija za kulturu putovanja - otok Vis - regionalna monografija. 2. (2003) , 2.; 146-155 (članak, stručni).

8. Horvat-Levaj, Katarina.
Duško Živanović: Dubrovačke kuće i palače : osvrti i kritike. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 40 (2002) ; 279-281 (prikaz, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Horjan, Goranka.
Kataloške jedinice sakralne arhitekture u Krapinsko-zagorskoj županiji. // Umjetnička topografija Hrvatske - Krapinsko-zagorska županija. (2006.) (prihvaćen za objavljivanje).

2. Vučetić, Ratko.
Prostorni razvoj gradova u Podravini između srednjeg vijeka i 19. stoljeća. // Ekohistorija podravskog višegraničja u ranom novom vijeku. (2006.) (prihvaćen za objavljivanje).

3. Vučetić, Ratko.
Registar kaosa. // Kvartal, kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. (2006) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Vučetić, Ratko.
Prilog razvoju i tipologiji kurija u kontinentalnoj Hrvatskoj // Dvorci i ljetnikovci kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja / Ščitaroci, Obad, Mladen (ur.).
Zagreb : Svečilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2006. 415-425 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Vučetić, Ratko.
Prostorni razvoj gradova u Podravini između srednjeg vijeka i 19. stoljeća // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Horvat-Levaj, Katarina.
Tommaso Napoli u Dubrovniku // Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću : zbornik radova / Prijatelj-Pavičuić, Ivana ; Marković, Vladimir (ur.).
Split : Književni krug, 2007. 31-52 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Žmegač, Andrej.
Pelješac - Ston // Zbornik II. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Kraševac, Irena (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2007. 75-78 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Horvat-Levaj, Katarina.
Između ljetnikovaca i palača - reprezentativna stambena arhitektura dubrovačkog predgrađa Pile u 18. stoljeću // Kultura ladanja : zbornik radova sa znanstvenih skupova "Dani Cvita Fiskovića" održanih 2001. i 2002. godine / Grujić, Nada (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2006. 203-218 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Žmegač, Andrej.
Stavovi o prenamjeni dvoraca 1970. godine i danas // Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima / Obad Šćitaroci, Mladen (ur.).
Zagreb : Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005. 117-120 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Horvat-Levaj, Katarina.
Strani projektanti i domaća tradicija u dubrovačkoj baroknoj arhitekturi // Zbornik 1. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2004. 75-84 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Horvat-Levaj, Katarina.
Tinjan - građevni razvoj // Tinjanski zbornik : zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa Tinjan i okolica od prapovijesti do danas u povodu 100. obljetnice utemeljenja Hrvatske čitaonice u Tinjanu / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Matica hrvatska Pazin, 2005. 261-278 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vučetić, Ratko.
Lika-Gorski kotar, Prilog kulturnoj topografiji Like i Gorskog kotara // --.
(pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Vučetić, Ratko.
Gradovi kontinentalne Hrvatske u srenjoevropskom kontekstu // 2. kongres hrvatskih povjesničaera umjetnosti: knjiga sažetaka-.
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti i Društgo povjesničara umjetnosti, 2006. 13 (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Vučetić, Ratko.
Urbanitet Iloka u srednjoevropskom kontekstu razvoja gradova u 15. stoljeću // --.
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Vučetić, Ratko.
Povijesna jezgra Koprivnice kao polazište reurbanizacije // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Horvat-Levaj, Katarina.
Arhitektonski spomenici Rasinje // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Žmegač, Andrej.
Burgen und Schlösser in Kroatien // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

5. Horvat-Levaj, Katarina.
Barokna sakralna arhitektura u Podravini // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Ratko, Vučetić.
Prostorni razvoj privilegiranih srednjovjekovnih gradova u sjeverozapadnoj Hrvaskoj do kraja 18. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 24. 11. 2005, 310 str. Voditelj: Maroević, Ivo.
 
  Druge vrste radova
 

1. Horvat-Levaj, Katarina.
Barokna arhitektura u Hrvatskoj, 2009. (katalog).

2. Horvat-Levaj, Katarina.
Katičić, Ilija, 2009. (enciklopedijska natuknica).

3. Horvat-Levaj, Katarina; Stepinac, Davorin.
Crkva sv. Andrije u Kamešnici, 2005. (elaborat).

4. Horvat-Levaj, Katarina; Stepinac, Davorin.
Katedrala sv. Terezije u Požegi - povijesno-građevni razvoj i valorizacija, prijedlog konzervatorskih smjernica, 2004. (elaborat).

5. Uzelac, Zlatko; Stepinac, Davorin.
Tvrđavska crkva sv. Ane u Slavonskom Brodu, 2004. (elaborat).

6. Žmegač, Andrej; Stepinac, Davorin.
Dvorac Bela II. Konzervatorska studija, 2004. (elaborat).

7. Cvitanović, Đurđica; Stepinac, Davorin.
Okićka Sveta Marija - župna crkva Rođenja B. D. Marije - konzervatorska studija za obnovu i uređenje crkve, 2003. (elaborat).

8. Cvitanović, Đurđica; Stepinac, Davorin.
Kapela Majke Božje - Dol kod Pribića, Konzervatorska studija za obnovu, uređenje i prezentaciju kapale, 2003. (elaborat).

9. Horvat-Levaj, Katarina.
Dubrovnik, palača "Ljetnih igara" - elaborat obnove - Valorizacija nalaza, 2003. (elaborat).

10. Stepinac, Davorin; Vojtić, Marijana.
Žumberak kurija župnog dvora i gospodarski objekt uz crkvu sv. Nikole, 2003. (elaborat).

11. Žmegač, Andrej; Stepinac, Davorin.
Prostor očuvanih šančeva, ravelina i sajmišta. Ostali dio tvrđavne cjeline, 2003. (elaborat).

12. Cvitanović, Đurđica.
Godler, Franjo Prokopije, 2002. (enciklopedijski članak).

13. Cvitanović, Đurđica; Stepinac, Davorin.
Kapela Majke Božje, Dol kod Pribića, Konzervatorska studija za obnovu, uređenje i prezentaciju kapele, 2002. (elaborat).

14. Žmegač, Andrej; Stepinac, Davorin.
Zgrada Oružane i jugoistočni bastion koprivničke tvrđave. Povijesno-građevni razvoj i vrednovanje. Prijedlog konzervatorskih smjernica. Idejno rješenje obnove, 2002. (elaborat).

15. Žmegač, Andrej.
Varaždin - franjevački samostan s crkvom Sv. Ivana Krstitelja, kataloška jedinica, 2000. (katalog izložbe).