Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Utorak 22. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Čunčić, Marica.
Oči od slnca, misal od oblaka: Izvori hrvatske pisane riječi .
Zagreb : Školska knjiga, 2003 (udžbenik).

2. Nazor, Anica; Reiser, Vjera.
Hrvatski Očenaši u glagoljskim rukopisima ... Budi volja tvoja .
Zagreb : Erasmus naklada d.o.o. Zagreb, 2003 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije = Lexicon linguae Slavonicae redactionis Croaticae = Slovesa knig’ slovenskih’ ezikom’ hr’ vatskim’ angliiskim’ gr’ čskim’ i latinskim’ skazaema : 13. sv. : Vešte - goruš’ n’ / Hauptova, Zoe; Klenovar, Marija; Mulc, Ivana; Nazor, Anica (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2005 (i.e.2006) (rječnik).

2. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije = Lexicon linguae Slavonicae redactionis Croaticae = Slovesa knig’ slovenskih’ ezikom’ hr’ vatskim’ angliiskim’ gr’ čskim’ i latinskim’ skazaema : 12. sv. : Vsue - vešte / Hauptova, Zoe; Klenovar, Marija; Mulc, Ivana; Nazor, Anica (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2004 (i.e. 2005) (rječnik).

3. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije = Lexicon linguae Slavonicae redactionis Croaticae = Slovesa knig’ slovenskih’ ezikom’ hr’ vatskim’ angliiskim’ gr’ čskim’ i latinskim’ skazaema : 11. sv. : Vrijed’ n’ - Vsue / Hauptova, Zoe; Klenovar, Marija; Mulc, Ivana; Nazor, Anica (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2001 (rječnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Nazor, Anica.
František Václav Mareš i Staroslavenski institut // Slavica mediaevalia in memoriam Francisci Venceslai Mareš. Schriften über Sprachen und Texte. Bd.8. / Reinhart, Johannes (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006. Str. 89-93.

2. Čunčić, Marica.
Gothski odlomak glagoljskoga misala // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005. Str. 59-86.

3. Mulc, Ivana.
O pučkom blagdanskom imenu Križeva u gradi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005. Str. 311-319.

4. Nazor, Anica.
Dva teksta Očenaša u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005. Str. 321-326.

5. Nazor, Anica.
Rukopisi Crkve bosanske // Fenomen "krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu / Šanjek, Franjo (ur.).
Sarajevo, Zagreb : Institut za istoriju u Sarajevu, Hrvatski institut za povijest, 2005. Str. 539-562.

6. Nazor, Anica.
Josip Hamm // Hrvatski profesori na bečkoj slavistici / Lipovčan, Srećko (ur.).
Zagreb : Erasmus naklada, 2005. Str. 46-53.

7. Nazor, Anica.
Tekstovi molitve Oče naš u rukopisima Crkve bosanske // Raukarov zbornik : zbornik u čast Tomislava Raukara / Budak, Neven (ur.).
Zagreb : FF pres, 2005. Str. 115-126.

8. Anica Vlašić-Anić.
Kafka, Kugla, Harms: mimikrija lijepog na poprištu estetike mucnine. // Oko književnosti: osamdeset godina Aleksandra Flakera. / Josip Užarević (ur.).
Zagreb : Disput d.o.o. za izdavacku djelatnost., 2004.. Str. 408.

9. Nazor, Anica.
L'ecriture glagolitique/Glagolitic Script. L'ecriture cyrillique/Cyrillic Script. Catalogue de l'exposition/Exibition Catalogue. L'ecriture glagolitique anjourd'hui/The Glagolitic Script Today. Bibliographie/Bibliography // Trois ecritures - Trois langues / Three Scripts - Three Languages / Dr. Srećko Lipovčan (ur.).
Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Erasmus naklada, 2004. Str. 27-63 ; 118-120 ; 122-125 ; 127-136 ; 265-269 i dr..

10. Nazor, Anica.
Molitve sv. Brigite u Oficiju rimskom Šimuna Kožičića iz 1530. godine // Od indoeuropskoga do hrvatskoga. Zbornik u čast Daliboru Brozoviću / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : HAZU, 2003..

11. Nazor, Anica.
Glagoljske tiskane knjige // Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost. / Golub, Ivan (ur.).
Zagreb : HAZU i Školska knjiga, 2003.. Str. 274-283.

12. Mihaljević, Milan.
vred6n6 1 - vskresitelno // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2000 (2002). Str. 1-34.

13. Dürrigl, Marija-Ana.
vodonos6-voinstvie // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe ; Mareš, František V. (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2000. Str. 519-527.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Gadžijeva, Sofija.
Omonimija abstraktnyh morfologičeskih glagolov (staroslavjanskij i horvatskij cerkovnoslavjanskij material). // Slovo. 54-55 (2006) ; 125-168 (članak, znanstveni).

2. Vlašić-Anić, Anica.
Zvezda bessmyslicy (nekotoroe količestvo "niščih myslej". // Zbornik Matice srpske za slavistiku. 69 (2006) ; 19-32 (članak, znanstveni).

3. Burić, Maša; Čunčić, Marica.
Jasnoća i učenje trokutaste i okrugle glagoljice. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 44 (2005) ; 1-28 (članak, znanstveni).

4. Nazor, Anica.
Dragica Malić i glagoljski tekstovi. // Rasprave instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 31 (2005) ; 449-454 (članak, znanstveni).

5. Anica Vlašić-Anić.
JUSSI HEJNONEN, ETO I TO v povesti Staruha Daniila Harmsa. (= Slavica Helsingiensia 22. Helsinki: Helsinki University Press), 2003., 232 str.. // Scando-Slavica. Tomus 50 (2004) , Tomus 50; 179-182. (recenzija (review article), znanstveni).

6. Čunčić, Marica.
Ninski odlomak glagoljskog misala. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 46 (2004) ; 169-193 (članak, znanstveni).

7. Čunčić, Marica.
Internal Reconstruction of the Glagolitic Line System. // Palaeoslavica. 12 (2004) , 2; 285-299 (članak, znanstveni).

8. Lučić, Vida.
Primjer leksikografski zanemarene metaforizacije. // Filologija. 43 (2004) ; 55-76 (članak, znanstveni).

9. Čunčić, Marica.
Normativ Kijevskih listića. // Wiener slavistisches Jahrbuch. 49 (2003) ; 7-22 (članak, znanstveni).

10. Čunčić, Marica.
Mogući sadržaj Klimentove reforme. // Prilozi - Makedonska akademija na naukite i umetnostite. Oddelenie za lingvistika i literaturna nauka. 28 (2003) , 1; 201-213 (članak, znanstveni).

11. Nazor, Anica.
Milčetić i Berčićeva glagoljska zbirka u Petrogradu. // Republika. 59 (2003) , 3; 113-115 (članak, znanstveni).

12. Turkalj, Lucija.
Božić i navještaj muke u pjesmama Bara Boškovića. // Povijesni prilozi. 22 (2003) , 24; 51-79 (članak, znanstveni).

13. Čunčić, Marica.
Glagoljska knjižica krizme iz Banja. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 44 (2002) ; 99-108 (članak, znanstveni).

14. Čunčić, Marica.
Odlomak glagoljskog brevijara iz Banja. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 44 (2002) ; 47-98 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Nazor, Anica.
Šime Jurić. // Slovo. 54-55 (2006) ; 220-224 (nekrolog, stručni).

2. Nazor, Anica.
Nikola Rodić. // Slovo. 54-55 (2006) ; 207-209 (nekrolog, stručni).

3. Nazor, Anica.
Ante Glavičić. // Slovo. 54-55 (2006) ; 210-212 (nekrolog, stručni).

4. Čunčić, Marica.
600 godina glagoljskoga misala Hrvoja Vukčića Hrvatinića (1404.-2004.). // Bašćina : glasilo Društva prijatelja glagoljice. 8 (2004) ; 5-6 (članak, stručni).

5. Nazor, Anica.
Vojtěch Tkadlčík. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 52-53 (2004) ; 123-125 (nekrolog, stručni).

6. Ladić, Sofija.
Das New Yorker Missale. Eine kroato-glagolitische Handschrift des fruehen 15. Jahrhundert. Kritische Edition von Eve-Marie Schmidt-Deeg. Muenchen: Verlag Otto Sagner, 1994. - 657 str. (prikaz). // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (1997) ; 92-96 (prikaz, stručni).

7. Ladić, Sofija.
Boris Ivanovič Skupski, In memoriam. // Slovo. 44-46 (1996) ; 197-200 (in memoriam, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Vlašić-Anić, Anica.
Kalen-Harms/Dar´ "`ne/bol´šoj soveršennosti` Razrušenija" // "Zagrebački pojmovnik kulture XX. stoljeća: KALENDAR".
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vlašić-Anić, Anica.
Harms & Kafka: iskusstvo o/"raz-očarovyvanija erosa" // Harms-avangard : Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii "Daniil Harms: avangard v dejstvii i v otmiranii. K 100-letiju so dnja roždenija poeta" / Ičin, Kornelija (ur.).
Belgrad : Filologičeskij fakul'tet Belgradskogo universiteta (Beograd: Foto Futura), 2006. 365-378 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vlašić-Anić, Anica.
Harmsady i Prevraščenie (Die Verwandlung) F. Kafki // Stoletie Daniila Harmsa. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, posvjaščennoj 100-letiju so dnja roždenija Daniila Harmsa / Kobrinskij, Aleksandr (ur.).
Sankt-Peterburg : IPC SPGUTD, 2005. 27-38 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vlašić-Anić, Anica.
Dva "avangardna palimpsesta" Pjesme nad pjesmama (D. I. Harms i J. P. Kamov) // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vlašić-Anić, Anica.
Harms i dada: ludističeskaja "sverhrazumnost'" absurda // Absurd i slavjanskaja kul´tura 20. veka.
Zürich, 2005. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vlašić-Anić, Anica.
Simuljacija, fikcija, defikcionalizacija // Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća: SIMULACIJA, ISTINA, FIKCIJA.
Zagreb, 2005. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vlašić-Anić, Anica.
Narrativnyj suprematizm leningradskoj "zvezdy dada" ("Star of Dada") D. I. Harmsa // VI Slavističeskie čtenija pamjati professora P.A. Dmitrieva i professora G.I. Safronova : Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii / Ivanova, E. Ju. ; Kotova, M. Ju. (ur.).
Sankt-Peterburg : Filologičeskij fakul'tet SPbGU, 2005. 213-217 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Nazor, Anica.
Rešetar i dubrovački ćirilski molitvenik iz godine 1512. // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Čunčić, Marica.
Pravilna visina slova Kijevskih listića // Glagoljica i hrvatski glagolizam / Dürrigl, Marija-Ana i Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 485-497 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Lučić, Vida.
Doprinos Josipa Leonarda Tandarića istraživanju glagoljaštva // Glagoljica i hrvatski glagolizam / Dürrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 81-89 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Mulc, Ivana.
O pučkim blagdanskim imenima u hrvatskoglagoljskim liturgijskim knjigama // Glagoljica i hrvatski glagolizam / Duerrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 637-646 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Nazor, Anica.
Izdavačka djelatnost Staroslavenskoga instituta // Glagoljica i hrvatski glagolizam / Dürrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 25-35 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Vlašić-Anić, Anica.
Glagoljica u knjižnicama kapucinskih samostana // Glagoljica i hrvatski glagolizam / Dürrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 341-354 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Nazor, Anica.
Horvatskij tekst molitvy Otče naš v interpretacii J. Dobrovskogo // Josef Dobrovský, fundator studiorum slavicorum.
Prag : Slovanský ústav AV ČR (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Vlašić-Anić, Anica.
Literatura, iskusstvo i "duh vremeni" // Književnost i umjetnost u sustavu kulture.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Nazor, Anica.
Horvatskie glagoličeskie biblejskie teksty v planah Staroslavjanskoj Akademii i Staroslavjanskogo instituta // Problemy slavjanskoj biblejskoj filologii / Danilenko Boris (ur.).
Moskva : Sinodal'naja biblioteka Moskovskogo Patriarhata (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Čunčić, Marica.
Što je opat Držiha naučio od opata Maja? // Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka, Posebno izdanje sv. 42 / Milivoj Dujmović (ur.).
Baška : Primorsko-goranska županija Rijeka i Općina Baška, 2000. 257-269 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Vlašić-Anić, Anica.
Kukuljevićeva otkrića u knjižnici riječkog kapucinskog samostana. // Kukuljevićeva uloga u razvoju hrvatske leksikografije.
Zagreb, 2005. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Nazor, Anica.
Milčetićev opis tiskanih glagoljskih knjiga u petrogradskoj zbirci Ivana Berčića // Zbornik o Ivanu Milčetiću, književnom povjesničaru, filologu i etnologu / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2002. 33-38 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Nazor, Anica.
Hrvatske glagoljske knjige tiskane u Veneciji u XV. i XVI. stoljeću // Zbornik radova = Proceedings / 9. međunarodno savjetovanje tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić / Bolanča, Zdenka ; Mikota, Miroslav (ur.).
Lovran : Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ogranak Matice hrvatske Senj, Inštitut za celulozo in papir Ljubljana, 2005. 11-16 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ladić, Sofija.
K opisaniju morfemnoj struktury staroslavjanskoj glagol'noj osnovy : kvantitativnaja harakteristika // Drugi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova : sv. 1 / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 243-251 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

3. Ladić, Sofija.
Morfonologija glagolskih osnova u prezentu : podaci iz hrvatskog crkvenoslavenskog jezika (prema materijalu iz Hrvojeva Misala) // Prvi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997. 597-606 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Čunčić, Marica.
Jagićev srednji oblik glagoljice u svjetlu suvremene glagoljske paleografije // Četvrti hrvatski slavistički kongres / Petrović, Bernardina ; Pišković, Tatjana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2006. 14-15 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Gadžijeva, Sofija.
Morfonološki model palatalizacije zubnih sonanata u 1. licu jednine prezenta u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Hrvatski slavistički kongres (4 ; 2006 ; Varaždin, Čakovec). Zbornik sažetaka/ Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin - Čakovec, 5-8. rujna 2006. ; priredile Bernardina Petrović, Tatjana Pišković. / Marko Samardžija (ur.).
Zagreb : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, 2006. 78-79 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Vlašić-Anić, Anica.
Varaždinske uvertire u "Kapucinski 'Glagoljički bolero'" // Četvrti hrvatski slavistički kongres : Zbornik sažetaka / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, 2006. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Čunčić, Marica.
The Glagolitic line system // Abstract Booklet, The 16th International Conference on Historical Linguistics / Esben Lydisken (ur.).
Copenhagen : Faculty of Humanities, University of Copenhagen, 2003. 206-206 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Čunčić, Marica.
Proporcije slova u Kijevskim listićima // Glagoljica i hrvatski glagolizam, knjiga sažetaka / Marija-Ana Durrigl ; Mihaljević, Milan (ur.).
Zagreb : Krčka biskupija, Staroslavenski institut, 2002. od 19 do 20 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Ladić (Gadžijeva), Sofija.
Prilog opisu morfemske strukture staroslavenske glagolske osnove: kvantitativna karakterizacija // Drugi hrvatski slavistički kongres: knjiga sažetaka, Osijek, 14.-18. rujna 1999. / Dubravka Sesar, Ivana Vidović (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1999. 42-42 (predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Lučić, Vida.
The Concept of Humbleness in Translation from Greek into Church Slavonic // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Nazor, Anica.
Glagoljske knjige tiskane u Senju (1494-1508) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Vlašić-Anić, Anica.
Harms i Kafka / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 8.11. 2006., 660 str. Voditelj: Flaker, Aleksandar.
 
  Druge vrste radova
 

1. Mulc, Ivana.
vsue, vs6gda, v6zd'hovati, v6m'čenie, v6phati, věk6, věst61, 2005. (enciklopedijska natuknica).

2. Nazor, Anica.
Jakovčić, Pero (Petar), notar i prevoditelj (XV. st.), 2005. (enciklopedijski članak).

3. Vlašić-Anić, Anica.
v'tkati - vedenie, 2005. (poglavlje u knjizi).

4. Vlašić-Anić, Anica.
vežda - veko, 2005. (poglavlje u knjizi).

5. Badurina-Stipčević, Vesna.
vsbgdanbnb ... vbzvati, 2004. (enciklopedijska natuknica).

6. Dürrigl, Marija-Ana.
vê nčanie-vê t6v6, 2004. (poglavlje u knjizi).

7. Lučić, Vida.
Problemi vezani uz semantičko istraživanje koncepta "privrženost" s posebnim osvrtom na hrvatski crkvenoslavenski jezik, kvalifikacijska radnja za doktorski studij, 2004. (kvalifikacijski rad).

8. Vlašić-Anić, Anica.
Ispis glagoljicom prema transliteraciji autorice dr. sc. Marije Pantelić, uz usporedbu s preslikama izvornika mr.sc. Anice Vlašić-Anić, 2004. (usporedba s preslikama izvornika).

9. Mulc, Ivana.
vskrai1 - vsue, 2001 (2003). (enciklopedijska natuknica).

10. Mulc, Ivana.
v'ne ... blaze, 2000 (2002). (enciklopedijska natuknica).