Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Maloprodaja u vrijednosnom lancu hrane
(010-0000000-3353)
Četvrtak 20. Lipanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Segetlija, Zdenko.
Uvod u poslovnu logistiku, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2013. (monografija).

2. Segetlija, Zdenko; Dujak Davor.
Upravljanje kategorijama proizvoda .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2013 (udžbenici i skripta).

3. Segetlija, Zdenko.
Menadžment u trgovini .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012. (monografija).

4. Segetlija, Zdenko.
Maloprodaja u Republici Hrvatskoj, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje .
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012. (monografija).

5. Segetlija, Zdenko.
Marketing i distributivna trgovina .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2010. (monografija).

6. Segetlija, Zdenko.
Poslovno pregovaranje .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. (priručnik).

7. Segetlija, Zdenko.
Maloprodaja u Republici Hrvatskoj, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. (monografija).

8. Ivić, Kata; Bašić, Tajana.
Biobibliografija : Život i djelo prof.dr.sc. Ljubomira Babana .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2008 (monografija).

9. Pavlek, Zvonimir.
Branding .
Zagreb : M.E.P. Consult, Zagreb, 2008. (priručnik).

10. Segetlija, Zdenko.
Uvod u poslovnu logistiku, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2008. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Business Logistics in Modern Management / Segetlija, Zdenko; Mesarić, Josip; Dujak, Davor; Karić, Marijan; Potočan, Vojko; Rosi, Bojan; Jereb, Borut; Trauzettel, Volker (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2013. (zbornik).

2. Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu IX / Segetlija, Zdenko; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. (zbornik).

3. Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko; Karić Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2008. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Segetlija, Zdenko.
Razvoj novih maloprodajnih oblika u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe // Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj / Knego, Nikola ; Renko, Sanda ; Knežević, Bleženka (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, 2012.. Str. 17-37.

2. Segetlija, Zdenko.
Značajke povijesnog razvoja maloprodajnih oblika u Hrvatskoj i u susjednim zemljama do početka II. svjetskog rata // Mijo Mirković: Trgovina i trgovinska politika.Pretisak s komentarima, / Knego, Nikola ; Renko, Sanda ; Blaženka, Knežević (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, 2012.. Str. 281-294.

3. Segetlija, Zdenko; Mesarić, Josip; Dujak, Davor.
Importance of Distribution Channels - Marketing Channels - for National Economy // Marketing Challenges in New Economy / Križman Pavlović, Danijela ; Benazić, Dragan (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism, 2012.. Str. 215-233.

4. Dujak, Davor.
Strategic Sourcing in Supply Chain Management - Contemporary Models of Sourcing Strategies // Interdisciplinary Management Research VII / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl - Heinz ; Lamza - Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Studies "Management" ; Hochschule Pforzheim University, 2011. Str. 359-370.

5. Segetlija, Zdenko.
Maloprodaja u Republici Hrvatskoj i u nekim europskim zemljama // Izazovi trgovine u recesiji / Renko, Sanda ; Knežević, Blaženka ; Vouk, Rudolf (ur.).
Zagreb : Ekonomski fakultet, Zagreb, 2010.. Str. 35-50.

6. Segetlija, Zdenko.
A Theoretical Approach to the Changes in the Retail Store Forms in Croatia // Marketing i održivi razvitak / Leko Šimić, Mirna (ur.).
Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009.. Str. 163-180.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Segetlija, Zdenko.
Logistički procesi u trgovini .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012..

2. Segetlija, Zdenko.
Logistika u trgovini .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011..

3. Segetlija, Zdenko.
Marketing u trgovini .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011..

4. Segetlija, Zdenko.
Vertikalni marketing .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011..

5. Segetlija, Zdenko.
Logistika u gospodarstvu .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011..

6. Segetlija, zdenko.
Menadžment trgovinskog poduzeća .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2010..

7. Segetlija, Zdenko.
Marketing u trgovini .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2010..

8. Segetlija, Zdenko.
Marketinški plan i praksa u trgovini .
Osijek : Eknomski fakultet u Osijeku, 2010..

9. Segetlija, Zdenko.
Proces i strategija trgovinskog poduzeća .
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2010..
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Mesarić, Josip; Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor.
Energy Supply Chains - Trends and Challenges of Growing Energy Demands, Energy Efficiency, Alternative Energy Resources and Environmental Sustainability. // Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering. VI (2013) , 1; 37-41 (članak, znanstveni).

2. Segetlija, Zdenko.
Oblici, formati i važnost maloprodaje u nacionalnom gospodarstvu. // Suvremena trgovina. 38 (2013) , 1; 34-39 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Segetlija, Zdenko.
Važnost maloprodajnih opskrbnih lanaca. // Suvremena trgovina. 38 (2013) , 3; 34-38 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Segetlija, Zdenko.
Distributivna trgovina i gospodarski razvoj. // Suvremena trgovina. 38 (2013) , 4; 14-18 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Segetlija, Zdenko.
Problemi u shvaćanju uloge distributivne trgovine u gospodarskom razvoju. // Suvremena trgovina. 38 (2013) , 6; 26-30 (članak, znanstveni).

6. Segetlija, Zdenko.
Međunarodni maloprodajni lanci i gospodarski razvoj. // Suvremena trgovina. 37 (2012) , 1; 52-58 (prethodno priopćenje, znanstveni).

7. Segetlija, Zdenko.
Važnost, razvijenost i učinci maloprodaje u hrvatskim županijama. // Suvremena trgovina. 37 (2012) , 3; 28-32 (prethodno priopćenje, znanstveni).

8. Segetlija, Zdenko.
Maloprodaja i održivi razvoj. // Suvremena trgovina. 37 (2012) , 5-6; 26-29 (prethodno priopćenje, znanstveni).

9. Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor.
Važnosti tipova prodavaonica i vrijednosnih lanaca u internacionalizaciji maloprodaje. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 12 (2012) , 1; 82-97 (prethodno priopćenje, znanstveni).

10. Segetlija, Zdenko.
Distributivna trgovina u strukturi hrvatskoga gospodarstva. // Ekonomija. 17. (2011) , 2; 445-465 (članak, znanstveni).

11. Segetlija, Zdenko.
Promjene u maloprodaji i razvoj novih maloprodajnih oblika. // Suvremena trgovina. 36. (2011) , 2; 20-24 (pregledni rad, znanstveni).

12. Segetlija, Zdenko.
Neki pokazaztelji strukture prodajnih površina u Republici Hrvatskoj. // Suvremena trgovina. 35 (2011) , 3; 14-16 (prethodno priopćenje, znanstveni).

13. Segetlija, Zdenko.
Šoping centri - novi pristupi razvoju maloprodaje. // Suvremena trgovina. 36 (2011) , 4; 11-17 (prethodno priopćenje, znanstveni).

14. Segetlija, Zdenko.
Problem učinkovitosti maloprodajnih oblika u tranzicijskim zemljama. // Suvremena trgovina. 36 (2011) , 6; 22-29 (članak, znanstveni).

15. Segetlija, Zdenko.
Difuzija suvremenih oblika maloprodajnih poslovnih jedinica i hrvatska maloprodaja. // Suvremena trgovina. 35 (2010) , 1; 18-24 (pregledni rad, znanstveni).

16. Segetlija, Zdenko.
e-maloprodaja kao sastavnica novih oblika maloprodajnih poslovnih jedinica. // Suvremena trgovina. 35 (2010) , 2; 14-19 (pregledni rad, znanstveni).

17. Segetlija, Zdenko.
Information Technology in the Strategy of Retail Company. // Interdisciplinäre Managementforschung. 6. (2010) , 6.; 866-876 (članak, znanstveni).

18. Segetlija, Zdenko.
E-maloprodaja kao sastavnica vrijednosnoga lanca. // Suvremena trgovina. 35 (2010) , 3; 20-24 (pregledni rad, znanstveni).

19. Segetlija, Zdenko.
Dinamika i važnost maloprodaje. // Suvremena trgovina. 35. (2010) , 4; 22-25 (pregledni rad, znanstveni).

20. Segetlija, Zdenko.
Kratkovidnost marketinga ? Maloprodaja u gospodarskoj strukturi. // Suvremena trgovina. 35. (2010) , 5.; 18-23 (prethodno priopćenje, znanstveni).

21. Segetlija, Zdenko.
Važnost distributivne trgovine u nacionalnom gospodarstvu i u vrijednosnom lancu. // Suvremena trgovina. 35 (2010) , 6; 28-32 (prethodno priopćenje, znanstveni).

22. Segetlija, Zdenko.
Novi pokazatelji razvijenosti trgovine na malo. // Suvremena trgovina. 34 (2009) , 1; 28-32 (pregledni rad, znanstveni).

23. Segetlija, Zdenko.
Neki problemi u razvoju maloprodajnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj. // Suvremena trgovina. 34 (2009) , 4; 20-26 (članak, znanstveni).

24. Segetlija, Zdenko.
Aktualnost razmatranja vrijednosnih lanaca u prehrambenom sektoru. // Suvremena trgovina. 34 (2009) , 5-6; 10-17 (članak, znanstveni).

25. Segetlija, Zdenko.
Razvoj suvremenog menadžmenta trgovine na malo. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 22. (2009) , 1; 87-92 (prethodno priopćenje, znanstveni).

26. Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor.
Novi vertikalni marketing proizvođača i maloprodavača. // Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 22 (2009) , 2; 372-387 (pregledni rad, znanstveni).

27. Segetlija, Zdenko.
Kvaliteta i suvremena maloprodaja. // Suvremena trgovina. 33 (2008) , 2; 46-51 (članak, znanstveni).

28. Segetlija, Zdenko.
Tehnologija i strategija maloprodaje. // Suvremena trgovina. 33 (2008) , 3; 44-50 (pregledni rad, znanstveni).

29. Segetlija, Zdenko.
Pokazatelji važnosti malih poduzetnika i obrtničke trgovine u Republici Hrvatskoj. // Suvremena trgovina. 33 (2008) , 4; 11-18 (prethodno priopćenje, znanstveni).

30. Segetlija, Zdenko.
Oblici poslovnih jedinica u trgovini na malo u novim uvjetima. // Suvremena trgovina. 33 (2008) , 5; 10-15 (pregledni rad, znanstveni).

31. Segetlija, Zdenko.
Trgovina i stvaranje vrijednosti. // Suvremena trgovina. 33 (2008) , 6; 25-33 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Segetlija, Zdenko.
Što s trgovinom, i zašto su "oni" protiv marketinga?. // Suvremena trgovina. 37 (2012) , 2; 8-9 (pismo, stručni).

2. Pavlek, Zvonimir.
"Mjesto pod suncem" u konkurentskom okruženju. // Suvremena trgovina. 35 (2010) , 2; 48-51 (članak, stručni).

3. Segetlija, Zdenko.
Prikaz knjige: Drago Ružić, Antun Biloš, Davorin Turkalj:e-Marketing, II. izmijenjeno i prošireno izdanje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2009.. // Suvremena trgovina. 35 (2010) , 2; 67-67 (prikaz, stručni).

4. Pavlek, Zvonimir.
Zadovoljni, oduševljeni i lojalni kupci. // Suvremena trgovina. 34 (2009) , 1; 24-27 (članak, stručni).

5. Pavlek, Zvonimir.
Zadovoljni, lojalni i oduševljeni kupci (II). // Suvremena trgovina. 34 (2009) , 2-3; 46-49 (članak, stručni).

6. Pavlek, Zvonimir.
Zadovoljni, lojalni i oduševljeni kupci (III). // Suvremena trgovina. 34 (2009) , 4; 32-35 (članak, stručni).

7. Pavlek, Zvonimir.
Zadovoljni, lojalni i oduševljeni kupci (IV). // Suvremena trgovina. 34 (2009) , 5-6; 20-22 (članak, stručni).

8. Dujak, Davor.
Prikaz knjige prof. dr. sc. Zdenka Segetlije "Uvod u poslovnu logistiku", 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje. // Suvremena trgovina. 33 (2008) , 5; 49-49 (prikaz, stručni).

9. Pavlek, Zvonimir.
Relevantnost pristupa u marketingu i brandingu. // Suvremena trgovina. 33 (2008) , 2; 20-23 (prethodno priopćenje, stručni).

10. Pavlek, Zvonimir.
Novi fenomen - "Shopper marketing". // Suvremena trgovina. 33 (2008) , 3; 36-38 (članak, stručni).

11. Pavlek, Zvonimir.
Dodaci prehrani u ljekarnama. // Suvremena trgovina. 33 (2008) , 6; 46-48 (pregledni rad, stručni).

12. Segetlija, Zdenko.
Prikaz knjige. prof. dr. sc. Vilim Ferišak: NABAVA: politika-strategija-organizacija-management, II. aktualizirano i dopunjeno izdanje, Vlastito izdanje, Zagreb, 2006. str. 617 + X. // Ekonomski vjesnik, časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 21. (2008) , 1-2; 121-122 (prikaz, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Segetlija, Zdenko.
Development, Importance and Results of Retail Trade in the Region of Eastern Croatia // 1st International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Yesterday, Today, Tomorow" / Mašek-Tonković, Anka (ur.).
Osijek : Studio HS internet d.o.o., Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012. 250-255 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Mesarić, Josip; Dujak, Davor.
Developing Supply Chain Networks - Status and Trends // Business Logistics in Modern Management / Segetlija, Zdenko ; Mesarić, Josip ; Dujak, Davor ; Karić, Marijan ; Potočan, Vojko ; Rosi, Bojan ; Jereb, Borut ; Trauzettel, Volker (ur.).
Osijek : Faculty of Economics, 2013. 59-71 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Segetlija, Zdenko.
New Retail Business Units´ Forms in Value Chains // Business Logistics in Modern Management / Segetlija, Zdenko ; Mesarić, Josip ; Dujak, Davor ; Karić, Marijan ; Potočan, Vojko ; Rosi, Bojan ; Jereb, Borut ; Trauzettel, Volker (ur.).
Osijek : Faculty of Economics, 2013. 75-81 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Segetlija, Zdenko.
Maloprodajna struktura i opskrbni lanci // Perspektive trgovine 2013. Odnosi u lancima opskrbe. / Knego, Nikola ; Renko, Sanda ; Knežević, Blaženka (ur.).
Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb, 2013. 87-107 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor.
Retail Brands in the Processes of Retail Concentration // 23rd CROMAR Congress: Marketing in a Dynamic Environment – Academic and Practical Insights / Grbac, Bruno ; Lončarić, Dina ; Dlačić, Jasmina ; Bašan, Lorena ; Čičić, Muris ; Dabrowski, Janusz ; Komen First, Ivana ; Grunhagen, Marko ; Hetesi, Erzsebet ; Nemec Rudež, Helena ; Novacka, Ludmila ; Rekettye, Gabor ; Rojšek, Iča ; Ruediger Kaufmann, Hans ; i dr. (ur.).
Opatija : University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija ; CROMAR, Croatia Marketing Association, Rijeka, 2013. 442-453 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Segetlija, Zdenko; Mesarić, Josip; Dujak, Davor.
Category management as a model for demand management in retailing // Pre-Conference Proceedings of The 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2013 / Ipavec, Vesna Mia ; Kramberger, Tomaž (ur.).
Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 2013. 24-32 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Slabinac, Maša.
Approaches to Distribution Centre`s Location Problem and its Role in Green Supply Chain Management // Business Logistics in Modern Management / Segetlija, Zdenko, Mesarić, Josip ; Dujak, Davor ; Karić, Marijan ; Potočan, Vojko ; Rosi, Bojan ; Jereb, Borut ; Trauzettel, Völker (ur.).
Osijek : Ekonomdki fakultet u Osijeku, 2013. 95-102 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mesarić, Josip; Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor.
Energy Supply Chains - Trends and Challenges of Growing Energy Demands, Energy Efficiency, Alternative Energy Resources and Environmental Sustainability // Conference Proceedings of International Conference on Industrial Logistics, ICIL 2012 / Đukić, Goran (ur.).
Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, Croatia, 2012. 342-348 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Segetlija, Zdenko.
Maloprodaja i gospodarski razvoj u europskim tranzicijskim i tržišno razvijenim zemljama // Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja.
Zagreb : Ekonomski fakultet Zagreb, 2012. 60-88 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Segetlija, Zdenko; Mesarić, Josip; Dujak, Davor.
Distinctive Features of Retail Supply Chain Management - Transportation Perspective // Proceedings of the 9th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2012 / Ipavec, Vesna Mia (ur.).
Celje, Slovenia : University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 2012. 284-292 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Dujak, Davor; Šantorić, Ivan; Tomašević, Vedrana.
Implementacija RFID tehnologije u logističke i supply chain aktivnosti maloprodaje // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011. 259-277 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Segetlija, Zdenko.
Razvoj novih maloprodajnih oblika u izabranim tranzicijskim zemljama Srednje i Jugoistočne Europe // Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Ekonomski fakultet Zagreb, 16.11.2011. "Trgovina kao pokretač razvoja Srednje i Jugoistočne Europe".
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, 2011. 157-174 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor.
Jesu li međunarodni maloprodajni lanci pokretači razvoja Hrvatske i drugih tranzicijskih zemalja? // Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa. 2. međunarodna naučna konferencija "Ekonomija integracija" / Džafić, Zijad ; Zahirović, Sejfudin ; Umihanić, Bahrija (ur.).
Tuzla : Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2011. 465-475 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Segetlija, Zdenko; Mesarić, Josip; Dujak, Davor.
Importance of Distribution Channels - Marketing Channels - for National Economy // Marketing Challenges in New Economy / Križman Pavlović, Danijela ; Benazić, Dragan (ur.).
Pula/Rijeka : Juraj Dobrilla University of Pula, Department of Economics and Turism, 2011. 785-809 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Horvat, Đuro; Nedović Čabarkapa, Mirjana.
Menadžment logistike u modernom gospodarskom subjektu // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu IX / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. 21-29 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Ivić, Kata.
Logistički informacijski sustavi u odnosu na ljudske potencijale distribucijskih centara // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. 171-177 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Mesarić, Josip; Dujak, Davor.
SCM u trgovini na malo - poslovni procesi i ICT rješenja // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Business Logistics in Modern Management / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. 107-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Segetlija, Zdenko.
Problemi distributivne trgovine u lancu stvaranja vrijednosti u Hrvatskoj // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. 79-96 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Slabinac, Maša.
Upravljanje opskrbnim lancem s primjerom Wal Marta // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu - IX međunarodni znanstveni skup / Segetlija, Zdenko ; Karić Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. 189-199 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

19. Horvat, Đuro.
Logistika kao instrument marketinga u trgovini // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2008. 263-277 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Horvat, Đuro; Nedović Čabarkapa, Mirjana.
Učinkovitost upravljanja dobavnim lancem primjenom metrike // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2008. 15-37 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Ivić, Kata.
Utjecaj informacijskoga sustava na management logistike // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2008. 141-151 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

22. Segetlija, Zdenko.
The Importance of New Technologies of Retail Companies // MIPRO 2008 - Proceedings DE & ISS & mipro BIS &LG & SP / Čišič, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Dragšić, Veljko (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, Rijeka, 2008. 24-27 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

23. Segetlija, Zdenko.
Quality and Formation of Retail Operating Units // Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Sciences Development / Rajkovič ; Vladislav ; Jereb Eva ; Kern Tomaž ; Kljajić Miroljub, Paape Bjoern ; Pagon Milan ; Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, Kranj, 2008. 2432-2436 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

24. Segetlija, Zdenko.
Problemi upravljanja kvalitetom u trgovini na malo // Proceesings 1st International Conference "Valis Aurea" / Katalinić, Branko (ur.).
Požega : Polytechnic of Pozega, Croatia & DAAM International, Wienna, Austria, 2008. 859-863 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

25. Segetlija, Zdenko.
Internationalization of Retail Trade and Formation of Shops // Transnational Challenges of EU Integration and Globalization / Čičić, Muris et all (ur.).
Sarajevo : School of Economic and Business, University of Sarajevo, 2008. 1-15 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

26. Segetlija, Zdenko.
Trgovina u vrijednosnom lancu prehrambenih proizvoda // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2008. 241-262 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Dujak, Davor.
Upravljanje opskrbnim lancem od strane maloprodaje kroz centralnu distribuciju // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko et al. (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2012. 47-59 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Segetlija, Zdenko.
Problemi razvoja oblika maloprodajnih poslovnih jedinica u prehrambenom sektoru u Republici Hrvatskoj // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko et al. (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2012. 101-112 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Slabinac, Maša.
Prostorni razmještaj suvremenih oblika distributivne trgovine // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan ; Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo ; Laroque, Christoph ; Knego, Nikola ; Lamza-Maronić, Maja ; Mesarić, Josip ; Mulej, Matjaž ; Novak, Ninoslav ; Potočan, Vojko ; Turkalj, Željko (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet, 2012. 147-158 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Horvat, Đuro; Rendulić, Saša.
Third Party Logistics in the Function of Centralized Distribution // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011. 73-78 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

5. Ivić, Kata.
Logistika - potpora upravljanju knjižnicama i knjižničarskim sustavima // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011. 329-334 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Segetlija, Zdenko.
Koncentracija funkcija i transparentnost tržišta - odlučujući čimbenici oblikovanja maloprodajnih poslovnih jedinica // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011. 187-201 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Slabinac, Maša.
Uspješna reakcija na potražnju kupaca - prošlost i budućnost // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011. 279-292 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Ivić, Kata.
Intelektualni kapital - potpora unapređenju i razvitku poslovne logistike // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2010. 113-121 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Segetlija, Zdenko.
Nove tehnologije i razvoj maloprodajnih oblika // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2010. 125-145 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Dujak, Davor; Ham, Marija.
Integracija načela zelenog marketinga u upravljanju opskrbnim lancem // Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Segetlija, Zdenko ; Karić, Marijan (ur.).
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2008. 67-94 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Segetlija, Zdenko; Dujak, Davor.
Retail Brands in the Processes of Retail Concentration // 23rd CROMAR Congress Marketing in a Dynamic Environment - Academic and Practical Insights, Book of Abstracts / Grbac, Bruno (ur.).
Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2013. 44-44 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Turkalj, Željko; Fosić, Ivana; Dujak, Davor.
Motivational Compensation - A Factor of Staff Turnover in Retail Organization // Interdisciplinary Management Research VI : abstracts / Bcher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl-Heinz ; Lamza-Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of Economics, Croatia Postgraduate Studies, 2010. 264-274 (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Davor Dujak.
Uloga maloprodaje u upravljanju opskrbnim lancem / doktorska disertacija.
Osijek, Hrvatska : Ekonomski fakultet u Osijeku, 15.03.2012. 2012., 387 str. Voditelj: Segetlija, Zdenko.
 
  Magistarski radovi
 

1. Dujak, Davor.
Proces upravljanja kategorijama proizvoda (Category Management)u maloprodaji na primjeru "Konzuma" d.d. / magistarski rad.
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 30.04. 2008., 220 str. Voditelj: Segetlija, Zdenko.
 
  Diplomski radovi
 

1. Lukić, Đurđica.
Marketinški splet kao rezultat marketinške strategije na primjeru "Konzuma" d.d. / diplomski rad.
Osijek : Ekonomski fakultet Osijek, 19.05. 2009., 68 str. Voditelj: Segetlija, Zdenko.

2. Tomas, Maja.
Multimodalni transport u Republici Hrvatskoj / diplomski rad.
Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 19.02.2009. 2009., 48 str. Voditelj: Segetlija, Zdenko.
 
  Druge vrste radova
 

1. Segetlija, Zdenko; Karić, Marijan.
Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu XII, 2012. (uredništvo periodike).

2. Segetlija, Zdenko; Karić, Marijan.
Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu XI, 2011. (redakcija periodike).

3. Segetlija, Zdenko; Karić, Marijan.
Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu X, 2010. (redakcija periodike).

4. Segetlija, Zdenko.
Recenzija knjige: Šamanović, Josip: Prodaja - distribucija - logistika: teorija i praksa, 2009. (recenzija).